Poticanje kreativnosti i potencijalne darovitosti

predškolske djece u Dječjem vrtiću Petar Pan (program „Sovice“)

zoricaDM_marcelaD

Zorica Durman Marijanović i Marcela Draganović

clip_image002

Darovita djeca su ona koja pokazuju ili imaju potencijal pokazati iznimnu razinu izvedbe u jednom ili više područja kao što su: opća intelektualna sposobnost, kreativno mišljenje, sposobnosti vođenja, umjetničke i psihomotorne sposobnosti. Darovita djeca posjeduju radoznalost, originalnost, pojačanu želju za usvajanjem novih znanja, pojačanu samokritičnost i kritičnost prema drugima te su odgojno zahtjevnija od ostale djece.

PrSAM_0349 (640x480)ostor između potencijalne i produktivne darovitosti ogroman je prostor odgojnih utjecaja i o njima u velikoj mjeri ovisi koji će i koliki dio potencijala biti iskazan kroz iznimna postignuća koja određuju darovitost pojedinca. U ranoj i predškolskoj dobi djeca najčešće imaju potencijalnu darovitost stoga postoji potreba za zadovoljavanjem odgojno-obrazovnih potreba djece kako bi se osigurao daljnji pravilan i poticajan razvoj darovitosti. Iznimno je važno ne preskočiti odgojno djelovanje u predškolskoj dobi s obzirom da se u ranoj i predškolskoj dobi stvaraju temelji za cjelokupan kasniji razvoj ličnosti.

Darovita djeca imaju specifične potrebe kao što su: druženje s vršnjacima prema SAM_0440 (640x480)intelektualnoj dobi, neovisnost u učenju, potreba za izazovima sve do točke moguće pogreške, potreba za radom u obogaćenim i proširenim odgojno-obrazovnim programima. Stoga smo u našem vrtiću kreirali poseban program rada koji je verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a provodi se kontinuirano od 2011. godine. Tijekom četiri godine bilo je uključeno 47 djece u dobi od 4-7 godina.

Ovim programom nastojimo kod djece poticati osnovne i više razine misaonih procesa, poticati kreativno stvaranje i izražavanje te određene aspekte socio-emocionalnog razvoja. sovice 2013-2014 122 (640x480)Program se sastoji od: igraonica za djecu, posjeta djece vanjskim ustanovama u lokalnoj i regionalnoj zajednici (kulturne, znanstvene, umjetničke i druge ustanove koje pružaju programe odgoja i obrazovanja), rada s roditeljima i suradnje s vanjskim ustanovama s ciljem prezentacije dobre prakse i rezultata programa. Igraonice za djecu održavaju se jednom tjedno u trajanju od dva sata.

Stručni djelatnici koji provode program u vrtiću su odgojiteljice Marcela Draganović i Marina Majnarić, koje su educirane za rad s potencijalno darovitom djecom, stručni suradnik – psiholog Zorica Durman Marijanović i stručni suradnik – pedagog Vesnica Prelčec.

U predškolskoj dobi osnovni oblik učenja je učenje kroz igru. U kreativnim igraonicama s sovice 2013-2014 140 (640x480)djecom se koristi posebna didaktika za darovitu djecu, računalne igre, a također se provode socijalizacijske igre, igre za razvoj kreativnosti (misaone, likovne, verbalne), senzorne/motoričke igre, logičko/kombinatoričke i matematičke, društvene igre, igre za razvoj percepcije, igre za uvođenje djece u elemente građenja i konstruiranja, pokusi iz prirodoslovlja i natjecateljske igre.

Vrednovanje programa obuhvaća, između ostalog, ispitivanje zadovoljstva roditelja i djece. Tako i djeca, uz pomoć roditelja, izražavaju svoje mišljenje i želje putem posebnog upitnika za djecu. To nam koristi za unapređivanje kvalitete programa u narednoj pedagoškoj godini.S obzirom na složenost i izazove u radu s potencijalno darovitom i darovitom djecom neophodno je kontinuirano stručno usavršavanje stručnih djelatnika koji provode program.

10408918_899828400035927_2511975410422859035_n (640x360)Sudjelovale smo na međunarodnoj konferenciji „Excellence and Innovation in Education:  The Creativity – Innovation Challenge“ u Parizu od 07.-11.07.2014. godine.
Organizator konferencije je International Centre for Innovation in Education (ICIE) sa sjedištem u Ulmu, Republika Njemačka.

Ovo stručno usavršavanje ostvareno je u okviru projekta „Nova znanja i kompetencije za europski vrtić“ koji je financiran od strane Agencije za mobilnost i programe EU. Više o projektu možete doznati ovdje.

Na konferenciji su sudjelovali profesionalci koji rade u svim segmentima odgoja i obrazovanja (od vrtića do sveučilišta) i to iz cijeloga svijeta, sa svih kontinenata.
DSC_0198 (640x360)Održano je 9 plenarnih predavanja, 8 radionica, 9 simpozija, 180 prezentacija stručnih radova i primjera iz prakse, 10 poster prezentacija. Bilo je vrlo uzbudljivo i korisno upoznati kolegice i kolege sa svih strana svijeta i razmijeniti iskustva, kao i doznati s kojim teškoćama u radu se svi susrećemo.

Glavne teme konferencije obuhvaćale su područja:

  1. kreativnost i inovacije
  2. digitalni svijet
  3. održivi razvoj
  4. darovita djeca
  5. visoko obrazovanje
  6. proces učenja
  7. modeli i pristupi u obrazovanju.

Nove spoznaje i iskustva integrirale smo u naš program rada s potencijalno darovitom djecom s ciljem uvođenja inovacija i unapređivanja postojećeg programa. Koriste se nove tehnike za procjenu kreativnog potencijala djece, nove igre i aktivnosti s djecom u igraonicama, nove ideje prenesene su drugim odgojiteljima i stručnim suradnicima u našem vrtiću.

S obzirom na iznimno iskustvo koje nam je donijelo sudjelovanje na ovoj svjetskoj konferenciji u Parizu, nadamo se uključivanju darovite djece u rad i učenje kroz međunarodne projekte u budućnosti.

clip_image003