Ostali servisi interneta i sigurnost na internetu

Pisana priprava za izvedbu nastavnog sata

zeljka_kraljic

Željka Kraljić

tablica1

1. Podjela:
1.1. Nastavne cjeline na jedinice:

1.1.1. Kratka povijest interneta, osnovni pojmovi interneta
1.1.2. WWW
1.1.3. Elektronička pošta
1.1.4. Ostali servisi interneta i sigurnost na internetu

1.2. Nastavne jedinice na teme:

1.2.1. Ostali servisi interneta
1.2.2. Sigurnost na internetu

1.3. Nastavna jedinica: Ostali servisi interneta i sigurnost na internetu

2. Ključni pojmovi: Adware, antivirusni program, anti-spyware alati, blog, brbljaonica, CMS, crv, društveni servisi, ftp, internetski forum, LMS, malware, mrežne novine, virus, phishing, prijevara, socijalni inženjering, spyware, trojanski konj, vatrozid.

3. Cilj nastavne teme/jedinice: Učenici će znati definirati ključne pojmove nastavne jedinice, koristiti naučeno u drugim nastavnim jedinicama i nastavnim predmetima te u svakodnevnom životu.

4. Oblici rada: frontalni, individualni, rad u paru.

5. Nastavne metode: metoda razgovora, metoda usmenog izlaganja, metoda demonstracije, rad na računalu.

1. PLAN NASTAVNOGA PROCESA

tablica2

tablica3

tablica4

2. TIJEK NASTAVNOGA PROCESA

2.1. Uvod (trajanje: 5 min)

Nastavna jedinica Ostali servisi interneta i sigurnost na internetu prirodni je nastavak nastavne jedinice Elektronička pošta koja je obrađena prethodni nastavni sat. Na početku sata učenici će otvoriti i rješavati križaljku u programu Hot Potatoes kojom će se ponoviti gradivo prethodnog sata. Nakon što učenici samoprovjere svoje znanje, projicirat ćemo rezultate na platno te zajednički komentirati rješenja i razjasniti nejasnoće.

2.2. Obrada novih nastavnih sadržaja i vježbanje (trajanje: 35 min)

Najaviti nastavnu jedinicu Ostali servisi interneta i sigurnost na internetu. Objasniti učenicima gdje se rabi i zašto je to potrebno učiti te ih tako motivirati za nastavak rada. Ovo će gradivo učiti kao dio osnovne informatičke pismenosti te kao dio sadržaja za polaganje državne mature iz informatike.

Upoznati učenike s načinom organizacije obrade nastavnih sadržaja.

Prezentacijom servisi_i_sigurnost_interneta.pptx koristim se tijekom obrade novih nastavnih sadržaja. Nakon ispričanih novih sadržaja nastavne teme Ostali servisi interneta učenicima podijelim nastavne listiće na kojima se nalazi kratka anketa o sigurnosti na internetu. Nakon što učenici završe s ispunjavanjem nastavnog listića, kratko prokomentiramo odgovore na pitanja.

Prezentacijom servisi_i_sigurnost_interneta.pptx koristim se tijekom obrade novih nastavnih sadržaja nastavne teme Sigurnost na internetu. Učenici se prijavljuju na svoje Facebook korisničke račune gdje zajednički postavljamo preporučene sigurnosne postavke računa objašnjavajući zašto je to važno.

2.3. Ponavljanje i provjeravanje (trajanje: 5 min)

Naučeno će se ponoviti i provjeriti rješavanjem kviza izrađenog pomoću programa Hot Potatoes. Učenici će otvoriti kviz pomoću mrežnog preglednika i riješiti ga. Po završetku rješavanja provjere znanja analiza će se projicirati preko projektora te će učenici i nastavnik dobiti povratnu informaciju o savladanom gradivu.

tablica5

PRILOZI

1. Prezentacija Ostali servisi interneta i sigurnost na internetu
2. Provjera znanja – križaljka izrađena u programu Hot Potatoes
3. Provjera znanja – kviz izrađen u programu Hot Potatoes

Jedna misao o “Ostali servisi interneta i sigurnost na internetu

  1. Povratni ping: Nekako s proljeća | Pogled kroz prozor

Komentari su zatvoreni.