O pravima djeteta i kodeksu online prava

marina_mirkovic

Marina Mirković

Tehnička škola u Požegi četvrtu godinu sudjeluje u nacionalnoj kampanji “Sigurnost i zaštita djece na internetu”. Učenici su tijekom tjedna u kojem obilježavamo Dan sigurnijeg interneta na nastavi računalstva kroz radionice detaljnije upoznali svoja online prava i odgovornosti. Pri tome su proučavali sadržaje važnih dokumenata kao što su Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima djeteta, EU strategija za bolji internet za djecu, Kodeks online prava EU-a, Zakon o zaštiti osobnih podataka i Zakon o pravu na pristup informacijama.

Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima djeteta je popis obveza koje države moraju ispunjavati prema djetetu. Sadrži 54 članka koji su, s obzirom na vrste prava na koje se odnose, razvrstani na:

  • prava preživljavanja (uključuju one članke Konvencije koji djetetu osiguravaju zadovoljavanje temeljnih potreba za njegovu opstojnost),
  • razvojna prava (uključuju one članke Konvencije koji djetetu osiguravaju najbolji mogući razvoj kao što su pravo na obrazovanje, pravo na igru, pravo na slobodno vrijeme, pravo na kulturne aktivnosti, informiranje, slobodu misli i izražavanja),
  • zaštitna prava (uključuju one članke Konvencije koji osiguravaju zaštitu djeteta: pravo na zaštitu od zlouporabe, zapostavljanja i izrabljivanja, na zabranu dječjeg rada, zaštitu od droga, alkohola),
  • prava sudjelovanja (uključuju one članke koji djetetu omogućuju aktivno sudjelovanje u Slika 1svojem okružju, regionalnom/nacionalnom/svjetskom, koja ga pripremaju za aktivnog građanina u budućnosti. To su, primjerice, pravo na slobodno izražavanje svojih misli i pravo na udruživanje).

Slika 1. Analiza prava Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta

Sadržaj Konvencije analizirali su učenici drugih razreda. Radili su u grupama pri čemu je svaka grupa imala zadatak da prouči određeni dio Konvencije (određeni broj članaka) kako bi, čitanjem i analizom, prepoznala prava koja su, prema njihovom mišljenju, najviše izravno povezana s novim medijima, tj. njihovim online životom. Pri tome su izradili prezentacije te komentirali događaje ili vijesti, odnosno mogućnosti u kojima su pojedina prava povrijeđena.

Učenici su upoznati s idejom prava i odgovornosti u stvarnom svijetu i u online okruženju. Kritički su razmišljali o svojim online pravima, analizirali utjecaj novih medija na pojedinca i društvo, raspravljali o prednostima i manama široke uporabe medija novih tehnologija u svakodnevnom životu.

Posebnu su pažnju posvetili analizi članka 16. Konvencije o pravima djeteta koji kaže: “Dijete neće biti podvrgnuto samovoljnom i nezakonitom miješanju u njegovu privatnost, obitelj, dom ili dopisivanje, niti nezakonitim napadima na njegovu čast i ugled”, a stavak 2. istoga članka govori: “Dijete ima pravo na zakonsku zaštitu protiv takvog miješanja ili napada”.

Administratori internetskih stranica zakonom su obvezani u tajnosti držati privatne podatke posjetitelja stranica. To pogotovo vrijedi za stranice na kojima su e-pošta, chat, forum ili blog. Privatni podaci su ime i prezime, adresa, broj telefona, adresa e-pošte, lozinka te broj kreditne kartice, ali i IP adresa jer se iz nje mogu doznati ostali podaci.

Međutim, ako se iz nekog razloga protiv posjetitelja stranice podnese prijava policiji, administrator stranice i davatelj internetskih usluga obvezni su surađivati s policijom i omogućiti im uvid u svoje statistike kako bi mogli identificirati i pronaći počinitelja.

Zlouporabe bloga na internetu učenici su prepoznali kao Slika 2kaznena djela protiv časti i ugleda, a to su uvreda, kleveta i iznošenje osobnih ili obiteljskih prilika. Pravo je svakog pojedinca da se poštuje i ne omalovažava njegovo dostojanstvo.

Slika 2. Prezentiranje o online pravima djece

Pojam odgovornosti učenici su definirali kao spremnost da se u potpunosti snose posljedice vlastitog djelovanja te popravi ili nadoknadi moguća šteta koju bi ono proizvelo. Odgovornost podrazumijeva znanje o posljedicama nekih događaja, znanje o osjećajima koje neki događaji izazivaju kao i sposobnost samokontrole.

Djecu i mlade treba obrazovati o učinkovitim strategijama pretraživanja i naučiti ih kako da brzo napuste neprikladne internetske stranice. Dio procesa Slika 3razvoja odgovornosti odnosi se i na upozoravanje kako anonimnost virtualnog prostora ne znači da je taj prostor bezopasan. Djeca i mladi moraju postati svjesni kakve posljedice može imati njihovo ponašanje na internetu.

Slika 3. Analiza online prava i odgovornosti

Adolescente je dobro poticati da govore o svojim iskustvima ili iskustvima svojih prijatelja. U većini slučajeva, kad se razotkrije prava žrtva, prestaje negativno ponašanje. Potrebno je istaknuti kako su širenje i prosljeđivanje nasilne, uvredljive ili ponižavajuće poruke jednako loši i mogu imati jednako teške posljedice kao i ponašanje osobe koja je začetnik poruke.

Važna je uključenost odraslih u virtualni svijet djece i mladih. Najčešće se roditelji ne ustručavaju preuzeti odgovornost za ponašanje svoje djece u igri, školi ili u kući nekog drugog. Takvo ponašanje odnosi se i na događanja posredstvom moderne tehnologije. Roditelji trebaju razgovarati s djecom o računalnoj etici, dogovoriti pravila ponašanja na internetu te definirati posljedice kršenja tih pravila.

Učenici su otkrili i druge vezane dokumente koji su ilustrirali prava izražena u Konvenciji. Među njima su brošure i plakati Vijeća Europe u okviru programa „Gradimo Europu za djecu i s djecom“ s ciljem promicanja dječjih prava i zaštite djece od nasilja. Ovdje ćete otkriti i online igru „Divlja web šuma“ koja djeci pomaže u učenju osnovnih pravila sigurnosti na internetu. Igra koristi poznate bajke koje djecu vode kroz labirint mogućih opasnosti na putu do e-grada Kometa. Igra također potiče ključne vrijednosti na kojima se temelji rad Vijeća Europe kao što su demokracija, poštovanje prema drugima i dječja prava.

Ured pravobraniteljice za djecu izradio je plakat Konvencija UN-a o pravima djeteta – Na jeziku bliskom djeci.

Slika 4O online pravima i odgovornostima postavljen je izložbeni pano u holu Tehničke škole.

Slika 4. Izložbeni pano u holu Tehničke škole Požega posvećen Danu sigurnijeg interneta

Učenici trećih razreda analizirali su dokumente EU strategija za bolji internet za djecu i Kodeks online prava EU-a. Budući da su tekstovi pisani na engleskom jeziku, učenici su pokazali i sposobnost prevođenja. U Kodeksu online prava EU-a razrađena su prava i načela vezana za pristup i korištenje online usluga, online kupovinu te zaštitu online potrošača u slučaju mogućih sukoba. Europska strategija za bolji internet za djecu je strateški dokument kojim se utvrđuje niz mjera čiji je cilj poticati europske tvrtke na razvoj kvalitetnog online sadržaja za djecu, stvaranje sigurnog online okruženja za djecu, odnosno podizanje svijesti o rizicima koje djeca mogu susresti u online svijetu. Važan je razvoj alata i strategije zaštite te borba protiv seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece.

Učenici su, podijeljeni u grupe, izrađivali prezentacije prema zadanim temama, poglavljima dokumenata, a potom sadržaje prezentirali ostalim članovima razrednog odjela.

Slika 5Slika 6
Slika 5. Učenici predstavljaju Kodeks online prava EU-a
Slika 6. Učenici analiziraju EU strategije za bolji internet za djecu

Učenici prvih razreda su na nastavi računalstva diskutirali o posljedicama neprimjerenog i neodgovornog korištenja novih medija te izradili razredne povelje online prava i pravila. Kao prilog su koristili Webwise Povelju online prava djeteta.

Plakati su izrađeni u Microsoft Wordu pri čemu su učenici pokazali svoje vještine oblikovanja teksta, slika, odlomaka i dokumenta.

Slika 7Svi učenici su dio vremena posvetili obrazovnim interaktivnim online igrama iz serije igara Radoznalci u akciji “Sigurniji internet za djecu i mlade”.

Slika 7. Online igra o sigurnosti i zaštiti djece na internetu

Nova igra “Barometar osjećaja” izvedena je u online okruženju, ali i s karticama na školskoj ploči. Ovu verziju igre nazvali smo “Mjerač osjećaja povrijeđenosti”. Igra se, kao jednostavna aktivnost, može koristiti i prilagoditi učenicima svih dobi. Učenici su, igrajući se, uvidjeli da se svatko može osjećati drugačije, odnosno reagirati na različite načine u zadanim situacijama. Važno je poštivati ​​tuđe osjećaje i biti tolerantniji prema onima s različitim pogledima u odnosu na naše vlastite.

Slika 8Slika 9
Slika 8. Kartice igre “Mjerač osjećaja povrijeđenosti”
Slika 9. Prikaz zaslona odigrane online igre “Barometar osjećaja”

Slika 10
Slika 10. Raspored kartica nakon odigrane igre “Mjerač osjećaja povrijeđenosti”

Učenici su 6 različitih kartica s definiranim scenarijem – događajem postavljali na mjerač osjećaja povrijeđenosti prema ljestvici od 0 (ne povrjeđuje me uopće) do 10 (jako me povrjeđuje). Bilo je vidljivo da svatko može reagirati i osjećati se drugačije u određenoj situaciji ili scenariju. Učenici su komentirali svoje osjećaje, odnosno razloge postavljanja kartica na određeno mjestu na mjeraču. Uočena je razlika reagiranja kod djevojaka i mladića.

Slika 11Slika 12
Slika 11. Učenici igre “Mjerač osjećaja povrijeđenosti”
Slika 12. Analiza igre “Mjerač osjećaja povrijeđenosti”

Tijekom školske godine na roditeljskim sastancima učenika prvih razreda održat će se predavanja o sigurnosti i zaštiti djece i mladih na internetu. Voditeljice projekta “Sigurnost djece na internetu” u Tehničkoj školi Požega su profesorica Marina Mirković i pedagoginja Ksenija Romanić.