Internetska anketa

marijan_vukovic

Marijan Vuković

Sa željom uključivanja u nacionalnu kampanju „Sigurniji internet za djecu i mlade“ u našoj školi proveli smo slijedeće aktivnosti:

  • edukacija o internetu i sigurnom radu koristeći mogućnosti interneta, provedena je u svim razredima u nastavi Informatike, prema planu i programu rada.
  • gledanje poučnih video sadržaja i razgovor o njima, za vrijeme nastave Informatike
  • provedena je anketa na temu sigurniji internet, koja je bila dostupna učenicima 7. i 8. razreda na naslovnici školskih web stranica

Anketu sam izradio pomoću Google Docs aplikacije, a cilj ankete bio je ustvrditi:

  • Koliki značaj internet  ima među učenicima. clip_image002
  • Za što im najviše služi internet
  • Koliko vremena provode na internetu, odnosno kontroliraju li roditelji njihov pristup internetu
  • Znaju li osnovne pojmove  s kojima se susreću na internetu
  • Kolika su njihova saznanja o koristi i štetnosti interneta, te o sigurnosti interneta

Slika 1. Prikaz ankete

clip_image008

clip_image010 

clip_image012

clip_image014 clip_image016 clip_image018

Slika2. Grafička analiza ankete

Zaključak

Anketa nam je dala pomalo očekivane rezultate. Učenici se svakodnevno služe internetom i u dobroj mjeri su svjesni važnosti , ali i opasnosti na Internetu.  Ipak, čini se da su  u dobroj mjeri  stihijski izloženi svemu što Internet pruža, bez  prave selekcije , pa čak i nedovoljne kontrole od strane roditelja. 

Također, bi ih trebalo više poticati na korištenje interneta u svrhu informiranja, edukacije, a manje za zabavu i komunikaciju.