Sigurnost uz web 2.0 alate

nevenka_harjac

Nevenka Harjač

Naša škola i ove se školske godine nizom aktivnosti uključila u akciju “ „Sigurniji internet za djecu i mlade“ koja se već redovito održava svake godine u veljači. Nakon što su prijašnjih godina, djeca od 4. do 8. razreda, a zatim i svi roditelji djece od 5. do 8. razreda na roditeljskim sastancima odslušali predavanje o „Sigurnosti djece na Internetu“.Nakon toga su prošle godine na satovima Informatike imali prilike pogledati edukativne igre i priče vezane za sigurno i odgovorno korištenje interneta. Učenici od 5. do 8. razreda su izrađivali prezentacije i plakate na temu „ Sigurno i odgovorno na internetu“.

Ove godine proširili smo aktivnosti na razinu cijele škole. Podijelila sam naše aktivnosti u etape i tako ih uklopila u projekt. Rado su se pridružile i dvije kolegice.

1. Etapa

12. mj. – Upoznavanje s raznim programima i mogućnostima WEB 2.0 alata.

2. Etapa

1. mj.- Na satovima informatike smo nakon upoznavanja s temom ovogodišnje akcije „ Stvorimo bolji Internet zajedno“ izrađivali razne multimedijske radove uz pomoć WEB 2.0 alata.

3. etapa

2. mj. Multimedijski radovi

5. r – Izrada priče u Word-u i kratkih stripova u Toondoo alatu

6. r – Izrada stripa ( alat po želji- Toon Doo, Paint), snimanje radio emisije ( Audacity ) na temu akcije „ Stvorimo bolji internet zajedno“.

7. r – Izrada Powerpoint prezentacije, postera u Glogsteru, obrazovne igre u Zoondleu, Igrokaz „ Facebook“

8. r – Dijalog, snimanje isječka na satu Njemačkog jezika

Zaključak etape: Djeci se svidio ovakav nov, zanimljiv način rada jer su mogli pokazati svoju kreativnost, a izrađivanjem radova naučili su više i osmom alatu, ali i o sigurnom i odgovornom korištenju interneta. Primijetili su da najviše nauče upravo kad sami izrađuju radove na temu.

3. Etapa

Prezentacija triju učenica 7. razreda u razrednoj nastavi ( 1. -4. razreda) koja je bila odlično odrađena i posebno pohvaljena i od strane učenika i od strane učiteljica. Za 1. razrede izradile su listiće sa Kratkim savjetima o korištenju interneta, dok su ostali razredi zapisivali savjete redom kako su došli do zaključka.

Zaključili smo da djeca odlično prihvaćaju i sa zanimanjem prate poučavanje od strane starijih učenika. Sami su došli do zaključka što se smije, a što ne smije na internetu.

4. Etapa

28. 2 2014. Priredba „Stvorimo bolji internet zajedno“

  1. Iva Kostanjevec, 5.b – priča o djevojčici Marini na Facebooku ( napisala Tihana Belčić, 5.b )
  2. Marija Hodalj, 8.a pjesma „Sommertime“uz vlastitu pratnju na klaviru
  3. Marija Hodalj, 8.a i Saša Mađar, 7.a – Dijalog računalnog i pravog miša
  4. Živa Bajsić, Petra Murić i Patricija Svetec, 7. a – igrokaz Facebook

S obzirom da smo u ovogodišnju akciju obilježavanja uključili i kratku priredbu možemo reći da smo aktivno uključili cijelu školu.

Vjerujem da smo ovogodišnjim aktivnostima kod djece osvijestili važnost odgovornog ponašanja na internetu i pronašli odgovarajuće načine da poučavamo djecu o sigurnijem, primjerenijem i odgovornijem ponašanju na internetu, jer ćemo samo tako doći do boljeg interneta za sve nas.

Poveznica na web stranicu škole o sigurnosti.