Izradci iz ljepenke

ingrid_jug

Ingrid Jug

Sažetak

Primjer tehničkog dana pretresa strategije rada u odgoju i obrazovanju u okviru djelatnosti projekta od idejne osnove do konačnog izratka. Projekt uključuje izradak, kojeg učenik izradi po pojedinim fazama i s tim steče vrijednost, upotrebljivost i korisnost pojedinih materijala, a ujedno i razvija svoju maštu i ručne spretnosti.

Projekt »Čestitke« razdijeljen je u tri dijela. U prvom dijelu se učenici upoznaju s različitim čestitkama i o korištenju tih čestitki u prošlosti; u drugom dijelu izrade svoju čestitku, a u zadnjem organiziraju izložbu izradaka za roditelje i građane u sklopu dana otvorenih vrata.

S projektnim radom je svakom učeniku omogućeno, s obzirom na individualne razlike, da s aktivnim radom i primjenom različitih materijala te stjecanju praktičnih vještina uz korištenje mjernih i računalnih oruđa obrađivanja, razvija inicijativu, samopouzdanje, samostalnost, kritičnost, kreativnost i iz spoznaja i iskustva crpi nove poticaje za daljnje učenje.

1. Idejna osnova

U okviru nastavnog plana prirode i očuvanja okoliša za 1. razred, nastavnog sklopa »Ja i ti, vi i mi«, učenici saznaju, da je slanje čestitki društvena navika, s primanjem i slanjem čestitki se ljudi osjećaju manje usamljene odnosno više povezani s prijatelji i rođaki.

Postoje međutim i ljudi, kojim je kupovanje i pisanje čestitki potpuni gubitak novca i vremena, te sve češće koriste elektronsko slanje čestitki. Upravo zato smo se odlučili, da izradimo lijepe, jednostavne i unikatne čestitke, koje možemo pokloniti kome god hoćemo.

KLJUČNE RIJEČI: projektni rad, tehnički dani, čestitka, različiti materijali

2. Izvedba

Aktivnosti planirane za prvi dio projekta, traju pet školskih sati i namijenjene su pronalaženju informacija, fotografija i prezentaciji čestitke.

Učenici nalaze, da su neke čestitke jednostavne, a druge složenije. Učenici razgovaraju sa svojim roditeljima i pokušaju saznati kakve su čestitke oni poznavali. Čestitke nacrtaju.

U drugom dijelu uz pomoć projektnog plana pod vodstvom učiteljice izrade čestitke koliko je moguće samostalno. Prilikom izrade radova, učenici se uče sigurne i ispravne upotrebe oruđa.

U zadnjem dijelu projekta, učenici završavaju izratke, ocjenjuju ih i pripremaju izložbu za roditelje i građane.

Čestitke zatim poklone roditeljima i građanima.

3. Tehnologija izrade

slika1

slika2

slika3

Konačni izradak

Čestitke

slika4

4. Zaključak

Škola ima važan zadatak u stvaranju dječjega stava prema redovitosti i skrbi o školskim potrepštinama.

Projekt »Čestitke«, kojeg sam planirala u okviru nastavnog plana prirode i očuvanja okoliša, nastavnog sklopa »Ja i ti, vi i mi«, je pružio djeci stjecanje novih znanja i vještina kroz iskustveno učenje. Uz pomoć učitelja, roditelja i građana su si učenici stvorili ideju o tome kako su čestitke bile izrađene u prošlosti i kako ih izrađujemo danas. Saznali su, da su u prošlosti iz prirodnih materijala ručno izrađivali različite čestitke, koje su im služile za svakodnevnu upotrebu. Učenici su se odlučili izložiti svoje čestitke u sklopu dana otvorenih vrata naše škole.

Učenici su bili uključeni u sve faze projekta, izratke su samostalno izradili po vlastitoj presudi. S velikim žarom su se pripremili na predstavljanje projekta, koji je bio vrlo zanimljiv i primio mnogo pohvale.

Postavljene ciljeve smo postigli s općim didaktičnim pristupima, dinamičnim radom, kroz problemsku konstruiranu nastavu s očekivanom aktivnošću djece. Tema je bila obuhvaćena iz životne situacije i temeljila na iskustvenom učenju.

5. Literatura

  1. Bezjak J. (2003). Tehnologija materiala. 3. natis. Ljubljana: Tehniška založba
  2. Bezjak, J. (2001). Didaktika tehnike. Didaktične oblike pri pouku tehnike. Ljubljana: LVM.
  3. Bezjak, J. (1999). Didaktični model strokovne ekskurzije za naravoslovje in tehniko: obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti. Ljubljana: DZS.
  4. Kos, R. (2008). Ustvarjamo z naravnimi materiali. Ljubljana: Allegro.
  5. Kos, R. (2004). Ustvarjajmo z otroki. Jesenice: Antus.
  6. Kos, R. (2005). Mojstrovine iz papirja. Jesenice: Antus.
  7. Papotnik,A. ( 1999 ) Didaktika zgodnjega poučevanja in učenja tehnike in tehnologije. Ljubljana: DZS
  8. Papotnik,A. (1992 ). Prvi koraki v projektno nalogo. Radovljica: Didakta
  9. Pukl, V. (1994). Kvaliteta učenja in znanja ob projektnem učnem delu. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo in šport.