Odgovorno s osobnim podacima na internetu (II. OŠ Čakovec)

iva_naranđa

Iva Naranđa

II. osnovna škola Čakovec se na inicijativu učiteljice informatike Ive Naranđe uključila u nacionalnu kampanju Sigurniji internet za djecu i mlade po drugi put. 2011. godine je učiteljica informatike Iva Naranđa održala radionice na izbornoj nastavi informatike za 8. razred i prezentirala internetske stranice “Internet i dijete” i “Sigurno na internetu” koje je izradila još 2008. godine. Ove godine odlučili smo proširiti naše aktivnosti i bolje se organizirati. Uz učiteljicu informatike pozivu su se odazvale učiteljica engleskog jezika Branka Lamza i učiteljice razredne nastave Marjana Modrić i Vera Korunek.

Izvannastavna aktivnost web tima

– učiteljica informatike Iva Naranđa, 6 sati

Članovi školskog web tima pripremili su prezentaciju DAN SIGURNIJEG INTERNETA.ppsx koja se na Dan sigurnijeg interneta, 5. veljače 2013., prikazivala u holu naše škole, uz tematski uređen pano. Izradili su i radove u Web 2.0 alatima za izložbu multimedijskih radova na temu Online prava i odgovornosti te PowerPoint prezentaciju na istu temu.

Izvannastavna aktivnost Informatika 4

– učiteljica informatike Iva Naranđa, jedan školski sat u 4. a i u 4. b razredu
Na početku sata učenici su upoznati s akcijom Sigurniji internet za djecu i mlade te se, uz prezentaciju ODGOVORNO_S_OSOBNIM_PODACIMA_NA_INTERNETU.pptx, poveo razgovor o potrebi zaštite osobnih podataka na internetu i mogućim opasnostima u online okruženju. Zatim smo rješavali online zadatak uparivanja napravljen alatom Kubbu: Osobni podaci na internetu. Zadatak smo najprije zajedno pogledali u prikazu familiarize (mogućnost term first i show both sides), a zatim rješavali u prikazu solve.

KUBBU-ZADATAKSlika1-INA-4
Slika 1. KUBBU zadatak                      Slika 2. INA 4

Razgovorom o svakoj poruci proširili smo i produbili njihovo značenje. U nastavku sata 4bučenici su dobili zadatak da u programu MS Word umetnu i oblikuju oblik iz grupe Oblačići i upišu jednu od poruka iz prethodnog zadatka. Na kraju su svi pogledali sve oblačiće s porukama i poruke stavili na razredni pano uz ranije pripremljene plakate.

Slika 3. Sat u 4. b

Izborna nastava informatike za 6. razred

– učiteljica informatike Iva Naranđa, jedan blok-sat u 6. a i u 6. b razredu

Na izbornoj nastavi informatike šestaši su upoznati s akcijom Sigurniji internet za djecu i mlade te s pozivom za sudjelovanje u Izložbi multimedijskih radova na temu online prava i odgovornosti. Predstavljena im je stranica Sigurniji internet na portalu ucitelji.hr. Zajedno s učiteljicom odigrali su online igru Zaštita osobnih podataka. Učenici su s velikim interesom pratili igru, razmišljali, odgovarali na pitanja i raspravljali o zadanim situacijama te se tako međusobno savjetovali i upućivali na pravilno i odgovorno ponašanje, moguće probleme i neželjene posljedice neopreznih postupaka. Nakon toga su učenici imali zadatak da pretraživanjem interneta pronađu Kodeks online prava EU-a te je uslijedio razgovor o pojedinim pravima iz navedenog kodeksa i o odgovornom korištenju interneta. Time smo se pripremali za izradu radova za izložbu.

Budući da šesti razredi još nisu radili cjelinu Multimediji, učenicima je postavljen zadatak da u MS Wordu izrade plakat kojim će istaknuti neka online prava, značenje odgovornog ponašanja na internetu kao i svoju poruku upozorenja vršnjacima. Pokazane su im neke dodatne mogućnosti MS Worda koje će im, pored onoga što su ranije naučili, poslužiti u izradi plakata: vodeni žig, boja i obrubi stranice. Otkrivši nove mogućnosti, učenici su se s puno entuzijazma posvetili izradi svojih plakata pri čemu su potaknuti na razmišljanje o online pravima i odgovornostima. Plakate smo poslali na izložbu učeničkih radova te ih možete pogledati u prezentaciji.

Izborna nastava informatike za 7. razred

– učiteljica informatike Iva Naranđa, domaći rad

Na izbornoj nastavi informatike učenici sedmih razreda upoznati su s akcijom Sigurniji internet za djecu i mlade i s pozivom na sudjelovanja u Izložbi mulitmedijskih radova na temu online prava i odgovornosti. Učenicima je prezentiran Kodeks online prava EU-a te je uslijedila kratka rasprava o našim online pravima i odgovornom ponašanju na internetu. Za domaći rad zadana je izrada radova za izložbu, a učenicima je ostavljen slobodan izbor oblika rada. Time su nastali zaista raznovrsni radovi: nezaobilazne prezentacije, animirani crteži, animacije, glogovi, stripovi, videzapisi, Zondle igre…

Velik broj učenika pokazao je poseban interes za Web 2.0 alate (Glogster, Go!Animate, Zondle, Pixton) na koje su naišli na našem školskom webu, na raznim stranicama gdje su predstavljeni raniji radovi naših učenika izrađeni na izvannastavnim aktivnostima informatike i školske Engleske radionice.

Integrirana nastava engleskog jezika i informatike

– učiteljica engleskog jezika Branka Lamza i učiteljica informatike Iva Naranđa, po jedan blok-sat u 6. b i u 7. a razredu

Tema integrirane nastave bila je sigurnost i odgovorno ponašanje na internetu. U uvodnom dijelu sata učiteljica Branka Lamza prikazala je kratki film na engleskom jeziku o opasnostima koje vrebaju iz otkrivanja osobnih podataka na društvenim mrežama. Nakon gledanja filma učiteljica je s učenicima na engleskom jeziku razgovarala o sljedećim temama:

  • Imate li među svojim prijateljima/kontaktima na društvenim mrežama osobe koje niste osobno upoznali?
  • Razmišljate li kod objavljivanja sadržaja na društvenim mrežama o tome koliko ljudi može vidjeti što ste objavili?
  • Koristite li postavke privatnosti na društvenim mrežama?
  • Što činite kada na vašu adresu e-pošte stigne poruka nepoznatog pošiljatelja?

Razgovor je bio uvod u aktivnost razumijevanja sadržaja o odgovornosti i sigurnosti na internetu pri čemu su učenici trebali pročitati kratke tekstove i pridružiti ih odgovarajućim podnaslovima.

Zadatak HOW_TO_BE_SAFE_ON_THE_INTERNET.htm.

Nadalje, učenici su dobili tekstove dva dijaloga tinejdžera o sigurnosti na internetu. Pročitali su ih po ulogama, a zatim su dobili zadatak sastaviti slične dijaloge na engleskom jeziku na temu online prava i odgovornosti o čemu su govorili na prijašnjem satu informatike. Kada su bili gotovi, odglumili su svoje dijaloge pred kolegama.

Prvi dio sata bio je gotovo jednak za šeste i sedme razrede, razlika je bila u opsegu razgovora. Učiteljica informatike podsjetila je učenike da je dobna granica za pristupanje Facebooku 13 godina.

Na drugom dijelu sata učenicima su predstavljeni Web 2.0 alati (šestom razredu Pixton, a sedmom razredu Go!Animate).

Učiteljica informatike je učenike šestog razreda upoznala s korištenjem Web 2.0 alata Pixton koji služi za izradu stripova (mogućnosti odabira likova, oblačića s tekstom, pozadine…). Svoje dijaloge na engleskom jeziku pretvorili su u obrazovne stripove.

integrirana-7rUčenici 7. a razreda svoje su dijaloge pomoću Web 2.0 alata Go!Animate pretvorili u animirane crtane filmove. S radom u ovom alatu upoznala ih je učenica sedmog razreda Lorena Š.

Slika 4. Integrirana nastava u 7. a

SRO u četvrtim razredima

Učiteljice razredne nastave Marjana Modrić i Vera Korunek su na satovima razrednika poradile na osposobljavanju učenika četvrtih razreda za sigurno i odgovorno ponašanje u online okruženju. Za provođenje ovog sata odlično su nam poslužili materijali preuzeti s portala ucitelji.hr – priprema Čuvaj me…Čuvam te… i igra Bingo.

Izvannastavna aktivnost engleska radionica

– učiteljica engleskog jezika Branka Lamza

Učiteljica Branka Lamza uključila je u akciju i polaznice izvannastavne aktivnosti Engleska radionica.

Nadamo se da smo provedenim aktivnostima učenicima podigli svijest o odgovornom ponašanju na internetu. Radeći na izvješću o provedenim aktivnostima, već bilježimo ideje za iduću godinu u kojoj ćemo u akciju nastojati uključiti veći broj učitelja i stručnih suradnika.