Online učenje u nastavi informatike u sedmom razredu

valentina_pajdakovic

Valentina Pajdaković

Sažetak

naslovnicaOnline tečaj može nastavni proces učiniti dinamičnijim i zanimljivijim. Izraditi tečaj nije jednostavno i zahtjeva puno pripreme i uloženog truda, a na kraju se ipak može dogoditi da tečaj ne daje pomak u kvaliteti nastavnog procesa. Zbog toga je prije uvođenja tečaja potrebno analizirati nastavni proces u kojem poučavamo i aktivnosti koje očekujemo od učenika. U nastavku pročitajte jedan primjer iz prakse.

Online učenje

Nastava nikad ne bi smjela biti dosadna i učenicima nezanimljiva. Češće izmjenjivanje metoda i oblika rada, uvođenje novih pristupa učenju i poučavanju, stavljanje učenika u različite situacije aktivnog odnosa prema nastavnim sadržajima neki su od načina na koje je moguće nastavu učiniti dinamičnom i zanimljivijom. Uvođenje sustava za učenje na daljinu u nastavu izazov je kako za učitelje, tako i za učenike koji su se ovom prilikom prvi put susreli s ovim načinom rada. Klasičnu nastavu u učionici informatike za učenike u osnovnoj školi nije moguće zamijeniti niti jednim drugim sistemom učenja i poučavanja, ali uz brojne prednosti klasična nastava ima i neke nedostatke i ograničenja.

Koji su razlozi zbog kojih u nastavni proces uvesti učenje na daljinu? Je li to potrebno i neophodno? Udovoljava li klasična nastava uz popratne sadržaje u tiskanom i digitalnom obliku svim zahtjevima nastavnog procesa? Uspijevamo li ostvariti ciljeve pojedine nastavne cjeline? Uspijevamo li nastavni proces individualizirati tako da bude primjeren svakom učeniku ili je primjeren samo „prosječnom“ učeniku? Uspijevamo li provesti proces praćenja, vrednovanja i ocjenjivanja učenika u potpunosti? Imamo li redovitu povratnu informaciju od svih učenika ili samo nekih? Udovoljavaju li klasični oblici i metode rada u učionici (koji su nam na raspolaganju) svim zahtjevima koje stavljamo pred sebe kao učitelje i svoje učenike? Zbog čega pojedini učenici ne uspijevaju svladati gradivo u onoj mjeri u kojoj oni sami žele i koliko mi od njih očekujemo? Imaju li neki učenici puno više interesa od ostalih, ali ih u okviru nastavnog rada nemamo vremena ni prostora u tome usmjeravati i pratiti?

Koji su glavni nedostatci i problemi u nastavnom procesu s učenicima koje poučavamo? U kojim elementima su moguća poboljšanja?

Možda kvaliteta nastave zadovoljava u potpunosti, ali su učenici zasićeni ponuđenim oblicima rada. Možda nove generacije učenika od nas očekuju i neki drugačiji pristup, a da mi učitelji nismo toga svjesni ili to nismo uočili?

Prije nego što krenemo s uvođenjem učenja na daljinu, treba pokušati odgovoriti na ova i slična pitanja. Tečaj koji planiramo izraditi treba biti oblikovan tako da, osim što će za naše učenike predstavljati nešto novo i drugačije, otklanja i neke nedostatke klasične nastave. Tečaj koji bi bio isključivo demonstracija novih mogućnosti, a ne nudi drugačije metodičko oblikovanje sadržaja, ne opravdava svoju svrhu.

Za izradu online tečaja izabrala sam nastavnu cjelinu tecajRješavanje problema i programiranje (MSW Logo) u sedmom razredu. Razlozi zbog kojih sam se odlučila izraditi tečaj su brojni, a ovdje navodim neke od njih. Način na koji su nastavni sadržaji programiranja predstavljeni u udžbeniku nije primjeren mogućnostima i predznanju većeg broja učenika koje poučavam, a isto se odnosi i na zadatke u vježbenici. Pojedini su učenici vrlo spori u zapisivanju bilješki s nastave, a bilješke su često netočne i nepotpune. Bilješke se ponekad i izgube zbog izgubljenog ili oštećenog prijenosnog medija. I jedno i drugo učenici ponekad navode kao razlog zbog kojeg se nisu kvalitetno pripremili za provjeru znanja. Učenici koji često izostaju, zbog specifičnosti nastavnih sadržaja koji se nadovezuju na prethodno gradivo, teško se mogu uključiti u rad na sljedećem nastavnom satu. Za primijetiti je da su učenici koji teže usvajaju sadržaje programiranja na nastavi uglavnom pasivni i trebaju stalnu podršku učitelja. Zbog nedostatka vremena nije moguće na svakom nastavnom satu dobiti povratnu informaciju o razini usvojenosti gradiva s prošlog nastavnog sata i o napredovanju svakog pojedinog učenika, a time i motiviranost učenika za redovito učenje pada. U okviru učioničkog rada iz istog razloga nije moguće detaljnije pregledati domaći uradak svakog učenika i ukazati na pogreške. Razlog loše pripremljenosti za provjeru znanja koji učenici navode je i nedostatak pitanja za uvježbavanje s ponuđenim točnim odgovorima, zbog čega motivacija učenika za učenje također pada.

Sve navedene situacije mogu se u određenoj mjeri otkloniti uvođenjem i dobrom organizacijom online tečaja koji će biti potpora i nadopuna klasičnoj učioničkoj nastavi u onim elementima koji su učenicima potrebni za uspješno svladavanje nastavnih sadržaja te dodatni poticaj za rad i aktivan odnos prema nastavnim sadržajima na nastavi i kod kuće.

Unutar sustava Moodle dostupan je velik broj izvora i alata za oblikovanje sadržaja i aktivnosti za učenike. Za razradu nastavnih sadržaja po nastavnim temama koristila sam mogućnost izrade poglavlja s podpoglavljima (“Book“). Aktivnosti koje su dostupne učenicima za uvježbavanje gradiva su Zadaće, Testovi i Igre. Struktura tečaja prikazana je na priloženoj slici.

struktura1struktura2

Učenici su bolje motivirani za učenje kad vjeruju da mogu uspjeti, a tečaj koji nudi raznolike načine rada na sadržaju to omogućava. Materijali za učenje su primjereniji učenicima i lako vjezbadostupni u svakom trenutku. Olakšano je zadavanje domaćih zadaća i pregled učeničkih radova, a učenici mogu zatražiti dodatno pojašnjenje komunikacijom unutar sustava. Moguća je redovita povratna informacija o razini usvojenosti znanja (za učitelja, ali i za sve učenike). Individualnim radom na testovima za uvježbavanje koji nude trenutnu povratnu informaciju moguće je postići aktivan odnos svih učenika prema nastavnim sadržajima i napredovanje vlastitim tempom. Omogućena je i suradnja učenika prilikom učenja.

Osim toga, učenici se ovim načinom rada upoznaju s novim tehnologijama i oblicima učenja koji su za njih dosad bili nepoznati, a koji su široko primjenjivi izvan okvira obvezne nastave. I na kraju, ne manje važno, učenici su vidjeli svrhu autentifikacije korisnika prilikom rada na sustavu i potrebu odgovornog pristupa radu.

Učenici su posebno dobro prihvatili vježbe za uvježbavanje gradiva u adaptivnom oblikuzadatak koje omogućuju da odmah nakon izbora odgovora dobiju povratnu informaciju o točnosti odgovora, mogućnost ponovnog odgovaranja i ponavljanja vježbe u neograničenom broju pokušaja. Aktivnost svih učenika na nastavnom satu na ovaj je način vidno porasla, što je dalo i znatno bolje rezultate. Učenici koji se teže snalaze s rješavanjem zadataka pokazali su znatan interes za igranje igrica kao što su Vješala i Milijunaš koje služe za ponavljanje i uvježbavanje osnovnih naredbi, i na nastavnom satu i kod kuće. Marljivijim učenicima više se svidjela mogućnost predaje domaćih uradaka i dobivanje povratne informacije i prije sljedećeg nastavnog sata.

milijunasvjesalo

Ovakvim načinom rada svi su učenici proveli znatno više vremena u aktivnom odnosu prema nastavnim sadržajima nego što bi to bio slučaj isključivo klasičnim načinom rada, što opravdava svrhu korištenja tečaja u nastavnom procesu.

Sjećam se vremena kad smo nastavu informatike izvodili bez LCD projektora. Danas više nitko ne može niti zamisliti kako bi izgledao sat informatike bez ovog nastavnog pomagala. Danas još uvijek mogu zamisliti nastavu bez potpore u obliku online tečaja, ali isto tako vjerujem da će uskoro doći vrijeme kad će se većina učitelja pitati kako smo ranije mogli raditi bez toga.

Jedna misao o “Online učenje u nastavi informatike u sedmom razredu

  1. Povratni ping: Najbolji smo | Pogled kroz prozor

Komentari su zatvoreni.