Cjelovit školski pristup u OŠ V. Nazora, Pribislavec

iva_naranđa

Iva Naranđa

Osnovna škola Vladimira Nazora iz Pribislavca se na inicijativu učiteljice informatike Ive Naranđe po drugu put uključila u nacionalnu kampanju Sigurniji internet za djecu i mlade. 2011. godine je učiteljica informatike održala radionice na izbornoj nastavi informatike za 8. razred i prezentirala internetske stranice “Internet i dijete” i “Sigurno na internetu” koje je napravila još 2008. godine. Ove godine odlučili smo proširiti naše aktivnosti te su se one odvijale puna dva tjedna. Uz učiteljicu informatike pozivu su se odazvale školska pedagoginja Nada Jelić, učiteljice razredne nastave Kristina Mesarić, Jasmina Ramušćak i Marina Ninić te učiteljica likovne kulture Blaženka Križan. U holu škole uređen je i tematski pano.

Roditeljski sastanci

Na prijedlog pedagoginje Nade Jelić organizirani su roditeljski sastanci za roditelje učenika petih i šestih razreda na kojima su učiteljica informatike Iva Naranđa i pedagoginja Nada Jelić roditeljima ukazale na opasnosti kojima su djeca izložena na internetu te im je savjetovano što da rade ukoliko sumnjaju da je njihovo dijete žrtva nasilja na internetu (cyberbullying). Roditelji su upoznati s važnošću njihove uloge u pripremi djece za sigurno i odgovorno korištenje interneta.

SLIKA1-RODITELJSKISLIKA2-RODITELJSKI
Slika 1. Roditeljski sastanak                Slika 2. Roditeljski sastanak

Izborna nastava informatike za 5. razred

Na izbornoj nastavi informatike za peti razred prema Nastavnom planu i programu u veljači se bavimo cjelinom Obrada teksta. Zato je učenicima pripremljen zadatak kojim će ponoviti i uvježbati gradivo iz prethodne nastavne jedinice Oblikovanja dokumenta (ključni pojmovi: margine, zaglavlje i podnožje, stupci, popisi).

Na početku sata učenici su upoznati s akcijom Sigurniji internet za djecu i mlade te se uz prezentaciju ODGOVORNO_S_OSOBNIM_PODACIMA_NA_INTERNETU 5r.pptx poveo razgovor o potrebi zaštite osobnih podataka na internetu i mogućim opasnostima u online okruženju.

Zatim su učenici rješavali online zadatak uparivanja napravljen alatom Kubbu: Osobni podaci na internetu. Zadatak smo najprije zajedno pogledali u prikazu familiarize (mogućnost term first i show both sides), a zatim rjeKUBBU-ZADATAKšavali u prikazu solve i to prvo svi zajedno, a nakon toga svaki učenik samostalno. Razgovorom o svakoj poruci proširili smo i produbili njihovo značenje. Nekoliko učenika javilo se za riječ i ispričalo svoje iskustvo u pojedinim situacijama u kojima su se našli.

Slika 3. KUBBU zadatak

U drugom dijelu sata učenici su rješavali zadatak s nastavnog listića te time ponovili i uvježbali gradivo o oblikovanju dokumenta i utvrdili moguće opasnosti i probleme ukoliko se otkrivaju osobni podaci. Svojim porukama i objašnjenjima zašto je preporučljivo čuvati osobne podatke učenici su pokazali visoku razinu svijesti o odgovornom ponašanju u online okruženju.

Izborna nastava informatike za 6. razred

Na izbornoj nastavi informatike učenici 6. razreda upoznati su s akcijom Sigurniji internet za djecu i mlade te s pozivom za sudjelovanje u izložbi multimedijskih radova na temu Online prava i odgovornosti. Predstavljena im je stranica Sigurniji internet na portalu ucitelji.hr. Zajedno s učiteljicom informatike odigrali su online igru Zaštita osobnih podataka s navedenog portala. Učenici su s velikim interesom pratili igru, razmišljali, odgovarali na pitanja i raspravljali o zadanim situacijama te se tako međusobno savjetovali i upućivali na pravilno i odgovorno ponašanje, moguće probleme i neželjene posljedice neopreznih postupaka. Nakon toga su učenici imali zadatak da pretraživanjem interneta pronađu Kodeks online prava EU-a te je uslijedio razgovor o pojedinim pravima iz navedenog kodeksa i o odgovornom korištenju interneta. Time smo se pripremali za izradu naših radova za izložbu.

Budući da učenici šestih razreda još nisu radili cjelinu Multimedija, zadatak je postavljen tako da u MS Wordu izrade plakat kojim će istaknuti neka online prava, značenje odgovornog ponašanja na internetu kao i svoju poruku upozorenja vršnjacima. Učenicima su demonstrirane neke dodatne mogućnosti MS Worda koje će im, pored onoga što su ranije naučili, poslužiti u izradi plakata: vodeni žig, boja stranice i obrubi stranice. Otkrivši nove mogućnosti MS Worda, učenici su se s puno entuzijazma posvetili izradi svojih plakata. Većina ih je brzo i uspješno napravila zadatak. Izradom plakata učenici su potaknuti na razmišljanje o online pravima i odgovornostima te su ponovili rad u programu MS Word i uz to upoznali neke dodatne mogućnosti tog programa.

Naše plakate možete pogledati u prezentaciji koju smo poslali na izložbu učeničkih radova.

Izborna nastava informatike za 7. i 8. razred

Na izbornoj nastavi informatike učenici sedmih i osmih razreda upoznati su s akcijom Sigurniji internet za djecu i mlade i s pozivom na sudjelovanje u izložbi multimedijskih radova na temu online prava i odgovornosti.

Učenicima je prezentiran Kodeks online prava EU-a te je uslijedila kratka rasprava o online pravima i odgovornom ponašanju na internetu. Za domaći rad zadana je izrada radova za izložbu, a učenicima je ostavljen slobodan izbor oblika rada. Time su nastali zaista raznovrsni radovi: nezaobilazne PowerPoint prezentacije, animacije, stripovi, videozapisi…

Nekoliko učenika pokazalo je interes za Web 2.0 alate (Pixton, Go!Animate, Prezi) pa im je odmah pružena pomoć oko registracije i date su im tek najosnovnije upute za korištenje pojedinih Web 2.0 alata, a dalje su sami otkrivali razne mogućnosti tih alata te pokazali veliku samostalnost i sposobnost da sami uče.

Sat razrednog odjela u četvrtim razredima

Učiteljice razredne nastave Kristina Mesarić, Jasmina Ramušćak i Marina Ninić su na satovima razrednika poradile na osposobljavanju učenika četvrtih razreda za sigurno i odgovorno ponašanje u online okruženju. Za provođenje ovog sata odlično su nam poslužili materijali preuzeti s portala ucitelji.hr – priprema Čuvaj me…Čuvam te… i igra Bingo.

SRO-4ASRO-4BSRO-4C
Slika 4. SRO 4. a                       Slika 5. SRO 4. b                          Slika 6. SRO 4. c

Sat razrednog odjela u sedmim razredima

Školska pedagoginja Nada Jelić održala je pedagoške radionice na satovima razrednika za sedme razrede s temom Prednosti i rizici interneta. Za izvođenje ovog sata poslužila se izvorom Vesna Bilić i suradnici: Izbor tema za satove razrednog odjela (UNICEF – Prekini lanac nasilja).

Učenici su radili u skupinama. Svaka skupina je imala poseban zadatak. Dvije skupine su trebale istaknuti pozitivne strane korištenja interneta i komunikacije pomoću interneta, a druge dvije skupine su trebale istaknuti negativne strane interneta i oblike neprimjerene komunikacije na društvenim mrežama.

RADIONICA-SRO-7Cilj radionice je bio da se kod djece osvijeste brojne prednosti, ali i opasnosti i rizici korištenja interneta kao i razvijanje etike i kulture ponašanja preko interneta.

Rezultat radionice bila su dva plakata: crveni plakat – Rizici interneta i žuti plakat – Prednosti interneta. Na završnom dijelu radionice učenici su dobili listić „Igraj fair play i zaštiti se“.

Slika 7. Radionica SRO 7.

Likovna kultura

Učiteljica Blaženka Križan je na satu likovne kulture s učenicima 7. razreda izradila plakat.

Nadamo se da smo provedenim aktivnostima podigli svijest kod učenika i roditelja o odgovornom ponašanju na internetu. Radeći na izvješću o provedenim aktivnostima, već bilježimo ideje za iduću godinu u kojoj ćemo nastojati u akciju uključiti veći broj učitelja i stručnih suradnika.