Comenius asistentica

Prva iskustva ugošćivanja asistentice

natasa_ljubic_klemse

Nataša Ljubić Klemše

O mogućnostima ugošćivanja Comenius asistentice prvi sam put čula na 1. eTwinning konferenciji koja je bila organizirana 14. prosinca 2011. godine. Nabrojivši sve aktivnost Comeniusa, G. Vidušin, voditelj Odsjeka za Comenius, spomenuo je potprogram ugošćivanja Comenius asistenta te naveo niz prednosti ostvarivanja istoga. Odmah sam se zainteresirala za takav vid suradnje i u njemu vidjela mogućnost dodavanja europske dimenzije svojem radu i radu škole.

U skladu s rokovima i propozicijama prijave na Natječaju za cjeloživotno učenje u 2012., a koje je objavila Agencija za mobilnost i programe Europske unije (u nastavku: Agencije), ispunila sam i podnijela prijavu, u ime škole i sebe kao mentorice. Bitno je prijavu ispuniti prema propozicijama i naputcima koji su dostupni na stranicama Agencije.

U predviđenom smo roku obaviješteni da je naša prijava odobrena i da nam je dodijeljena asistentica!

Nakon dobivenih kontaktnih podataka o asistentici elektroničkom poštom uspostavila sam komunikaciju s Henrike. Tijekom ljeta izmijenile smo mnogo pisama u kojima smo jedna drugoj opisivale očekivanja, želje, motive za sudjelovanje u projektu, planirale zajedničke aktivnosti,…, dogovarale se o svemu.

Iznimno je pohvalno što je asistentica Henrike od samog početka iskazala želju za učenjem našeg hrvatskog jezika, što je za mene kao mentoricu bio izvrstan i pozitivan znak kako ćemo moći planirati mnogo projekata i aktivnosti te učiti jedna od druge i svi međusobno, u skladu sa željama i motivima. Henrike se u međuvremenu prijavila za sudjelovanje u programu Erasmus Intensive Learning Courses (EILC) te joj je omogućeno sudjelovanje na intenzivnom tečaju hrvatskog jezika koji je učila tijekom tri tjedna u mjesecu rujnu, na Sveučilištu u Splitu.

Došavši u Bjelovar pozdravila me je na mojem materinjem jeziku, što iznimno cijenim. Čin je to kojim je ukazala kako želi aktivno sudjelovati u našem školskom životu, našim školskim aktivnostima, našim zajednički planiranim aktivnostima, kako želi učiti hrvatski jezik i istovremeno kako želi našu školsku zajednicu obogatiti novom europskom dimenzijom.

Kao škola, osobno kao mentorica imala sam obvezu osiguravanja smještaja za asistenticu. Unaprijed sam pripremila nekoliko mogućnosti prikladnog i odgovarajućeg smještaja za asistenticu te ih tijekom kolovoza, prije dolaska u Hrvatsku, predstavila asistentici, kako bi mogla razmisliti o svakoj od mogućnosti i izabrati onu koja joj se činila najboljom, s obzirom na financije kojima raspolaže i moje preporuke o sigurnosti i prihvatljivosti ponuđenoga.

Bitno je navesti da škola domaćin za ugošćivanje Comenius asistenta ne dobiva nikakvu financijsku potporu jer sve troškove asistenta snosi matična Nacionalna agencija zemlje iz koje asistent dolazi.

Boravak asistentice u Splitu na intenzivnom učenju hrvatskog jezika iskoristila sam za dobru pripremu za doček i osiguravanje svih preduvjeta i uvjeta boravka asistentice. Na Učiteljskom sam Vijeću svoje kolegice i kolege upoznala s cjelokupnim projektom, predstavila ciljeve i zadatke ostvarivanja istoga te podijelila zaduženja. Naime, osnovan je Školski stručni tim za međunarodnu suradnju čija je zadaća bila (između ostalih) osiguravanje svih (pred)uvjeta ugošćivanja asistentice. Kao voditeljica istoga, timski sam podijelila zaduženja i uloge te postavila očekivanja. Vrlo pohvalno, meni iznimno drago, što sam kod mnogih kolegica, u cijelosti osigurala podršku i pomoć u ostvarivanju projekta.

Ono čega se nekako najviše pribojavah bijaše rješavanje pravnog statusa asistentice u Hrvatskoj, regulacije boravka. Cijeli smo prvi službeni dan boravka asistentice u Bjelovaru i našoj školi, kolegica Martina i ja s Henrike provele u obilasku državnih službi kako bismo u skladu s hrvatskom legislativom, a koja još uvijek nema puno iskustva u tome, ostvarile isto. Bilo je puno iznenađenja za službenike koji su po prvi put čuli za riječ Comenius, koji nisu znali što i kako… Iznimna profesionalnost Agencije koja je nama mentorima asistenata na vrijeme proslijedila sve dokumente vezane uz regulaciju boravka asistenta u Hrvatskoj višestruko se „isplatila“. Referentica na policijskoj upravi, referadi za strance, nije imala dokumente niti saznanja o mnogim nepoznanicama vezanima uz ovaj projekt, pa sam ja njima ustupala potrebite i relevantne dokumente! Proces odobrenja boravka asistentice u Hrvatskoj potrajao je više od mjesec dana, jer je potrebno, kako kaže referentica, nekoliko provjera. Ovaj birokratski čin nije nas nimalo usporio u planiranju aktivnosti.

Asistentica je tijekom boravka u Splitu stekla prva poznanstva i prijateljstva sa studentima iz drugih zemalja koji u Hrvatskoj borave jedan ili više semestara pa se nije osjećala jako usamljenom. S tim studentima, Erasmus grupom, redovito odlazi na izlete tijekom vikenda ili praznika. Na taj način upoznaje našu Hrvatsku, ali i zemlje iz našeg bližeg okruženja o kojima je, kako kaže, slušala i učila, ali nije imala prilike posjetiti ih. Do sada!

Radni jezik nam je engleski i većinom s asistenticom komuniciramo na engleskom, iako naše učiteljice njemačkog jezika i djelatnici škole koji (po)znaju njemački jezik s asistenticom razgovaraju na njezinom materinjem jeziku, njemačkom, što za nju predstavlja olakšanje u komunikaciji. Kod ponekih kolegica i kolega osjeća se jezična prepreka i stoga je suradnja s njima minimalna.

Kod učenika naše škole nema takvih poteškoća. S asistenticom komuniciraju i na engleskom jeziku, na njemačkom jeziku, na hrvatskom jeziku, ali se i snalaze na sve druge načine. Vrlo je pohvalno što su učenici puno otvoreniji u uspostavljanju komunikacije s asistenticom i jezik ne vide kao prepreku u komunikaciji.

Prva tri tjedna boravka asistentice u našoj školi bilo je pripremno razdoblje u kojem je Henrike promatrala nastavu pojedinih nastavnih predmeta, kod više učiteljica, u svim odjeljenjima, od 1. do 8. razreda. Također je promatrala nastavu i prisustvovala na satovima dodatne nastave njemačkog jezika za učenike predmetne nastave, na satovima matematike mojeg 2.c razreda i na satu dodatne matematike i izvannastavne aktivnosti Matematičko-informatička radionica unutar koje ostvarujem eTwinning projekt „Fairyland kids“. Sudjelovanje na mojoj izvannastavnoj aktivnosti, s obzirom na potpuno novo i Henrike nepoznato područje eTwinninga, ali i primjene Web 2.0 alata koje svakodnevno koristim u radu, izazvalo je oduševljenje i interes za suradnjom.

Tijekom ta tri tjedna zajedno smo osmislile tjedni plan asistiranja koji smo mi kao škola obvezni poslati Agenciji, s razrađenim ciljevima i zadaćama zajedničke suradnje.

Dakako da raspored aktivnosti nije nepromjenjiv jer se Henrike uključuje u sve oblike suradnje i rada u školi: s nama je odlazila na izlete, terensku nastavu, izvanučioničnu nastavu, sudjelovala u projektima i pomno planirala aktivnosti u kojima bi samostalno mogla učenike podučavati. Ubrzo smo definirale tu aktivnost: Njemački jezik i kultura za učenike 2.c i 2.a odjela. Henrike sama osmišljava satove te izvannastavne aktivnosti i ostvaruje ih, uz minimalnu pomoć mene ili druge učiteljice koja prevodi učenicima eventualne nejasnoće. No, s obzirom na kratak vremenski period u kojem je asistentica učila hrvatski jezik, njezin je vokabular u osnovnoj komunikaciji s učenicima dostatan za međusobno razumijevanje, što je veliko iznenađenje za sve nas i velika pohvala Henrike koja samostalno, u svakidašnjim situacijama, uči naš jezik. Naime, živi u hrvatskoj obitelji i jednostavno je, kako kaže, primorana komunicirati s njima na hrvatskom jeziku. Iako je to i najteži način učenja, vrlo je ponosna na postignute rezultate. A ponosni smo i mi!

Izniman sat njemačke kulture asistentica je organizirala povodom Svetog Martina (Feast of St. Martin of Toursa) kada je učenike upoznala s legendom i običajima koji ju prate te činjenicom kako je to blagdan kojemu se u Njemačkoj najviše vesele djeca. Više o događaju možete vidjeti na službenim stranicama naše škole.

Na taj smo način, uvođenjem nove izvannastavne aktivnosti Njemački jezik i kultura proširili naš školski kurikulum i u školu uvele međunarodnu dimenziju.

Istovremeno asistentica aktivno sudjeluje u osmišljavanju i izvođenju zanimljive nastave pojedinih razrednih odjela, nastavnih predmeta Engleski jezik i Njemački jezik za učenike razredne i predmetne nastave.

Aktivno sudjeluje u svim projektima koje provode učiteljice produženog boravka.

Svaki mjesec asistentica odlazi jedan dan u jednu od naših područnih škola i na taj način upoznaje život i način rada u tim školama, saznaje o načinu organizacije nastave i ostvarivanju iste te uspoređuje načine i metode rada, s vidno drugačijeg pogleda nego što smo mi u mogućnosti. Zanimljivo je slušati kako primjećuje razlike, bez predrasuda i bez naklonosti ikome.

Uključili smo asistenticu i u rad kolegijalnih tijela, upoznali ju s nekim posebitostima našeg obrazovnog sustava (npr. stručnom usavršavanju učitelja, cjeloživotnom obrazovanju i načinu kako ga prihvaćaju djelatnici škole, izricanju pedagoških mjera, potrebitosti protokoliziranja određenih radnji i događaja u školi, usustavljivanju discipline u školi, pravima i obvezama učitelja, učenika…).

Osobno mi je bilo fascinantno kako Henrike dobro povezuje veze i odnose u školi i kako profesionalno procjenjuje kolegice i kolege, iako sa svima ne komunicira na isti način, što govori o njezinoj prilagodljivosti, želji za učenjem i toleranciji. Osobinama koje posjeduje svaki budući i sadašnji kompetentan učitelj, svjestan i potrebitosti međunarodne dimenzije u svojem životu i radu.

Kako bismo asistenticu uključili i u život naše lokalne zajednice organizirali smo i njezinu suradnju i sudjelovanje na satu Njemačkog jezika u jezičnoj gimnaziji, u 2.e razredu. Jedanput tjedno ili po dogovoru s profesoricom, Henrike odlazi na satove i aktivno sudjeluje u ostvarivanju nastavnih sadržaja, najčešće kao izvorni jezični govornik.

Kako sam Henrike vodila i na književne susrete i festivale u našu Narodnu knjižnicu Petar Preradović, na dječji odjel, razvijamo projekt suradnje s knjižnicom u kojemu bi asistentica na njemačkom jeziku čitala djeci slikovnice i sudjelovala u ostvarivanju projekta Lektira na drugačiji način njemačkih autora lektirnih naslova.

Iznimno brinemo o diseminaciji našeg projekta i naše aktivnosti ugošćivanja Comenius asistentice. Na školskoj mrežnoj stranici, podstranici Comenius asistentica, moguće je pratiti sve novosti vezane uz njezine aktivnosti. U Školskim novinama (broj 38 od 27.11.2012.) objavljen je članak o našoj Comenius asistentici. HTV Studio Bjelovar snimio je prilog o Henrike i prikazao ga na nacionalnoj televiziji u programu Županijske panorame te u emisiji Dobro jutro Hrvatska, u prilogu iz Bjelovara. U gradskim novinama Bjelovarski list izašao je članak, intervju s Henrike. Na međunarodnoj konferenciji CARNeta CUC 2012, u okviru TeachMeeta Live predstavila sam prva iskustva ugošćivanja asistentice http://teachmeetinternational.org/teachmeet-live/teachmeet-live-cuc, prezentacija

Na edublogu Zbornice „Tehnologija u obrazovanju“ pratim našu suradnju, s naglaskom na značaj tehnologije u našoj komunikaciji.

S obzirom na Advent i božićno vrijeme koje je pred nama u tijeku nam je osmišljavanje projektnog tjedna u mojem 2.c koji će tematski biti vezan uz Njemačku i predstojeće božićno i novogodišnje vrijeme. Planiramo raznolikim aktivnostima upoznati učenike, ali i njihove roditelje, sve zainteresirane, s matičnom državom asistentice, običajima slavlja Božića i Nove godine, naučiti učenike poneku pjesmicu na njemačkom, pjevati tradicionalne božićne pjesme, peći božićne kolače i izrađivati tradicionalne božićne ukrase.

U cjelokupnom projektu i aktivnostima najveća nam je podrška Agencija i njihovi iznimno profesionalni i ljubazni djelatnici koji su uvijek spremni pomoći. Na prošlotjednom sastanku mentora Comenius asistenata u Zagrebu upoznali smo se s djelatnicima Agencije koji svesrdno brinu o kvaliteti i provedbi svih aktivnosti. Bila je to mogućnost da nas djelatnici Agencije podsjete na obveze, prava i mogućnosti koje imamo, da nam ponude pomoć i suradnju, da nas upoznaju s primjerima dobre prakse, ali i da se mi mentori 2. generacije Comenius asistenata u Hrvatskoj međusobno upoznamo i razmijenimo mišljenja, ideje i prijedloge za poboljšanje suradnje te porazgovaramo o problemima s kojima smo se susreli ili se susrećemo.

Potencijali su brojni, neiscrpni… Potrebno je puno dobre volje koju imamo, dobro planiranje, osmišljavanje i ostvarivanje zamisli, s obzirom na brojne uvjete i preduvjete.

Rezultati su iznimni: učenici su vrlo zainteresirani za suradnju s asistenticom, u učenju njemačkog jezika iznimno su motivirani, ponosni su što je asistentica dio njihovog školskog života. Roditelji su također oduševljeni suradnjom i aktivnostima koje provodim(o). Njihova podrška i poticaj za rad i suradnju s asistenticom velika je, podupiru svaki naš oblik suradnje, nude pomoć u ostvarivanju i iznimno su ponosni što su njihova djeca dio te velike europske priče.