Erasmus+ projekt „Creative Classroom“

natasa_HB

Nataša Hoić-Božić

imageOdjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci sudjeluje na projektu Creative Classroom koji je financiran u okviru Erasmus+ programa Ključna aktivnost 2 – Strateška partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih (Key action 2: Partnerships in the field of education, training and youth). Svrha ovoga projekta je edukacija učitelja za izradu scenarija učenja koji se temelje na inovativnim metodologijama učenja i uključuju alate koji koriste informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT). Počeo je u rujnu 2014. godine i traje 2 godine.

Voditelj projekta je tvrtka BCS Koolitus, Tallinn, Estonija, a partneri su Sveučilište Tallinn (Estonija), Sveučilište u Ljubljani (Slovenija), Sveučilište u Rijeci (Hrvatska), Sveučilište primijenjenih znanosti Helsinki Metropolia (Finska). Voditeljica projektnog tima pri Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci je Nataša Hoić-Božić.

Ciljevi projekta

Realizacija projekta temelji se na obučavanju učitelja iz Estonije koji će, okupljeni u fokus skupinu, izrađivati obrazovne materijale odnosno nastavne vodiče za svoje predmete uz primijenjenu inovativnih metoda učenja i poučavanja uz pomoć IKT. Na taj će način prezentirati primjere dobre prakse te zatim sudjelovati u edukaciji svojih kolega u školama. Uz to, izraditi će se elektronička verzija nastavnoga vodiča za učitelje diljem Europe, s ciljem omogućavanja uvođenja inovativnih alata i metoda u provođenje nacionalnih kurikuluma.

Osnovni ciljevi projekta su:

  • osmišljavanje i održavanje inovativne obuke za učitelje iz Estonije okupljene u fokus grupu pod vodstvom stručnjaka iz područja edukacijske tehnologije
  • uvođenje inovativnih alata i metoda pri provođenju nacionalnih kurikuluma
  • izrada elektroničke verzije nastavnoga vodiča za učitelje te prijevod vodiča na engleski kako bi oni bili dostupni učiteljima diljem Europe.

Očekivani proizvodi

Obuka estonskih učitelja iz fokus grupe provest će se u vidu radionica. Na radionicama će se polaznici upoznati s metodologijama učenja, načinima korištenje odgovarajućih alata i primjerima dobre prakse. Stečena znanja koristit će kako bi razvijali nastavne vodiče pod vodstvom mentora. U nastavku su navedeni i kratko opisani očekivani proizvodi projekta.

Silabusi za radionice i popratni materijal – Na osnovu rezultata istraživanja o interesu za suvremene pedagoške modele i primjenu IKT u nastavi, provedenom u estonskim školama, izradit će se plan radionica i pripremiti popratni materijali. U svakoj radionici obrađivat će se dvije metodologije učenja, popraćene pregledom odgovarajućih IKT alata i primjerima dobre prakse. Pregled metodologija po radionicama prikazan je dijagramom. Teme uključuju dizajn inovativnih scenarija učenja, obrnutu učionicu (eng. flipped classroom), projektno učenje (eng. projectbased learning), učenje pomoću igara (eng. game-based learning), projektno učenje (eng. problem-based learning), učenje istraživanjem (eng. inquiry-based learning), analitike učenja (eng. learning analytics), vrednovanje i procjenjivanje znanja.

radionicaRaspored tema po radionicama

Održavanje radionica Organizirat će se četiri dvodnevne radionice, svaka u trajanju od 16 sati. Planirani terminu su u travnju, kolovozu i prosincu 2015. godine te ožujku 2016. Skupinu od 12-20 polaznika činit će estonski učitelji iz različitih predmeta poput matematike, engleskog jezika, povijesti,…

Nastavni vodiči – Tijekom drugog dana svake pojedine radionice sudionici će započeti samostalno razvijati nastavne vodiče. Svaki vodič treba sadržavati prikaz lekcije iz vlastitog predmeta prilagođene odgovarajućoj metodologiji učenja. Učiteljima će u razvoju vodiča pomagati mentori, a evaluaciju vodiča izvršit će eksperti (članovi projektnog tima). Konačne verzije vodiča će se objediniti i prevesti na engleski jezik te završno vrednovati. Na taj način će biti dostupne učiteljima diljem Europe.

Aktivnosti širenja rezultata – Rezultati istraživanja širit će se objavama vijesti i članaka, prezentacijama, posjetima školama i drugim aktivnostima. Također, održat će se završna videokonferencija kako bi se predstavili rezultati projekta sudionicima iz svake zemlje partnera.

Istraživanje u estonskim školama

Kao što je ranije spomenuto, sadržaji radionica osmišljeni su u skladu s rezultatima istraživanja o interesu za suvremene pedagoške modele i primjenu IKT u nastavi. Istraživanje je uključilo upitnik o raspoloživoj IKT infrastrukturi u školama, motiviranosti učitelja za primjenu inovativnih metoda u nastavi i njihovom poznavanju inovativnih metodologija poučavanja. Upitnik je popunilo 165 od 541 škole u Estoniji, pri čemu su na pitanja odgovarali ravnatelji, IT stručnjaci ili nastavnici.

Rezultati provedenog upitnika su pokazali kako u prosjeku na jedno računalo u školi dolazi 12 učenika, gotovo sve škole su pokrivene bežičnom mrežom no većina ih ne posjeduje tablet računala.

Učitelji su za primjenu IKT kod učenja i poučavanja u najvećoj mjeri motivirani od strane rukovodstva škola, kolega i samih učenika, ali je koriste i zbog primjene novog nacionalnog kurikuluma i to ponajviše u nastavi matematike, geografije, biologije i stranih jezika. Među razlozima zbog kojih učitelji ne koriste IKT u nastavi ističu se nedostatak vremena i vještina te nedostupnost odgovarajućih digitalnih nastavnih sadržaja za njihove predmete. Vezano za usvajanje novih vještina, ispitanici su izrazili veliki interes za teme koje su uključene u planirane radionice.

Zaključno

Znanstvenici s Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci sudjelovat će u osmišljavanju i izvedbi dviju radionica, u prosincu 2015. godine i u ožujku 2016. To će im omogućiti da rezultate svojih istraživanja i iskustva iz prakse podijele s partnerima, a nakon toga i sa samim polaznicima.

U tijeku su aktivnosti pripreme silabusa i izrade popratnih materijala za radionice, a započele su i aktivnosti širenja informacija o projektu. Ciljevi projekta i projektne aktivnosti predstavljene su zainteresiranima na Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci u siječnju 2015. godine.

Vjerujemo da ćemo rezultatima ovoga projekta, u suradnji s našim partnerima, pridonijeti i razvoju obrazovanja potpomognutog IKT tehnologijama u Hrvatskoj te prenijeti hrvatskim učiteljima primjere dobre prakse nastale tijekom rada njihovih kolega iz Estonije.