Sigurniji internet kroz vježbu i ponavljanje

katarina_miloloza

Katarina Miloloža

I u našoj školi, Osnovnoj školi Ljudevita Gaja u Osijeku, ove se veljače mnogo pričalo o online pravima i odgovornostima na internetu.

Na nastavi informatike sam za svaki razred odvojila dva školska sata na kojima se razgovaralo i na različite načine saznavalo kako se odgovornije i primjerenije ponašati na internetu.

Osim predmetne nastave, u ovu su temu uključeni i učenici četvrtih razreda. U dogovoru s njihovim učiteljicama pripremila sam sat prema pripremi za nastavu “Pišem svoje ime, ali pazim kamo s njime!učiteljice Suzane Delić. Na kraju sata ostalo je dovoljno vremena i za obrazovnu igru Zaštita osobnih podataka. Učenici su se rado uključili u sve organizirane aktivnosti.

U petom sam razredu napravila prezentaciju i, osim općeg dijela o sigurnosti na internetu, malo više pozornosti posvetila zaštiti na Facebooku, postavkama profila te prednostima i nedostatcima te društvene mreže. Na kraju su učenici svoje savjete kako se primjereno i odgovorno ponašati na internetu izrazili kroz crtež u alatu za crtanje Bojanje.

Sa šestim sam razredima također razgovarala o opasnostima na internetu te o odgovornom ponašanju (prezentacija i videozapisi dostupni na internetu). I oni su svojim prijateljima prenijeli različite poruke kroz strip izrađen u programu MS Word, uz korištenje različitih grafičkih oblika.

Sedmi je razred imao dosta posla: podijeljeni u skupine od četiri učenika, zajedno su osmislili pitanja za ankete Ja na internetu i Ovisnost o društvenim mrežama. Za vrijeme sata informatike su svi učenici anonimno ispunili jednu od anketa. Na kraju su skupine obrađivale podatke po razredima i temi. Od dobivenih rezultata napravili su grafove, a rezultati anketa vidljivi su svim učenicima jer se nalaze u informatičkoj učionici na izložbenom panou.

Kao najstariji u školi, učenici 8. razreda, dobrovoljno su se javili kako bi podučili svoje prijatelje o sigurnijem internetu i odgovornom ponašanju na njemu. Iz svakog razreda javilo se dvoje učenika, a od alata su koristili MS PowerPoint i Prezi.

Za vrijeme održavanja ovih nastavnih sati uočeno je kakva pitanja muče naše učenike, kakva iskustava imaju te s kakvim su se problemima susretali. Vrlo je važno razgovarati s njima o toj temi, kazati im kako se sigurnije, odgovornije i primjerenije ponašati na internetu.

Kako sam od ove školske godine prvi put razrednica, uključila sam se i u webinar koje je organirizala udruga Suradnici u učenju kao bih se osposobila za predavanja o sigurnosti djece na internetu i svoja znanja prenijela roditeljima na jednom od sljedećih roditeljskih sastanaka.

O pravima djeteta i kodeksu online prava

marina_mirkovic

Marina Mirković

Tehnička škola u Požegi četvrtu godinu sudjeluje u nacionalnoj kampanji “Sigurnost i zaštita djece na internetu”. Učenici su tijekom tjedna u kojem obilježavamo Dan sigurnijeg interneta na nastavi računalstva kroz radionice detaljnije upoznali svoja online prava i odgovornosti. Pri tome su proučavali sadržaje važnih dokumenata kao što su Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima djeteta, EU strategija za bolji internet za djecu, Kodeks online prava EU-a, Zakon o zaštiti osobnih podataka i Zakon o pravu na pristup informacijama.

Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima djeteta je popis obveza koje države moraju ispunjavati prema djetetu. Sadrži 54 članka koji su, s obzirom na vrste prava na koje se odnose, razvrstani na:

  • prava preživljavanja (uključuju one članke Konvencije koji djetetu osiguravaju zadovoljavanje temeljnih potreba za njegovu opstojnost),
  • razvojna prava (uključuju one članke Konvencije koji djetetu osiguravaju najbolji mogući razvoj kao što su pravo na obrazovanje, pravo na igru, pravo na slobodno vrijeme, pravo na kulturne aktivnosti, informiranje, slobodu misli i izražavanja),
  • zaštitna prava (uključuju one članke Konvencije koji osiguravaju zaštitu djeteta: pravo na zaštitu od zlouporabe, zapostavljanja i izrabljivanja, na zabranu dječjeg rada, zaštitu od droga, alkohola),
  • prava sudjelovanja (uključuju one članke koji djetetu omogućuju aktivno sudjelovanje u Slika 1svojem okružju, regionalnom/nacionalnom/svjetskom, koja ga pripremaju za aktivnog građanina u budućnosti. To su, primjerice, pravo na slobodno izražavanje svojih misli i pravo na udruživanje).

Slika 1. Analiza prava Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta

Sadržaj Konvencije analizirali su učenici drugih razreda. Radili su u grupama pri čemu je svaka grupa imala zadatak da prouči određeni dio Konvencije (određeni broj članaka) kako bi, čitanjem i analizom, prepoznala prava koja su, prema njihovom mišljenju, najviše izravno povezana s novim medijima, tj. njihovim online životom. Pri tome su izradili prezentacije te komentirali događaje ili vijesti, odnosno mogućnosti u kojima su pojedina prava povrijeđena.

Učenici su upoznati s idejom prava i odgovornosti u stvarnom svijetu i u online okruženju. Kritički su razmišljali o svojim online pravima, analizirali utjecaj novih medija na pojedinca i društvo, raspravljali o prednostima i manama široke uporabe medija novih tehnologija u svakodnevnom životu.

Posebnu su pažnju posvetili analizi članka 16. Konvencije o pravima djeteta koji kaže: “Dijete neće biti podvrgnuto samovoljnom i nezakonitom miješanju u njegovu privatnost, obitelj, dom ili dopisivanje, niti nezakonitim napadima na njegovu čast i ugled”, a stavak 2. istoga članka govori: “Dijete ima pravo na zakonsku zaštitu protiv takvog miješanja ili napada”.

Administratori internetskih stranica zakonom su obvezani u tajnosti držati privatne podatke posjetitelja stranica. To pogotovo vrijedi za stranice na kojima su e-pošta, chat, forum ili blog. Privatni podaci su ime i prezime, adresa, broj telefona, adresa e-pošte, lozinka te broj kreditne kartice, ali i IP adresa jer se iz nje mogu doznati ostali podaci.

Međutim, ako se iz nekog razloga protiv posjetitelja stranice podnese prijava policiji, administrator stranice i davatelj internetskih usluga obvezni su surađivati s policijom i omogućiti im uvid u svoje statistike kako bi mogli identificirati i pronaći počinitelja.

Zlouporabe bloga na internetu učenici su prepoznali kao Slika 2kaznena djela protiv časti i ugleda, a to su uvreda, kleveta i iznošenje osobnih ili obiteljskih prilika. Pravo je svakog pojedinca da se poštuje i ne omalovažava njegovo dostojanstvo.

Slika 2. Prezentiranje o online pravima djece

Pojam odgovornosti učenici su definirali kao spremnost da se u potpunosti snose posljedice vlastitog djelovanja te popravi ili nadoknadi moguća šteta koju bi ono proizvelo. Odgovornost podrazumijeva znanje o posljedicama nekih događaja, znanje o osjećajima koje neki događaji izazivaju kao i sposobnost samokontrole.

Djecu i mlade treba obrazovati o učinkovitim strategijama pretraživanja i naučiti ih kako da brzo napuste neprikladne internetske stranice. Dio procesa Slika 3razvoja odgovornosti odnosi se i na upozoravanje kako anonimnost virtualnog prostora ne znači da je taj prostor bezopasan. Djeca i mladi moraju postati svjesni kakve posljedice može imati njihovo ponašanje na internetu.

Slika 3. Analiza online prava i odgovornosti

Adolescente je dobro poticati da govore o svojim iskustvima ili iskustvima svojih prijatelja. U većini slučajeva, kad se razotkrije prava žrtva, prestaje negativno ponašanje. Potrebno je istaknuti kako su širenje i prosljeđivanje nasilne, uvredljive ili ponižavajuće poruke jednako loši i mogu imati jednako teške posljedice kao i ponašanje osobe koja je začetnik poruke.

Važna je uključenost odraslih u virtualni svijet djece i mladih. Najčešće se roditelji ne ustručavaju preuzeti odgovornost za ponašanje svoje djece u igri, školi ili u kući nekog drugog. Takvo ponašanje odnosi se i na događanja posredstvom moderne tehnologije. Roditelji trebaju razgovarati s djecom o računalnoj etici, dogovoriti pravila ponašanja na internetu te definirati posljedice kršenja tih pravila.

Učenici su otkrili i druge vezane dokumente koji su ilustrirali prava izražena u Konvenciji. Među njima su brošure i plakati Vijeća Europe u okviru programa „Gradimo Europu za djecu i s djecom“ s ciljem promicanja dječjih prava i zaštite djece od nasilja. Ovdje ćete otkriti i online igru „Divlja web šuma“ koja djeci pomaže u učenju osnovnih pravila sigurnosti na internetu. Igra koristi poznate bajke koje djecu vode kroz labirint mogućih opasnosti na putu do e-grada Kometa. Igra također potiče ključne vrijednosti na kojima se temelji rad Vijeća Europe kao što su demokracija, poštovanje prema drugima i dječja prava.

Ured pravobraniteljice za djecu izradio je plakat Konvencija UN-a o pravima djeteta – Na jeziku bliskom djeci.

Slika 4O online pravima i odgovornostima postavljen je izložbeni pano u holu Tehničke škole.

Slika 4. Izložbeni pano u holu Tehničke škole Požega posvećen Danu sigurnijeg interneta

Učenici trećih razreda analizirali su dokumente EU strategija za bolji internet za djecu i Kodeks online prava EU-a. Budući da su tekstovi pisani na engleskom jeziku, učenici su pokazali i sposobnost prevođenja. U Kodeksu online prava EU-a razrađena su prava i načela vezana za pristup i korištenje online usluga, online kupovinu te zaštitu online potrošača u slučaju mogućih sukoba. Europska strategija za bolji internet za djecu je strateški dokument kojim se utvrđuje niz mjera čiji je cilj poticati europske tvrtke na razvoj kvalitetnog online sadržaja za djecu, stvaranje sigurnog online okruženja za djecu, odnosno podizanje svijesti o rizicima koje djeca mogu susresti u online svijetu. Važan je razvoj alata i strategije zaštite te borba protiv seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece.

Učenici su, podijeljeni u grupe, izrađivali prezentacije prema zadanim temama, poglavljima dokumenata, a potom sadržaje prezentirali ostalim članovima razrednog odjela.

Slika 5Slika 6
Slika 5. Učenici predstavljaju Kodeks online prava EU-a
Slika 6. Učenici analiziraju EU strategije za bolji internet za djecu

Učenici prvih razreda su na nastavi računalstva diskutirali o posljedicama neprimjerenog i neodgovornog korištenja novih medija te izradili razredne povelje online prava i pravila. Kao prilog su koristili Webwise Povelju online prava djeteta.

Plakati su izrađeni u Microsoft Wordu pri čemu su učenici pokazali svoje vještine oblikovanja teksta, slika, odlomaka i dokumenta.

Slika 7Svi učenici su dio vremena posvetili obrazovnim interaktivnim online igrama iz serije igara Radoznalci u akciji “Sigurniji internet za djecu i mlade”.

Slika 7. Online igra o sigurnosti i zaštiti djece na internetu

Nova igra “Barometar osjećaja” izvedena je u online okruženju, ali i s karticama na školskoj ploči. Ovu verziju igre nazvali smo “Mjerač osjećaja povrijeđenosti”. Igra se, kao jednostavna aktivnost, može koristiti i prilagoditi učenicima svih dobi. Učenici su, igrajući se, uvidjeli da se svatko može osjećati drugačije, odnosno reagirati na različite načine u zadanim situacijama. Važno je poštivati ​​tuđe osjećaje i biti tolerantniji prema onima s različitim pogledima u odnosu na naše vlastite.

Slika 8Slika 9
Slika 8. Kartice igre “Mjerač osjećaja povrijeđenosti”
Slika 9. Prikaz zaslona odigrane online igre “Barometar osjećaja”

Slika 10
Slika 10. Raspored kartica nakon odigrane igre “Mjerač osjećaja povrijeđenosti”

Učenici su 6 različitih kartica s definiranim scenarijem – događajem postavljali na mjerač osjećaja povrijeđenosti prema ljestvici od 0 (ne povrjeđuje me uopće) do 10 (jako me povrjeđuje). Bilo je vidljivo da svatko može reagirati i osjećati se drugačije u određenoj situaciji ili scenariju. Učenici su komentirali svoje osjećaje, odnosno razloge postavljanja kartica na određeno mjestu na mjeraču. Uočena je razlika reagiranja kod djevojaka i mladića.

Slika 11Slika 12
Slika 11. Učenici igre “Mjerač osjećaja povrijeđenosti”
Slika 12. Analiza igre “Mjerač osjećaja povrijeđenosti”

Tijekom školske godine na roditeljskim sastancima učenika prvih razreda održat će se predavanja o sigurnosti i zaštiti djece i mladih na internetu. Voditeljice projekta “Sigurnost djece na internetu” u Tehničkoj školi Požega su profesorica Marina Mirković i pedagoginja Ksenija Romanić.

Brošure, kalendari i igra Pictionary o sigurnijem internetu

sandra_dasencic

Sandra Dasenčić

U našoj se školi brojnim radionicama i predavanjima drugu godinu zaredom obilježava Dan sigurnijeg interneta. Zbog činjenice da svijet interneta i online komunikacija zauzimaju važan dio u svakodnevici mnoge djece, cilj naših radionica je naučiti djecu kako odgovorno i sigurno koristiti internet te na koje opasnosti možemo naići, koja su naša prava, ali i odgovornosti.

Razredna nastava

Učenicima razredne nastave je na satu razrednika održano predavanje o sigurnosti na internetu. U završnom dijelu sata razgovaralo se o opasnostima na internetu, nepoznatim i zlonamjernim osobama, krađi osobnih podataka..

Predmetna nastava

Tijekom dva tjedna održana su predavanja o sigurnom korištenju interneta, o online pravima i odgovornostima na internetu te su učenici nakon toga izrađivali razne obrazovne materijale. Učenici osmog razreda imali su poseban zadatak izraditi prezentacije za učenike nižih razreda koje su im prikazali i podučili ih o ovoj temi.

clip_image002

Obrazovne brošure

Učenici 5. i 6. razreda izradili su obrazovne brošure u programu Microsoft Office Publisher. clip_image004

 

Kalendar

U 6. razredu izrađen je kalendar u programu Microsoft Office Word i Bojanje.

Igra Pictionary

Učenici 8. razreda izradili su kartice s pojmovima na temu sigurnijeg interneta i ploču za igru Pictionary u kojoj igrači crtaju zadane pojmove.

clip_image006clip_image008 

Roditeljima će biti prikazane prezentacije o ovoj temi kako bismo svi zajedno pridonijeli što sigurnijem okruženju naše djece u internetskom svijetu.

Ovim smo radionicama učili i razvijali vještine uspješnog i sigurnog korištenja interneta te kako biti odgovorni sudionici virtualnog svijeta.

WEBtim u akciji za sigurniji internet

sanja_vranjesevic

Sanja Vranješević

S obzirom da živimo u vremenu u kojem se sve odvija velikom IMG_0844brzinom, svakodnevno se rađaju nove tehnike i tehnologije o kojima djeca znaju više nego njihovi roditelji. Djeca upoznaju virtualni svijet u najranijim djetinjstvu jer je klikanje mišem vrlo zabavno i vodi ih svuda gdje požele.

I mi odrasli smo korisnici tog virtualnog svijeta i bez njega ne bismo stigli napraviti sve što trebamo i želimo, bilo na poslu ili u privatnom životu. Međutim, mi smo svjesni da najveće opasnosti upravo i vrebaju u virtualnom svijetu i da su njima najviše izložena djeca, često zbog manjka obrazovanja i informiranosti. Stoga smo, zajedno sa starijim učenicima, u našoj školi odlučili obrazovati naše najmlađe pomoću njima primjerenih programa.

Najprije smo krenuli u istraživanje informatičkih udžbenika, interneta i raznih informatičkih časopisa, a zanimali su nas osnovni pojmovi o internetu, društvenim mrežama i sigurnosti. Nakon istrage, koja nam i nije najbolje „sjela“ jer, tko još čita i lista tolike knjige, krenuli smo u avanturu stvaranja raznih multimedijskih sadržaja koristeći mnogobrojne Web 2.0 alate.

Sigurniji internetUčenici nižih razreda su crtali, bojali i izrađivali plakat o internetskom bontonu. Učenici viših razreda stvarali su razne Prezi prezentacije, Glogster plakate, animacije, igrice u programu Zondle, online osmosmjerke, premetaljke i puzzle. Oni koji su malo vještiji u osmišljavanju stripova, izradili su strip pomoću programa Toondoo. Na kraju stripa su osmislili i nekoliko zadataka za svoje vršnjake. Izradili su i mali priručnik za sigurniji internet u Word Publisheru te promotivni letak “Imaš Fejs?” koji u kratkim rečenicama daje osnovne upute kako se ponašati na najpopularnijoj društvenoj mreži Facebooku.

Muška ekipa našeg WEB tima odlučila je snimiti kratki videozapis “Imaš Fejs?” prema promotivnom letku. Kada su se opustili pred videokamerom, odlučili su snimiti i obrazovni film kojim svoje vršnjake žele upoznati s ključnim pojmovima za sigurnije korištenje interneta te ih uputiti na pravila pristojnog ponašanja na internetu. Ovaj kreativni dio kampanje bio je i najzanimljiviji jer su se učenici usput mogli igrati, sami stvarati svoje igrice, a najbolje od svega je što su usput i sami sebe informirali o opasnostima i sigurnosti na internetu.

Izradili smo i stranicu za roditelje gdje smo ih uputili na korisne stranice koje im mogu pomoći u borbi s virtualnim svijetom.

Kada smo sve posložili, zaključili smo da smo općenito zadovoljni radom, no da ipak malo više moramo poraditi na videozapisima te proširiti aktivnosti i na naše područne škole. S ovim aktivnostima nastavljamo i dalje jer pripremamo predavanje za svoje vršnjake i učenike nižih razreda kako bismo ih potaknuli da se i oni koji nisu priključe u ovu hvalevrijednu kampanju.

Film Sigurni na internetu
Igrice
Informacije za učenike
Informacije za roditelje
Strip
Letak Imaš Fejs?
Mali priručnik za sigurniji internet
Glogster plakati
Prezi prezentacije
Animacije
Imaš Fejs? (videozapis)

Online prava i odgovornosti

snjezana_matic 

Snježana Matić, profesorica matematike i informatike

Među brojnom poražavajućom statistikom vezanom za sigurno korištenje interneta i za dob djece na mreži uz ili bez nadzora roditelja, jedan me je podatak nedavno zapanjio. Rezultati istraživanja provedenog u SAD-u (National Campaign to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy) kažu da je jedan od pet tinejdžera slao ili na internetu objavio fotografiju na kojoj je gol ili polugol. Znači, 20 % naših tinejdžera u dobi od 13 do 16 godina šalje takve fotografije ili videozapise! Naziv za to je sexting.

Iz godine u godinu se provode brojne radionice o sigurnosti i sigurnom surfanju na mreži namijenjene djeci, roditeljima i nastavnicima. Posebna se pozornost ovoj temi posvećuje i na satovima informatike i računalstva, ali čini se da upozorenja nikad dosta pa je to i jedan od razloga zašto smo se moji učenici i ja ove godine uključili u ovu akciju.

Jedan je učenik, nakon što sam najavila temu, rekao: „Na internetu vlada anarhija! Nema ni prava ni odgovornosti!“ Nadam se da će nakon što završim sve što sam planirala te kad po tko zna koji put ponovim da preuzmu odgovornost za svoje postupke, spomenuti učenik promijeniti mišljenje.

Polazeći od naziva ovogodišnje akcije Online prava i odgovornosti, za učenike prvog, drugog i trećeg razreda Strukovne škole Sisak pripremila sam radionicu koja se oslanjala na Konvenciju o pravima djeteta (usvojena na Glavnoj skupštini Ujedinjenih naroda 20. studenog 1989. godine) koja sadrži standarde koje država potpisnica mora jamčiti svakom djetetu. Republika Hrvatska prihvatila je Konvenciju o pravima djeteta 1992. godine. Učenici su već u dosadašnjem obrazovanju upoznati s postojanjem Konvencije.

Ovaj put nismo toliku pozornost posvetili pravima, nego odgovornostima koje proizlaze iz svakog prava. Probali smo povući paralelu između dva svijeta, stvarnog i virtualnog.

Učenici su podijeljeni u grupe te su ispunili pripremljene listiće pa se povela vrlo zanimljiva rasprava. Neke od tema bile su:

  • Mogu li se prava samo prenijeti iz stvarnog svijeta u virtualno okruženje?
  • Što je s odgovornostima?
  • Razlikuju li se one od jednog do drugog svijeta?

Nakon prvog dijela radionica u kojem su sudjelovali svi učenici, dobivene odgovore predstavila sam pomoću prezentacije. Do kraja veljače prezentacija će biti prikazana u svim razredima koji su sudjelovali u prvom dijelu radionice te će se zapisati komentari učenika.

Drugi dio radionice je namijenjen učenicima trećeg i četvrtog razreda, a to je izrada plakata ili videomaterijala.

Sigurnost na Facebooku

zdravka_milosic

Zdravka Milošić

OŠ Laslovo i OŠ Dalj su ove godine sudjelovale u nacionalnoj kampanji „Sigurniji internet za djecu i mlade“ s učenicima od 5. do 8. razreda.

U uvodnom dijelu blok sata informatike učenici su u skupinama rješavali igre, 5. i 6. razredima zadana tema bila je Zaštita osobnih podataka, a učenicima 7. i 8. razreda Sigurnost na društvenim mrežama. Uslijedio je razgovor o opasnostima interneta, njihovom izbjegavanju te problemima sigurnosti. Analizirale su se situacije koje su učenici doživjeli na internetu i načini njihovog rješavanja. Uglavnom su sve „opasne“ situacije bile vezane uz Facebook i chat. Utvrđeno je da su gotovo svi učenici prekršili pravila sigurnog korištenja interneta otkrivanjem osobnih podataka, prihvaćanjem nepoznatih osoba za prijatelje, nepostavljanjem sigurnosnih postavki na društvenim mrežama i slično. Razgovaralo se o pravima i obvezama na internetu, bontonu, zaštiti računala, važnosti čuvanja i zaštite osobnih podataka u stvarnom i virtualnom svijetu te kvalitetnim i odgovornim online prijateljstvima. Utvrđeno je što se na internetu smije, a što ne, što su autorska prava, koje su informacije prikladne za internet. Posebna pozornost posvećena je osnovnim, odnosno, ključnim pravilima korištenja interneta.

S obzirom na to da učenici puno vremena provode na Facebooku, iskoristili smo ga kako bismo dijelili savjete i poruke vezane uz sigurnost na internetu i sigurno pretraživanje. Dogovoreno je da se između učenika 7. i 8. razreda (učenici stariji od 13 godina) odredi predstavnik koji će na Facebook profilu izraditi stranicu “Sigurnost na internetu”. Zadatak predstavnika je jednom tjedno objavljivati poruke o sigurnijem korištenju interneta preko statusa, dodavati fotografije, poveznice o sigurnosti te pratiti događanja vezana uz sigurniji internet. Ostali učenici su preko društvene mreže međusobni prijatelji. Objavljivanjem poruka na statusu svi će imati priliku i po nekoliko puta tjedno čitati poruke o sigurnosti na internetu. Zadatak im se jako svidio te su i drugi učenici izrazili želju za objavljivanjem statusa na svojim profilima. Već prvi dan stranice su imale preko 300 lajkova.

Dva primjera stranice “Sigurnost na internetu” nalaze se na poveznicama:

http://www.facebook.com/pages/Sigurnosti-na-internetu/357470384298333?ref=nf
http://www.facebook.com/SigurnostNaInternetu

Učenici 5. i 6. razreda pogledali su interaktivnu priču Beskonačna šuma, a učenici 7. i 8. razreda Peripetije na mreži.

slika1

Slika 1. Učenici gledaju interaktivnu priču o sigurnijem internetu

Nakon gledanja priče učenicima je objašnjen zadatak i dane su im upute za rad. Sami su birali oblik rada za stvaranje poruka kojima objašnjavaju kako se primjereno, odgovorno i sigurno ponašati na internetu. Rad je protekao u ugodnom i maštovitom okružju.

slika2

Slika 2. Rad na zadacima

Na kraju su učenici prezentirali svoje radove te smo još jednom ponovili osnovna pravila prihvatljivog ponašanja na internetu.

slika3

Slika 3. Prezentiranje radova

Učenici su imali pozitivne reakcije na ovakav oblik rada te su bili zadovoljni i ponosni na svoje uratke. Rad uz pomoć interneta im je najdraži i još ako pričaju o Facebooku, sreći nema kraja. Zaključila sam da, dok su uz računalo, najviše vremena provode na društvenoj mreži Facebook. Učenici uglavnom nisu svjesni opasnosti kojima se izlažu prilikom objavljivanja osobnih podataka na internetu, svi su opsjednuti Facebookom pa je odatle i došla ideja za stvaranje stranice o sigurnosti na Facebooku. Učenici nemaju strah od interneta i njihova ih mladost i znatiželja često dovode u vrlo opasne situacije pri čemu su gotovo uvijek bez nadzora roditelja. Djeca, nažalost, imaju manjak povjerenja prema roditeljima pa im se ne obraćaju ili poneki roditelji nemaju dovoljnu razine informatičke pismenosti. Upravo bi se zbog toga svi kolege trebali uključiti u aktivnosti na temu Sigurnost i zaštita djece na internetu, kako s učenicima, tako i s njihovim roditeljima.

Zaštita djece od spolnog uznemiravanja, zlostavljanja i iskorištavanja

mup

MUP RH, IPA 2009 Twinning projekt

clip_image001

Djeca, osobe do nenavršene osamnaeste godine života, imaju pravo na posebnu pomoć i skrb. Suzbijanje svih oblika nasilja nad djecom i jačanje mehanizama za njegovo suzbijanje, a osobito spolnog nasilja nad djecom, dužnost je svih odraslih članova društva, poglavito onih koji imaju zakonsku obvezu skrbi o pravima i interesima djece. Spolno nasilje nad djecom je pogrešno i zabranjeno ponašanje te predstavlja kazneno djelo.

Početak je to brošure pripremljene u okviru EU projekta Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Brošura uskoro izlazi u tiskanom obliku, a mi vam donosimo letak koji ju najavljuje te radnu inačicu u flip obliku.

clip_image003

Projekt provodi tvrtka NICO, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Priručnik za roditelje

zeljka_knezovic

Željka Knezović

clip_image002Svijet interneta postao je beskonačno velik, a mogućnosti koje nam nudi neograničene, kao i količina dostupnih informacija. U trenutku kad je, poput prenapučenih prometnica, i internet postao „prometan“ zbog velikog broja korisnika, potreba za uvođenjem pravila ponašanja, upozoravanja korisnika na moguće opasnosti i načine zaštite – postala je nužna i neophodna.

Tim je problemima posvećena i ovogodišnja nacionalna kampanja “Sigurniji internet za djecu i mlade” s temom Online prava i odgovornosti pa treba spomenuti i novosti koje se nalaze u Kaznenom zakonu, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2013. godine, i koje se tiču naših online prava.

Kazneni zakon kao jednu od sigurnosnih mjera uvodi zabranu pristupa internetu koja je uvedena kako bi se onemogućilo počinitelje koji kriminalnu djelatnost ostvaruju preko interneta (npr. hacking, dječja pornografija, objavljivanje piratskih sadržaja i sl.). Praktična posljedica ove sigurnosne mjere je da osuđenik neće moći sklopiti ugovor o elektroničkim komunikacijskim uslugama koji uključuje uslugu interneta. Valja istaknuti da je uvođenje ove sankcije trend koji počinje uzimati maha u poredbenom pravu. Takva mjera se najprije počela izricati u sudskoj praksi nekih država SAD-a (od 2000. godine nadalje), a zatim se pojavila i u Europi. Sadržana je ponajprije u francuskom Zakonu o distribuciji i zaštiti autorskih i srodnih djela na internetu te irskom zakonodavstvu.

Nadalje, Kazneni zakon sankcionira kaznena djela protiv časti i ugleda poput sramoćenja, uvrede i klevete. Ukoliko su ona počinjena, između ostaloga, i pomoću računalnog sustava ili mreže, kažnjavaju se novčanom kaznom definiranom Kaznenim zakonom. Kaznom zatvora kaznit će se osobe koje svjesno sudjeluju u iskorištavanju djece za pornografiju i pri tome koriste računalni sustav ili svjesno pristupaju takvim sadržajima pomoću informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Kazneni zakon također štiti privatnost djeteta pa će se tako kaznom zatvora kazniti osoba koja čini kazneno djelo povrede privatnosti djeteta. Osoba koja iznese nešto iz osobnog ili obiteljskog života djeteta, protivno propisima objavi djetetovu fotografiju ili otkrije njegov identitet što kod djeteta može izazvati uznemirenost, porugu vršnjaka ili drugih osoba ili na bilo koji način ugrozi dobrobit djeteta pri tome koristeći, između ostalog, računalni sustav nakon čega podaci, slike i sl. postanu pristupačni većem broju osoba, bit će kažnjena zatvorom.

Nadamo se da vam ove informacije nikada neće zatrebati, no u zaštiti djece, ali i nas samih, treba poznavati pojedine odlomke Kaznenog zakona. Važno je znati koja su naša online prava, ali prije svega, najvažnije je preventivno djelovati i biti svjestan i odgovoran u svakom online trenutku i kliku.

Cijeli priručnik pogledajte na portalu ucitelji.hr.

Priručnik za obrazovne stručnjake

viktorijaH_lidijaK

Viktorija Hržica i Lidija Kralj

clip_image001Danas ne trebate pomoć Sherlocka Holmesa da biste pratili nekoga. Dovoljno je prošetati internetom i na svakom koraku naći ćete puno digitalnih tragova koje su ljudi svjesno ili nesvjesno ostavili.

Primjeri korištenja različitih programa za društveno umrežavanje u obrazovanju postaju sve češći. No, uz prednosti stižu nam i nedostatci. Jesmo li svjesni pozitivnih i negativnih posljedica korištenja programa za društveno umrežavanje? Imamo li dogovorena “pravila igre” za njihovo korištenje ili se prilagođavamo situacijama kako dolaze?

Biti učitelj i nastavnik nikad nije lako, a kad morate biti učitelj i u učionici i u digitalnom svijetu problemi postaju još veći. Digitalne tehnologije mijenjaju svijet i od učitelja se očekuje da se promijene i prilagode novom okruženju koje iziskuje otvorenost, suradnju, dijeljenje, mobilnost, aktualnost i dohvatljivost u stvarnom vremenu.

U svim tim promjenama privatni i javni život isprepliću se sa stvarnim i virtualnim, a granice među njima postaju nejasne. Jesmo li na društvenoj mreži kao privatne osobe ili kao učitelji? Pišemo li komentare u ime svoje škole ili osobno? Kako ćemo reagirati ako na internetu naiđemo na zloban, nepristojan komentar? Možemo li si dozvoliti gubitak strpljenja i pisanje bezobraznih odgovora? Kakva je situacija s objavljivanjem privatnih fotografija, pisanjem poruka na društvenim mrežama i ostalim oblicima online komunikacije?

Cijeli priručnik za obrazovne stručnjake pročitajte na portalu ucitelji.hr.

Windows 8 Pro – instalacija i uređivanje Starta

alan_belak

Alan Belak

S obzirom da je, relativno nedavno, iz tvrtke Microsoft izašao najnoviji operacijski sustav pod nazivom Windows 8 te da je u njemu najavljeno mnoštvo noviteta, predlažem da pogledamo zajedno što nam to Windowsi 8 donose.

Instalacija

Iako je instalacija Windowsa 8 Pro obavljena na računalu koje je imalo samo 1 GB RAM-a, dok je procesor radio na 2,13 GHz sve je prošlo prilično brzo i bezbolno. Minimalni zahtjevi za instalaciju Windowsa 8 su: 1 GHz-ni procesor, 1 GB RAM-a (32-bitni) ili 2 GB RAM-a (64-bitni) i prostor na čvrstom disku od 16 GB (32-bitni) ili 20 GB (64-bitni). Detaljniji opis preduvjeta za instalaciju pogledajte na Microsoftovim stranicama.

Instalacija je završila nakon 40 minuta. Tokom instaliranja bila su zanimljiva dva restarta. Na početku su se birali jezik i ostalo (kao i kod Windowsa 7), a kasnije se tijekom instalacije izabirao izgled tj. boje samog sučelja, s čim se još nisam susreo u toj fazi. Naravno, na samom početku se pojavljuje mogućnost izbora između dva načina instalacije pa se tako mogućnost Upgrade može izabrati ako već na računalu imamo instalirane Windowse te na taj način želimo sačuvati svoje datoteke i postavke, dok se mogućnost Custom odnosi na čistu instalaciju na računalo koje još nema instaliran svoj operacijski sustav ili ga ne želimo sačuvati.

Odabrao sam Custom, a Windowsi 8 su instalirani na Windowse XP profesional SP3. Pritom su korisničke datoteke, iako možda, na prvi pogled ne izgleda tako, svejedno bili sačuvani unutar Windows.old. Kod mene je ta datoteka bila velika „samo“ nekih 20-ak GB, stoga, ako vam ti podaci, ili dio njih, baš i nisu neophodni, možda bi bilo dobro obrisati je. Moram istaknuti da mi se svidjelo dovođenje u red, odnosno, automatska instalacija potrebnih drivera na računalu koja se odvijala tijekom same instalacije Windowsa 8 Pro.

Na početku, nakon podizanja Windowsa 8, me dočekao šareni, nazovimo ga tako, tabletoidni početni zaslon sa 20-ak i više ikonica, odnosno, pločica. Nazvao sam ga tabletoidnim jer me neodoljivo podsjećao na zaslone na tabletima kod mojih sinova. Taj početni zaslon je, zapravo, prilično prošireni izbornik Start. Izgleda da je Microsoft ovim OS-om htio zahvatiti najveći mogući spektar proizvoda, od mobitela, preko tableta, notebooka, laptopa do računala različitih veličina monitora (na onim osjetljivim na dodir mogućnosti Windowsa 8 dolaze više do izražaja) .

Microsoftov račun

Ukoliko tijekom instalacije Windowsa niste prijavili svoj Microsoftov račun (sl. 1.), nego ste preskočili unos e-mail adrese i zaporke, tada vam na početnom zaslonu, na Startu, neće biti omogućen rad u programima elektroničke pošte, kalendara, poruka, SkyDrivea i slično. Prilikom pokretanja nekog od tih programa, možete se i naknadno prijaviti svojim clip_image002Microsoftovim računom. Microsoftov račun od ranije je poznat pod nazivom Windows Live ID. Nekom će ovo biti više važno pa će se registrirati (daje se ime, prezime, datum rođenja, naziv države) i koristit će određene usluge preko spomenutih pločica, a nekom će ovo biti manje važno pa neće koristiti ove dodatne mogućnosti.

Slika 1. Ispunjavanje obrasca za otvaranje Microsoftovog računa

Oblikovanje početnog zaslona

Ako ste unijeli zaporku za svoj zaštićeni račun, tada se kod prijave, nakon pokretanja sustava, pojavljuje pozadinska slika zelenog brdašca sa futurističkim tornjem na koju je samo potrebno bilo gdje kliknuti da bi se, otvorio prozor za unos zaporke i tek tada se otvara pravi početni zaslon. Ako ga želite preurediti po svojoj volji najjednostavniji način je da odvučete ikonice, „skrivene“ iza desnog ruba zaslona, među svoje najtraženijeclip_image004 početne programe, dakle, na lijevu stranu….i obratno, one pločice koje vam nisu posebno zanimljive možete sakriti odvlačenjem iza desnog ruba (Slika 2.).

Slika 2. Zaslon Start s manjim izmjenama

Kliknete li desnim klikom na pločicu u donjem se dijelu Starta otvara prozor s nekoliko mogućnosti (sl. 3.): Unpin fom Start (otkvači sa Starta tj. početnog zaslona), Uninstall (deinstaliraj), Smaller (time se pločice smanjuju na razinu ikonica) i All apps (Sve aplikacije). Ako izaberemo All apps sve se pločice i ikone smanjuju na još manje, iako pregledne i čitljive, ikone koje su grupirane u nekoliko tematskih grupa.

clip_image006Slika 3. Prozor koji se otvara nakon desnog klika na pločicu

Prva i najveća grupa su Apps (aplikacije) u kojoj se nalaze ikonice svih onih pločica koje nalazimo na početnom Start zaslonu. Slijedi ikonica, ako ste ga instalirali, vašeg antivirusnog programa. Inače i Windows 8 ima svoj, prvenstveno, protušpijunski program – Windows Defender koji se pokreće automatski nakon uključivanja. Pripazite kod instaliranja svog sigurnosnog programa da se ne bi sudarao s Windows Defenderom koji se može i isključiti. Iza tog slijedi, uglavnom, uobičajena grupa programa i alata iz Microsoft Officea. Nakon nje dolazi Windows Accesories s programima kao što su Calculator, Notepad, Paint, Sound Recorder.

U ovoj mi se skupini svidio, između ostalog, Steps Recorder koji prati sve naše korake kad se krećemo po radnoj površini i programima i to uobličuje u određenu tekstualno – slikovnu skriptu. Međutim, ako odete u Start i njegove aplikacije Steps Recorder neće snimati obavljene korake.

Snipping Tools (Slika 4.), koji je možda nešto malo prošireniji nego u Windowsima 7, je odličan alat za izrezivanje i označavanje pojedinih dijelova prozora tj. slika. Također radi, samo na radnoj površini i u aplikacijama koje se pokreću s nje.

clip_image008
Slika 4. Primjer izrezivanja i označavanja teksta pomoću Snipping Toolsa

U toj grupi nalaze se i Sticky Notes, Windows Media Player, WordPad i dr. Windows Easy of Access ima zanimljive alate kao što su Narrator koji nam doslovce govori, na engleskom, što smo pritisnuli na tipkovnici ili na što smo došli strelicom pokazivača, što, barem pri upoznavanju sustava, zna biti korisno. Tu je in On-Screen Keyboard, ako nekom zatreba kao i Windows Speech Recognition.

Posljednja skupina je Windows System unutar koje se nalaze Command Prompt, Computer, Control Panel, File Explorer (umjesto dosadašnjeg Windows Explorera), Run, Manager, Windows Defender … Velika većina ovih programa i pomagala je već viđena u Windowsima 7.

Kada sam prvi put kliknuo na pločicu poruka malo mi je trebalo vremena dok sam izašao iz nje. Poslužio sam se starim dobrim CTRL-ALT-DEL a zatim je bilo uputno ići u Task Manager radi isključivanja (i izlaska iz) neželjenog prozora. Jednostavnije rješenje je otići mišem sasvim gore do ruba prozora i kad se strelica promjeni u dlan treba držati stisnut lijevi klik miša te cijeli prozor dovući sasvim dolje do ruba zaslona gdje se, automatski smanjen, prozor otpušta i zatvara, a mi smo opet na početnom zaslonu.

clip_image002Bitno jednostavnije je doći s strelicom miša sasvim u lijevi kut zaslona tj. otvorenog prozora te kliknuti na gumb „Start“ ili doći u krajnji donji desni kut otvorenog prozora pa kad se sa desne strane otvori Charm Bar (Slika 5.), kliknuti na ikonicu Start. Charm Bar će Vam pomoći u pretragama programa, postavki i datoteka, pri „pravom“ isključivanju računala, radu s uređajima itd. Najjednostavniji izlazak iz pločice poruka je pomoću tipke Windows na tipkovnici, kojom se vraćate na prethodni zaslon, korak unatrag. Isti je postupak i za izlazak iz ostalih pločica.

Slika 5. Charm Bar

Napomena: od veljače 2013. Windowsi 8 i Office 2013 dostupni su svim hrvatskim školama na stranicama Download centra.

Kako je eTwinning unaprijedio moju nastavu engleskog jezika?

romana_SC

Romana Šimunić Cvrtila , prof. engleskog i talijanskog jezika

Ako se pitate kako su moji učenici počeli raditi na projektima i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu, onda se odgovor krije u radu na eTwinning projektima. Naime, u kolovozu 2011. godine, nakon registracije i prijave na eTwinning portal te kratkog opisa mojih interesa i želja vezanih za suradnju s ostalim kolegama i školama iz Europske zajednice, pristigao mi je poziv jedne profesorice iz Turske sa željom za zajedničkim radom na projektu.

imageU rujnu 2011. godine već sam počela predstavljati svoju OŠ Borovje iz Zagreba u eTwinning projektu Unite Balkans. Prvi trenutak nisam znala što me očekuje i kako ću uopće ukomponirati dodatni rad na projektu u svoju nastavu, ali već sam na prvom Vijeću učitelja predstavila projekt i zamolila sve zainteresirane kolegice i kolege da mi se pridruže u radu i daju potporu koja je važna da bi projekt bio dobro obavljen. Odmah sam uredila i dva panoa s dodatnim informacijama o projektu tako da su učitelji i učenici bili upoznati s ciljevima i radom na projektu iz mjeseca u mjesec. Bilo je zaista interesantno za vrijeme odmora gledati učenike kako čitaju stripove na engleskom i različite informacije vezane za projekt.

Ukratko, na projektu su se aktivno istraživala određena područja vezana za kulturno, tradicionalno i povijesno nasljeđe naše zemlje i ostalih članica projekta. Školski predmeti u kojima su učenici aktivno sudjelovali donoseći materijale i svoje radove bili su, osim engleskog jezika, geografija, povijest, glazbeni, biologija, likovni odgoj i vjeronauk. Glavni koordinator projekta trebala je biti prof. Selin Bengisu iz Istanbula, ali je ubrzo tu ulogu preuzeo profesor Vasilis Stavropoulos iz Atene. Ostale države koje su sudjelovale u timu projekta su Turska, Grčka, Bugarska, Rumunjska i mi.

U projektu su učenici iz različitih europskih država izmjenjivali informacije i materijale vezane za temu koja je za svaki mjesec bila drukčija. Učenici su radili zajedno, dijelili ideje, upoznavali tradicije i navike. Sami su fotografirali i snimali videozapise, pisali poruke e-pošte, izrađivali PowerPoint prezentacije o tradicijama, hrani, glazbi, plesovima, legendama i mitovima koji pripadanja balkanskim civilizacijama. Koristili su se posebno izrađenom i sigurnom mrežom Twinspace gdje su spremali svoje radove te ih na taj način izmjenjivali, a sve kako bi vježbali engleski jezik, upoznavali nove kulture, tradicije i običaje. Učenici su na ovakav način naučili puno toga o poštovanju i cijenjenju tradicija ostalih naroda, a isto tako i poštivanju svoje kulturne baštine.

Godina dana je prošla, ja sam puno toga naučila, a učenici su zajedno sa mnom uživali u razmjeni ideja i informacija te mi na početku sljedeće školske godine postavili pitanje:“ Profesorice, hoćemo li i ove godine raditi na nekom projektu? Prošle godine je baš bilo zabavno na satovima engleskog jezika.“ Shvatila sam da moram i dalje nastaviti s radom na projektima jer su izazovi, koji su se stalno nizali, u nama budili još veće nestrpljenje i iščekivanje novih zadataka te želju za upoznavanjem s novim IKT alatima i novim tematskim obradama. image

I tako je pristigao i poziv od kolegice iz Francuske za sudjelovanje u novom eTwinning projektu Let’s discover Europe u kojem sudjeluju različite škole iz 23 države i koji t traje do kraja ove školske godine.

Aktivnosti koje smo već napravili su prezentiranje naše škole i njenih zaposlenika pomoću crteža i prezentacija te osobna predstavljanja učitelja napravljena u različitim digitalnim programima, zatim razglednice naše zemlje kojima smo promovirali ljepote i turizam Hrvatske te slične čestitke poslali poštom u svaku državu. Bilo je vrlo zanimljivo netom prije Božića dobivati razglednice i čestitke iz ostalih zemalja i s nestrpljenjem čitati njihove poruke i želje.

U tijeku je aktivnost Let’s exchange information u kojoj svaka od država postavlja po jedno pitanje svaki tjedan, a svi ostali odgovaraju i stavljaju slike ukoliko to pitanje zahtijeva. Pomoću ovih silno zanimljivih informacija kasnije ćemo igrati kviz i raditi na interaktivnoj mapi Europe. Ubrzo nakon toga, na kraju školske godine, slijede aktivnosti vrjednovanja našeg projekta od strane učenika koje će, isto tako, biti zanimljivo i provesti i analizirati.

imageimage

Alati koje upotrebljavamo u izradi ovog projekta su, osim chata, e-pošte i mp3-a, PowerPoint prezentacije, Twinspace, videokonferencije, Smilebox, Prezi prezentacije, Animoto i ostali zanimljivi i kreativni oblici komunikacije za što aktivniju upotrebu engleskog jezika.

Krajnji cilj projekta je napraviti interaktivnu kartu Europe na kojoj će se nalaziti osobna karta s informacijama svake pojedine države. Kao zaključak će biti izrađen kviz vezan za sve ove države kojim će se promovirati smisao i cilj projekta, a to je pripadnost europskom građanstvu i njenoj globalnoj kulturi.

imagePredstavljanjem i donošenjem kulture Europske zajednice u razred, olakšala sam učenje i potakla učenike na aktivno sudjelovanje u nastavi i lakše svladavanje engleskog jezika kroz bezbroj zanimljivih aktivnosti.

Stoga, dragi kolege, uključite se u rad eTwinninga jer on potiče maštu i motivaciju, donosi osvježenje u vašu nastavu te širi naše i dječje vidike i promovira toleranciju i pripadanje globalnom društvu.

Aktivnosti vezane uz projekt eTwinning projekt „Unite Balkans“ možete pogledati ovdje i za eTwinning projekt „Let’s discover Europe“:

CARNetove vijesti

CARNet

CARNet

CARNet postao dijelom Centra za naprednu računalnu zaštitu uz potporu EU-a

eco – Udruženje njemačke internetske industrije, zajedno s 28 partnera iz 14 europskih zemalja, pokreće projekt protiv jedne od najvećih prijetnji računalnoj sigurnosti: procjenjuje se da je svako peto računalo trenutno dio botneta koje internetski zločinci koriste kako bi zarazili računala krajnjih korisnika sa štetnim programima i pristupili tim računalima na daljinu. Više

Poziv na sudjelovanje u videokonferenciji Megaconference Jr.

CARNet će i ove godine pomoći svim zainteresiranim učenicima i studentima koji žele učestvovati u najvećoj godišnjoj videokonferenciji Megaconference Jr. Riječ je o videokonferenciji koja se uspješno održava već deset godina, a hrvatske škole i fakulteti, uz pomoć CARNeta, sudjeluju od samog početka. Sudjelovanje je besplatno, a cilj je potaknuti mogućnost komunikacije, suradnje i učenja u realnom vremenu putem korištenja videokonferencija. Ove će se godine Megaconference Jr. održati 2. svibnja. Više

Dan sigurnijeg Interneta 2013.

U Hrvatskoj i svijetu danas se obilježava Dan sigurnijeg Interneta. Inicijativa obilježavanja Dana sigurnijeg Interneta pokrenuta je 2004. godine i od tada se nastavlja širiti na države diljem svijeta te se obilježava svake godine, drugog dana drugog tjedna u veljači. Više

Prihvatljivo korištenje računala u školi

U okviru svojih aktivnosti vezanih uz pitanja sigurnosti, CARNet je izradio prijedlog sigurnosne politike za škole pod nazivom Prihvatljivo korištenje računala u školi. CARNet je u suradnji s učiteljicama prof. Lidijom Kralj iz OŠ Veliki Bukovec i prof. Natašom Ljubić Klemše iz I. OŠ Bjelovar sastavio sigurnosnu politiku koju škole mogu preuzeti i koristiti kao predložak za izradu politike svoje škole. Više