Preprečevanje osipa na Srednji šoli Ravne

marko_laznik

Marko Laznik

»Dobro počutje v šoli je zelo pomembno,« smo se strinjali sodelavci, ki smo se pred dvema letoma vključili v mednarodni projekt CroCoos.

Člani tima smo bili:

  • mag. Ivanka Stopar – ravnateljica,
  • mag. Mateja Verdinek Žigon – šolska svetovalna delavka,
  • Igor Kosmač, univ. dipl. inž. str. – učitelj strokovnih predmetov strojništva,
  • Jelak Onuk, dipl. inž. str. – učiteljica matematike in sodelavka za dodatno pomoč dijakom,
  • Marko Laznik, mag. posl. Inf. – učitelj strokovnih predmetov računalništva.

Med leti 2010 in 2015 je bil na šoli delež dijakov, ki so se izpisali 4,3 %, zato smo si tekom projekta zadali cilj, da se delež izpisanih dijakov v letih 2015–2020 zmanjša in ne preseže 3,5 %. V letu 2015 smo pričeli z aktivnostmi za preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja in z njimi želeli prepoznati dijake v stiski ter jim nuditi pomoč, da bi to stisko presegli.

Prva pomembna aktivnost je bila izdelava smernic za delo razrednika. Uvedli smo redne mesečne sestanke razrednikov prvih letnikov, saj je to leto ključno za dijake. Razredniki smo se na skupnih sestankih pogovarjali o problematiki v razredu, si izmenjali izkušnje in se dogovorili za poenotenje dela. Srečevali so se tudi svetovalna delavka in izvajalci dodatne strokovne pomoči, da so pregledali in načrtovali delo s posameznimi dijaki. V okviru teh aktivnosti so nastale tudi smernice in predlogi za razrednike.

Za dijake smo uredili tudi kotičke za druženje, opremo pa so izbrali dijaki sami z natečajem. Tako smo pridobili novo sedežno garnituro, vreče za sedenje v knjižnici, kupili dva ročna nogometa. Dijaki, ki so imeli težave s koncentracijo ali niso obvladali svoje jeze, so bili pod stresom ali imeli druge težave, so se lahko umaknili v te prostore in se pozneje vrnili v razred, ko je bila stiska mimo. Ta čas so jim bili na voljo mentorji ali svetovalna delavka.

Druga pomembna aktivnost pa je bila povečanje sodelovanja dijakov, kjer smo jih vključili v različne aktivnosti. Izpostavil bi dva pomembna projekta, in sicer snemanje filma in projekt Vrt. Pri projektu Film so sodelovali dijaki, ki so bili prepoznani kot dijaki v stiski. Sodelovalo je 15 dijakov prvih letnikov štiriletnega programa. Pri projektu Vrt pa 12 dijakov enega oddelka, v katerem so bili štirje prepoznani kot dijaki v stiski.

Dijaki so za projekt Film sami pripravili scenarij na temo »Zakaj se splača ostati v šoli«, posneli video, ga zmontirali in nastal je krajši film, ki dijake nagovarja, da uspešno zaključijo šolo. Dijaki so se med nastajanjem filma povezali, se clip_image002angažirali, na dejavnosti prihajali točno in ni jim bilo težko ostati tudi po pouku. Za nastali film so dijaki na lokalnem tekmovanjuclip_image004 dobili tudi nagrado na 1. filmskem festivalu Mladi oskarji.

Snemanje filma

Nagrada na 1. filmskem festivalu Mladi oskarji

slika1

 

slika2

Projekt Vrt se je pričel že leto pred vstopom v projekt CroCoos, s tem projektom pa se je še dodatno okrepil. Pod vodstvom razredničarke je delo potekalo skozi celo leto. Dijaki so uredili nasad borovnic, ribeza, malin, robid, jagod ter pozneje še z nasadom zelišč. Pri praktičnem pouku so izdelali tudi ograjo za vrt. Za košnjo okrog vrta je skrbel dijak, ki je izgubil motivacijo za šolsko delo in se je želel že izpisati. V delu na vrtu pa je razvil pripadnost šoli ter uspešno zaključil letnik. Projekt je bil predstavljen tudi staršem, ki so ga sprejeli z navdušenjem. Za šolo so ti projekti pomembni, saj je pomembno, da se lahko dijaki izkažejo še na ostalih aktivnostih, ki niso neposredno vezane na pouk. To še posebej velja za dijake, ki prihajajo z ne preveč dobrimi šolskimi izkušnjami na našo šolo.

clip_image006clip_image008

Delo na vrtu

V teh dveh letih (2015–2017), odkar sodelujemo v projektu, je osip le 1,86 %. Upamo, da nam bo na šoli uspelo obdržati še kakšnega dijaka več. Projekt CroCoos se je letos končal z mednarodno zaključno konferenco v Budimpešti, kjer smo si člani timov vseh sodelujočih pilotnih šol izmenjali izkušnje, ki bodo še kako koristile pri našem nadaljnjem delu.