Programiranje, igre i motivacija

dominik_tomislav_vladic

Dominik Tomislav Vladić

Programiranje je u osnovnim školama područje koje učenicima omogućuje razvijanje načina razmišljanja i razvijanje logičkog mišljenja. Kod učenika je to posebno bitno jer razvijaju drugačiji način razmišljanja, postaju kreativniji u rješavanju zadataka i potiče ih se na samostalnost. U zadnje vrijeme se u javnosti često povlači pitanje: “Je li programiranje bitno u osnovnim školama?” Programiranje je važno ne samo za način razmišljanja nego i za upoznavanje učenika s alatima koji će im kada budu dio globalnog tržišta, postati jedan od osnovnih alata za rad.

U ranim fazama učenja informatike, to je jedno od područja koje ima poseban interes od strane učenika. Da bi im se približilo programiranje i objasnio proces nastajanja programa, učenici trebaju razumjeti apstraktnu razinu tog procesa. Danas nam aplikacije kao što je Scratch i web stranice kao code.org, nude prilično jednostavne načine na koje učenicima možemo objasniti relativno teške koncepte iz svijeta programiranja. Ne treba zanemariti činjenicu da u toj dobi učenicima postaje jasno ono što mogu vidjeti i ono što si na neki način mogu predočiti. Koncepti koje ne viđamo u svijetu oko sebe, ili ih ne možemo doživjeti na način kako bismo to kao nastavnici htjeli, trebaju im se objasniti kroz ono što je njima blizu. Uzmimo samo uvjetne ili bezuvjetne petlje, određivanje broja koraka koji će se realizirati kroz neku petlju, ili bilo koji drugi koncept s kojim se susreću prvi puta, postoji velika vjerojatnost da će se sve zadržati samo na razini reprodukcije. Nemogućnost povezivanja sa svijetom oko sebe zbunjuje i ne djeluje motivirajuće.

Da bismo bolje razumjeli kako to učenici doživljavaju, proveo sam anketu među učenicima u dvije faze. U prvoj su učenici bili anketirani u školskoj godini 2014./2015. i to nakon što je odrađen programski jezik Logo. Na uzorku od 47 učenika, 21 je izjavio da mu je taj dio nastavnog sadržaja bio jasan i bez većih poteškoća je sve svladavao. Ostali učenici bi bili zadovoljniji drugim područjem jer su smatrali da je ovo bilo dosadno i isticali su želju za igrama. Druga faza je bila provedena ove školske godine, ali nakon nekoliko sati korištenja alata Scratch. U odgovorima učenika je došlo do značajnijih promjena i sada smo imali 37 učenika od ukupno 49 kojima su ti nastavni sadržaji bili zanimljivi. Najveće promjene su se mogle uočiti u njihovom raspoloženju i zadovoljstvu nakon odrađenog zadatka, posebno u situacijama u kojima bi rezultat njihova rada bila manja igra koju su mogli pokazati ostalim učenicima iz škole. Među mlađim učenicima je zadovoljstvo bilo izraženo u većoj mjeri.

P1130625Slika 1. Prikaz anketiranih učenika prema odgovorima u školskoj godini 2014./2015.

P1130626Slika 2. Prikaz anketiranih učenika prema odgovorima u školskoj godini 2015./2016.

Početkom prosinca je većina anketiranih učenika sudjelovala u radionicama Sat kodiranja u mojoj školi. Kroz nekoliko radionica nije se moglo primijetiti nezadovoljstvo, a svi postavljeni zadaci su uspješno realizirani bez obzira na poteškoće koje je bilo koji od učenika imao u redovnom obrazovanju. Konačni učinak nije bio manji od očekivanog, a posebno zadovoljavajuća je činjenica da smo na kraju imali učenike koji su bili zadovoljni svojim radom. Bez obzira koliko su zadataka riješili, njima je bilo bitno da je ono što su napravili pokazalo nekakav rezultat koji su odmah mogli vidjeti. Ono što je također bitno, pritisak koji su povremeno mogli osjećati nije se javljao niti nakon drugog sata radionice.

Jedna slika govori više od tisući riječi, a to sigurno može potvrditi i svaka slika iz naše galerije koja je nastala na jednoj od nekoliko sličnih radionica tijekom prosinca. Slike se mogu pogledati na sljedećoj poveznici. Po zadovoljstvu sigurno ni malo ne zaostaju za nastavnim satima u kojima su učenici koristili spomenuti Scratch. Dakle, svaka tema se može odraditi na više načina, a na nama je da pokušamo biti što bliži učenicima i što kreativniji. Primjena različitih web aplikacija nam u tome može pomoći. Ipak i u tome treba imati mjeru jer pretjerivanjem možemo postići neželjene efekte. Dobar plan i vrijeme će nam dati optimalan omjer igre i naučenih sadržaja. A uz bolju motiviranost učenika i veću produktivnost u svakom smislu.

Nekoliko poveznica na aplikacije pomoću kojih se može učiti programirati na drugačiji način:

Scratch: https://scratch.mit.edu/
Frozen: https://studio.code.org/s/frozen/reset
Minecraft: https://code.org/mc