Pokreni promjenu – prihvaćanje razlika

kroz interkulturalno obrazovanje i volontiranje

branko_rumenovic

Branko Rumenović

Obrazovanje u 2017./2018. školskoj godini u Gimnaziji Bernardina Frankopana u Ogulinu provodi se u četiri usmjerenja: opća gimnazija, hotelijersko-turistički tehničar, ekonomist i prodavač. Osim redovitog nastavnog procesa, škola sudjeluje u raznim projektima kojima se teorijsko primjenjuje na praktičnim primjerima, no i povezuju različiti nastavni sadržaji. Kroz različite projekte škola surađuje s raznim organizacijama u Hrvatskoj, ali i u svijetu. Kroz projekt „Regionalna potpora inkluzivnom obrazovanju“, škola je ostvarila odličnu suradnju s Forumom za slobodu odgoja i obrazovanja, nakon čega „Forum“ redovito izvještava školu o aktualnim natječajima i aktivnostima.

Nakon što je Forum za slobodu odgoja i obrazovanja objavio natječaj za sudjelovanje u projektu „Pokreni promjenu – prihvaćanje razlika kroz interkulturalno obrazovanje i volontiranje“, škola se prijavila na isti te ušla u uži krug škola potencijalnih partnera. Nakon drugog kruga testiranja, Gimnazija Bernardina Frankopana ušla je u projekt u kojem sudjeluje petnaest škola iz Hrvatske. Za sudjelovanje i predstavljanje škole u projektu imenovani su Manuela Mihaljević Sabljak i Branko Rumenović, koji su ujedno i voditelji školskog projekta, a projektni tim čine i: ravnateljica Sanja Dubić, pedagoginja Ivana Turkalj te psihologinja Helena Štrucelj.

Projekt „Pokreni promjenu – prihvaćanje razlika kroz interkulturalno obrazovanje i volontiranje“ ili skraćeno „Pokreni promjenu!“ je europski projekt za kojeg je Forum za slobodu odgoja potpisao 22. studenoga 2016. godine ugovor s Izvršnom agencijom Europske unije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu. Vrijednost ugovora je 3,6 milijuna kuna, a projekt će trajati dvije godine (od prosinca 2016. do prosinca 2018.).

Projekt predstavlja međunarodnu ekspanziju projekta „Pokreni promjenu!“ koji je Forum proveo u Hrvatskoj od  2013. do 2015. godine, a cilj projekta je prevencija radikalizacije u društvu te promocija demokratskih vrijednosti, osnovnih prava, interkulturalnog razumijevanja i aktivnog građanstva među mladima u četiri europske zemlje: Hrvatskoj, Sloveniji, Velikoj Britaniji i Italiji.

Projektom se želi educirati učitelje, djecu, mlade te njihove roditelje u razumijevanju i prepoznavanju složenosti i izazova suvremenog društva, jednako kao i jačati njihove osobne, socijalne i građanske kompetencije. U kontekstu susreta s različitostima, drugi i drugačiji nas obogaćuju, uče i mijenjaju, no isto tako mogu u nama izazvati oprez, strah, tjeskobu i ljutnju koja može dovesti do mržnje i diskriminacije. Izazovi tada postaju susret i dijalog, pravednost, prihvaćanje i samoprihvaćanje. U bivanju drugačijim izazov ostaje biti svoj, poseban i jedinstven, ali i povezan s okolinom te se zauzimati aktivno za ostvarenje svojih težnji i ciljeva, graditi kvalitetne odnose, zalagati se za pravedniju zajednicu.

Ciljevi projekta jesu: poboljšati usvajanje socijalnih i građanskih kompetencija te znanja, razumijevanja i prihvaćanja demokratskih vrijednosti i ljudskih prava, podržati učitelje i druge obrazovne stručnjake u nošenju sa sukobima i različitostima te ohrabriti sudjelovanje mladih u javnom i društvenom životu, unaprjeđivati inkluziju i suradnju s mladima.

image

Slika 1. Sudionici projekta i edukacije u Sv. Martinu na Muri
Izvor: Forum za slobodu odgoja

Projektne aktivnosti uključuju sveobuhvatni program stručnog usavršavanja učitelja i stručnjaka za mlade kroz tematiku osobnog rasta i razvoja, aktivnog građanstva i volontiranja, prilagodbu hrvatskih priručnika o interkulturalnom obrazovanju i dobrim praksama u školama te podršku uključenim školama u pokretanju projekata koji promiču dijalog, poštivanje različitosti i osobni rast i razvoj mladih. U sklopu projekta provodit će se i Forumov kreativni natječaj “Oboji svijet” u četiri zemlje :Hrvatskoj, Italiji, Sloveniji i Velikoj Britaniji putem kojeg će mladi kreativno izraziti svoje ideje o toleranciji i vrijednosti prihvaćanja različitosti. Na kraju projekta, objavit će se i „on-line knjižnica” s korisnim materijalima na četiri jezika koji se mogu primijeniti u radu s mladima.

Projekt će se provoditi u partnerstvu s organizacijama Think Global iz Velike imageBritanije, Centrom mladih Dravinjske doline iz Slovenije i Centrom za kreativni razvoj “Danilo Dolci” iz Italije. Suradnik na projektu je organizacija Network of Education Policy Centers.

 

Slika 2. Logo školskog projekta
Izvor: Vlastita fotografija

Nakon provedene edukacije Foruma za slobodu odgoja i obrazovanja, osmišljen je projekt Gimnazije pod imenom: „Svi za jednog, jedan za sve“. Cilj projekta je smanjenje razlika među polaznicima različitih programa i usmjerenja te promocija strukovnog obrazovanja. Projektne aktivnosti obuhvaćaju sljedeće aktivnosti:

 1. Upoznavanje s projektom
 2. Obilježavanje 2. Europskog tjedna vještina stečenih u strukovnom obrazovanju
 3. radionice za učenike: Pokreni promjenu – kreativne radionice za učenike u području različitosti
 4. uključivanje učenika u razne aktivnosti
 5. Istraživanje o stavovima učenika
 6. Prezentacija projekta

Upoznavanje s projektom provelo se na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja te Vijeća učenika. Na sjednici Nastavničkog vijeća, dana 9. siječnja 2018. godine, Branko Rumenović kratko je izvjestio o aktivnostima koje se provode u sklopu projekta. Projekt je na Vijeću učenika, dana 26. sijećnja 2018. godine predstavila Manuela Mihaljević Sabljak. Dana 17. travnja 2018. godine Branko Rumenović upoznao je Vijeće roditelja s projektom. Projektu su potporu dali i Grad Ogulin, Općine Josipdol, Plaški i Tounj te Radio Ogulin, koji su dana 18. prosinca 2017. godine prisustvovali zajedničkom sastanku. Najveći dio učenika u školi dolazi s područja grada Ogulina te općinaimage Josipdol, Plaški i Tounj te su navedene institucije podržale projekt te postali partneri u provođenju projekta. O svim aktivnostima vezanim uz projekt redovito se izvještava na mrežnim stranicama škole.

Slika 3. Predstavljanje projekta lokalnoj zajednici
Izvor: Vlastita fotografija

Drugi Europski tjedan vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju održao se od 20. do 24. studenoga 2017. godine. Tjedan se održavao pod geslom Otkrij svoje talente. Cilj ove aktivnosti je promocija strukovnog obrazovanja. Učenici 3.c razreda, zanimanje ekonomist koji slušaju predmet Vježbenička tvrtka u suradnji s učenicima 4.c razreda, pripremili su izložbu radova Vježbeničkih tvrtki. Nositelj organizacije je vježbenička tvrtka Elegancija znanja d.o.o.. U skolopu ove aktivnosti je organiziran stručni posjet tvrtki iz okruženja za učenike zanimanja ekonomist, hotelijersko turistički tehničar i prodavač. Učenici i profesori posjetili su tvrtku Podravka d.d. U sklopu tjedna održano je i predstavljanje vježbeničke tvrtke Darovi prirode d.o.o. i Elegancija znanja d.o.o. te je snimljen kratki video isječak o svim aktivnostima.

imageimage
Slika 4. i 5. Drugi Europski tjedan vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
Izvor: Vlastite fotografije

Za vrijeme trajanja projekta učenici su sudjelovali u nekoliko radionica (Pokreni promjenu – kreativne radionice za učenike u području različitosti) koje je provodila profesorica Manuela Mihaljević Sabljak. U sklopu Dana otvorenih vrata škole provedene su radionice pod nazivom Neka krene od mene i To sam ja. Radionice su provedene u prvim razredima zanimanja opća gimnazija, ekonomist, prodavač i hotelijersko turistički tehničar te u drugom razredu zanimanja prodavač. Radionica pod nazivom Moj kolaž provedena je na satu vježbeničke tvrtke u trećem razredu zamimanja ekonomist.

Škola već nekoliko godina sudjeluje u prikupljanju plastičnih čepova u sklopu akcije „Plastičnim čepovima do skupih ljekova“ čime pomaže Udrugu oboljelih od leukemije i limfona Hrvatske. Ovu akciju vodila je profesorica Helena Štrucelj a sudjelovali su svi učenici škole. Brigu oko sakupljanja i transporta čepova preuzeo je treći razred zanimanja prodavač. Ovom akcijom željelo se potaknuti učenike naše škole na humanitarno djelovanje.

Za potrebe predmeta Vježbenička tvrtka u našoj školi održano je predavanje na temu brendiranja tvrtke i proizvoda. U toj akciji sudjelovali su učenici trećeg i četvrtog razreda zanimanja ekonomist. U sklopu te akcije učenici su izrađivali vlastiti logo vježbeničke tvrtke, te je izrađen logo školskog projekt „Svi za jednoga, jedan za sve“. Radionicu je vodila Blanka Poljak, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Ogulin, koja je ujedno i izradila logo.

Prije božićnih i novogodišnjih praznika učenici zanimanja prodavač i ekonomist zajedničkim snagama ukrasili su božićno drvce u kabinetu za ekonomsku skupinu predmeta 5E. Učenici su ovu akciju nazvali: Božićnodrvce promjena. I ovom zajedničkom akcijom učenici strukovnih zanimanja potaknuti su na uvažavanje međusobne različitosti. Isto tako s učenicima na satovima provode se različite radionice. Tako provodim radionicu „Populizam“ s učenicima trećih razreda zanimanje prodavač. Znanja i vještine koja smo usvojili na edukacijama koje je organizirao Forum za slobodu odgoja i obrazovanje primjenjujem u nastavi. Na satu Pravnog okruženja poslovanja u četvrtom razredu zanimanja ekonomist učili smo o Vlasništvu uz pomoć igračaka iz djetinjstva. Istu metodu primjenjujem na satu Trimagežišta kapitala prilikom izučavanja dionica. O globalnim ciljevima za održivi razvoj razgovaram na satu razrednika u trećem razredu zanimanja prodavač. Dana 26. veljače 2018. godine snimljena je tv emisija o projektu koja je prikazana na Trend televiziji Karlovac.

Slika 6. Božićno drvce promjena
Izvor: Vlastite fotografije

imageimage
Slika 7. i 8. Igračke u nastavi
Izvor: Vlastite fotografije

Jedna od aktivnosti u projektu je i provođenje istraživanja na temu image„Stavovi učenika o razlikama između usmjerenja“. Tijekom mjeseca travnja i svibnja učenici 3. c razreda zanimanja ekonomist su na satu Statistike osmislili i proveli istraživanje na navedenu temu. Istraživanje je provedeno u svim razredima škole. Cilj istraživanja je istražiti stavove učenika o razlikama između usmjerenja te o uvažavanju ostalih razlika između učenika.

Slika 9. Analiza istraživanja
Izvor: Vlastite fotografije

Tijekom mjeseca rujna i listopada 2017. godine u školi su se pojavili problemi u kojima je došla do izražaja razlika između učenika po usmjerenjima. Zbog sudjelovanja u projektu s učenicima trećih i četvrtih razreda je proveden kratki razgovor kroz fokus grupe. Nakon razmatranja odgovora, komentara i mišljenja učenika, istaknuli smo nekoliko problema:

 1. Razlike između usmjerenja – učenici smatraju da je jedno usmjerenje teže od drugog te se po tome vrednuju, za gimnazijalce se podrazumijeva da neke stvari trebaju znati. Učenici su istaknuli da se više vrednuju uspjesi „A“ razreda. Učenici gimnazije na učenike strukovnih razreda gledaju kao da su manje vrijedni. Učenici se nisu htjeli u autobusu voziti na izlet s učenicima različitog usmjerenja. Učenici su istakli problem ruganja i ismijavanja učenika na hodniku.
 2. Odijevanje učenika – svi učenici iz svih usmjerenja su istaknuli da učenici dolaze u školu odjeveni više za izlazak nego za školu.
 3. Vrijeđanje učenika na nacionalnoj osnovi – učenici su istaknuli da se ovaj problem ponekad zna javiti.
 4. Izolacija učenika zbog socijalnog statusa – učenici su istaknuli da do različitosti dolazi zbog različitih frizura, markirane odjeće, lošeg mobitela i s.
 5. Osobe s invaliditetom – učenici su istaknuli ovaj problem kao zabrinutost jer se osobe s invaliditetom „drže zajedno“ za vrijeme velikog odmora. Učenici imaju razumijevanje jedni za druge, ali smatraju da učenicima s invaliditetom nižih razreda treba više vremena za uključivanje u razne aktivnosti u školi.

U sklopu ovog projekta odlučili smo naglasak dati na prvi problem: razlika između usmjerenja. Smatrali smo da se i ovi ostali problemi mogu promatrati i rješavati zajedno u istoj skupini. I zbog toga razloga smo odlučili provesti istraživanje na temu Stavovi učenika o razlikama između usmjerenja.

Istraživanje, odnosno anketa je podijeljeno na dva dijela. Prvi dio odnosi se na demografska pitanja (spol, razred i usmjerenje). Drugi dio sastoji se od dvadeset pitanja u kojima učenici iznose svoje stavove metodom ocjenjivanja od 1 do 5., pri čemu 1 predstavlja ne slaganje s tvrdnjom, 2 slaganje s tvrdnjom u maloj mjeri, 3 djelomično slaganje, 4 slaganje u većoj mjeri i 5 slaganje s tvrdnjom u potpunosti.

Nakon razgovora s učenicima, pretpostavili smo da učenici ne uvažavaju razlike između učenika. Znamo da u našoj školi nema većih problema po pitanju različitosti, ali tijekom razgovora saznali smo da učenici ipak imaju neke probleme koji su individualni te da znaju za slučajeve kada se ne uvažava razlika između učenika. Isto tako pretpostavili smo da učenici uvažavaju osobe s invaliditetom te da su učenici iz različitih sredina jednako vrijedni.

Tijekom izrade rada koristile su se različite metode kako bi se stekla nova i razvila postojeća znanja. Korištena je induktivna metoda o pojedinim stavovima, deduktivna metoda na temelju koje se iznose stavovi, metoda analize prilikom objašnjavanja stvarnosti, metoda sinteze prilikom spajanja pojedinih dijelova u cjelinu, statistička i matematička metoda prilikom uspoređivanja i analizranja podataka. U radu je korištena i metoda anketiranja, na temelju koje su dani stavovi učenika o razlikama između usmjerenja.

Tabela 1. Broj učenika u školi, broj učenika koji su sudjelovali u projektu i broj učenika koji su sudjelovali u istraživanju u školskoj godini 2017./2018. tablica1
Izvor: Interni podatci Gimnazije Bernardina Frankopana, vlastito istraživanje

Škola ima ukupno 335 učenika, dok je u istraživanju sudjelovalo 279 učenika. Dvije ankete su poništene jer nisu bile popunjene u skladu s pravilima te su bile uništene i iscrtane. Zato dalje navodimo da je u istraživanju sudjelovalo 277 učenika. Pred istraživanje putem metode fokus grupa je provedeno u trećim i četvrtim razredima, što znači da je u tom dijelu sudjelovalo cca 170 učenika. U obilježavanju 2. Europskog tjedna u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (stručni posjet u Podravku, prezentacija vježbeničkih tvrtki) sudjelovalo je cca 110, učenika od čega je 90 učenika bilo u stručnom posjetu tvrtki „Podravka“ u Koprivnici. U radionicama koje je provodila Manuela Mihaljević Sabljak sudjelovalo je cca 100 učenika. Svi ovi podatci o broju učenika koji su sudjelovali u različitim aktivnostima u sklopu projekta važni su zbog rezultata istraživanja. Tijekom provođenja svih aktivnosti s učenicima se razgovaralo o važnosti uvažavanja različitosti. Analiza istraživanja najbolje govori o rezultatima projekta. U radionicama koje sam provodio iz područja različitosti sudjelovalo je 30 učenika.

Tabela 2. Prosječne ocjene u istaživanju „Stavovi učenika o razlikama između usmjerenja“, provedeni tijekom mjeseca svibnja 2018. godine u Gimnaziji Bernardina Frankopana, Ogulin. tablica2Izvor: Vlastito istraživanje

Tabela 2. prikazuje Stavove učenika o razlikama između usmjerenja. U tabeli su prikazane prosječne ocjene na navedene tvrdnje. U prvom stupcu su prikazane tvrdnje koje su učenici ocjenjivali. Drugi stupac prikazuje srednju ucjenu svih učenika koji su sudjelovali u istraživanju. Treći, četvrti, peti i šesti stupac prikazuju prosječnu ocjenu učenika po usmjerenju. Sedmi i osmi stupac prikazuju prosječnu ocjenu po razredima, tako da sedmi stupac čine učenici prvog i drugog razreda, a osmi stupac čine učenici trećeg i četvrtog razreda.

Grafikon 1. Prosječna ocjena učenika na tvrdnju „Važno je uvažavati različitosti između učenika.“ po usmjerenjima u Gimnaziji Bernardina Frankopana u Ogulinu tijekom mjeseca svibnja 2018. godine graf
Izvor: Tabela 2.

Grafikon 1. prikazuje prosječnu ocjenu učenika na tvrdnju „Važno je uvažavati različitosti između učenika“ po usmjerenjima u Gimnaziji Bernardina Frankopana u Ogulinu tijekom mjeseca svibnja 2018. godine. Pretpostavili smo da učenici ne uvažavaju različitosti, ali nakon istraživanja dobili smo odlične rezultate. Učenici su ovu tvrdnju ocijenili prosječnom ocjenom 4,53. To dokazuje da učenici naše škole uvažavaju razlike između učenika. Najveću ocjenu dali su učenici usmjerenja opća gimnazija, a najmanju učenici usmjerenja prodavač. Prema istraživanju učenici uvažavaju nacionalne i vjerske različitosti, različitosti s obzirom na stil odijevanja, glazbeni ukus, imovinski status i ostale razlike. Zanimljivo je da su učenici na početku Projekta isticali pojedinačne probleme, a nakon provedenih radionica i aktivnosti velikom ocjenom ocijenili navedene tvrdnje. Nadamo se da su aktivnosti i radionice utjecale na promjenu njihovih mišljenja.

Kroz početni razgovor s učenicima pretpostavili smo da učenici uvažavaju osobe s invaliditetom te iz različitih sredina. Istraživanje je to i potvrdilo. Učenici uvažavaju razlike između učenika na temelju invaliditeta te osobe iz različitih sredina. Ti rezultati prikazani su na grafikonu 2. i 3.

Grafikon 2. Prosječna ocjena učenika na tvrdnju „Uvažavam osobe s invaliditetom“ po usmjerenjima u Gimnaziji Bernardina Frankopana u Ogulinu tijekom mjeseca svibnja 2018. godine graf1
Izvor: Tabela 2.

Grafikon 3. Prosječna ocjena učenika na tvrdnju „Ljudi sa sela i iz grada jednako su vrijedni“ po usmjerenjima u Gimnaziji Bernardina Frankopana u Ogulinu tijekom mjeseca svibnja 2018. godine graf2
Izvor: Tabela 2.

Posljednje dvije tvrdnje dodane su u istraživanje kako bi vidjeli stavove naših učenika o volontiranju i uvažavanju mišljenja učenika. Ove dvije tvrdnje dobile su najlošije ocjene od svih ostalih tvrdnji, ali su ocjene i dalje visoke. Prosječna ocjena na tvrdnju „Učenici naše škole imaju razvijen volonterskih duh“ iznosi 3,23. Najbolje su ovu tvrdnju ocijenili učenici opće gimnazije a najlošije učenici usmjerenja hotelijersko- turistički tehničar. Tvrdnju „U školi se čuje mišljenje učenika“ učenici su ocijenili prosječnom ocjenom 3,25. Najbolje su ovu tvrdnju ocijenili učenici zanimanja prodavač, a najlošije učenici zanimanja hotelijersko turistički tehničar.

Tijekom razgovora s učenicima u fokus grupama saznali smo mnogo informacija koje smo kasnije koristili u projektu. Učenici su se rado uključivali u razgovor i davali nam informacije koje su nam bile potrebne. Sve njihove informacije su bile potpuno anonimne i nismo bilježili njihova imena, razred ili nešto treće što bi odavalo njih same. Posebno veseli činjenica da su učenici preuzimali veliki dio aktivnosti na sebe, posebice kod promocije strukovnog obrazovanja u sklopu 2. Europskog tjedna vještina stečenih u strukovnom obrazovanju.

Pretpostavili smo da učenici ne uvažavaju razlike između učenika. Istraživanje je „pobilo“ našu tezu te smo mi u konačnici zadovoljni. Učenici uvažavaju razlike između učenika i to su ocjenili velikom ocjenom 4,53. Nadamo se da su informacije o problemima koje su prikupljene u fokus grupama pojedinačne te da ne utječu na formiranje mišljenja kod učenika. Isto tako nadamo se da su aktivnosti koje su se provodile u sklopu projekta utjecale na pozitivno mišljenje učenika o različitostima.

Istraživanje je potvrdilo našu drugu tezu o uvažavanju učenika s invaliditetom te da su učenici iz različitih sredina jednako vrijedni. Zadovoljni smo ocjenama učenika koje smo dobili u istraživanju. Prilikom osmišljavanja istraživanja razgovarali smo o problemima naših učenika i koje bi teze istaknuli. Nakon formiranja teza ako bi se govorilo o ocjenama, kroz razgovor smo pretpostavili smo da bi učenici tvrdnje koje se odnose na uvažavanje razlika na temelju nacionalnosti, vjere, odjevanja, glazbe, frizure, odjeće i imovinskog statusa ocijenili ocjenom od 2,5 do 3, a uvažavanje učenika s invaliditetom i iz drugih sredina ocjenom od 3 do 3,5.

Kao što je navedeno, posljednja dva pitanja dodana su u istraživanje zbog stavova učenika o volontiranju i uvažavanju mišljenja naših učenika. Ocjene iz ovih pitanja su dobre, zadovoljavajuće, ali u odnosu na cijelo istraživanje možda nešto lošije. Možda bi trebalo nekako naglasiti učenicima kad se nešto napravi na njihov prijedlog da su baš oni dali taj prijedlog i da je to učinjeno jer su oni tako željeli želji.

Na kraju zahvaljujemo ravnateljici Sanji Dubić što nam je omogućila sudjelovanje u ovom projektu kao i što nam je pružila podršku u radu tijekom izvođenja različitih aktivnosti. Zahvaljujemo i Forumu za slobodu odgoja i obrazovanja na podršci tijekom projekta, na raznim edukacijama ali i simboličkom opremanju kabineta za ekonomsku skupinu predmeta 5E.

Literatura

 1. Pijaca, Plavšić, E., Munivrana, A., Morić, D., Bjakuša, M., Rastović, M., Kožić, V. (2017.): Zbirka radionica „Pokreni promjenu“ 40 ideja za rad s djecom i mladima u području različitosti, Forum za slobodu odgoja i obrazovanja, Zagreb.
 2. Pavlović, V., Munivrana, A., Roth, M., Perak, J. (2017): Pokjreni promjenu! – mladi u svjetu razlićitosti: vodić za škole, Forum za slobodu odgoja i obrazovanja, Zagreb.
 3. Roth, M., Pavlović, V., Morić, D. (2017.): Volonterska kuharica, Priručnik za pokretanje volonterskih programa u školama, drugo izdanje, Forum za slobodu odgoja i obrazovanja, Zagreb.
 4. Žnidarec, Čučković, A. (2013.): Da sam ja netko, Istraživanje o stavovima djece i mladih u Hrvatskoj: interesi, potrebe, problemi, rješenja, Forum za slobodu odgoja i obrazovanja, Zagreb.
 5. Gimnazija Bernardina Frankopana, http://www.gimnazija-bfrankopana-ogulin.skole.hr/?news_id=878#mod_news, 1. lipnja 2018.
 6. Gimnazija Bernardina Frankopana, http://www.gimnazija-bfrankopana-ogulin.skole.hr/?news_id=871#mod_news, 1. lipnja 2018.
 7. Gimnazija Bernardina Frankopana, http://www.gimnazija-bfrankopana-ogulin.skole.hr/?news_id=859#mod_news, 1. lipnja 2018.
 8. Grad Ogulin, http://www.ogulin.hr/10010-novosti/2439-grad-ogulin-partner-u-projektu-gimnazije-bernardina-frankopana-svi-za-jednog-jedan-za-sve, 1. lipnja 2018.
 9. Općina Tounj, http://www.tounj.hr/opcina-tounj-partner-u-projektu-gimnazije-bernardina-frankopana-svi-za-jednog-jedan-za-sve/, 1. lipnja 2018.
 10. Forum za slobodu odgoja, http://www.fso.hr/projects/pokreni-promjenu-prihvacanje-razlika-kroz-interkulturalno-obrazovanje-i-volontiranje/, 1. lipnja 2018.