Izrada mentalnih mapa bez olovke i papira

gordana_lohajner

Gordana Lohajner

slika1Zapitala sam se kako učenicima olakšati ponavljanje gradiva, a da pri tome ne koristim klasičnu rečenicu: „ Igore, što smo učili prošli tjedan? “. Odgovor se nametnuo sam od sebe, mentalne ili umne mape. Mape su zanimljive i kreativne, a samim time potiču djecu na razmišljanje i na stvaranje novih ideja te pomažu pri bržem učenju i ponavljanju „starijeg“ gradiva.

Mentalne mape možemo izraditi pomoću vrlo praktičnog i besplatnog alata, bubbl.us, koji će učiteljima i učenicima omogućiti brzu i jednostavnu izradu. Kako bi koristili ovaj alat važno je da na svojem računalu imate instaliran Adobe Flash Player kojeg možete besplatno „skinuti“.

Registracija

Prije nego se registrirate i počnete ga koristiti, možete ga isprobati bez registracije, ali pri tome nećete imati sve mogućnosti koje bi inače imali da ste registrirani korisnik.

Kako bi se registrirali, otvorimo mrežnu stranicu bubbl.us i odaberemo padajući izbornik Create Account i upišemo tražene podatke. Važno je da upišete točnu elektroničku adresu jer ako zaboravite lozinku postoji mogućnost da izbrišete lozinku pomoću Reset password, a na danu adresu stiže nova lozinka. Nakon uspješne registracije, korisnički podatci se automatski upišu u okvir Sign in i možemo započeti s radom odabirom na Start Brainstorming.

Počeci

Na središnjem dijelu prozora pojavi se balončić i kad kliknemo na njega pojavi nam se slika7mogućnost upisa teksta. Pokraj balončića nalaze se kombinacije tipki pomoću kojih na jednostavan način stvaramo balončiće iste razine ili podređene. Tako kombinacija tipki Control + Enter stvara podređen balončić, dok tipka Tab stvara balončić iste razine.

Stvoriti novi i slobodni balončić možemo tako da držimo pritisnutu tipku Control i lijevu tipku miša. Na taj način ćemo stvoriti balončić bilo gdje u prostoru za izradu dijagrama, a ako nismo zadovoljni s pozicijom, držanjem lijeve tipke miša možemo ga pomaknuti u bilo kojem smjeru. Slobodni balončić ako ispustimo na neki postojeći, on će postati njegov podređeni. Klikom na liniju koja ih povezuje, možemo imenovati ili izbrisati vezu.

Kako dalje?

baloncicMirnim držanjem pokazivača miša na balončiću pokaže nam se meni koji nam omogućava promjenu boje balončića, veličinu teksta, mogućnost povezivanja balončića pomoću linija, brisanje i pomicanje. Neke od opcija kao što je attach (privitak) ne funkcionira u besplatnoj verziji, već trebamo nadograditi račun za nekoliko dolara mjesečno.

poveznicaUnutar balončića možemo kreirati poveznicu samo trebamo upisati cijelu URL adresu tako da započnemo s http://. Osim poveznica1toga možemo i dodati opisni tekst unutar uglatih zagrada [ ], pa će se umjesto URL adrese pojaviti taj tekst na koji možemo kliknuti i otvoriti će nam se web stranica.

Spremimo

Važno je kad završite s poslom da spremite svoj uradak, a ako ste zaboravljivi po tom okvir_Mind_Mapspitanju ili vam baš na vašu nesreću nestane struje, ne brinite se. Alat ima mogućnost automatskog spremanja svakih 2 minuta. Zar to nije divno?! Smile

Spremljena mentalna mapa prikazuje se u okviru Mind Maps na vrhu desnog dijela prozora pod imenom New Mind Map. Postoji mogućnost preimenovanja imena mape i brisanja . Okvir služi za organizaciju mentalnih mapa radi lakšeg snalaženja u postojećim i novim mapama (Folder).

Još neke prednosti alata

Dijeljenje mapa

shareMožemo podijeliti mape sa svojim prijateljima na Facebooku, Google+, Twitteru ili poslati elektroničkom poštom jer postoji mogućnost kopiranja URL adrese.

Ispis na papir

printIspis se pokreće klikom na gumb Print i otvara se prozor u kojem određujemo na koliko ćemo papira ispisati dijagram te određujemo da li će papir biti okrenut portretno ili pejzažno.

Spremanje na lokalno računalo

exportOdabirom Export gumba, dijagram spremamo na lokalno računalo u dva oblika, kao sliku (Image) ili kao HTML dokument (Webpage Outline). Slike mogu biti u dva formata, .jpg ili .png.

Ukoliko je slika mentalne mape prevelika, ona će se spremiti u ZIP obliku koja će najčešće sadržavati dvije ili više manjih slika.

Nažalost, neke opcije nisu dostupne u besplatnoj verziji, ali za potrebe da učenicima olakšamo i približimo gradivo, ovo je idealan alat za brzo učenje.

Literatura

Stranica bubbl.us