Obrazovanje za globalnu odgovornost

martinaZ_manuelaMS_brankoR

Martina Zubčić, Manuela Mihaljević Sabljak i Branko Rumenović

Na konferenciji Ujedinjenih naroda o održivom razvoju u New Yorku koja se održala 25. rujna 2015. godine, usvojen je Program globalnog razvoja za 2030. godinu, Agenda 2030. Tada je doneseno novih 17 ciljeva održivog razvoja za razdoblje do 2030. godine koji se nadovezuju na 8 milenijskih razvojnih ciljeva do 2015. godine. Koncept održivog razvoja možemo definirati kao zadovoljavanje potreba sadašnjih generacija bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe. Republika Hrvatska je prihvatila i preuzela obvezu provođenja Milenijske deklaracije te su ti ciljevi predstavljali osnovne smjerove razvojne politike. Europska unija, a time i Republika Hrvatska obvezala se provoditi Program globalnog razvoja za 2030.

Obrazovanje za globalnu odgovornost je projekt koji su razvile organizacije iz Danske, Velike Britanije, Rumunjske, Turske, Slovačke i Hrvatske uz potporu Erasmus plus programa Europske komisije. Cilj projekta je podizanje svijesti o obrazovanju i globalnoj odgovornosti u školi te među mladima diljem Europe. Kako bi se to postiglo, u sklopu projekta razvijen je nastavni plan i program koji počiva na globalnim ciljevima održivog razvoja te sustav certifikacije UN-a. Uz certifikat škola postaje globalno odgovorna te ima zajedničku viziju koliko je obrazovanje za globalnu odgovornost važno. Nakon certifikacije, škola može surađivati s drugim školama putem raznih međunarodnih projekata, razmjena, posjeta i sl.

Za provođenje projekta u Hrvatskoj, zaduženo je Hrvatsko društvo za Ujedinjene narode kojemu je glavni cilj da postane značajan izvor informacija o sustavu Ujedinjenih naroda, a ujedno i mjesto okupljanja mladih ljudi i profesionalaca, mjesto gdje se raspravlja i razmjenjuju mišljenja o pitanjima vezanim za Ujedinjene narode.

Nakon sudjelovanja u edukaciji, profesori Manuela Mihaljević Sabljak i Branko Rumenović uključili su se u projekt „Obrazovanje za globalnu odgovornost“. Edukaciju i radionice provodilo je Hrvatsko društvo za Ujedinjene narode. Na radionici su prisustvovali sudionici upoznati s globalnim ciljevima održivog razvoja, sustavom i djelovanjem Ujedinjenih naroda te ciljevima i djelatnošću Hrvatskog društva za Ujedinjene narode. U drugom dijelu radionice predstavljen je način prijave škole u projekt te sustav certifikacije. Kako bi škola dobila certifikat, mora se prijaviti putem mrežne platforme te popuniti dokumentaciju. Nakon popunjavanja dokumentacije, slijedi provođenje radionica. Škola mora provesti deset radionica na temu globalnog obrazovanja. Škola mora evidentirati provođenje radionica putem članka i fotografija te evidenciju o provedbi staviti na mrežnu platformu projekta. Svi materijali za provođenje radionica su školama dostupni na mrežnim stranicama http://globalresponsibility.eu/. Radni jezik projekta je engleski jezik.

Profesori Mihaljević Sabljak i Rumenović te ravnateljica Sanja Dubić odlučili su u projekt uključiti i profesoricu Martinu Zubčić te provesti radionice kod strukovnih zanimanja: ekonomist, prodavač i hotelijersko – turistički tehničar. Tako su u projektu sudjelovali učenici 1.c, 2.c, 3.c, 4.c, 1.e, 2.e., 3.e, 1.d i 4.d razreda. Svaki profesor odradio je temu globalnih ciljeva za održivi razvoj u sklopu nastavnog predmeta koji predaje. Sve teme su prilagođene nacionalnom kurikulumu i imaju za cilj razvijati globalne ciljeve održivog razvoja kod učenika i mladih.

Radionice:

 • Human Rights – Your Rights; cilj 16. – Mir, pravda i snažne institucije; U ovoj radionici sudjelovali su učenici 4.d razreda, Hotelijersko turistički tehničati u sklopu predmeta Gospodarsko pravo.

1. Human Rights – Your Rights; cilj 16.

 • Our point of view; cilj 12. – Održiva potrošnja i proizvodnja; U ovoj radionici sudjelovali su učenici 1.d razreda Hotelijersko turistički tehničari u sklopu predmeta Prehrana i poznavanje robe.

2. Our point of view; cilj 12.

 • Humgry Plante; cilj 12. – Održiva potrošnja i proizvodnja; Ova se radionica provela u 3. e razredu zanimanje prodavač.

3. Humgry Plante; cilj 12.

 • Let the image talk; svi globalni ciljevi održivog razvoja; Radionica je održana u 2. c razredu zanimanje ekonomist u sklopu predmeta Osnove turizma.

4. Let the image talk

 • Lunch in Uganda; cilj 2. – Svijet bez gladi; Radionica je održana u 3. c razredu zanimanje ekonomist u sklopu predmeta Upravljanje prodajom.

5. Lunch in Uganda; cilj 2

 • Consequences of Consumerism; cilj 15. – Očuvanje života na zemlji; Radionica je održana u 2. c razredu, zanimanje ekonomist u sklopu predmeta Uvod u poslovno upravljanje.

6. Consequences of Consumerism; cilj 15.

 • Child Labour in the Chocolate Industry; cilj 8. – Dostojanstven rad i ekonomski rast; Radionica je održana u 4. c razredu u sklopu predmeta Vježbenička tvrtka.

7. Child Labour in the Chocolate Industry; cilj 8.

 • Horoscope of Poverty; cilj 1. – Svijet bez siromaštva; Radionica je održana u 1.c razredu zanimanje ekonomist.

8. Horoscope of Poverty; cilj 1.

 • Beautifu fruit; cilj 2. – Svijet bez gladi; Radionica je održana u 1. e razredu, zanimanje prodavač u sklopu predmeta Nabavno poslovanje.

9. Beautifu fruit; cilj 2.

 • Let every voice be heard; cilj 4. – Kvalitetno obrazovanje; Radionica je održana u 2.e razredu, zanimanje prodavač u sklopu predmeta Osnove marketinga.

10. Let every voice be heard; cilj 4

 • Explore your school; cilj 7. – Pristupačna energija iz čistih izvora; Radionica je održana u 1. d razredu, zanimanje hotelijersko turistički tehničar u sklopu predmeta Prehrana i poznavanje robe.

11. Explore your school; cilj 7.

 • Mapping My Neigbourhood; cilj 11. – Održivi gradovi i zajednice; Radionica je provedena u 3. e razredu, zanimanje prodavač u sklopu predmeta Upravljanje prodavaonicom.

12. Mapping My Neigbourhood; cilj 11.

Sudjelovanjem u radionicama učenici su pokazali zainteresiranost za globalne ciljeve održivog razvoja. Nakon provedenih radionica, Škola je podnijela izvješće te materijale stavila na mrežnu platformu projekta. Škola će nakon cjelovite provedbe primiti certifikat o uspješnoj provedbi projekta „Obrazovanje za globalnu odgovornost“.