Dan sigurnijeg interneta 2016. u II. osnovnoj školi Čakovec

brankaL_ivaN

Branka Lamza i Iva Naranđa

I ove godine u II. osnovnoj školi Čakovec obilježili smo Dan sigurnijeg interneta kojeg organizira udruženje Insafe/INHOPE uz potporu Europske Komisije s ciljem promicanja sigurnije i odgovornije upotrebe interneta, posebice među djecom i mladima.

Fokus sigurnosti se tijekom godina s kreiranja „sigurnijeg“ interneta prebacio na kreiranje „boljeg“ interneta. U promicanju boljeg interneta, nastojimo potaknuti učenike da u što većoj mjeri iskoriste dobre prilike koje on pruža, te im istovremeno pomažemo u stjecanju znanja i razvijanju sposobnosti potrebnih za suočavanje s mogućim opasnostima i rizicima.

Aktivnosti su osmislile, organizirale i provele učiteljica informatike Iva Naranđa i učiteljica engleskog jezika Branka Lamza. U holu škole prikazivana je prezentacija s porukama i savjetima kako biti što sigurniji u online okruženju.

Za učenike petih razreda održana je integrirana nastava engleskog jezika i informatike. U sklopu obrade ove nastavne jedinice učenici su se upoznali s korištenjem Web 2.0 alata Quizlet.

Integrirana nastava eng info FINAL

Učenici su pogledali kratki film na engleskom jeziku sa savjetima kako biti što sigurniji pri korištenju interneta. Svoje razumijevanje provjerili su vježbama u interaktivnom i pisanom obliku.

Nakon upoznavanja s pravilima korištenja alatom Quizlet, učenici su dobili zadatak samostalno kreirati interaktivne igre s prethodno naučenim vokabularom.

Korištenje ovog alata vrlo je jednostavno. Nakon kreiranja korisničkog računa, u dva stupca se unose pojmovi za pridruživanje. U našem slučaju radilo se o pojmovima na engleskom jeziku i njihovim kratkim definicijama. Nakon unošenja pojmova sustav automatski generira više tipova vježbi. Opisat ćemo neke od njih.

Za uvođenje novih pojmova i provjeru znanja tu su Cards: s jedne strane prikazat će se pojam a klikom okrećemo karticu i prikazujemo pojam za pridruživanje (to može biti suprotan pojam, prijevod ili definicija).

Test generira zadatke pridruživanja, pitanja otvorenog tipa, točno/netočno i zadatke višestrukog izbora. Moguće je odabrati jedan ili više tipova zadataka.

Scatter je najjednostavniji tip zadatka – po našem mišljenju najpogodniji za početnike. Svi pojmovi prikazani su istodobno u razbacanim pravokutnicima i zadatak je mišem „premjestiti“ pojmove na odgovarajuće mjesto.

Vizualno najatraktivnija vježba jest igra Gravity. Definicije su napisane na asteroidima koji padaju na naš planet. Potrebno je utipkati odgovarajući pojam prije nego asteroid padne. Moguće je odabrati tri razine brzine. Također, kod zadataka pridruživanja pojmova na dva jezika moguće je podesiti postavke da se traži unos na jednom ili drugom jeziku.

Na nastavi su korišteni materijali koje je za ovu prigodu pripremio British Council.

Osim integrirane nastave, Dan sigurnijeg interneta obilježili smo i u sklopu nastave informatike i satova razrednika. Od prošle godine naša škola dio je zajednice „Pet za net škole“ koje u kurikulumu imaju obilježavanje Dana sigurnijeg interneta. Stoga smo i ove godine naše aktivnosti proveli uz pomoć iznimno korisnog udžbenika i priručnika za učitelje www.petzanet.hr.

Učiteljica informatike Iva Naranđa s učenicima 6.a i 6.b razreda na satu informatike posvećenom obilježavanju Dana sigurnijeg interneta obradila je nastavnu jedinicu „Ja imam dobru lozinku, a ti?“. U nastavku blok-sata učenici su napravili online postere alatom Canva sa savjetima i pravilima o sigurnim lozinkama. Radove učenika možete pronaći ovdje.

Istoj tematskoj jedinici učiteljica Branka Lamza posvetila je sat razrednika u 5.b razredu. Između ostalog, učenici su iskušali alat za kreiranje sigurnih lozinki Strong Password Generator kao i alat za provjeru sigurnosti lozinke How Secure Is My Password.

Učenici 7.b razreda na satu informatike posvećenom obilježavanju Dana sigurnijeg interneta uredili su pano u informatičkoj učionici. Uz to, učiteljica Iva Naranđa i učenici bavili su se temom „Upravljam svojim vremenom“, također iz gore navedenog udžbenika i priručnika. U drugom dijelu tog sata učenici su ponovili rad s grafikonima u programu MS Excel prikazavši rezultate upitnika za učenike zbirno za cijeli razred.

Činjenica je da je korištenje interneta i općenito suvremene tehnologije neizostavni dio naše svakodnevice. Ubrzani tehnički razvoj često izaziva nesigurnost kod starije generacije, što u pravilu nije slučaj s djecom koja sasvim prirodno odrastaju u takvom okruženju. Digitalna kompetencija jedna je od osam ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje Europskog referentnog okvira iz 2006. godine. Pri razvijanju ove kompetencije kod djece, međutim, ne smijemo zanemariti niti socijalnu i građansku kompetenciju, kulturnu osviještenost i kulturno izražavanje. Stoga, osim pravila korištenja koja djeca usvajaju bez većih teškoća, neophodno ih je poučavati odgovornosti i etičnosti, poštivanju autorskih prava, zaštiti osobnih podataka te, konačno, ostvarivanju koristi od blagodati suvremene tehnologije za sebe bez nanošenja štete drugome.