Projekt “Znamo li što je Zeleni otok?”

marija_raguz

Marija Raguž

U našoj školi u sklopu izvannastavnih aktivnosti djeluje ekološka skupina. Rad ekološke skupine odlučili smo provesti kroz ekološki projekt: Znamo li što je Zeleni otok?

Projektom smo željeli obavijestiti naše sugrađane o postojanju reciklažnog dvorišta u našem mjestu. Nositelji projekta bili su učenici 7. b zajedno s profesoricom kemije Marijom Raguž. U projekt smo uključili sve učenike i učitelje naše škole. Realizaciju projekta započeli smo u veljači 2015. godine.

clip_image006Na nastavi likovne kulture učenici su izrađivali likovne radove na temu recikliranje i odvajanje otpada. Profesor likovne kulture Ivan Ožetski organizirao je izložbu uspješnih radova i postavio ih na pano u našoj školi. Izabrali smo dva najbolja rada i odlučili njima ukrasiti naš edukativni letak. Na nastavi hrvatskog jezika zajedno s profesoricom Marinom Rezo učenici su osmislili tekst koji će se nalaziti na letku. U suradnji s profesoricom geografije Anom Klarić izrađena je karta Sesveta, pomoću koje bi građani Sesveta najlakše došli do reciklažnog dvorišta. U skladnu cjelinu sve dijelove našeg letka povezao je profesor Ivan Ožetski.

Bili smo jako zadovoljni. Posjetili smo ekološke tehničare u reciklažnom dvorištu i prezentirali projekt. Zamolili smo ih da prate broj posjetitelja Zelenog otoka u mjesecima provođenja projekta i količinu prikupljenih sirovina.

Nakon izrade letka, sastavili smo anketu s tri pitanja koju smo proveli među sugrađanima. Obradom ankete utvrdili smo da naši sugrađani nisu dovoljno obaviješteni o postojanju reciklažnog dvorišta i mogućnostima kvalitetnog zbrinjavanja otpada. Odlučili smo da dva učenika, iz ekološke skupine, dijele letke ispred prodajnih centara sljedećih mjesec dana, svake subote.

clip_image008U školi smo nastavili provoditi aktivnosti. Na trećem roditeljskom sastanku u veljači, u svim razrednim odjelima, učenici su proveli anketu i prezentirali projekt roditeljima naših učenika. Svi roditelji dobili su edukativni letak i zamoli smo ih da pristupe odvajanju otpada s velikom odovornošću i da promiču ekološku svijest u svojoj sredini.

Projekt smo proširili na naše susjedne škole i dječji vrtić u blizini škole. Dogovorili smo se da i oni podijele letke roditeljima učenika i polaznika vrtića. Naišli smo na jako dobru suradnju svih ravnatelja i roditelja. Svima se od srca zahvaljujemo na potpori pri provedbi našeg ekološkog projetka, a posebno našoj ravnateljici Marini Sabolović koja nas je podržavala tijekom realizacije projekta.

Nakon dva mjeseca provođenja projekta, ponovili smo anketu i pristupili obradi podataka iz reciklažnog dvorišta. S ponosom vam prezentiramo naše rezultate:

1. Rezultati anketa provedenih 14. 2. i 17. 4. 2015.

Datum provedbe: 14. 2. 2015.
Broj anketiranih osoba: 145

anketa1

Datum provedbe: 17. 4. 2015.
Broj anketiranih osoba: 148

anketa2

Prema svim pitanjima uočavamo bolju informiranost i ekološku osviještenost.

2. Broj podijeljnih letaka: 5000

3. Podaci prikupljeni u reciklažnom dvorištu i usporedba s prošlom godinom za isti mjesec.

  • broj posjetitelja: ožujak 2014. 879; ožujak 2015. 1226;
  • povećanje za 39.47%
  • količina otpada odvezenog s reciklažnog dvorišta:

tablica

4. Nemjerljivi su odgojni učinci na djecu. Projektom je obuhvaćeno 3082 učenika osnovnih škola i 400 polaznika vrtića.