Digitalni materijali za nastavu matematike

u nižim razredima osnovne škole

sanja_loparic

Sanja Loparić

Uvod

imageHrvatski jezični portal navodi definiciju matematike: „Matematika je znanost koja se bavi apstraktnim i kvantitativnim odnosima među čistim veličinama (brojevima) i prostornim (geometrijskim) oblicima te pojmovnim tvorevinama i njihovim simbolima, uključuje i kvantitativne operacije i rješavanje kvantitativnih problema u primjeni.“ Riječ matematika dolazi od grčke riječi mathema, što znači nauka o veličinama, ali ima i veze s grčkom riječi manthànein, što znači učiti (hrvatski jezični portal).

Matematika je predmet koji većini djece nije omiljen, isto kao što je i učenje proces koji većini djece nije najdraži. Oni bi se radije igrali, stoga uvođenje računala u nastavu može biti od velike koristi nastavniku, ne samo kao motivacijski faktor već i za lakšu konkretizaciju i vizualizaciju složenih matematičkih procesa i koncepata.

Udruga Normala

Krajem 2007. godine skupina nastavnika matematike osnovala je udrugu pod nazivom Normala. Glavni je cilj te udruge promicanje informacijsko-komunikacijske tehnologije u nastavi matematike. Kako bi ostvarila svoj cilj, udruga je djelovala u više područja: lokaliziran je open source matematički program Geogebra, izrađen je niz matematičkih apleta (programa) koji pomažu kod učenja matematike, organizirane su radionice o upotrebi Geogebre za nastavnike, ali i za učenike te je održano niz stručnih izlaganja na raznim konferencijama i skupovima matematičara. Sve ove akcije bile su prvenstveno usmjerene na nastavu matematike u višim razredima osnovne škole i srednjoškolsku matematiku. Početkom ove godine izrađen je i niz matematičkih apleta (programa) naziva „Matematika u razrednoj nastavi“ koji se mogu primijeniti u razrednoj nastavi matematike.

Matematika u razrednoj nastavi

„Matematika u razrednoj nastavi“ nastala je sa željom da se učenicima u nižim razredima osnovne škole kroz niz vježbi i igrica, pokuša približiti matematika i motivira ih se na uvježbavanje, koje je njima ponekad zamorno. Navedene vježbe i igre su uz suglasnost autora Daniela Mentarda prevedene sa španjolskog jezika i prilagođene hrvatskom školstvu.

imageNakon ulaska na navedenoj mrežnoj stranici pojavljuje se popis apleta (programa) posloženih u skladu s Nacionalnim okvirnim kurikulumom u područja: brojevi, podatci i mjerenja, oblik i prostor i ostalo.

Unutar navedenih cjelina, kako bi se lakše snalazili, postoji još podjela i to kod brojeva: prebrojavanje i uspoređivanje, zbrajanje i oduzimanje, množenje i dijeljenje i ostalo, a kod cjeline oblik i prostor: geometrijska tijela i likovi te konstrukcije. Iza naziva svake vježbe navedeno je u kojem razredu, prema trenutno važećem Nastavnom planu i programu, bi se mogla primijeniti pojedina vježba, iako to može ovisiti o učeniku i o situaciji. Tako se na primjer „Majmun koji zna množiti“ može koristiti u 2. razredu kod učenja tablice množenja i u 3. razredu za ponavljanje tablice množenja prije uvođenja pisanog množenja. U geometrijskom dijelu ima nekoliko vježbi koje prelaze okvire razredne nastave, ali se ponekad mogu primijeniti na dodatnoj nastavi.

Korištenje vježbi i igrica je jednostavno. Klikom na naziv pokreće se određena tema. Neke od tema imaju već unaprijed ideje za korištenje, dok je kod nekih ostavljeno korisniku da sam osmisli kako će prolaziti kroz teme.

Primjeri

U nastavku je navedeno nekoliko primjera korištenja ovih materijala.

Primjer 1. Tko zadnji

imageOva je igra korisna kod savladavanja pojma djeljivosti brojeva i usvajanja pojmova parno/neparno. Igra se u dvoje. Na početku igre učenici se dogovore koliko trešanja žele podijeliti. Trešnje stave na pladanj i naizmjence uzimaju. Pobjednik je onaj koji posljednji uzme trešnju.

Na dnu ove mrežne stranice ima i niz potpitanja koja navode učenike na postupno zaključivanje – ako je broj trešanja paran, pobjednik je drugi igrač, a u slučaju neparnosti pobjednik je prvi igrač. Također, kad se govori o djeljivosti s brojem 2 može se zaključiti da ako je broj paran, učenici će imati podjednak broj trešanja. Ova se igra može iskoristiti u uvodnom dijelu sata kod obrade dijeljenja brojem 2, a bit će i zanimljiva učenicima za rad kod kuće.

Primjer 2. Majmun koji zna množiti

imageOva digitalna inačica obrasca koji se i u prošlosti upotrebljavao kao pomoć učenicima za savladavanje tablice množenja može oraspoložiti učenike i motivirati ih da nauče tablicu množenja. Kod korištenja „majmuna“ važno je da učenici sami pokušaju naći umnožak dva broja, a tek tada provjere pokazuje li i majmun isto rješenje.

Primjer 3. Opseg pravokutnika

imagePojam opsega pravokutnika zorno je predočen u ovoj vježbi. Važno je da učenici već u prvom susretu s pojmom „opseg“ shvate da je to zbroj duljina stranica, a ne 2*a+2*b ili 2*(a+b). Prelaskom kuglice po stranicama pravokutnika dolazi se do formule za opseg pravokutnika.

Primjer 4. Skrivači

Za uvježbavanje zbrajanja u 1. razredu može se iskoristiti ova inačica igrice Skrivači. Učenik nakon zbrajanja točkica na „kockicama“ pomiče Petra na broj koji predstavlja zbroj i pronalazi Maju. Kako bi se ponovila igrica, potrebno je kliknuti na gumbić reload u gornjem desnom uglu kako bi se na „kockicama“ stvorili novi brojevi.

image

Zaključak

Ovo je pregled samo nekoliko zanimljivih apleta (programa) koji se mogu primijeniti u matematici nižih razreda. Njihova upotreba nije ograničena samo na nastavu već može biti i kao dopuna nastavi za rad kod kuće. Apleti (programi) se mogu upotrijebiti u raznim dijelovima sata: kao uvod u neku temu, kao dio obrade, za uvježbavanje i ponavljanje. Upotreba digitalnih materijala u nastavi matematike svakako će osvježiti nastavu, motivirati učenike i potaknuti ih na učenje kroz igru i zabavu.

Literatura

Matematika u razrednoj nastavi (14.04.2012.)
Hrvatski jezični portal (14.04.2012.)

Jedna misao o “Digitalni materijali za nastavu matematike

  1. Povratni ping: Najbolji smo | Pogled kroz prozor

Komentari su zatvoreni.