Vlastitom edukacijom do educiranih učenika

sanja_PS

Sanja Pavlović Šijanović

“Čovjek mora ostati učenik i onda kad postane učitelj.”( Srećko Lazzari)

Nakon provedene i odslušane radionice ICT Edu 3, projekta koji provodi CARNet u Gimnazija Vukovarsuradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta i Agencijom za odgoj i obrazovanje pod nazivom Informacijsko-komunikacijska tehnologija u obrazovanju sa ciljem upoznavanja i educiranja prosvjetnih djelatnika, stručnih suradnika i ravnatelja osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj s brojnim sadržajima i uslugama koje im  pruža  MZOS i CARNet, odlučila sam usvojena znanja podijeliti sa maturantima Gimnazije Vukovar i kroz posljednju cjelinu u njihovom srednjoškolskom obrazovanju iz informatike upustili smo se u izazov izrade interaktivnih kvizova u obliku web-stranica s različitim tipovima pitanja. Prilikom samog upoznavanja sa aplikacijom HotPotatoes koristili smo gotove materijale koje su pripremili CARNet, AZOO i MZOS u vidu prezentacije i priručnika u pdf-u.

Vrlo važne činjenice koje su nam uveliko olakšale rad su te da je program Hotpotatoes besplatan i da podržava Unicode skup znakova tako da smo mogli izrađivati kvizove na hrvatskom jeziku, nije nam bilo potrebno niti znanje iz programiranja a budući da program na osnovu našeg unosa pitanja i odgovora sam stvara web stranicu trebali smo samo znati postaviti stranicu na web server ili još jednostavnije pospremiti ju na tvrdi disk i izvoditi lokalno bez internetskog pristupa. Zaista dovoljno olakotnih razloga za primjenu ovog programa u nastavi.

Cilj nam je bio napraviti interaktivni kviz koji će kombinirati 2 ili 3 ponuđena programa (JQuiz – izrada kviza s pitanjima, JCloze – popunjavanje praznina u rečenici, JCross – izrada križaljki , JMix –izrada kviza s pomiješanim redoslijedom ili JMatch – stvaranje kviza pomoću zadataka uparivanja riječi, pojmova ili slika ) te izabrane programe korištenjem The Masher povezati u jedinstvenu cjelinu. Teme koje su trebali propitivati u svojim radovima bile su usko vezane za sadržaje koje su obrađivali na satima informatike tijekom četverogodišnjeg obrazovanja poput: Povijesni razvoj računala, Ulazne i/ili izlazne jedinice računala, Brojevni sustavi, Booleova algebra, Računalni virusi, Programiranje….i sam kviz trebao je imati najmanje 15 pitanja.

Evo nekih specifičnosti:

Kviz su radili učenici 4.a razreda opće i 4.c razreda prirodoslovno-matematičke gimnazije, njih ukupno 38.

Zastupljenost tema:

image

Zastupljenost programa:

(svu učenici su odabrali JQuiz i uz njega birali još jedan ili dva ponuđena programa, suprotno mojim očekivanjima: Križaljka-JCross je najmanje zastupljena)

imageimage

Nakon prezentacije izrađenih programa, učenici su uočili i prodiskutirali uočene pogreške:

image

Komentari učenika:

tablica

I na zadnje pitanje: “Hoćete li nastaviti koristiti program Hotpotatoes?”, čak 26 učenika je odgovorilo potvrdno, 4 učenika izjavilo je kako neće koristiti program dok 8 učenika ne zna da li će ga koristiti.

image

Zaključak koji nam se nameće na samom kraju, učenici reagiraju baš kao i mi nastavnici.

Ravnatelj Gimnazije Vukovar, Davor Šijanović, prof.,nakon provedene radionice za djelatnike izjavio je između ostalog:

“Projekt koji je svakako potreban djelatnicima i na koji većina djelatnika Gimnazije Vukovar gleda pozitivno. …omogućuje se svim zainteresiranim djelatnicima edukacija uz praktičnu primjenu novih aplikacija. Povratne informacije većine djelatnika pokazuju da je sadržaje radionica moguće implementirati u predmetnoj nastavi, a mislim da je upravo to i cilj ovakvih edukacija…”

Većina nastavnika svjesna je permanentnog usavršavanja, naročito u području primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije i aplikacija koje te tehnologije donose. Zahtjevi koji se pred nas nastavnike postavljaju, sve su složeniji i baš iz tog razloga moramo biti spremni i sposobni gledati na njih kao na izazove koji nas čine još kompetentnijima i kvalitetnijima u našem radu. “Osnovno obrazovanje će donijeti plaću, samoobrazovanje će donijeti bogatstvo.” (Jim Rohn )

Većini se učenika rad u samom programu svidio i uočili su korisnost i primjenjivost aplikacije, osvijestili su problematiku jasno i jednoznačno definiranih pitanja i odgovora stavljajući sebe u ulogu kreatora i autora pitanja ali i krajnjeg korisnika kojemu su ta pitanja namijenjena. Sve ih je to ponukalo na aktivno promišljanje, primanje i davanje konstruktivnih kritika u svrhu što produktivnijeg načina usvajanja i ponavljanja gradiva.Još jedna prednost ovakvog načina rada je ta što je ove kvizove koje su izradili maturanti moguće implementirati u druge razrede i iskoristiti ih za ponavljanje gradiva, što obogaćuje paletu metoda koje koristimo prilikom ponavljanja i sistematizacije nakon obrađenih pojedinih nastavnih cjelina. Vjerujem da će većina učenika nastaviti uspješno izrađivati kvizove i za potrebe drugih nastavnih predmeta, dok će manji broj njih, sigurna sam koristiti gotove interaktivne kvizove za provjeru vlastitog znanja iz određenih predmetnih područja. U svakom slučaju, učenici su upoznali novu aplikaciju s kojom će se susretati u daljnjem školovanju bilo kao njeni tvorci, bilo kao njeni korisnici ili oboje.

Edukacija nastavnika pomaže nam da osuvremenjujemo i obogaćujemo nastavne planove i programe i na taj način implementiramo naučeno u nastavne sadržaje. Edukacijom nastavnika na dobitku su ne samo nastavnici nego i njihovi učenici.” Učenje je kao veslanje protiv struje. Čim prestaneš veslati, neizostavno ideš natrag!”(Benjamin Britten)