E-portfolio otroka v vrtcu

brigita_hocevar

Brigita Hočevar

E-portfolio je elektronska mapa, v kateri se prav tako kot v klasičnem portfoliu sistematično in kronološko zbirajo dokazila o otrokovem razvoju, učenju in napredku. Vsak otrok v vrtcu ima svoj e- portfolio, ki ga urejata strokovni delavki, pri tem pa sodelujejo tudi starši.

Z e-portfoliem spremljamo otroka. Vzgojitelji opazujemo čustva otroka (počutje, reagiranje), sposobnosti in znanja (govor, psihomotorične spretnosti in sposobnosti, samostojnost), želje in interese, odnos do učenja (strategije in načine učenja), socialne interakcije (z vrstniki in odraslimi).

V spodbudnem učnem okolju vzgojitelji spoznavamo, kaj se je otrok naučil in kako se je učil, kaj je spoznal, kakšne izkušnje je pridobil, kako se je razvijala in nadgrajevala igra, kakšne so bile interakcije in kako je otrok uporabljal izkušnje.

Na osnovi opazovanja lahko vzgojitelji sklepamo o otrokovih čustvih (kaj jih veseli, čemu se čudijo, česa se bojijo, kaj jih jezi, čemu se smejijo …). Kakšne sposobnosti in znanja ima (kaj zmorejo, česa ne zmorejo, kaj znajo, vedo, česa ne znajo, kaj je zanje spodbuda, kaj izziv, kaj težava, kaj sprašujejo, kakšne zamisli in predstave imajo, kaj predlagajo, kako se pogovarjajo, pogajajo, dogovarjajo). Kakšne želje in interese ima otrok (kaj se rad igra, kaj rad počne, kaj ga zanima, kaj pripoveduje, sprašuje, o čem se pogovarja, kakšne zamisli ima, kaj predlaga …). Spoznamo, kakšen odnos ima do učenja.

V e-portfolio sodijo raznolika dokazila, ki kažejo na otrokov razvoj, učenje in napredek. To so otrokovi likovni izdelki (risbe, slike …), zapisi (pogovorov, intervjujev, opažanj), fotografije in videoposnetki. Dokazilo se opremi z imenom, starostjo, z datumom, ko je nastalo, opiše se situacijo nastanka. Izdelek je obogaten tudi s komentarjem otroka, ki vsebuje refleksijo, in komentarjem odraslega, ki tudi vsebuje refleksijo odraslega o otrokovi dejavnosti.

DATUM: 16. 10. 2011

FOTOGRAFIJA
STAROST OTROKA: 2 LETI IN 5 MESECEV
OKOLIŠČINE: V VRTCU SMO PONUDILI DEJAVNOST S PRSTNO BARVO.

OPIS SITUACIJE: NEJ JE V VRTCU PRVIČ SODELOVAL PRI AKTIVNOSTI S PRSTNO BARVO. NA LIST JE DOBIL PACKO BARVE. OB TEM JE ROKI POLOŽIL POD MIZO IN JIH KLJUB NAGOVARJANJU NI ŽELEL PREMAKNITI.

1

KOMENTAR VZGOJITELJICE: NEJ SE BARVE NI ŽELEL DOTAKNITI.

DATUM: 8. 11. 2011
FOTOGRAFIJA
STAROST OTROKA: 2 LETI IN 6 MESECEV
OKOLIŠČINE: NA MIZI SO BILE PONUJENE ŽIVALI. NEJ SI JE IZBRAL KRAVO IN Z NJO TISKAL.
OPIS SITUACIJE: NEJ JE DRUGIČ SODELOVAL PRI AKTIVNOSTI S PRSTNO BARVO. Z ROKO JE DRŽAL IZBRANO ŽIVAL IN BARVO RAZNAŠAL PO LISTU. PRI TEM JE PAZIL, DA Z ROKO NI PRIŠEL V STIK Z BARVO.

2

KOMENTAR VZGOJITELJICE: NEJ JE SODELOVAL PRI DEJAVNOSTI S PRSTNO BARVO.

DATUM: 14. 11. 2011
IZDELEK
STAROST OTROKA: 2 LETI IN 6 MESECEV
OKOLIŠČINE: PONOVNO SREČANJE S PRSTNO BARVO V VRTCU, KO SE JE BARVO NANAŠALO NA OTROKOVO DLAN.

34

KOMENTAR VZGOJITELJICE: NEJ JE TRETJIČ SODELOVAL PRI DEJAVNOSTI S PRSTNO BARVO. NAJPREJ JE PRI IZVEDBI OPAZOVAL DRUGE OTROKE. DOVOLIL JE, DA SEM S ČOPIČEM POBARVALA DLAN, VENDAR SODEČ PO MIMIKI OBRAZA NI BIL VESEL. DLAN SVA SKUPAJ ODTISNILA NA LIST PAPIRJA.

KOMENTAR OTROKA: »SI MI NA ROKO DALA BARVO.«

OKOLIŠČINE: SAMOSTOJNO SEZUVANJE COPAT
FOTOGRAFIJA
SEPTEMBER 2011
STAROST: 1 LETO 10 MESECEV
KOMENTAR VZGOJITELJICE:
GREGA SI SAM SEZUJE EN COPAT. Z NEKAJ POMOČI ODRASLE OSEBE SEZUJE ŠE DRUG COPAT. POSPRAVI JIH NA PROSTOR, KJER IMA ČEVLJE. ČEVLJE PRINESE VZGOJITELJICI IN POČAKA, DAGA OBUJE.
KOMENTAR OTROKA: »OBUJEM SE.«

5

OKOLIŠČINE: SAMOSTOJNO HRANJENJE
VIDEOPOSNETEK
SEPTEMBER 2011
STAROST: 1 LETO 10 MESECEV
KOMENTAR VZGOJITELJICE:
SAMOSTOJNO HRANJENJE GREGU NE POVZROČA TEŽAV. ŽLICO DRŽI IN NOSI HRANO V USTA. POMAGA SI Z ROKO. JE VSO HRANO, NI IZBIRČEN. NA DAN SNEMANJA NI IMEL VELIKEGA APETITA, TEKNIL MU JE LE PARADIŽNIK.

KOMENTAR OTROKA: »JEDEL SEM.«

E-portfolio je namenjen otroku, da se lahko primerja sam s seboj (in ne z drugimi). Ob e-portfoliu otrok postopoma dobi vpogled v svoj razvoj in napredek, v svoje aktivnosti, v svoja močna področja …

Ob tem se pogovarja, razmišlja o sebi, svojem ravnanju, o odnosu do drugih, se nadgrajuje ob svojih dokazilih. Skozi proces postopoma prevzema odgovornost za svoj razvoj, učenje in napredek.

Samoevalviranje je izrednega pomena, otrok s tem pridobi smiselno celoto.

(Slika prikazuje, kako otrok pregleduje svoj e-portfolio in komentira.)

Torej, e-portfolio je zelo uporaben dokument tako za otroka, starša in vzgojitelja. Sama delam e-portfolio že 5. leto. Najprej sem izdelala načrt, ki sem ga prilagodila osnutku celega vrtca. Poleg izdelkov, fotografij, komentarjev otrok sem lahko priložila posnetke, ki dejansko pokažejo napredek otroka v določenem časovnem obdobju. Tako sem začela.

E-portfolio je bil staršem predstavljen na prvem roditeljskem sestanku. Večina ga je pozitivno sprejela. E-portfolio so nato spremljali na pogovornih uricah in bili so navdušeni. Navdušeni nad pregledom celotnega dogajanja v vrtcu, nad izdelki, mislimi, fotografijami, posnetki … Njim in otroku bo ostal lep spomin, ki je shranjen v elektronski obliki, lahko pa tudi v tiskani obliki. Starši tudi povedo, da ga otroci ponosno pokažejo in komentirajo tudi ostalim v širši družini. Ko sva s sodelavko dobili v prikaz natisnjen e-portfolio, sva bili navdušeni. Poleg pogleda v otrokov razvoj je bilo kot ogledalo najinemu delu in napredku skozi čas.

Če primerjam s klasičem portfoliem, vidim prednosti, kot so:

 • ni potrebno naročati fotografij,
 • ni narobe naročenih fotografij,
 • omogoča ti sprotno, dnevno vstavljanje fotografij, lahko takoj komentiraš, ko še natančno veš, kako je potekala aktivnost,
 • več je vloženih fotografij, ni omejitve,
 • vstavljanje videoposnetkov, ki prikažejo napredek v določenem časovnem obdobju in so zaradi svoje nazornosti in avtentičnosti izredno zanimivi za vse udeležence v procesu,
 • pri klasičnem portfoliu je potrebno naročati fotografije, kar je povezano z denarjem, s seštevanjem, odštevanjem, zbiranjem in čakanjem,
 • ne potrebuješ velike količine barvnih in belih listov,
 • ni tiskanja s tiskalnikom v vrtcu in doma,
 • ni kopiranja na kopirni stroj,
 • ko opaziš, da si se zmotil pri besedilu, lahko brez dodatnih listov in kopiranja popraviš napako.

Opazim pa tudi slabosti e-portfolia:

 • med procesom nastajanja otrok ne more prijeti svojega portfoila, lahko ga gleda,
 • podatke moraš shranjevat še na ključ, v primeru, da se zbrišejo,
 • potrebuješ osebni fotoaparat, skener, osebni zmogljiv računalnik in računalničarja, ki ti stoji ob strani, če se pojavijo težave,
 • pri skeniranju izdelka je slabo razvidena risba, če otroci pri risanju puščajo nežne sledi z barvico.

OKOLIŠČINE: RISANJE PO NAREKU VZGOJITELJICE. RISALI SO IZŠTEVANKO. BESEDILO: V PRVI LUŽI ŽABICA, V DRUGI LUŽI RAČKICA, V TRETJI PA SEM JAZ, VSI KRIČIMO NA VES GLAS.
FOTOGRAFIJA
JANUAR 2016

STAROST: 4 LETA 10 MESECEV
KOMENTAR VZGOJITELJICE: RISANJE PO NAREKU JE BILO ZELO USPEŠNO. ZELO USPEŠNO JE BILO TUDI »BRANJE« PO SLIKAH. MANCA JE POVEDALA IZŠTEVANKO PRAVILNO.

8 (800x600)

KOMENTAR OTROKA: »V PRVI LUŽI ŽABICA, V DRUGI LUŽI RAČKICA, V TRETJI PA SEM JAZ, VSI KRIČIMO NA VES GLAS.«

Vzgojitelji smo le varuhi otrokovega portfolia, njegov lastnik pa je otrok. Takšna trditev se morda zdi pretirana, a v njenem ozadju se skriva najvišja mera spoštovanja do osebnosti otroka. V portfoliu so zbrani osebni podatki o njem, o njegovem razvoju in napredku. Takšni podatki so lahko dostopni le otroku in njegovim zakonitim zastopnikom – staršem. Vzgojitelji smo dolžni poskrbeti za varno hranjenje teh podatkov, torej moramo z njimi ravnati odgovorno. Portfolio v elektronski obliki naj bo shranjen na računalniku, ki ni dostopen večjemu številu oseb, še bolje, shranimo ga na zunanji disk, ki bo lažje pod našim nadzorom. Preprosto, zavarujmo ga pred nedovoljenim dostopom do datoteke, ki vsebujejo podatke o otroku. Zaradi varovanja lastnega dela pa zaščitimo računalnik z ustrezno protivirusno zaščito in si naredimo še rezervno kopijo na drugem mediju (za primer tehničnih težav in okvar).

Antoine de Saint – Exupery je v knjigi Mali princ zapisal misel, ki jo navezujem na samomovrednotenje otroka ob pregledovanju e-portolia:

»Potem boš presojal samega sebe,« je odgovoril kralj. »To je najtežje od vsega – težje kot presojati druge! Če boš prav uspel v presoji samega sebe, potem si mož velike modrosti!«

Literatura:

 1. Kurikulum za vrtce (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport in Zavod RS za šolstvo.
 2. Stritar, U., Sentočnik, S. (2011) Otrokov porfolio v vrtcu, Zavod RS za šolstvo.
 3. De Saint – Exupery, A. (1989) Mali princ, Ljubljana, Mladinska knjiga.
 4. Odlomki iz e-portfola otrok v šol. l. 2011/12, 2015/16.