eTwinning projekt Zero-One

iva_naranđa

Iva Naranđa

Tijekom školske godine 2016./2017. u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pribislavec proveden je međunarodni eTwinning projekt Zero-One. Ovaj dinamičan projekt pun Planet_Zero-Oneraznovrsnih aktivnosti trajao je cijelu školsku godinu, a u njemu su sudjelovali učenici četvrtih razreda, polaznici izannastavne aktivnosti eTwinneri koju vodi učiteljica informatike Iva Naranđa. U projektu su sudjelovale dvije škole iz Grčke, dvije škole iz Turske i naša škola. Pokrenule su ga učiteljice Iva Naranđa i Georgia Lascaris, a pridružile su se učiteljice Bilge Varel, Elif Gençosmanoğlu i Irene Papadopetraki. Svih pet partnera dobilo je Europsku Oznaku kvalitete (European Quality Label). Početkom studenoga 2017. Nacionalna služba za podršku iz Agencije za mobilnost i programe EU u rubrici Projekt mjeseca na mrežnim stranicama za hrvatske korisnike eTwinninga postavila je eTwinning projekt Zero-One koji će na ovoj stranici biti mjesec dana.

Projekt je integriran u školski kurikulum kao izvannastavna aktivnost za četvrte razrede, jedan sat tjedno. Radom na projektu Zero-One učenici su na zabavan način upoznali jedan od osnovnih pojmova u informatici, binarnu znamenku (bit). Surađujući s partnerima, učeći kroz igru i razne zabavne aktivnosti, učenici su razvijali ključne kompetencije prema eTwinning publikaciji „Developing pupil competences through eTwinning“, naročito komunikaciju na stranom jeziku i digitalnu kompetenciju, te razumjeli značenje i važnost bita. Učenici su stjecali znanja, iskustva, vještine i stavove prema pet ključnih područja iz Europskog okvira za digitalne kompetencije za građane (The European Digital Competence Framework for Citizens – DigComp).

Učenike smo željeli od rane dobi poticati na sigurno i kreativno korištenje računala i interneta u dobre svrhe. Stvaranjem privlačnog okruženja nastojali smo preobraziti iskustvo učenja naših učenika, zaintrigirati ih i razvijati njihove vještine uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije korištenjem Web 2.0 alata i alata za proširenu stvarnost. Osim glavne teme projekta, tijekom projektnih aktivnosti nastojali smo među učenicima podizati svijest o važnosti prijateljstva i suradnje između različitih država i kultura. Koristili smo istraživačko, aktivno i suradničko učenje u interdisciplinarnim aktivnostima u kojima su učenici razvijali znanja i stavove o više tema. U svim projektnim aktivnostima vidljiva je suradnja škola, osnivačice projekta postavile su glavne ciljeve, ali svi partneri su predlagali rješenja, ideje, alate i iznosili svoja mišljenja na Twinspace forumu.

Uvodne aktivnosti – upoznavanje i inicijalni upitnik

Prvi zadatak obuhvaćao je upoznavanje i predstavljanje partnerskih škola i provedbu inicijalnog upitnika kojim smo željeli saznati jesu li naši učenici već čuli za pojam bit i neke s njime povezane pojmove. Učenici su s oduševljenjem i velikim zanimanjem pogledali prezentacije partnerskih škola, te napisali svoje dojmove i komentare na TwinSpace forumu. Učenici su na TwinSpaceu ispunili inicijalni upitnik putem Google obrasca. Učenici su najprije ispunili upitnik na hrvatskom jeziku, ispisan na papiru, a nakon toga unijeli svoje odgovore u Google obrazac s istim pitanjima na engleskom jeziku. Učenici su potaknuti na upoznavanje binarnog zapisa pomoću infografike napravljene alatom Canva, u verzijama na hrvatskom, grčkom i turskom jeziku. Zadatak je bio otkriti što računalo kaže, odnosno otkriti kratku poruku u ASCII kôdu.

Logo projekta

Drugi zadatak bio je kreiranje loga projekta i biranje najboljeg loga između učeničkih radova zero-one_logosvih partnerskih škola. Putem foruma na TwinSpaceu učiteljice su razmijenile ideje o tome kako realizirati ovaj zadatak. Učenici su najprije ukratko upoznati s pojmom loga i njegovim osnovnim svojstvima, te im je naglašeno da logo treba biti jednostavan, lako pamtljiv i atraktivan. Usuglasili smo elemente koje bi trebao sadržavati logo našeg projekta: eTwinning, prijateljstvo, suradnja, Europa, programiranje i računala, strojni jezik, ime projekta. Za izradu loga projekta učenici su koristili drvene bojice, flomastere i kolaž te skenirali svoje radove. Osim toga, učenici su napravili logoe projekta pomoću alata Online Logo Maker. Kada su sve škole objavile logoe koje su izradili učenici, pristupili smo odabiru najboljeg loga. Na forumu unutar TwinSpacea dogovorili smo pravila natjecanja: svaka škola može glasovati samo za logoe iz drugih škola i svaka škola može dati 10 glasova. Učenicima su pokazani radovi partnerskih škola i zatim su glasovali za logo koji je po njihovom mišljenju najbolji. Glasovanje je najprije izvršeno na papiru, a zatim su glasovi unijeti pomoću alata Tricider. Ovom aktivnošću učenike smo ujedno uveli u poštivanje demokratskih vrijednosti.

Prvo predstavljanje projekta Zero-One u školi

Polaznici izvannastavne aktivnosti eTwinners predstavili su ostalim učenicima četvrtih razreda i učenicima trećih razreda aktivnosti na eTwinning projektu Zero-One provedene tijekom listopada i studenoga 2016. godine. Predstavljanje projekta održano je 8. prosinca 2016. uz pano u holu škole. Kratke tekstove o pojedinim projektnim aktivnostima pročitali su pojedini učenici, a nakon toga svi eTwinneri podigli su svoje radove s porukom koju su dekodirali s prethodno spomenute infografike – YOLO. Učenici su s velikim zanimanjem razgledali pano na kojem su izloženi radovi učenika iz svih pet partnerskih škola i zajednički rezultati inicijalnog upitnika.

Code Bucket Challenge – međunarodni timovi učenika

Tijekom prosinca 2016. surađivali smo na trećem zadatku pod nazivom Code Bucket Challenge. Svaka škola podijelila je svoje učenike u četiri tima s nazivima KiloByte Team, MegaByte Team, GigaByte Team i TeraByte Team. Svaki tim pripremio je po četiri zadatka za istoimene timove učenika iz partnerskih škola i postavio ih na zajedničkom Cacoo dijagramu. Zatim smo rješavali izazove koje su za nas pripremili partneri. Radom na ovom zadatku učenici su na zabavan način upoznali binarni zapis, Morseov kôd, QR kôd i bitmape. Za potrebe ovog zadatka kreirali smo i zajednički Symbaloo webmix. Osim toga, učenici su napravili neobičnu čestitku za partnere koristeći ASCII kôd, Morseov kôd, QR kôd i bitmape.

Proširena stvarnost – Aurasma

Tijekom siječnja i veljače 2017. Zero-One_Aurasmaučenici su upoznati s proširenom stvarnošću i alatom Aurasma. Učenici su najprije pripremili animacije napravljene programom FotoMorph. Teme su bile vezane uz našu školu (Vladimir Nazor, Feštetići i dvorac Feštetić), a povodom Dana sigurnijeg interneta osvrnuli smo se i na problematiku objavljivanja fotografija na internetu i digitalne tragove. Pripremljen je motivirajući primjer za učenike, aura o međimurskom konju čime smo ujedno partnerima pokazali našu autohtonu pasminu konja. Učenici su upoznati s osnovnim mogućnostima alata Aurasma u kojem su kreirali aure. Napravljena su dva kratka vodiča s uputama za pregledavanje auri, na engleskom, grčkom i hrvatskom jeziku. Krajem veljače partnerske škole objavile su učeničke radove i tada smo s velikim oduševljenjem pogledali izuzetno zanimljive aure koje su napravili naši partneri.

Drugo predstavljanje projekta Zero-One u školi

Zero-One_prezentacija2_u_skoliKrajem ožujka 2017. u školi je održana druga po redu prezentacija projektnih aktivnosti. Učenicima trećih i četvrtih razreda predstavljene su aktivnosti provedene u razdoblju od prosinca 2016. do kraja veljače 2017., Code Bucket Challenge i proširena stvarnost. Prezentaciju su pratile razrednice i školska pedagoginja.

Zajednička priča o planetu iz mašte

Tijekom ožujka i travnja 2017. škole su surađivale na izradi zajedničke priče o planetu iz mašte „Planet Zero-One“. Ilustracije priče naši učenici napravili su u programu IrfanView, a partnerske škole koristile su druge programe i alate. Na pripremi priče škole su surađivale pomoću RealTimeBoarda, a priča je objavljena kao e-knjiga. Početkom lipnja 2017. eTwinneri su iznenadili svoje razrednice i školsku knjižničarku darovavši im tiskane verzije priče o planetu Zero-One.

Online igre i eTwinning Live Eventi

Krajem travnja 2017. počeli smo rad na izradi online igri koje smo podijelili s partnerima putem TwinSpacea tako da su naše igre igrali učenici iz partnerskih škola. Napravili smo i dva Kahoot! kviza na hrvatskom jeziku te ih preveli na engleski jezik kako bi ih mogli igrati i naši partneri. Nadalje, napravili smo online igre vješala, osmosmjerku i nekoliko Jigsaw puzzle igri, za što smo koristili alat ProProfs Brain Games. Nekoliko učenika napravilo je Jigsaw puzzle s logoima koje su napravili učenici iz Grčke i Turske te su ih samostalno objavili na projektnom dnevniku TwinSpacea.

Posebno zanimZero-One_prezentacija2_u_skoliljivi bili su eTwinning Live Eventi, online događanja tijekom kojih su učenici iz Grčke, Turske i Hrvatske zajedno igrali natjecateljski Kahoot! kviz “Zero-One”. Ovaj kviz nastao je uslijed suradnje svih pet partnerskih škola, svaka škola pripremila je po tri pitanja za zajednički kviz. Tijekom susreta odlično smo se zabavili i uz igru provjerili znanje naših učenika o temi projekta. Interaktivni web alat Kahoot! izvrstan je za poticanje učenika i uvođenje dinamike u nastavu, koristi elemente učenja kroz igru u realnom vremenu, a u učenicima potiče i natjecateljski duh, što je bilo posebno izraženo tijekom ovih online susreta. eTwinning Live Eventi realizirani su pomoću Adobe Connecta i trajali su oko sat vremena. Naše iskustvo podijelili smo i s eTwinnerima izvan našeg projekta putem eTwinning Live Eventa pod nazivom “We Love Kahoot” gdje su škole mogle razmijeniti materijale putem Padleta.

Diseminacija i evaluacija projekta

Tijekom cijelog projekta radili smo na njegovoj diseminaciji, a diseminacijske aktivnosti smo također koordinirali s partnerima. Sve škole su redovito objavljivale materijale o napretku projekta na nekoliko načina, na mrežnim stranicama škola, putem predstavljanja aktivnosti u školama, uređivanja eTwinning kutka i objavljivanjem članaka na portalima u Hrvatskoj, Grčkoj i Turskoj. Na taj način pregled projektnih aktivnosti bio je dostupan i na našim materinskim jezicima.

Na samom kraju nastavne godine, prilikom Dana škole 13. lipnja 2017., eTwinnerima su za uspomenu na projekt podijeljene projektne kartice s pregledom svih aktivnosti, QR kodovima i aurom. Učenici i učiteljice ispunili su online upitnike za evaluaciju projekta za što smo koristili SurveyMonkey, a rezultate evaluacije također smo objavili.

Krajem srpnja 2017. godine izašao je sedmi newsletter grupe „Visibility of eTwinning Projects“ u kojem je objavljen članak na engleskom jeziku „Collaboration and dissemination Zero-One_project_card_Pribislavecin the eTwinning project Zero-One“ kojeg su napisale koautorice projekta Iva Naranđa i Georgia Lascaris. Ovaj newsletter je zbirka članaka o eTwinning projektima u kojima autori članaka dijele svoja iskustva u promicanju eTwinning projekata i ideje za korištenje eTwinninga u nastavi. Nizom zanimljivih članaka na atraktivan način predstavljene su informacije o provedenim projektima i korištenim alatima. Newsletter povezuje učitelje diljem Europe, otkriva eTwinning široj javnosti i nastoji potaknuti interes novih korisnika eTwinning portala te jačati osjećaj pripadnosti europskoj mreži škola.

U listu Općine Pribislavec „Pribislav“ objavljenom u kolovozu 2017. izašao je i članak o eTwinning projektima realiziranima tijekom školske godine 2016./2017. u OŠ Vladimira Nazora Pribislavec u kojemu se ukratko spominje i projekt Zero-One.

Zaključak

Projekt je imao pozitivan učinak na sve sudionike. Učenici su imali mogućnost komunicirati i surađivati s vršnjacima iz drugih država, pokazati svoju kreativnost i vještine, stjecati digitalne vještine potrebne u daljnjem životu te razvijati analitičko i kritičko razmišljanje kroz rješavanje problemskih zadataka. Upoznali su rad s nekoliko Web 2.0 alata koji olakšavaju suradnju i uklanjaju prostorno-vremenska ograničenja, istodobno razvijajući svijest o sigurnosti na internetu i digitalnom građanstvu. Rad na ovom projektu imao je izuzetno pozitivan učinak i na profesionalni razvoj učiteljica, omogućujući razmjenu informacija i iskustva između triju država. Kontinuiranom diseminacijom projekta i atraktivnim aktivnostima zainteresirali smo i druge učitelje naših škola za eTwinning, što je još jedan pozitivan učinak ovog projekta na školu, ali i lokalnu zajednicu.

Više o projektu Zero-One možete pogledati na školskim mrežnim stranicama i TwinSpaceu projekta.