Pozitivno u online komunikaciji

atanasija_bilic

Atanasija Bilić, diplomirana učiteljica razredne nastave

Dan sigurnijeg interneta, koji se obilježava svake godine, ima za cilj educirati i istaknuti 20171031_111032pozitivnu, odgovornu i sigurnu uporabu interneta i općenito digitalne tehnologije. Djeca su danas okružena tehnologijom koja im je lako dostupna stoga je iznimno važno educirati ih o sigurnom korištenju interneta od najranije dobi.

20171031_111046Kao i proteklih godina i ove godine učiteljice Svjetlana Vuić i Atanasija Bilić su se, sa svojim učenicima, pridružili obilježavanju Dana sigurnijeg interneta u Osnovnoj školi don Lovre Katića.

Cilj provedenih aktivnosti je bio upoznati i osvijestiti učenike s opasnostima na internetu te educirati o odgovornom, poželjnom i sigurnom ponašanju dok su na internetu.

Na Satu razrednika učenici su razgovarali koliko često koriste internet, što najčešće traže 20181031_115345na internetu, tko se u njihovoj obitelji najčešće njime koristi te su potom pogledali i analizirali kratki film Staying safe online. Kao sljedeća aktivnost bila je izrada umnih mapa o sigurnosti pri korištenju interneta. Koristeći materijale sa stranice Pet za net s učenicima se obradila nastavna jedinica Zaštita osobnih podataka: Digitalni trag i odigrala online edukativna igra istog naziva.

Na satu iz Hrvatskog jezika učenici su čitali zanimljivu slikovnicu Sigurni sa Neticom i razmjenjivali svoja internet iskustva. Razgovarali su o 20190206_114644opasnostima, sprječavanju i odgovornom ponašanju na internetu.

Izrađujući strip Sigurnost na internetu na satu Likovne kulture osmislili su i crtežima prikazali sigurno korištenje interneta.

Kao završnu aktivnost, u informatičkoj učionici, učenici su odigrali online kviz Dan sigurnijeg interneta napravljenog u programu Quizizz.

Pored stjecanja novih znanja o sigurnosti, poželjnom i odgovornom ponašanju na internetu ono što je pridonijelo uspješnoj realizaciji svih aktivnosti bile su pozitivne reakcije i otvorena komunikacija među učenicima.