TCA kontaktni seminar na Malti

marina_mirkovic 

Marina Mirković

U razdoblju od 22. do 24. studenog 2016. godine u Rabatu (Malta) održan je TCA kontaktni seminar (Aktivnosti transnacionalne suradnje – Transnational Cooperation Activities) pod nazivom „Iskustvo iz prve ruke za nastavnike strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ u organizacjii  Agencije za mobilnost i programe EU.  Prema prihvaćenoj prijavi, na seminaru je kao predstavnica nastavnika Republike Hrvatske sudjelovala profesorica savjetnica računalstva  Marina Mirković iz Tehničke škole u Požegi.

Svrha je ovoga kontaktnog seminara bila naučiti edukatore u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju kako osigurati učenicima dinamično i praktično iskustvo učenja u struci s naglaskom na praćenje razvoja tehnologije u danom polju, bolje se upoznati s mogućnostima koje program Erasmus+ nudi edukatorima u strukovnom obrazovanju kako bi prethodno navedeno postigli, razvijati projektne ideje na temu seminara te olakšati sudionicima pronalazak potencijalnih partnera za provođenje osmišljenih projekata.

Na seminaru je sudjelovalo 32 sudionika iz 15 europskih zemalja. Održana su predavanja i radionice o uvođenju i primjeni e-učenja u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju te predstavljen Erasmus+ program. Sve aktivnosti seminara uspješno su provedene. Slika1Sudionici su imali priliku aktivno participirati u svim sadržajima. Za istaknuti je pozitivne primjere direktne i neposredne suradnje na radionicama kada su sudionici surađivali te kroz komunikaciju i razmjenu ideja stvarali projektne ideje. Zanimljiva je bila razmjena iskustava, stavova, mišljenja i ideja.

Slika 1. Sudionici seminara

Sudionici su posjetili Institut za izučavanje turizma (ITS) i Koledž za umjetnost, znanost i tehnologiju na Malti (MCAST).

ITS je visoko učilište u cilju ispunjavanja potrebe putovanja, ugostiteljstva i turizma. Osnovan je 1987. godine a glavna je odgovornost pružiti sektoru turizma stručno osoblje koje će biti u mogućnosti garantirati izvrsni standard proizvoda i usluga u ugostiteljstvu. Misija ITS-a je kvaliteta učenja za postizanje izvrsnosti u turizmu. Usmjerava svoje resurse prema razvoju inkluzivnih programa učenja koji olakšavaju tehničke i generičke vještine i kompetencije, integriraju teoriju i praksu i promoviraju suvremene pristupe vođenja.

Slika2Slika3Slika4
Slika 2., 3. i 4. Posjet Institutu za izučavanje turizma na Malti

ITS pruža učenički orijentirani stil nastavnog plana i programa koji promiče kreativnost, inovativnost, sudjelovanje učenika i samorefleksiju. Razvija specijalizirane tehničke i poduzetničke vještine u skladu s trendovima i zahtjevima buduće industrije. Promiče međunarodnu perspektivu istovremeno prihvaćajući razlike između domaćih i stranih kultura.

Važno je promicanje profesionalnog razvoja kroz mogućnosti cjeloživotnog učenja u svim razinama društva. Napredak učenika kontinuirano se prati od strane njihovih mentora, odbora za reviziju, kao i unutarnjih i vanjskih ispitivača. Predavači kontinuirano sudjeluju u posebnim obukama koje im pružaju smjernice u metodologiji i tehnikama ocjenjivanja i vrednovanja.

MCAST je vodeća ustanova strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na Malti, osnovana 2001. godine. Kroz šest instituta na otoku Malti i otoku Gozo, nude 185 strukovnih predmeta u punoj nastavnoj izvedbi i više od 300 u skraćenoj izvedbi u rasponu od šest razina certifikata. Učenici se pripremaju za rad u različitim sektorima gospodarstva ili za visoko obrazovanje. MCAST blisko surađuje s lokalnim industrijama kako bi se osiguralo da su znanja, vještine i kompetencije nastavnih programa prikladni i relevantni za dinamičnu budućnost gospodarstva. Ovaj odnos potiče uspjeh – programi su fleksibilni, relevantni i odgovaraju težnjama učenika i potrebama industrije, koje se neprestano razvijaju u susret izazovima promjenjivom globalnom gospodarstvu.

Fotoalbum: Posjet Koledžu za umjetnost, znanost i tehnologiju na Malti (MCAST)

Prilog 1. Prezentacija o MCAST-u

Uz predavanja o e-učenju na seminaru je predstavljena tvrtka SGM iz Berlina kojoj je osnovna djelatnost pomoć u oblikovanju obrazovanja. Zalažu se za stvaranje novih načina učenja. Razumijevanje obrazovanja brzo se mijenja na globalnoj razini. Rješavanje problema je najvrijedniji resurs budućeg društva znanja. Tvrtka se specijalizirala za nova i rastuća tržišta obrazovanja od školske razine preko stručnog osposobljavanja do sveučilišta.

Od individuanog učenja do korporativnih obuka za tvrtke, isporučuju kontinuirani profesionalni razvoj u različitim i uglednim tržištima sa svojim stručnjacima brojnih disciplina/područja koji prepoznaju izazove i zahtjeve scenarija učenja u različitim vrstama učenja i obrazovnim kontekstima.

Pomažu trenerima, sudcima i igračima svih uzrasta iz cijelog svijeta da razviju bolje razumijevanje uloge i prirode njihovog sporta. SGM Sport omogućuje korisnicima da nauče sve, od osnovnih temelja do napredne taktike svog sporta kroz specijalizirani online trening.

Demografske promjene i društvene promjene su intenzivirale pritisak na zdravstvene sustave i zahtjevaju nove smjerove u zdravstvu i skrbi u Europi i na globalnoj razini. SGM Zdravstvena zaštita specijaliziralo se je u pružanju tečajeva e-učenja za nastavak profesionalnog razvoja za zdravstvene djelatnike. Tehničke inovacije u mobilnom zdravlju (mHealth) će napredovati prema isplativim zdravstvenim rješenjima. SGM i njegovi partneri razvijaju radna mjesta za stažiranje na raznim lokacijama u Europi (praktična nastava).

SGM Inženjering stvara optimalne stručne ili akademske programe obuke pomoću referentnih standarda za procjenu u kombinaciji s ispitima poduzeća i industrije. Prilagođeni programi e-učenja izrađuju se po sadržaju i satima, ovisno o individualnim potrebama pojedine tvrtke. Tvrtka ili organizacija aktivno se uključuje u cijeli program od identifikacije zahtjeva osposobljavanja kroz razvoj, isporuku i vrednovanje. SGM-ova međunarodna mreža omogućuje pristup inženjerskim umijećima visoko kvalificiranih Slika9trenera za pripremu tečajeva za vježbenike od početka do kraja obuke te procesa vrednovanja. Discipline koje pokriva su IKT, elektrotehnika i strojarstvo, pomorstvo, zelena energija, proizvodnja, logistika i izgradnja.

Slika 9. Predstavljanje tvrtke SGM – Educational Solutions

Prilog 2. Brošura SGM Sport

Radionice u kojima su sudionici raspravljali o svojim promišljanjima o uvođenju e-učenja u strukovno obrazovanje imale su zadane teme/pitanja:

  • Pogledi na kvalitetu i vrednovanje tečaja e-učenja
  • Koliko je važan izbor platforme (LMS) e-učenja? Koje ključne značajke očekujete od nje?
  • Koje podatke uspješnosti razmatrate kod izbora e-učenja ili mješovitog e-učenja
  • Da li su nastavnici obučeni za efikasnu uporabu sustava e-učenja? Što smatrate efikasnim programom obuke nastavnika za e-učenje?
  • Da li su nastavni planovi i programi, propisi, sustavi upravljanja školom pripremljeni za e-učenje? Što je potrebno izmjeniti?

Slika10Slika11
Slika 10. i 11. Radionice o e-učenju

Na seminaru je uspostavljena suradnja s europskim kolegama kroz komunikaciju i razmjenu ideja u stvaranju projektnih ideja. Tako je među brojnim projektima osmišljen i projekt „E-learning Training for Teachers and Trainers“. Partneri u budućem potencijalnom projektu bile bi ustanove za edukaciju iz Poljske, Latvije, Portugala, Španjolske, Češke, Austrije i Republike Hrvatske (Tehnička škola, Požega). E-učenje potiče promicanje digitalne pismenosti, unapređenje alata i metodologija u aktivnostima digitalnog učenja. Integracija informacijsko-komunikacijske tehnologije u obrazovanju je poluga za promjenu i prilika za povećanje kvalitete, raznolikosti i učinkovitosti u europskim sustavima obrazovanja i osposobljavanja. Cilj je iskoristiti potencijal e-Slika12učenja promicanjem inovacija u metodama poučavanja s ciljem poboljšanja kvalitete procesa učenja i njegovanja autonomije učenika, paralelno s razvojem socijalnih i komunikacijskih vještina učenika suradnjom i interakcijom sudionika.

Slika 12. Mentori budućeg projekta „E-learning Training for Teachers and Trainers“

U kulturnom dijelu programa seminara, polaznici su upoznali gradić Rabat, stari glavni grad Mdinu s baroknom katedralom sv. Pavla i Vallettu – glavni grad Malte koji ima nekoliko zgrada od izuzetne povijesne važnosti koje su danas na listi UNESCO-ve svjetske baštine.

Aktivnosti seminara bile su financirane u okviru programa Erasmus+ od strane Europske unije preko Agencije za mobilnost i programe EU. Domaćin je bila malteška agencija European Union Programmes Agency (EUPA).