Tematska izložba „ Jezik matematike“

marinaC_anaB

Marina Crvelin i Ana Bubalo

Cilj tematske izložbe „Jezik matematike“ bio je povezati sadržaje matematike i engleskog jezika te koristiti se objektima iz svog okruženja i svakodnevnog života za prikazivanje matematičkih pojmova. Nadalje, bilo je potrebno korištenje rječnika i Interneta za prevođenje matematičkih pojmova na engleski jezik i prilagođavanje duhu jezika onoliko koliko se moglo s obzirom na uzrast učenika. Izložbu su pripremili učenici sedmog i osmog razreda, te nastavnice engleskog jezika Ana Bubalo i nastavnica matematike Marina Crvelin.

imageDetaljnije, objasnit ćemo zadatke učenika sedmog razreda. Jedan se zadatak odnosio na izradu mozaika škole dok je drugi bio vezan uz izračun broja Pi i zanimljivosti vezane uz navedeni broj. Smatramo važnim napomenuti da u sedmom razredu ima četiri učenika od kojih jedan učenik pohađa nastavu matematike po prilagođenom programu. S obzirom na navedenu činjenicu prilagodili smo zadatke individualnim mogućnostima učenika. Što se tiče zadatka vezanih uz mozaik škole bitne su sljedeće odrednice. Jedna je učenica trebala nacrtati pročelje naše škole u mjerilu 1:100 što je kopirano na tri A4 papira različite boje prema odabiru učenika. Naime, svaki je kat škole i krov prikazan u drugoj boji. Zadatak druge učenice bio je na tri papira u boji (o kojima smo prethodno pisali) nacrtati mnogokute na način da je na papiru u jednoj boji crtala mnogokute na prvom katu, na papiru u drugoj boji crtala je mnogokute na drugom katu te je na papiru u trećoj boji crtala mnogokute na krovu. Nadalje, dva su učenika imali zadatak vezati mnogokute i lijepiti kako bi dobili mozaik pročelja naše škole. Kako jedan od spomenuta dva učenika radi po prilagođenom programu njegov je zadatak bio samo spomenuto rezanje , dok je drugi učenik osmislio i matematički zadatak koji se odnosi na dani nacrt naše škole.

Zadatak: Kolika je površina nacrtanog pročelja škole? (What is the surface of the presented fort part?)

slika1

Ako je mjerilo u kojem je crtana škola 1:100, kolika je stvarna površina pročelja škole? (If the proportion of the presented school is 1:100, what is the real surface of the front part of the school?)

P = 446.4 cm2
P = 4464000 m2

S obzirom da je namjena svih zadataka izložba učeničkih uradaka razmišljali smo i o posjetiteljima izložbe. Stoga su učenici osmislili desetak pitanja za posjetitelje izložbe te su ih preveli na engleski na razini koja odgovara njihovom stupnju učenja stranog jezika. Spomenuti zadaci su bili uglavnom logičke prirode.

Kao što smo naveli prethodno u tekstu, drugi je zadatak bio određivanje broja Pi i zanimljivosti vezane uz ovaj broj. Kada se govori o zanimljivostima izdvojili bismo svjetski dan broja Pi, Einsteinov rođendan, broj Pi u zrcalu, natjecanja u recitirimageanju broja Pi te uglazbljeni broj Pi. Zanimljivo je navesti da smo glazbu broja Pi koji su učenici prethodno snimili na CD iskoristili kao glazbenu podlogu izložbi na dan otvorenja izložbe. Navodimo i nekoliko važnih stavki u okviru određivanja broja Pi. Učenici su za vrijeme uskršnjih praznika trebali u svom okruženju naći valjkasti predmet, konopom izmjeriti opseg tog predmeta te ravnalom izmjeriti dijametar. imageNadalje, podijelili su iznos opsega i dijametra te dobili broj približan iznosu broja Pi. Učenici su sve podatke kao i materijal iz prirode kojim su se služili trebali donijeti u školu. Zamislili smo da plakat ima dva dijela : teorijski i praktični dio. Taj materijal je poslužio kao praktični dio plakata. U teorijskom dijelu plakata učenici su na hrvatskom i engleskom jeziku objasnili način dobivanja broja Pi. Naveli smo sve što su učenici sedmog razreda izradili u suradnji s njihovim mentoricama, točnije nastavnicom engleskog jezika i nastavnicom matematike.

U drugom dijelu teksta objašnjavamo kako su učenici osmog razreda doprinijeli izložbi „Jezik matematike“. Točnije radi se o deset učenika osmog razreda koji su podijeljeni u tri skupine. Dvije su skupine brojile tri učenika , a jedna četiri učenika. Svaka je grupa imala zadatak različit od ostalih.

Jedna je grupa trebala izraditi bilježnicu na kockice (notebook on cubes). U prvom redu, imageodlučili smo se da će jedna strana bilježnice biti papir A3 formata. Mjerenjem papira učenici su zaključili da trebaju napraviti 96 kockica ako je brid svake kocke iznosio 5 cm. Točnije, svaki učenik je napravio 24 kockice. Kako zadatak nije jednostavan, nastavnica matematike olakšala je rad učenicima. Naime, učenici su nacrtali na A3 papir tri mreže kocke brida 5 cm. Nastavnica je fotokopirala papir u odgovarajući broj primjeraka kako bi učenici imali mreže za 24 kockice. Nadalje, zadatak je učenicima bio osmisliti po jedan zadatak vezan uz izrađenu bilježnicu na kockice, riješiti zadatak i prevesti isti na engleski jezik.

Primjer jednog od četiri zadatka: Koliko nam treba mina za puntaricu da bi ispisali našu bilježnicu na kockice (njenu prednju stranu) ako za ispis po jednom kvadratu kockice nam ode pola mine? Naša bilježnica ima 96 kockica.

(How many mines do we need for a pen in order to fulfil the whole notebook made of cubes (its front side) if we need a half of mine to fulfil one square of a cube. Our notebook has 96 cubes.)

slika2

imageNa početku teksta naveli smo da izložba tematski vezana uz dan škole. U tom smislu zadatak druge grupe učenika bio je napraviti maketu škole mjerilo 1:50. Dva su učenika (koja žive blizu škole) nacrtali školu sa sve četiri strane. Također, za vrijeme sata matematike detaljno su izmjerili školu i zapisali na nacrtu u svrhu što vjernijeg prikaza škole. Jedini je problem bio mjerenje krova škole te smo se iz sigurnosnih razloga odlučili za „otprilike mjere“. Učenici su napravili maketu od geometrijskih tijela kojima su se bavili u to vrijeme na nastavi matematike. Isti su nazive tijela preveli na engleski jezik, te osmislili matematičke zadatke vezane uz maketu. Nadalje, zadatke su preveli na engleski jezik. Pritom su se služili englesko-hrvatskim i englesko-engleskim rječnicima.

Primjer jednog od tri zadatka: Koliko litara bijele boje je potrebno da se oboje 2 stupa ispred učionice učiteljice Lade, ako je visina 1 stupa (pravilna četverostrana prizma) 230 cm, a duljina dijagonale baze stupa slika3cm? Za 1 m2 potrebno je 0.25 l boje.

(How many litersof white paint is necessary to paint two piers in front of teacher’s Lada classroom, if the height of one pier is (regular four sides prism) 230 cm and length of base diagonal is slika3 cm? 0.25 l of paint is necessary for 1 m2.)

slika4

Potrebno je 1.61 l bijele boje kako bi se obojala 2 stupa ispred učionice učiteljice Lade.
(It is necessary 1.61 l of white paint to paint 2 piers in front of teacher Lada’s classroom.)

imageIzložba se odnosi na sadržaje vezane uz engleski jezik pa smo se odlučili za izradu pročelja Buckingham palace. Osim izrade makete pročelja, učenici su osmislili matematičke zadatke vezane uz maketu pročelja i palaču. Važno je istaknuti da su učenici nacrtali zastavu Velike Britanije te su na njoj isprintali tekst o palači kojeg su prethodno napisali.

Primjer jednog od tri zadatka: Ivan je imao zadatak izračunati obujam nekog kvadra. Odabrao je prednji dio Buckinghamske palače. Visina tog dijela je 24 m, dok je duljina 120 m a širina 3 m.

(Ivan had a task to calculate the volume of one cuboid. He chose the front size of Buckingham palace. The height of that part is 24 m, while the length is 120 m, and the width is 3 m.)

slika6

imageNaposlijetku, zajednički je zadatak učenika osmog razreda bio pronaći geometrijska tijela u svom okruženju (kuća i okolica). Ovaj se zadatak odnosi na predmete koji se svakodnevno koriste kao što su šibice, konzerve, baterije, ping pong loptice, omoti od čokolade i slično. Sva su geometrijska tijela poslužila za imageizradu plakata. Nazivi geometrijskih tijela napisani su na engleskom i hrvatskom jeziku.

Cilj nam je bio školski atrij pretvoriti u prostor izložbe pa smo na ulaz objesili geometrijska tijela kojima smo se služili i napisali nazive na engleskom jeziku.

clip_image048