Suradnja s Organizacijom Status M

u projektu Budi muško – promijeni pravila!

ivaB_tanjaD_kristinkaL_katarinaS

Iva Bojčić, Tanja Dumbović, Kristinka Lemaić i Katarina Savić

Uvod

Industrijska strojarska škola u Zagrebu strukovna je škola pa je težište naše Škole na clip_image002razvijanju učeničkih kompetencija učenjem temeljenom na radu kao i kontinuirani razvoj kulture sigurnosti i zaštite zdravlja na radu. No, nastavnici i stručni suradnici nisu zanemarili ni razvoj socijalnih vještina i kompetencija naših učenika pa ih poučavamo i kulturnom ophođenju, rješavanju problema i donošenju odluka, kritičkom mišljenju, aktivnom građanstvu i vještinama komuniciranja. S obzirom na mnogo veći broj učenika, negoli učenica, jasno je da učenici naše Škole u mnogim kontekstima, kroz svoje uloge u obitelji, zajednici i na nacionalnoj razini, imaju potencijal stvoriti promjenu u stavovima, ulogama, odnosima, pristupu resursima i donošenju odluka koje su od presudnog značaja za ravnopravnost između žena i muškaraca i suzbijanja svih oblika diskriminacije.

Inicijativa, ideja i plan

Kad je riječ o svim razinama pozitivne inicijative i kreativnosti, postoji elementarna istina da nakon tako nečega mogu slijediti samo događaji koji pokreću plimu zbivanja, stvarajući nepredvidljive susrete i izvanredne ideje. Tako smo i upoznali Petra Hokmana i Ivana Makovca, edukatore iz Organizacije Status M, http://www.status-m.hr/kontakt/, organizacije koja osvještava, propituje i dekonstruira društvene norme i stereotipe te promovira odgovorno ponašanje s ciljem izgradnje rodno ravnopravnog, inkluzivnimageog i nenasilnog društva. Radom u zajednici, primarno s muškarcima, Status M osnažuje mladiće, očeve, buduće očeve i pripadnike marginaliziranih skupina za postizanje društvene promjene u zajednici. Organizacija tako informira javnost, osnažuje stručnjake i stručnjakinje te zagovara unaprjeđenje javnih politika i praksi, sve s ciljem ostvarenja svoje vizije – društva nenasilja, inkluzije i rodne ravnopravnosti. Jedna od inicijativa Organizacije Status M jest i projekt Budi muško – promijeni pravila!

Realizacija

Učenici 1.e razreda Industrijske strojarske škole u zanimanju instalater grijanja i klimatizacije sudjelovali su u projektu Budi muško – promijeni pravila! Cilj projekta Budi muško – promijeni pravila! promicanje je rodne ravnopravnosti i suzbijanje svih oblika diskriminacije kod učenika/ca i to održavanjem niza radionica neformalnog obrazovanja i školske kampanje. Tijekom projekta postignuto je sljedeće:

  • održano je deset susreta edukatora s učenicima tijekom kojih je provedeno sedamnaest radionica neformalnog obrazovanja
  • provedena je javna akcija i kampanja ususret Međunarodnom danu ljudskih prava
  • Petar Hokman i Ivan Makovec, edukatori Organizacije Status M održali su predavanje i radionicu „Metode prevencije problematičnog ponašanja adolescenata“ na stručnom skupu Županijskog stručnog vijeća strojarstva Grada Zagreba kojem je nazočilo 45 nastavnika/ca i stručnih suradnika/ca srednjih strukovnih škola obrazovnog sektora strojarstva.

Nastavnici i stručni suradnici ISŠ-a, u suradnji s edukatorima Organizacije Status M, pobrinuli su se da se Međunarodni dan ljudskih prava dostojno obilježi te da se važnost ljudskih prava, zajamčena svakom čovjeku, približi učenicima naše Škole.

Učenici 1.e, 1.c, 2.f, 3.c naše škole i jednog razrednog odjela Strojarske tehničke škole Fausta Vrančića, imali su priliku u petak, 8. prosinca 2017. godine sudjelovati u imageedukativnom predavanju Organizacije Status M, analizirati hegemonijski maskulinitet, rodne norme i stereotipe, pričati o uzrocima i posljedicama različitih oblika nasilja te konstruktivno analizirati dokumentarne filmove ”Erasing Hate” te „Post-war Machismo: Be a Man“. Tijekom kampanje, edukatori su s mladićima analizirali rodne norme i stereotipe kao i načine na koje im se one ”nameću” u društvu. Mladići su imali prilike naučiti o posljedicama hegemonijskog maskuliniteta, negativnim statistikama koje su dio te socijalne norme kao i različitim oblicima nasilja i njegovim posljedicama. Učenici su se jednoglasno složili s porukama ispisanim na majicama koje su im podijelili edukatori Organizacije Status M. Poruke su to koje pozivaju na poštovanje slobode govora te reagiranja, dizanja glasa na nasilje ili bilo kakvog kršenja ljudskih prava

Na zabavan način, o tome govori i Zvonko:

Budi muško, ne budi nasilnik:

Budi muško, poštuj djevojke

Budi muško, ne diskriminiraj

Po završetku kampanje, sudionici su potpisali i Deklaraciju pravih muškaraca, čijim su potpisivanjem i sami postali sudionici u prevenciji i borbi protiv svih vrsta nasilja, posebice rodno-uvjetovanog nasilja. Što kaže Deklaracija pravih muškaraca?

„Pravi muškarac nije nasilnik. Bori se za sprječavanje svih vrsta nasilja nad ženama. Ne koristi se šakama niti uvredama. Razumije važnost nasilja nad ženama kao velikog problema koji se mora riješiti.

imagePravi muškarac se ne boji glasno iskazati stav. Uvijek i na svakom mjestu zalaže se za uvažavanje žena, za rodnu ravnopravnost te nenasilnu komunikaciju.

Pravi muškarac uzor je drugima. Ne zatvara oči pred fizičkim, verbalnim i seksualnim nasiljem. Njegovo ponašanje pozitivan je primjer muškarcima, mladićima i dječacima, nesvjesnima da je nasilje svaki oblik vrijeđanja, ugrožavanja i ponižavanja drugih bića.

Pravi muškarac je tolerantan. On podjednako uvažava sve ljude bez obzira na njihovu različitost. Sposoban je savladati svoj temperament i ne srami se mirno iskazati osjećaje.

Pravi muškarac poštuje žene. Uvažava njihova mišljenja, stavove i slobodu. Zna da je ignoriranje nasilja koje čine drugi jednako opasno kao i nasilje samo.

Pravi muškarac vjeruje u svaku točku ove deklaracije. Potpis ga obavezuje da svojim ponašanjem uvijek i svugdje uvažava ljude te poštuje njihovu ravnopravnost i slobodu.“

Vrednovanje i zaključak

Svaka odrasla osoba koja provede makar pet minuta s nekim djetetom, odgaja ga svojom prisutnošću i primjerom pa je ovim projektom zacijelo postignuto da su učenici mogli zorno uvidjeti da treba započeti bilo što dobro što možete učiniti ili sanjate da možete učiniti. Samo treba krenuti, a hrabrost u sebi nosi snagu, bezbrojne ideje, dobre ljude i događaje i, u ovom slučaju, promociju rodno ravnopravnih normi, pozitivnih životnih stilova i nenasilnog ponašanja mladih muškaraca i sve to korištenjem neformalne edukacije mladih čime se znacčajno unaprijedilo njihovo društveno, fizičko i psihičko zdravlje.

Sigurni smo da smo svi zajedno, barem malo, doprinijeli da naši učenici odrastanjem postanu bolji, pametniji, spretniji, društveniji i odgovorniji mladići. I dalje ćemo nastojati razvijati učinkovite načine suočavanja s rizicima u odrastanju fokusirajući se na snagu mladih ljudi i potporu mladima u tranziciji iz adolescencije u odraslo doba.

Gradeći mentorske odnose pokušavamo ojačati pozitivan razvoj mladih pružajući im potrebne životne vještine kako bi se nosili s izazovima i zahtjevima svakodnevnog života i kako bi upravljali vlastitim životima.

image