iPad «1 : 30»

kosjenka_petek

Kosjenka Petek

Čini se da su hrvatske škole još daleko od vala BYOD-a koji je, pogotovo posljednju godinu dana, intenzivno zahvatio škole u Americi pa i šire.

Je li moguće unijeti dašak modernog obrazovanja i kreiranja, a ne konzumacije sadržaja ukoliko učitelj ili nastavnik imaju na raspolaganju samo jedan mobilni uređaj/tablet?

Iako daleko od 1 : 1, obrazovnog okruženja u kojem je naglasak na kreativnom izražavanju i stvaranju sadržaja od strane učenika, u «1 : 30» okruženjima nastavnici ipak mogu Montessorium gotova aplikacijaosuvremeniti nastavu te ponuditi originalne sadržaje i aktivnosti čak i s jednim tabletom.

Od nekoliko stotina tisuća obrazovnih aplikacija, u trgovini aplikacijama možemo pronaći one koje zadovoljavaju naš nastavni plan i program, ali uz njih postoje i dobro poznate aplikacije i internetska sučelja koja su funkcionalna i univerzalna za svaki predmet te istovremeno prisutna na svim platformama, ne samo iOS-u.

Experica gotova aplikacijaMontessori aplikacije za matematiku

Experica aplikacija s pokusima iz fizike. Moguće mijenjati varijable i promatrati ishode.

Pogledajte s nama nekoliko primjera aplikacija i internetskih sučelja koje učitelji i nastavnici mogu koristiti ukoliko im je dostupan samo jedan tablet.

WALLWISHER ili PRIMARY WALL

Vrlo poznati internetski web2.0 alati služe raznim svrhama – od prikupljanja i organizacije ideja, do slanja poruka i želja.

wallwisherNastavnici kroz internetski preglednik Safari mogu pristupiti sučelju i kreirati «zid» ili pano. Mrežna adresa zida može se lako podijeliti s drugim korisnicima. «Zid» se može započeti na nastavnom satu, a učitelji i učenici ga nastavljaju slagati i preslagivati i po završetku obrade odgojno-obrazovnoga sadržaja.

Tijekom samoga nastavnog procesa, učitelj s učenicima može prikupiti i organizirati informacije o nastavnom sadržaju kojemu poučava. Vrlo je koristan kod izrade KWL tablica. Prozori s informacijama na vrlo se lak način mogu pomicati i premještati po «zidu» što doprinosi preglednosti te vizualnoj organizaciji informacija i sadržaja u smislene cjeline.

«Zid» je moguće ugraditi na internetske stranice te podijeliti s ostalim učenicima u školi i njihovim roditeljima.

SKITCH

Skitch je višestruko koristan program koji korisnicima omogućava snimanje zaslona Skitchračunala/iPada te oblikovanje slike i rad na njoj.

Nastavnici mogu koristi Skitch tako da prije samoga sata pripreme sadržaj o kojemu žele poučavati, ili ga upotrijebiti tijekom samoga nastavnog procesa pri izlaganju sadržaja.

Nakon što nastavnik na slici napravi zabilješke, lako je može pohraniti te putem e-pošte podijeliti s učenicima ili je ugraditi u blog.

VOICETHREAD

Još jedan omiljeni web2.0 alat dostupan je i kao aplikacija za iPhone i iPad u Apple-ovoj trgovini aplikacijama.

VoiceThread1VoiceThread2

VoiceThread omogućava stvaranje interaktivnih prezentacija. Jedan je od naših omiljenih alata jer omogućava da se učenje i propitkivanje nastavnog sadržaja nastavi i izvan učionice. Još jedna velika vrijednost ovoga alata je što omogućava učenicima izražavanje na njima pogodan način – vrlo individualno te prilagođeno njihovim mogućnostima, znanjima i onom vrstom iznošenja mišljenja i stavova s kojom se osjećaju ugodno – kroz snimanje audio i video zapisa ili pisanim putem. Izvrstan je za projektnu nastavu, poslagivanje ideja, prikupljanje povratnih usmenih ili pisanih informacija od učenika – raznolikim uporabama ovog alata uistinu nema kraja.

Kratku prezentaciju moguće je napraviti unutar jednoga nastavnog sata, ugraditi je u mrežne stranice i blogove te podijeliti s ostalim učenicima u školi, roditeljima i svijetom.

voicethread

Aplikacija CAMERA

Sama aplikacija za snimanje u iPadu može se u obrazovanju koristiti na raznolike načine. Od video zabilješki zbivanja u učionici, učeničkih izlaganja i prezentacija, do njenog funkcioniranja kao kamere za dokumente (documet camera). Nastavnici vrlo lako mogu podijeliti uspješan učenikov rad ili riješen zadatak s ostalim kolegama u razredu, prikazati, objašnjavati te manipulirati sitnim predmetima a da su isti putem projekcije vidljivi svima u isto vrijeme. Cijeli se proces može i snimiti te koristi za objavu ili danju obradu.

FOTO aplikacija

albumiOsim što pohranjuje vaše fotografije, FOTO aplikacija omogućava osnovnu obradu fotografije i lako slaganje i premještanje u albume. Nastavnici mogu kroz aplikaciju Safari pohraniti željene fotografije/slike/crteže s interneta, Skitch zabilješke i sl., organizirati ih u albume i prikazati kao SlideShow, odnosno kratku vizualnu prezentaciju nastavnoga sadržaja.

EVERNOTE

Evernote, jedna od omiljenih aplikacija za bilježenje, u stvari je jedna od tehnologija u Evernote1oblaku dostupna kao internetsko sučelje, aplikacija za računala i mobilna aplikacija. Iako iPad dolazi s aplikacijom Bilješke, Evernote je puno bolja i dinamičnija, osobito nakon najnovijeg updatea.

Osim što nastavnicima omogućava jednostavno stvaranje bilježnica i bilješki, omogućava i ugradnju fotografija i audio zabilješki. Takve multimedijske bilješke mogu se putem e-pošte ili funkcije za dijeljene bilješki podijeliti s učenicima – bio to plan ploče za one učenike koji su zbog bolesti izostali s nastave ili dodatno objašnjenje projekta, zadatka i sličnoga.

Evernote Premium ujedno omogućava suradničko učenje i uređivanje dijeljene bilješke između više korisnika (slično kao kod Googleovih dokumenata).

Aplikacija iMOVIE

iMovie

iMovie je Appleova aplikacija za izradu multimedijskih sadržaja (da približimo čitateljima, slična je Widows MovieMakeru). Dostupna je kao program na Mac računalima te aplikacija na iOS uređajima. Njena jednostavnost omogućava nastavnicima vrlo laku i brzu izradu multimedijskih sadržaja zajedno s učenicima unutar jednog nastavnog – bila to završno ponavljanje nastavnoga sata, prezentacija projekta ili što drugo.

My monster, 1. a,b i c razred OŠ Matije Gupca Zagreb

Lijepo ponašanje u školi, 2. b i c razred OŠ Matije Gupca

 

EDMODO

Odgojno-obrazovna društvena mreža Edmodo jedan je od omiljenih suvremenih načina na edmodokoji učitelji održavaju učenikovo zanimanje za učenje i izvan učionice. S visokom razinom sigurnosnih postavki, potpuno je prikladna za učenike svih dobnih skupina. Edmodo je dostupan kroz internetsko sučelje, a njegova iOS aplikacija učiteljima omogućava da na brz i lak način budu u kontaktu s učenicima kada nisu pri računalu te da zbivanja u grupi prikažu tijekom nastavnoga sata, podijele svoje uvide s učenicima i prokomentiraju nova događanja, zadatke, ankete i ostalo.

EXPLAIN EVERYTHING

Ovo je jedna od vrijednih aplikacija koja, u stvari, zamjenjuje interaktivnu ploču i Explain Everythingomogućava ono objašnjavanje kroz video snimke, kao Khan Akademija.

Učitelji na lak način mogu staviti potrebne materijale (slike, fotografije, riječi, rečenice) na «ploču» te njima manipulirati dok tumače gradivo. Istovremeno mogu snimati video u kojem objašnjavaju zadani nastavni sadržaji i podijeliti ga s učenicima kroz YouTube ili Vimeo kanal, službene stranice ili blog.

Tijekom nastavnoga sata, mogu zamoliti učenike da pomognu i sudjeluju u samom procesu. Objašnjenja su na taj način dostupna za kasniju referencu kod ponavljanja složenijih nastavnih sadržaja, pisanja domaćih uradaka itd.

Primjer uporabe i mogućnosti koje pruža aplikacija – umetanje fotografija, pisanje po zaslonu, crtanje, zumiranje, premještanje fotografija i slikovnih prikaza i uporaba laserskog pokazivača.

Slične ovoj i vrlo popularne su i (besplatne) aplikacije Show me Interactive Whiteboard te EduCreations.

CAPTURE za YouTube

Nedavno objavljena aplikacija Capture (za iPhone) omogućava korisnicima snimanje kratkih video sadržaja i njihovo brzo i lako stavljanje na privatni/školski YouTube kanal.

Kao takva, idealna je za dinamične sadržaje u učionici koje nastavnici žele podijeliti s ostalim polaznicima škole ili roditeljima.

Capture1Capture2

VIMEO

Preinačena aplikacija Vimeo također nudi istovjetnu mogućnost.

Vimeo

Valja upozoriti i podsjetiti da se pri snimanju učenika i objavi snimljenoga materijala treba strogo držati naputaka o sigurnosti i pravilima snimanja danih od strane škole.

Sve navedene aplikacije podrazumijevaju zrcaljenje sadržaja i zbivanja s iPada na projektor.

O tome čitajte u idućem broju Pogleda!