Dan sigurnijeg interneta u II. osnovnoj školi Čakovec

 branka_lamza

Branka Lamza

Svake godine u veljači u II. osnovnoj školi Čakovec različitim aktivnostima se obilježava Dan sigurnijeg interneta. Ove godine nastojali smo približiti učenicima ovu važnu temu integriranjem sadržaja tri nastavnih predmeta. Aktivnosti su osmislile, organizirale i provele učiteljica informatike Iva Naranđa, učiteljica engleskog jezika Branka Lamza i učiteljica hrvatskog jezika Vlatka Levačić.

SID 2015Integrirana nastava informatike i engleskog jezika pod vodstvom učiteljica Ive Naranđa i Branke Lamza provodi se već četvrtu godinu za redom s učenicima od 5. do 8. razreda više puta u nastavnoj godini. Do ideje je došlo kroz zajednički rad učiteljica na eTwinning projektima. Od 2011. godine II. osnovna škola Čakovec nagrađena je s 15 Nacionalnih oznaka kvalitete i 7 Europskih oznaka kvalitete za eTwinning projekte, što nedvojbeno potvrđuje smisao ove suradnje. Neodvojivost engleskog jezika i informacijsko-komunikacijske tehnologije, odnosno sadržaja engleskog jezika i informatike kao nastavnih predmeta pružaju jaku podlogu za njihovo uspješno integriranje u praksi.

Osim integriranja sadržaja ova dva nastavna predmeta kod svake predviđene teme, unutar eTwinning projekata i izvan njih, nastojimo pronaći mogućnosti suodnosa s drugim nastavnim predmetima. Povodom Dana sigurnijeg interneta 2014. u sklopu nastave matematike provedena je anketa o navikama učenika na internetu a pomoću programa Excel obrađeni su rezultati i izrađeni statistički prikazi. Također, tema je uvrštena u satove razrednika.

SID 2015 IIOve godine odlučili smo obilježiti Dan sigurnijeg interneta na nastavi informatike, hrvatskog i engleskog jezika. U nastavi su sudjelovali učenici šestog i osmog razreda. Prvo je organizirana integrirana nastava informatike i hrvatskog jezika a zatim informatike i engleskog jezika.

Šesti su se razredi s učiteljicom hrvatskoga jezika Vlatkom Levačić na ranijim satovima upoznali s osnovama stripa i njegovim jezikom. Učiteljica informatike Iva Naranđa upoznala je učenike s korištenjem Web 2.0 alata Pixton za izradu stripova te dala upute kako se njime sigurno služiti. Pixton je alat koji omogućuje odabir broja scena, pozadine, likova, oblika strip balona, a osobito je atraktivna mogućnost reguliranja kretnji i emocija likova. Učenici su, vođeni svojim učiteljicama, samostalno sastavljali stripove, upisivali odgovarajuće dijaloge ili pripovjedne dijelove te tako na zabavan način primjenjivali svoja znanja ujedno učeći i o sigurnosti na internetu.

Na integriranoj nastavi engleskog jezika i informatike učenicima su prikazane video animacije na engleskom jeziku sa savjetima kako biti što sigurniji na internetu. Rješavali su interaktivne kvizove te proširili vokabular kroz čitanje teksta na engleskom jeziku o sigurnosti na internetu. Svoje stečeno znanje odmah su imali prilike i primijeniti. Dobili su zadatak odabrati savjete za što sigurnije korištenje interneta na engleskom jeziku i izraditi prezentacije.

Za izradu prezentacija koristili su Web 2.0 alat Powtoon. Ovaj alat omogućuje dodavanje prezentacijama 3D obilježja, umetanje animiranih likova, glazbe, videa i slika. S obzirom da su već educirani o korištenju sličnih alata kao što su Prezi i Emaze, nisu imali poteškoća s usvajanjem pravila. Učenici su osobito rado prihvatili mogućnost korištenja efekata poput ruke koja piše tekst po ekranu ili vuče novi slajd poput zastora. Jednako ih je zainteresirala mogućnost umetanja animiranih likova.

Integrirana nastava informatike i engleskog jezika u našoj školi u pravilu se provodi u obliku blok-satova a podijeljena je na pretežno teoretski i pretežno praktični dio. Iako se niti u jednom dijelu ne može potpuno razdvojiti nastavne predmete (a to nam i nije namjera), možemo zaključiti da u prvom dijelu prevladavaju jezični sadržaji, dok u drugom dijelu prevladava informatika. Poučavanje o korištenju računalnih programa i/ili Web 2.0 alata odvijaju se pod vodstvom učiteljice informatike, dok u praktičnom dijelu podjednako sudjeluju obje učiteljice. Pritom je njihova glavna težnja ne biti učenicima voditeljice nego asistentice.

Praktični dio nastave izgleda tako da učenici samostalno ili u parovima rade na računalima a obje učiteljice nenametljivo obilaze i po potrebi pomažu – svaka vezano uz svoj predmet. Na ovaj način postiže se neformalni oblik nastave kojim se postiže maksimalna moguća samostalnost i kreativnost učenika. Ove metode ove godine uspješno su primijenjene i kod integriranja nastave informatike i hrvatskog jezika.

Možemo zaključiti da se ovaj oblik nastave može uspješno provoditi samo ukoliko su učitelji upućeni u osnove struke svoga kolege. Ukoliko se zajedničkim radom kolege zainteresiraju za predmete drugih i sami prošire svoja znanja, uspjeh budućih zajedničkih projekata zasigurno neće izostati.

Osim integrirane nastave spomenimo još neke aktivnosti vezane uz obilježavanje Dana sigurnijeg interneta 2015. u II. osnovnoj školi Čakovec. Učiteljica informatike Iva Naranđa uoči ovog dana priključila je II. osnovnu školu Čakovec u Pet za net škole, škole koje u kurikulumu navode sigurnost djece na internetu. Sadržaji za školski kurikulum “Sigurnost djece na internetu” (80 lekcija, multimedijski sadržaji, udžbenici, priručnici, animirane priče i igre) koje su učitelji pet osnovnih škola pripremili u sklopu IPA IV projekta besplatno su dostupni na stranicama petzanet.HR te su ove godine naši učenici 8.a razreda na izbornoj nastavi informatike radili na nekoliko nastavnih jedinica koje je iz ponuđenih materijala odabrala učiteljica informatike. Održani su satovi „Privatnost i dijeljenje sadržaja“, „Poštujmo različitosti“ i „Upravljam svojim vremenom“, a u sklopu posljednjeg učenici su ispunili anketni upitnik o internetskim navikama. Rezultati ankete nalaze se u prezentaciji.

Nadamo se da smo pomoću ovih izvrsno pripremljenih i zanimljivih sadržaja uspjeli našim učenicima skrenuti pažnju na neke aspekte ove važne i opširne teme te i u daljnjem radu namjeravamo koristiti dostupne materijale iz ovog projekta.