U gimnaziji se uči… kroz igru!

mihaela_kelava

Mihaela Kelava

qr1Lipanj, temperatura u hladu 30°C, u učionici 38°C! U vrijeme intenzivnih provjera znanja velik dio učenika provodi dane pod stresom, koji su si na žalost sami priskrbili. Svaki sat u školskom danu netko od učenika nešto odgovara. Imali vi u planu ponavljanje gradiva ili obradu neke nove nastavne jedinice problem je privući pažnju učenika dok oni razmišljaju samo o gradivu koje moraju odgovarati idućih sati. Pravi je to trenutak za učenje kroz igru ili popularno rečeno „gejmifikaciju“. Ove godine odluka je pala na QR kodove. Evo kako smo to realizirali u Gimnaziji Bjelovar.

Predmet: informatika, gradivo: programski jezici, glavni akteri: učenici prvog razreda.

Razred od 28 učenika podijeljen je u dvije grupe a za zadatak su dobili osmisliti 9 pitanja sa po tri ponuđena odgovora vezqr2anih uz teorijsko gradivo o programskim jezicima. Svako pitanje trebalo je pohraniti u QR kôd dok je uz odgovore bila ponuđena lokacija na području škole na kojoj se nalazi kôd sa idućim pitanjem. Netočni odgovori su vodili također do QR kodova ali oni nisu sadržavali pitanje već neki nevezani tekst, sliku ili poveznicu. Prva grupa je odabrala zelenu boju kodova dok se druga grupa odlučila za plavu kako ne bi došlo do zabune ukoliko se dva kôda postave na istoj lokaciji. Kako ne bismo zasmetali kome s kodovima koje smo planirali lijepiti po cijeloj školi dogovorili smo se da ćemo koristiti samo zidove izvan učionica te natkrivene prostore u vanjskim dijelovima škole.

Svaka grupa sastojala se od 14 učenika tako da je nakon podjele zadataka posao tekao brzo. Pokazalo se da im je najteži dio bio odrediti lokacije točnih i krivih odgovora obzirom da su obje grupe željele intenzivno prošetati učenike druge grupe po cijeloj školi (koja se sastoji od prizemlja, dva kata, potkrovlja i vanjskog okoliša)! Početne kodove s prvim pitanjem smjestili smo u informatički kabinet. Posljednji kôd, deseti, sadržavao je upute kako zapisati sve točne odgovore i predati ih profesorici (meni). Sveukupno na ovu aktivnost utrošili smo tri školska sata. Za vrijeme prvog sata učenici su proučili gradivo i osmislili pitanja s odgovorima te ih zapisali u QR kodove uz pomoć QR Stuff programa. Idući sat smo kodove ispisali, odredili lokacije i zalijepili ih. Treći sat je uslijedio „lov“ na točne odgovore u kojem su učenici bili podijeljeni u parove obzirom da nisu svi imali mobilne uređaje s čitačem QR kodova. Tokom potrage u obje grupe se dogodila situacija da na lokaciji točnog odgovora kôda nije bilo. Naime, kako je između lijepljenja kodova i same potrage protekao jedan školski dan, učenici ostalih razreda su se „poigrali“ s kodovima za koje nisu znali što znače a bili su im zanimljivi. Obzirom da sam pretpostavila kako bi se takvo što moglo dogoditi imali smo spreman još jedan set točnih kodova obiju grupa tako da se igra mogla nastaviti nakon ponovnog lijepljenja. Najbrži par je s potragom bio gotov nakon 30-tak minuta, vidno uspuhani i zadovoljni svojim uspjehom!

Ovaj način učenja pokazao se korisnim jer su se učenici uz usvajanje novih pojmova i vrlo dobro fizički razgibali u žurbi s jednog na drugi kat. Svidjelo im se korištenje mobitela za vrijeme nastave kao i faktor iznenađenja koji svaka potraga sa sobom nosi. Većina je bila iznenađena jednostavnim načinom izrade QR kodova i mogućnošću pohrane raznih informacija u njih. Sigurna sam da ću ovakvu aktivnost ponoviti i u budućnosti, nadam se možda i uz suradnju s nekim od kolega.