eTwinning projekt E-waste – What Can Citizens Do?

iva_naranđa

Iva Naranđa

II. osnovna škola Čakovec provodi eTwinning projekte od 2011. godine, te je do sada nagrađena s petnaest Nacionalnih oznaka kvalitete koje dodjeljuje Nacionalna služba za podršku iz Agencije za mobilnost i programe EU i sedam Europskih oznaka kvalitete koje dodjeljuje Središnja služba za podršku iz Brisela. Aktivnosti na eTwinning projektima rezultat su izvrsne suradnje učiteljice engleskog jezika Branke Lamza koja je uključila našu školu u eTwinning zajednicu i učiteljice informatike Ive Naranđa.

Početkom ove školske godine uspješno je dovršen eTwinning projekt E-waste – What Can Citizens Do? a tri države sudionice, Hrvatska, Rumunjska i Portugal, nagrađene su s ukupno četiri Europske oznake kvalitete. Otprilike tri mjeseca nakon toga odlučile smo provjeriti je li provedeni projekt ostavio trajni trag u ponašanju naših učenika prema e-otpadu iz njihovih kućanstava. Zanimalo nas je koliko učenika sada smatra da pravilno postupa s e-otpadom iz svojih kućanstava i jesu li tako s njime postupali i prije provođenja ovog projekta. Željele smo ispitati koliko je naš projekt bio efikasan i jesmo li doista potakle učenike na promišljanje i promjenu ponašanja u njihovim životima i obiteljima te samim time lokalnoj zajednici. Kako bi došle do odgovora, provele smo anketu među našim učenicima sudionicima projekta.

Za analizu rezultata koristio nam je i inicijalni upitnik proveden na početku projekta među Slika1učenicima 4.a i 4.b razreda II. osnovne škole Čakovec koji smo provele kako bi ustanovile inicijalno stanje i dobile uvid u to jesu li učenici već upoznati s pojmom e-otpada. Rezultati ovog inicijalnog upitnika su pokazali opravdanost provođenja projekta o ovoj temi jer je od 32 učenika samo njih 7 odgovorilo da je već čulo za e-otpad.

Slika 1. Inicijalno stanje u 4. razredu

Nakon završetka projekta, sredinom prosinca 2014. provedena je anketa među učenicima II. osnovne škole Čakovec kako bi se vidjelo koliko je projekt utjecao na promjenu ponašanja učenika prema postupanju s e-otpadom. Obuhvaćeno je 54 učenika koji su prethodne školske godine, 2013./2014. sudjelovali u projektu i koji su još uvijek u osnovnoj školi, dakle učenike petog i osmog razreda školske godine 2014./2015. Iz rezultata može se zaključiti da je provođenje projekta na temu e-otpada bilo opravdano te da je projekt ostvario pozitivan učinak na odnos učenika prema e-otpadu.

 

Slika2

Slika 2. Rezultati ankete provedene među učenicima petog razreda tri mjeseca nakon završetka projekta

 

Slika3Slika 3. Rezultati ankete provedene među učenicima osmog razreda tri mjeseca nakon završetka projekta

 

Slika4Slika 4. Rezultati ankete provedene među učenicima petog i osmog razreda tri mjeseca nakon završetka projekta

Snimanje inicijalnog stanja na početku provođenja projekta i ispitivanje završnog stanja nakon provedenog projekta smatramo korisnim i dobrim pokazateljem učinkovitosti projekta te se u idućim projektima tome namjeravamo još više posvetiti.

O projektu

logo-projekta-e-wasteProjekt E-waste – What Can Citizens Do? skrenuo je pozornost na sveobuhvatnost društvenog, ekološkog i ekonomskog aspekta e-otpada, globalnog izazova i podcijenjenog ekološkog problema. Radeći na ovom projektu posebno smo razmotrili mogućnosti smanjenja, ponovnog korištenja i recikliranja e-otpada. Ciljevi projekta bili su dijeljenje informacija o e-otpadu, objasniti i približiti osnove društvenih, ekoloških i ekonomskih aspekata e-otpada i razmotriti mogućnosti za smanjenje, ponovno korištenje i recikliranje e-otpada te podići svijest učenika, njihovih roditelja i lokalne zajednice o problemu e-otpada i potaknuti ih na odgovorno ponašanje s njime.

Nakon početnog predstavljanja škola partnerima, radni postupak sastojao se od četiri koraka. Prvi korak obuhvaćao je istraživanje učenika o temi projekta i izradu materijala koji na jednostavan i lako razumljiv način objašnjavaju društvene, ekološke i ekonomske aspekte e-otpada te su se učenici pri tome posebno osvrnuli na svoju zemlju. Iako naveden kao prvi korak, ove aktivnosti mogle su se provoditi tijekom cijelog projekta, nikada nije kasno za izradu korisnih materijala na temu projekta. Drugi korak bila je priprema i provedba zajedničkog online upitnika o tome koliko sudionici projekta znaju o e-otpadu i mogućnostima njegova smanjenja, ponovne upotrebe i recikliranja. Ovaj korak je zahtijevao visoku razinu suradnje i koordinacije aktivnosti projektnih partnera. Treći korak bio je posvećen Svjetskom danu zaštite okoliša (World Environment Day – WED), 5. lipnju 2014. i UN Desetljeću obrazovanja za održivi razvoj (2005. – 2014.) što smo također obilježili zajedničkim aktivnostima. Posljednji, četvrti korak bila je naknadna evaluacija projekta koja se provela putem online upitnika među sudionicima projekta.

Tijekom svih projektnih aktivnosti uspješno je ostvarena suradnja s partnerskim školama. Najprije su svi partneri predstavili svoju školu, mjesto i državu a zatim su se posvetili samoj temi projekta. Učenici su bili aktivni u svim fazama projekta: istraživanju teme i izradi kreativnih edukativnih materijala za daljnju uporabu u obrazovanju za okoliš za što su koristili MS PowerPoint i nekoliko Web 2.0 alata (Glogster, Pixton, Storybird, Voki, ProProfs games, Zondle, Wordle, Gickr, Bubbl.us), pripremi i provođenju zajedničke online ankete koja predstavlja primjer izvrsne suradnje s partnerima te ekološkim akcijama koje su organizirane u sklopu projekta. Krajem ožujka održan je Skype susret s partnerima iz Portugala. Za ovaj susret učenici iz Hrvatske i Portugala pripremili po pet pitanja o e-otpadu te se natjecali u rješavanju kviza i uz to nešto naučili, zabavili se i bolje upoznali. Za učenike sedmog i osmog razreda organizirana je integrirana nastava engleskog jezika i informatike „E-waste story“ na kojoj su učenici najprije pogledali film o e-otpadu i primjer kratke priče na engleskom jeziku te nakon toga upoznali Web 2.0 alat Storybird i zatim imali zadatak osmisliti i napisati kratku poučnu priču na engleskom jeziku s temom e-otpad i kreirati slikovnicu.

Povodom obilježavanja Dana planeta Zemlje u travnju 2014. je u II. osnovnoj školi Čakovec organizirano predavanje za učenike sedmog razreda o električnom i elektroničkom otpadu koje je održao g. Saša Avirović, dipl.ing.građ., voditelj tehničkog sektora Gradskog komunalnog poduzeća Čakom te ih ujedno informirao o novostima u primjeni modernih tehnologija pri zbrinjavanju e-otpada. II. osnovna škola Čakovec priključila se nacionalnoj akciji Zelena čistka u sklopu koje je od 22. do 30. travnja 2014. organizirano prikupljanje električnog i elektroničkog otpada u dvorištu škole. Akcijom prikupljanja e-otpada željeli smo podići svijest kod učenika i njihovih roditelja o tome da odlaganjem predmeta koji nam više nisu potrebni na za to predviđena mjesta olakšavamo njihovu ponovnu uporabu i sprečavamo zagađenje planeta otpadom. Sličnim akcijama pridružile su se i partnerske škole iz drugih zemalja, svaka u suradnji sa svojom lokalnom zajednicom, što je osim primarnog cilja zadanog samom akcijom, imalo još jedan pozitivan učinak a to je razmjena ideja i iskustava u organiziranju i provođenju sličnih akcija u raznim dijelovima Europe. Svjetski dan zaštite okoliša također je obilježen zajedno s partnerima iz europskih zemalja provedbom raznih akcija u školama i lokalnoj zajednici a aktivnosti su prijavljene na stranici WED-a. U holu naše škole prikazana je prezentacija koju su za ovu priliku izradile učenice osmog razreda. Učenici sedmog razreda na satu informatike izradili su Prezije na teme vezane uz Svjetski dan zaštite okoliša, održivi razvoj, smanjivanje ugljičnog otiska i e-otpada. Za učenike četvrtih razreda polaznike izvannastavne aktivnosti Informatika pripremljene su online igre vješala, osmosmjerke i slagalice tematski vezane za WED.

Partneri iz Litve proširili su područje interesa sudionika projekta na još jedan aspekt e-otpada povezujući ga s umjetnošću što je i učenike iz Hrvatske potaklo da istraže povezanost e-otpada i umjetnosti te su pronašli zanimljive ideje hrvatskih, ali i stranih umjetnika. Fleksibilnost eTwinning projekata i mogućnost dodavanja aktivnosti koje nisu bile najavljene i planirane na samom početku projekta, smatramo izuzetno dobrodošlim jer često ideje dolaze upravo tijekom rada i suradnje s partnerima.

Sredinom rujna 2014. godine projekt je priveden kraju objavljivanjem zajedničke online brošure „E-waste and I“ u čijoj pripremi su sudjelovale škole iz sedam država partnera na projektu: Francuska, Portugal, Rumunjska, Turska, Litva, Poljska i Hrvatska.

eTwinning projekt E-waste – What Can Citizens Do? osnovali su krajem siječnja 2014. Iva Naranđa iz II. osnovne škole Čakovec, Hrvatska i Karim Fattoum iz Collège Victor Hugo de Narbonne, Narbonne, Francuska. Branka Lamza iz II. osnovne škole Čakovec polazila je edukaciju Obrazovanje za održivi razvoj u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje te se vrlo rado pridružila projektu. Radni jezik projekta bio je engleski a dob učenika sudionika projekta 8 do 15 godina. Uvid u sve aktivnosti na projektu mogu se dobiti na njegovom TwinSpaceu a paralelno s njime kreirana je i web-stranica projekta na školskom webu na kojoj je rad na projektu približen hrvatskoj javnosti.

Naknadna evaluacija projekta pokazala je da su aktivnosti bile dobro planirane i provedene a posebno zadovoljstvo predstavlja podatak da čak 83,67% sudionika projekta smatra da je radeći na projektu steklo znanja koja će moći koristiti u životu te da 72,45% sudionika ovo iskustvo osjeća kao motivirajuće za rad na idućim eTwinning projektima. Kao prijedloge za poboljšanje projekta sudionici su naveli posjet odlagalištu e-otpada, veći broj uključenih država i učenika te aktivnije korištenje društvenih mreža.

Iz svega navedenog može se zaključiti da je ostvaren glavni cilj projekta: učenici, njihovi roditelji i lokalna zajednica osviješteni su o problemu e-otpada i potaknuti na odgovorno ponašanje s njime.

Na kraju, spomenimo i to da je eTwinning projekt E-waste – What Can Citizens Do? prema rang listi prijava za nagradu COMET za najbolje eTwinning projekte u školskoj godini 2013./2014. u kategoriji viši razredi osnovne škole dobio samo jedan bod manje od pobjedničkog projekta.