eTwinning projekt „Sustainable Energy

– Clean Energy for the Future“

iva_naranđa

Iva Naranđa

Nacionalna nagrada Comet i europska oznaka kvalitete

OŠ Vladimira Nazora, Pribislavec školske godine 2012./2013. po prvi puta je sudjelovala u eTwinning projektima. S puno entuzijazma krenuli su u projektne aktivnosti i suradnju s LOGO-PROJEKTAeuropskim partnerima. Učiteljica informatike Iva Naranđa odabrala je projekt Sustainable Energy – Clean Energy for the Future i pokrenula sve aktivnosti na navedenom projektu. Prva nagrada za uloženi trud i rad stigla je sredinom listopada 2013. kada je Nacionalna služba za podršku iz Agencije za mobilnost i programe EU dodijelila Oznaku kvalitete (Quality Label) učiteljici informatike Ivi Naranđi za rad na eTwinning projektu Sustainable Energy – Clean Energy for te Future. Ubrzo nakon toga, krajem listopada 2013. nagrađena je i Europskom oznakom kvalitete (European Quality Label – EQL) koju dodjeljuje Središnja služba za podršku eTwinning projektima iz Brisela što potvrđuje da je rad škole, učiteljice i učenika OŠ Vladimira Nazora, Pribislavec prepoznat kao izvrstan na europskoj razini. No, tu nije bio kraj nagradama. Na eTwinning konferenciji održanoj 15. studenog 2013. u Zagrebu učiteljici informatike Ivi Naranđi dodijeljena je Nacionalna nagrada COMET 2013 za najbolji eTwinning projekt u kategoriji viši razredi osnovne škole.

Učenici koji su sudjelovali u projektu polaznici su izborne nastave informatike šestog, sedmog i osmog razreda te dodatne nastave engleskog jezika. Radom na projektu osim upoznavanja obnovljivih izvora energije naučili su koristiti neke Web 2.0 alate te su unaprijedili znanje engleskog jezika, s naglaskom na izrazima vezanim za obnovljive izvore energije.

Projekt Sustainable Energy – Clean Energy for the Future promovira važnost korištenja obnovljivih izvora energije (Sunca, vode, vjetra i biomase). Ciljevi projekta bili su prikupiti i razmjeniti informacije o obnovljivim izvorima energije, objasniti njihove osnove na jednostavan i lako razumljiv način. Učenici su izradili edukativne i dokumentacijske materijale u kojima su prikazali korištenje obnovljivih izvora eneKONFERENCIJArgije s posebnim naglaskom na svoju zemlju i podijelili informacije s europskim vršnjacima a kreirali su i edukativno-zabavne materijale u obliku online igara koje su rješavali svi partneri. Održana je videokonferencija s partnerima iz Španjolske, provedena online anketa s europskim vršnjacima a dio aktivnosti na projektu posvećen je obilježavanju Međunarodne godine suradnje na području voda 2013. kada su kreirani edukativni materijali i posteri. Rezultat projekta su kreativni edukativni materijali za daljnje korištenje u obrazovanju za okoliš i podizanje svijesti o važnosti održive energije za sve europske građane.

Blog na TwinSpaceu prikazuje sve aktivnosti a paralelno s time učiteljica Iva Naranđa kreirala je i školsku internetsku stranicu projekta. Projekt je predstavljen svim učenicima škole povodom eTwinning tjedna o čemu je napravljen kratak film te objavljen članak na CARNetovom Portalu za škole.

Projekt je bilo jednostavno uklopiti u nastavni plan i program informatike. U godišnjem planu i programu iz informatike za šesti razred osnovne škole nalazi se cjelina Internet u kojoj učenici savladavaju osnove pronalaženja informacija na internetu te cjelina Izrada prezentacija u kojoj učenici ovladavaju MS PowerPointom što je bilo lako primjenljivo i korisno u projektu. U godišnjem planu i programu iz informatike za sedmi i osmi razred osnovne škole planirani su projektni zadaci koji učenicima omogućuju proširivanje i povezivanje informacijsko-komunikacijskih vještina i upoznavanje s Web 2.0 alatima što je bilo učinjeno radom na materijalima za ovaj projekt.

Učenici su imali aktivnu ulogu u svim koracima realizacije projekta. Pružena im je mogućnost da sami osmisle i predlože aktivnosti. Sami su predlagali Web 2.0 alate koje bi DOBITNICI NAGRADE COMETmogli koristiti u projektnim aktivnostima te su pojedini učenici održali radionice na satovima informatike na kojima su ostale učenike upoznali s odabranim Web 2.0 alatom. Nadalje, učenici su samostalno istraživali o temi projekta i pronašli obitelj u selu spremnu na suradnju te je intervjuirali. Dio učenika sudjelovao je u videokonferenciji s europskim vršnjacima a dio u pripremi i provođenju obilježavanja eTwinning tjedna u Školi i tom prigodom prezentiralo projekt. Jedna učenica sudjelovala je u pripremi pitanja za zajedničku online anketu s europskim partnerima. Učenici su sudjelovali u obilježavanju Međunarodne godine suradnje na području voda 2013. izradom plakata, online anketom i izradom edukativnih materijala.

Sudjelovanje u ovom projektu potaklo je kod učenika razvoj komunikacijskih vještina na materinjem i stranom jeziku te vještina uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije. Učenici su povezivanjem s europskim vršnjacima stekli dodatna znanja o obnovljivim izvorima energije, Web 2.0 alatima te proširili vokabular engleskog jezika. Kod učenika je podignuta svijest o potrebi za korištenjem obnovljivih izvora energije te su osviješteni o različitostima u prikladnosti korištenja određenog obnovljivog izvora energije u pojedinim zemljama, ovisno o geografskim predispozicijama. Spoznajom o tim različitostima prihvatili su ideju o nužnosti zajedničkog djelovanja prema porastu udjela korištenja obnovljivih izvora energije naspram neobnovljivih, ne samo za europske građane već i cjelokupno čovječanstvo.

Ex-post evaluacija projekta provedena je metodom online upitnika među učenicima te je pokazala zadovoljstvo učenika provedenim aktivnostima (dobro planirane aktivnosti, nije bilo odstupanja od najavljenog, ispunjeni su očekivani rezultati, motivacija za rad na idućim eTwinning projektima, stečeno znanje mogu koristiti u životu), prijedloge za moguća poboljšanja projekta (kreiranje modela elektrana, terenska nastava – posjet hidroelektrani, vjetroparku, solarnom polju…), teškoće u realizaciji projekta (slaba informatička opremljenost škole, nedovoljno znanje engleskog jezika) i što se učenicima najviše svidjelo (tema, videokonferencija, primjena Web 2.0 alata, timski rad, suradnja s europskim vršnjacima, mogućnost predlaganja vlastitih ideja…).

Diseminacija projekta realizirana je predstavljanjem projekta u Školi povodom eTwinning tjedna, člancima na CARNetovom Portalu za škole u rubrici Vijesti iz škola, prezentacijom projekta na Učiteljskom vijeću Škole i člancima u lokalnim medijima.

Uz učiteljicu informatike Ivu Naranđa, u projektu su sudjelovale učiteljica engleskog jezika Silvija Đuran i učiteljica likovne kulture Blaženka Križan. Osim OŠ Vladimira Nazora, Pribislavec, Hrvatsku je u projektu predstavljala i II. osnovna škola Čakovec s učiteljicom engleskog jezika Brankom Lamza koja je također nagrađena Europskom oznakom kvalitete. Partneri u projektu bile su škole iz Italije, Španjolske, Poljske, Francuske, Turske i Hrvatske.

Nov pristup, razvijanje europske svijesti, unaprjeđenje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije, bolje upoznavanje stranih jezika, razmjena znanja i ideja te mogućnost predstavljanja vlastite zemlje, zavičaja, mjesta i škole partnerima širom Europe neupitne su prednosti eTwinning projekata čije će se provođenje u OŠ Vladimira Nazora, Pribislavec nastaviti.

LINKOVI:

  1. http://www.os-vnazor-pribislavec.skole.hr/etwinning?news_hk=5601&news_id=915&mshow=1118#mod_news
  2. http://new-twinspace.etwinning.net/web/p84819/welcome
  3. http://www.mobilnost.hr/nio.php?o=609