Raptor

vilim_jurkovic

Vilim Jurković

clip_image002Poučavanje programiranja zahtjevan je posao. Pogotovo kada tu kreativnu, inventivnu disciplinu treba prezentirati apsolutnim početnicima, jer edukator mora imati puno umješnosti kako približiti, vizualizirati logiku upravljanja radom računala. Tada se najčešće kreće sa crtanjem dijagrama tijeka, posve isto kao u vrijeme kada se programiranje poučavalo i bez računala u učionici – na papiru.

Iako postoji cijeli niz alata za crtanje dijagrama tijeka računalnog programa, postoji jedan koji je mnogo više od toga. Iza ikone izumrlog reptila i naziva Raptor skriva se zapravo razvojno okruženje za programiranje bazirano na dijagramu tijeka. Radi se o freeware-u razvijenom na US Air Force Academy, Department od Computer Science, a može se slobodno preuzeti na http://www.raptor.martincarlisle.com Na istoj se adresi nalazi i cijeli niz korisnih poveznica o ovome programerskom alatu.

clip_image003Crtajući dijagram tijeka u Raptoru učenici „oživljavaju“ nacrtani algoritam, vide njegovo izvršavanje i kroz interpretaciju lako uočavaju vlastite pogreške. Alat je izuzetno jednostavan i njime se može ovladati vrlo brzo, jer nije potrebno poznavanje složene sintakse. Sadrži tek mali set dobro poznatih simbola za crtanje dijagrama tijeka: ulaz, izlaz, dodjela vrijednosti, odluka, petlja i … poziv procedure. Doista, u Raptoru program jednostavno razlučimo na manje cjeline, procedure, te ih onda pozivamo u glavni program ( main ), pratimo njihovo pozivanje i izvršavanje. Svaka se procedura kreira u zasebnoj novoj kartici u razvojnom okruženju. Svoj dijagram tijeka jednostavno slažemo povlačenjem odgovarajućih simbola na odgovarajuće mjesto prema osmišljenome algoritmu.

Za pokretanje programa i upravljanje njegovim izvršavanjem koristimo tipke Play, Stop, Pause, Step to Next Shape, a po želji podesimo i brzinu izvršavanja. U vrijeme izvršavanja, na lijevoj strani u realnom vremenu, imamo pregled vrijednosti svih varijabli, a po završetku izlaz nam se ispisuje u glavnoj konzoli ( Master Console ). Na raspolaganju nam je upravljanje brojčanim i znakovnim vrijednostima koje možemo smještati i u polja. U Raptor su ugrađene sve standardne matematičke operacije, trigonometrijske funkcije kao i funkcije zaokruživanja te slučajnih brojeva.

clip_image005

Naravno, kako bismo ostvarili sve programske funkcionalnosti nužni su nam još i standardni relacijski i logički operatori koje Raptor također poznaje.

imageRaptor ima ugrađenu i pomoć i uredno će prijavljivati sintaksne pogreške, a za svaki će simbol ( naredbu ) otvoriti prozor pomoći. Zahvaljujući svim tim funkcionalnostima razvojnog okruženja učenik se minimalno opterećuje sintaksom i najveći dio svoje pažnje može usmjeriti na logiku programiranja. U tome mu jednostavno kroz primjere možemo pomoći i komentiranjem – uz svaki simbol dijagrama jednostavno možemo postaviti „balon“ sa tekstom komentara. Kada dijagram želimo ispisati možemo ga podesiti skaliranjem i pogledati pregled prije ispisa. Važna je i funkcija Print to Clipboard koja nam osigurava jednostavan izvoz crteža u aplikaciju za obradu teksta.

Raptor može doista pomoći u počecima učenja programiranja kada bi što više pažnje učenika trebalo biti usmjereno prema analizi problema, razlučivanju na manje segmente, razvoju logike i ispravne semantike, sa što manje opterećivanja sintaksom. Dijagram tijeka koji se crta olovkom oduvijek je bio na tom tragu, ali sada, zahvaljujući Raptoru, on može postati i pravo programersko razvojno okruženje. To je okruženje idealno i za samostalan rad učenika kod kuće, jer se u njemu svaka ideja vrlo jednostavno može i „oživjeti“ i testirati. A za sve one koji su pomislili da se ovdje radi o aplikaciji namijenjenoj isključivo početnicima izazov leži u Objektno orijentiranom modu rada koji može iz nacrtanog dijagrama tijeka generirati Java kod… Očito, Raptor može pružiti sasvim dovoljno izazova svima.