Norveško iskustvo hrvatskih odgojitelja

mateaG_andrijanaVJ

Matea Galinec i Adrijana Višnjić Jevtić

UVOD

Edukacijske politike Hrvatske i europskih zemalja uključuju novo odgojno obrazovno područje – odgoj za razvoj, kojemu je cilj odgajati djecu danas za budućnost. To je proces DSC00068 (640x360)koji uključuje razvoj stavova i vrijednosti poput globalne međuovisnosti i mira, uvažavanja drugih i poštivanje različitosti, razvoj socijalne osjetljivosti, nenasilno rješavanje sukoba, uvažavanje različitosti ljudskog roda te razvoj svijesti o sličnostima među ljudima i njihovoj međuovisnosti. Da bismo razumjeli druge, moramo najprije poznavati sebe. Upravo je zbog toga važno djeci pomoći da otkriju tko su oni. Tom je idejom osmišljen projekt „What’s Europe? –WE“. Vođeni upravo tim ciljevima stvaran je kontekst predškolske ustanove temeljen na kulturnoj baštini i ljudskim vrijednostima te njegovanju interkulturalnosti.

U prvoj fazi djeca su predstavljala vlastitu kulturu, kulturu zajednice u kojoj odrastaju kroz tematska područja: Ljudi i slike, Moda i životni stil, Priče i mitovi, Pjesme i plesovi, Recepti i kultura prehrane, Igre, te Umjetnost. U drugoj fazi projekta djeca su se kroz iste teme upoznavala s kulturom drugih nacija – u početku nacijama s kojima se susreću u vrtiću (Švicarci, Rusi, Ukrajinci, Albanci), a zatim i ostalih europskih nacija.

Rezultat provedbe projekta svojevrsna je baza dječje kulture i dostupna je ovdje.

Projekt je potaknut od strane obrazovnih stručnjaka Češke RepuDSC00077 (640x360)blike. Ideju su na Europskoj konferenciji OMEPa u Nicosiji, na Cipru 2011. godine podržale Norveška, Slovačka, Grčka, Poljska, Rusija i Hrvatska.

Sve zemlje, pronašle su ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koje su se željele uključiti u ovaj projekat. Ustanove su prijavile ovaj projekat nacionalnim Agencijama za mobilnost i programe EU, u sklopu potprograma Comenius. Projekat je pozitivno ocijenjen i sredstvima Agencije omogućen je razvoj projekta kroz Programe za cjeloživotno učenje putem mobilnosti nastavnog osoblja.

U Hrvatskoj se projekat provodio u Dječjem vrtiću Čakovec, u područnom odjelu Cipelica. U projekat su bila uključena djeca iz pet odgojnih skupina u dobi od 3 do 7 godina i njihovi odgojitelji. Vrijedni suradnici u projektu su roditelji i ostali članovi zajednice.

Mobilnosti – način usvajanja novih znanja

Odgojiteljima Dječjeg vrtića Čakovec ovaj projekat bio je prvi susret sa Programima za cjeloživotno učenje i takvim oblicima stručnog usavršavanja. Mobilnosti koje su im oDSC00126 (640x360)dobrene, odgojitelji su prihvatili kao mogućnost predstavljanja svoje provedbe projekta, stjecanje iskustva o različitim mogućnostima provedbe istog projekta i stjecanje znanja o kurikulumima ranog odgoja u drugim europskim zemljama.

Mobilnost koja je bila najupečatljivija bila je ona u Norvešku, u grad Bergen. Domaćin u Norveškoj bila je predškolska ustanova VAPPUS Øvsttun. Domaćini su organizirali program u kojem su predstavili svoju zemlju, grad, ustanovu, i osobitost njihove ustanove – „outdoor curriculum“. „Outdoor curriculum“ provodi se već od najranije dobi. U jasličkim skupinama djeca jedan dio dana borave na dvorištu vrtića i provode aktivnosti materijalima iz prirode. Osim što borave vani, vani na otvorenom i spavaju. Na maloj terasi, u kolicima, djeca svakodnevno imaju svoj dnevni odmor neovisno o vremenu ili temperaturi. Sve dok je temperatura do otprilike 20 stupnjeva ispod nule, djeca primjereno odjevena i utopljena spavaju vani. Djeca u četvrtoj godini života također su svakodnevno vani neovisno o vremenskim uvjetima. Za razliku od mlađe djece, oni i svoje obroke pripremaju i jedu vani.

Vrtić osim objekta u kojem smo bili, ima svoj „vrtić na otvorenom“ u sDSC00136 (640x360)elu Totland, šest kilometara udaljenom od vrtića u gradu. u njemu borave djeca dviju najstarijih skupina naizmjence svaki drugi dan. Kada netko spomene „vrtić“ to za nas znači čvrsti građevni objekat, sa sobama dnevnog boravka i sanitarnim čvorom. Dolaskom u Totland, uvjerili smo se koliko je njihov „vrtić na otvorenom“ daleko od naše slike vrtića. Premda smo bili otvoreni za nova iskustva, ovo je bilo posve drugačije od svega što smo očekivali.

ZAKLJUČAK

Ovaj projekat nastojao je djeci približiti kulturu sredine u kojoj žive, ali i upoznati djecu s drugim etničkim skupinama, njihovim kulturama i narodnim običajima. Nastoje im se pružiti znanja o osobinama, kulturi i povijesti vlastitog naroda, te njegov položaj unutar šire svjetske zajednice. Smisao i svrha odgoja i obrazovanja današnjice trebao bi polaziti od činjenice da je napredak, dobrobit i očuvanje ljudskog identiteta u cijelini glavna svrha ljudskog mišljenja i djelovanja.