Značka za sve loomenoljupce!

darija_DR

Darija Dasović Rakijašić

Ako ste napravili samo jedan kolegij u Loomen-u, zasigurno ste kao pravi lumen i ostali vjerni tom alatu za izradu obrazovnih sadržaja i online učenje.

Ako ste napravili samo jedan kolegij u Loomen-u, vjerojatno ste započeli stvaranje kolegija dodavanjem stranice sa sadržajem i postavili neki, već ranije kreirani, dokument. Pa ste se ohrabrili i dali učenicima da naprave nekakav praktični zadatak koji su morali učitati u aplikaciju. I onda, kao vrhunac svega, kreirali ste test i shvatili da je Loomen jedinstven i nezamjenjiv!

Ako ste napravili samo jedan kolegij u Loomen-u, a niste otkrili čemu služe i kako kreirati značke u sustavu, ovo je članak za vas!

Značkama dokazujemo posjedovanje određenih znanja i vještina, a možemo ih pohraniti u digitalnu zbirku. U redovnoj nastavi koristimo ih kako bi potaknuli učenike na rad, nagradili njihov napredak ili dobro odrađen zadatak.

Da biste radili sa značkama trebate znati:

  1. pronaći ili kreirati sliku,
  2. urediti sliku,
  3. postaviti značku u Loomen,
  4. spremiti značku u svoju digitalnu zbirku.

1. TRAŽENJE SLIKA NA PIXABAY-u

Ako nemate iskustva s alatima za kreiranje i obradu slika, značku možete potražiti na stranici https://pixabay.com/

clip_image002U polje za pretraživanje upišite pojam pretraživanja i pretražite vektorske slike (vector graphic).

Slika 1. https://pixabay.com/

Odaberite neku od ponuđenih slika i preuzmite ju na svoje računalo.

2. UREĐIVANJE SLIKE U PIXLR-u

Značku možete dodatno urediti u alatu https://pixlr.com/. clip_image004Na početnoj stranici kliknite na strjelice koje pokazuju dolje i otvorite web aplikaciju.

U aplikaciji otvorite značku koju ste spremili na računalo. Nemojte se uplašiti sivo-bijelih kvadratića. To je transparentni dio slike kojim će značka ostati lijepa i okrugla gdje god ju prenijeli (naravno, samo ako želite da značka bude baš okrugla).

Slika 2. http://www.pixlr.com – početna stranica

Vjerojatno ćete trebati napraviti samo manje izmjene, kao što je unos teksta.

clip_image006clip_image008
Slika 3. Odabir alata za pisanje teksta      Slika 4. Unos teksta u sliku

Spremite datoteku u PNG obliku.

Napomena: I Pixabay i Pixlr možete koristiti bez registracije.

3. POSTAVLJANJE ZNAČKE U LOOMEN

Značke se mogu dodjeljivati ručno ili automatski.

clip_image009Da biste mogli automatski dodjeljivati značke u kolegiju, morate u postavkama kolegija omogućiti praćenje dovršenosti:

Slika 5. Omogućavanje praćenja dovršenosti u kolegiju

Isto tako, za svaku aktivnost koju ćete koristiti kao uvjet za dodjelu značke, morate omogućiti prikaz dovršenosti. Aktivnost se može smatrati dovršenom i samo pregledom nekog resursa (poveznice ili dokumenta). Za testove i zadaće možemo postaviti da je clip_image011aktivnost dovršena ako je učenik dobio ocjenu. Dodatno, ako je u testu postavljena ocjena za prolaz, možemo i nju postaviti kao uvjet za dobivanje značke.

Slika 6. Postavljanje praćenja dovršenosti zadaće

Stvaranje nove značke

clip_image013Samu značku kreiramo odabirom naredbe Značke iz izbornika Postavke.

Upišite naziv značke, opis, učitajte sliku značke, upišite detalje o izdavaclip_image015ču i postavite datum isteka značke. Spremite promjene klikom na gumb Stvori značku.

Slika 7. Stvaranje nove značke

Nakon kreiranja značke, potrebno je odrediti koji korisnici imaju pravo ručno dodjeljivati značke.

Slika 8. Postavljanje korisnika koji mogu ručno dodati značku

Ako želimo značku automatski dodijeliti nakon izvršenja neke aktivnosti, iz padajućeg izbornika odabiremo Dovršenost aktivnosti.

clip_image017clip_image019Odaberemo jednu ili više aktivnosti za koju smo ranije omogućili praćenje dovršenosti i označimo ih kao uvjet za dobivanje značke.

Slika 9. Postavljanje kriterija za dodjelu značke 1/2

Slika 10. Postavljanje kriterija za dodjelu značke 2/2

Dodatno, možete i promijeniti poruku koju će polaznici dobiti na svoju email adresu.

clip_image021
Slika 11. Uređivanje poruke polaznicima

Nakon uređivanja kriterija i poruke, morate Omogućiti pristup znački. Ako ste odabrali automatsko dodjeljivanje znački za dovršenu aktivnost, nakon omogućavanje značke, ona će biti dodijeljena svim polaznicima koji su već odradili tu aktivnost.

imageimage
Slika 12. Omogućavanje pristupa znački 1/2   Slika 13. Omogućavanje pristupa znački 2/2

Ako značku želite ručno dodijeliti, iz bloka Postavke odaberite poveznicu Uredi značke. Uz odabranu Značku kliknite na poveznicu Dodijeli clip_image027značku.

Slika 14. Pristup kreiranim značkama

Ulazite u područje za dodjeljivanje znački. U polje Pretraži pronađite korisnika po imenu ili korisničkoj oznaci. Budite oprezni prilikom dodjele, jer čim kliknete na narančasti gumb Dodijeli značku, značka je poslana polazniku i ne možete opozvati ovaj postupak.

clip_image029Slika 15. Ručna dodjela značke

U izborniku Dobitnici možete pratiti kome su značke dodijeljene. Nakon dodjele samo jedne značke, nije više moguće mijenjati kriterije za dodjelu značke. Klikom na Onemogući pristup onemogućuje se daljnji postupak dodjele značke.

clip_image031
Slika 16. Prikaz dobitnika značke

Polaznik će u sustavu primiti poruku da je dobio značku. Istovremeno, dobit će i email poruku.

clip_image033
Slika 17. Obavijest o dodijeljenoj znački

Klikom na ime značke, možete pogledati detalje značke.

clip_image035
Slika 18. Prikaz detalja značke

Ako želite spremiti značku, klikom na gumb Preuzimanje prenosite značku na svoje računalo. Nakon toga ste spremni pohraniti značku u neku digitalnu zbirku.

4. SPREMANJE ZNAČKE U DIGITALNU ZBIRKU

Digitalne značke možete skupljati u nekom od alata za pohranu digitalnih znački. Jedan od njih je Open Badge Passport.

Prilikom prijave, koristite email adresu kojom ste prijavljeni nclip_image037a sustav u kojem dobivate značke. U slučaju pohrane Loomen znački, koristite email adresu iz sustava AAI@edu.hr.

Slika 19. https://openbadgepassport.com

slika
Slika 20. Učitavanje značke u Open Badge Passport

Drugi alat koji možete koristiti je Backpack.

clip_image042
Slika 21. Backpack

slika1Slika 22. Učitavanje značke u Backpack

Ako ste pročitali ovaj članak do kraja, zaslužili ste značku! Možete ju kreirati i dodijeliti ju sami sebi. Slobodno iskoristite moju ZnačkoLjubac sliku Smiješak

U prilogu  LoomenZnačkoLjubac.png:znackoljubac