Microsoft Interactive Classroom

matija_blagus

Matija Blagus

Mnogi od vas koriste Microsoft PowerPoint alat u nastavi kako bi na jednostavan i brz način nastavu učinili interaktivnom te kako biste učenicima prikazali razne multimedijske materijale. Kako bi proširio funkcionalnosti Microsoft PowerPoint alata i OneNote alata, Microsoft Education Labs napravio je program pod nazivom Microsoft Interactive Classroom. Radi se o besplatnom dodatku koji proširuje mogućnosti programa PowerPoint dozvoljavajući međudjelovanje s učenicima unutar same prezentacije. Na taj način možete jednostavno, unutar vaše postojeće prezentacije, postaviti kviz u kojem zahtijevate od učenika da odgovore na postavljena pitanja. Microsoft Interactive Classroom zahtijeva od predavača da na svojem računalu pokrene prezentaciju u PowerPointu te da, prema potrebi, odredi pitanja unutar prezentacije na koja želi dobiti odgovore od učenika. Učenici, s druge strane, koriste OneNote da bi stvarali zabilješke o nastavi te da bi odgovarali na postavljena pitanja. Program radi isključivo unutar lokalne mreže.

Opis programa i njegovo preuzimanje dostupno je na ovoj adresi.

Program radi na Windows XP i novijim operacijskim sustavima te je potrebno na računalu imati instaliran .Net Framework 3.5 SP1 ili noviju inačicu. Također je potrebno imati instaliran i Office paket koji mora imati barem PowerPoint (za predavača) i OneNote (za učenike). Podržane su inačice Office 2007 i 2010.

Instalacija programa je jednostavna te je nakon preuzimanja programa potrebno proći kroz uobičajeni čarobnjak za instalaciju.

Nakon instalacije pokretanjem PowerPointa dobivate novu karticu naziva Academic koji sadrži sastavnice za uređivanje (slika 1).

clip_image002Slika 1. Prikaz mogućnosti za Academic odjel unutar PowerPointa

Na prvoj slici vidimo kako možete odrediti nekoliko vrijednosti za pitanja. Uobičajeno su tu prisutni True/False (Istina/Laž) i Yes/No (Da/Ne) kao mogući predlošci za kviz te Multiple Choice (Višestruki izbor). Multiple Choice vam omclip_image004ogućava da sami odredite više odgovora na pitanja te koliko njih želite. Klikom na Multiple Choice dobivate izbornik u kojem odabirete koliko različitih odgovora želite imati na slajdu. Klikom na bilo koju od ponuđenih mogućnosti za odgovore otvara se novi slajd u prezentaciji te možete slobodno odrediti pitanje i odgovore (slika 2).

Slika 2. Određivanje pitanja i odgovora

U svakom trenutku možete dodati ili maknuti odgovor iz kviza. Klikom na tipku Add Choice dodat ćemo novi odgovor na slajd, dok klikom na tipku Delete Choice brišete zadnji odgovor u nizu.

Sljedeća od stvari koje možete odrediti jest grafički prikaz i vrijeme popunjavanja. Kada pokrenete prezentaciju, moguće je vidjeti postotak odgovora koji su dali učenici.
Klikom na trokutić pokraj mogućnosti Charts: iz padajućeg izbornika dobivate mogućnosti Bar Chart i Pie Chart. Te dvije mogućnosti predstavljaju tip grafa koji će se prikazati nakon odgovaranja na pitanje. Možete postaviti i vremensko ograničenje na postavljeno pitanje.
Klikom na trokutić pokraj mogućnosti Timer: iz padajućeg izbornika možete izabrati vrijeme trajanja pitanja ili pak upisati svoje. Time ograničavate vrijeme koje učenici imaju na raspolaganju za odgovaranje na pitanje. Zadnje dvije mogućnosti koje su vam dostupne jesu Start Session i Help. Help je uobičajena pomoć za program te klikom na tu tipku dobivate popis svih tema pomoći za program. Start Session vam omogućava dijeljenje prezentacije s učenicima.

Pokretanje dijeljenih prezentacija za predavače

Nakon što ste uredili vašu prezentaciju te odredili pitanja za učenike, potrebno je tu istu prezentaciju podijeliti s učenicima. Predavač na svojem računalu klikom na tipku Start clip_image006Session unutar PowerPoint alata pokreće Microsoft Interactive Classroom program te se otvara dijalog za postavke dijeljene prezentacije (slika 3).

Slika 3. Prozor Microsoft Interactive Classroom programa

Vidimo da je potrebno odrediti nekoliko vrijednosti prije nego što učenici mogu pristupiti prezentaciji.

Unutar polja Title: potrebno je upisati naziv prezentacije koja će biti dostupna učenicima, dok u polje Access Key (optional): upišete lozinku za pristupanje dijeljenoj prezentaciji, ukoliko to želite. Ako želite dijeljenu prezentaciju pokrenuti s nekog određenog slajda, potrebno je označiti clip_image007mogućnost Start session on the current slide. Da biste koristili sigurnu vezu (za to morate imati potvrdu), možete odabrati mogućnost Make this session more secure by using HTTPS (requires certificate). Klikom na Start pokrećete dijeljenu prezentaciju te ju sada vaši učenici mogu vidjeti na popisu dostupnih.

Slika 4. Postavke dijeljene prezentacije

clip_image009

Predavač na svojem računalu vidi prezentaciju s nekim dodatnim mogućnostima za upravljanje, kao što je i vidljivo na slici 5.

Slika 5. Prikaz dijeljene prezentacije (predavač)

clip_image011Slika 6. Prikaz mogućnosti dijeljene prezentacije (predavač)

Tijekom prezentacije moguće je dodati novi slajd ili pitanje klikom na tipke New Slide i Quick Poll (slika 6). Također su dostupne i mogućnosti uređivanja slajda, odnosno označavanja teksta i slično. Klikom na neki od predloženih označivača teksta možete neku stavku ručno označiti tijekom prezentacije, dok mogućnost Erase služi za brisanje takvih oznaka. Klikom na tipku Text možete dodati neki tekst na prezentaciju te pomoću dodatnih vrijednosti sa strane odrediti vrijednost i stil teksta. Kada dolazimo do slajda na kojem se nalaze kvizovi, potrebno je pokrenuti te kvizove klikom na tipku Start Poll. Učenici na clip_image013svojim računalima tada vide pitanje te počinje odbrojavanje vremena koje imaju na raspolaganju za davanje odgovora (ako smo ga prethodno odredili). Klikom na Stop Poll zaustavljate kviz te dobivate grafički prikaz odgovora koji su učenici dali (slika 7).

Slika 7. Grafički prikaz odgovora

Od mogućnosti pregleda dostupne su mogućnosti Normal i Expanded. Mogućnost Expanded zatvara dodatne izbornike te ostavlja središte na samoj prezentaciji. Session Details omogućava pregled trenutnih vrijednosti dijeljene prezentacije te primjerice koliko je učenika trenutno spojenu na tu prezentaciju. Klikom na mogućnost Stop Session zatvarate dijeljenu prezentaciju.

Pokretanje dijeljene prezentacije za učenike

Kako bi učenici mogli vidjeti dijeljenu prezentaciju s predavačkog računala, moraju pokrenuti program Microsoft OneNote. Nakon toga je na kartici Academic potrebno kliknuti na mogućnost Join Session (slika 8).

clip_image015
Slika 8. Prikaz mogućnosti unutar kartice Academic

clip_image017

 

Prikazuju se sve dijeljene prezentacije koje su trenutno dostupne na mreži te iz liste odabiremo onu na koju se želimo spojiti (slika 9).

Slika 9. Prikaz dostupnih dijeljenih prezentacija

Klikom na tipku Join pridružujete se prezentaciji. Ako prethodno niste odredili potvrdu, clip_image019program će vas upozoriti da ne koristite sigurnu vezu te je na sljedećem prozoru potrebno kliknuti na mogućnost Join Anyway. Kada se prezentacija pokrene, za svaki slajd u PowerPoint dobivate novu stranicu unutar OneNotea te za svaki od slajdova možete pisati vlastite komentare i zabilješke. Učenicima je to korisna mogućnost jer na taj način sve bilješke imaju u digitalnom obliku. Kada predavač pokrene pitanje, učenicima se prikazuje ekran kao na slici 10.

Slika 10. Prikaz pitanja za učenike

Odabirom jedne od mogućnosti (u našem slučaju A ili B) te klikom na tipku Submit, učenik odgovara na pitanje. Nakon što svi učenici odgovore na pitanje ili predavač zatvori to pitanje, stranice u OneNoteu se ažuriraju s grafičkim prikazom koji predstavlja odgovore. Kada je prezentacija gotova, učenik napušta dijeljenu prezentaciju klikom na mogućnost Leave Session.

Vidimo da je ovaj alat namijenjen predavačima kako bi na jednostavan način mogli provjeriti znanje svojih učenika. Mogućnosti su osnovne, tako da nije moguće provoditi složenije testove, ali je dobra pomoć kod ponavljanja i utvrđivanja gradiva gdje se može jednostavno provjeriti znanje učenika. Cilj ovog programa je olakšati međudjelovanje s učenicima kada koriste računala te dati učenicima mogućnost da vode digitalne bilješke na računalima.

Izrada online ankete

vilim_jurkovic

Vilim Jurković

Potrebe provođenja različitih anketa česte su u svim velikim sustavima pa zasigurno i u sustavu obrazovanja, na svim razinama. Mogu se, naravno, provoditi na papiru, ali to iziskuje mnogo posla, pogotovo u prikupljanju i analizi dobivenih podataka. Idealno je upotrijebiti mogućnosti računala i provoditi ih – online.
Na nedavno održanom stručnom skupu Info@Edu – informatika u obrazovanju sudionici su, kao i na završetku drugih većih stručnih skupova, trebali ispuniti anketu koja je organizatorima vrijedan izvor podataka za poboljšanja i ostvarivanja budućih skupova. Ali – na papiru. Zašto anketu ne bismo ostvarili online? Zašto svaki sudionik na svoju adresu elektroničke pošte ne bi dobio poveznicu za ispunjavanje ankete? I dalje je osigurana anonimnost, a organizatoru je dovoljno tek analizirati grafičke prikaze rezultata. Primjera primjene online anketa ima doista mnogo. Pogledajmo kako ih stvoriti.

Iako je online dostupno mnoštvo alata, i komercijalnih i besplatnih (npr. SurveyMonkey), za primjenu u školi vjerojatno je najbliži Google alat za obrasce (ankete) pod okriljem usluge Google Dokumenti (Google Docs). Sve što nam je potrebno jest Google račun, kojeg mnogi već koriste i za svoju elektroničku komunikaciju. I naravno, na papiru osmišljena anketa koju želimo postaviti na internetu i osigurati njimageenu dostupnost s bilo kojeg računala s vezom na globalnu mrežu.

Svojim Google korisničkim računom prijavimo se na Google Dokumente (Google Apps)

Slika 1. Anketa – Google Dokumenti

imageSlika 2. Anketa – Prijava s Google računom

Nakon uspješne prijave pred nama će biti početna stranica Dokumenata na kojoj će biti imagevidljivi svi naši postojeći dokumenti, a možemo otpočeti i s izradom novog tako što ćemo kliknuti na gumb IZRADI.

Slika 3. Anketa – Sučelje Google Dokumenata

Odmah možemo primijetiti da nam je ponuđena obrada teksta, izrada prezentacija, imageproračunskih tablica, obrazaca, crteža,… Nas ovdje zanima Obrazac jer njime možemo izraditi željenu anketu, učiniti ju dostupnom na internetu, automatski spremati prikupljene podatke u jednu proračunsku tablicu iz koje se stvara prezentacija podataka za analizu. Obrazac nam daje sve što nam je potrebno za provođenje online ankete.

Slika 4. Anketa – Izbornik Google Dokumenata

Odabirom izrade novog obrasca dobit ćemo prozor:

imageSlika 5. Anketa – Stvaranje novog obrasca

Odmah ćemo odrediti naslov obrasca i ukratko navesti na što se on odnosi te krenuti sa stvaranjem prvog pitanja.

imageSlika 6. Anketa – Naslov obrasca i stvaranje prvog pitanja

Svako pitanje ima svoj glavni tekst i tekst pomoći za odgovaranje. Odabiremo jedan od 7 tipova pitanja, a kvačicom određujemo je li odgovor nužan (Postavi za obvezno pitanje). Ako izrađujemo više stranica ankete, razdvojenih prijelomom, imamo mogućnost i automatskog preskakanja nekih pitanja, ovisno o odgovoru ispitanika. Uz imagesvako pitanje s desne strane imamo dostupne alate: Uređivanje, Udvostruči i Izbriši.

Slika 7. Anketa – Alati

Koji se tipovi pitanja mogu koristiti, najbolje možemo vidjeti iz primjera na slici:

imageimage
Slika 8. Anketa – Tipovi pitanja      Slika 9. Anketa – Tipovi pitanja

Dostupni su sljedeći tipovi pitanja:

 • Višestruki izbor (samo jedan odgovor)
 • Odabir s popisa
 • Potvrdni okviri (više mogućih odgovora)
 • Tekst
 • Tekst članka
 • Mjerilo
 • Rešetka

Svi podatci koje anketom prikupimo spremaju se u jednu proračunsku tablicu. I ako napravimo klik pokazivačem mišem na naš obrazac u glavom prozoru Dokumenti vidjet ćemo sva naša pitanja u gornjem retku proračunske tablice. Ako je anketa već i provođena, tu će se nalaziti i odgovori ispitanika.

image
Slika 10. Anketa – Proračunska tablica za smještaj obrasca

Izuzetno je važno da takvu tablicu možemo preuzeti (spremiti) u najrazličitijim formatima (Excel, PDF, … ). U izborniku odaberemo Datoteka –> Preuzmi kao –> odaberemo željeni format s popisa. Želimo li se opet vratiti uređivanju obimagerasca odaberemo tu mogućnost u izborniku na Obrazac –> Uređivanje obrasca.

Slika 11. Anketa – Sve mogućnosti uređivanja obrasca

Izbornik uređivanja obrasca:

 • Dodaj stavku – stvaramo novo pitanje uz odabir njegova tipa. Omogućuje i stvaranje zaglavlja te prijelom stranice želimo li našu anketu podijeliti na zasebne dijelove.
 • Tema – ako ne odabiremo neku drugu temu (izgled) naše ankete postavljena je tema Plain. Kod odabira drugih tema moramo paziti podržavaju li sve naše fontove ( Č,Š…)
 • Ovaj obrazac pošalji putem elektroničke pošte – direktno slanje obrasca
 • Pogledaj odgovore – pregledavamo ih u proračunskoj tablici ili u sažetku u kojem su svi prikupljeni podatci prikazani grafički (idealno za analizu)
 • Druge radnje – nudi mogućnost ugradnje HTML koda na neku mrežnu stranicu koji vodi na određenu anketu (Ugradi). Mogućnost Uređivanje potvrde služi stvaranju automatskog odgovora ispitaniku nakon odaslane ispunjene ankete.
 • Spremljeno – sprema promjene na obrascu

imageOsim lakoće prikupljanja podataka Google Obrasci pružaju mogućnost njihove jednostavne i učinkovite analize kroz grafički prikaz.

Slika 12. Anketa – Sažetak odgovora – grafički prikaz prikupljenih rezultata

Postavlja se još pitanje koja je adresa našeg obrasca na internetu? Koju poveznicu možemo postaviti na mrežnoj stranici ili kopirati u elektroničku poruku kako bismo ga poslali ispitanicima?

Kako bismo to saznali odemo na prikaz obrasca u proračunskoj tablici (Pogledaj odgovore ð Proračunska tablica). U prikazu proračunske tablice u izborniku odaberemo Obrazac ð Prijeđi na aktivni obrazac. Pred nama će biti prozor za ispunjavanje obrasca (onako kako će ga vidjeti ispitanici). U istom tom prozoru u adresnoj liniji internetskog preglednika nalazi se mrežna adresa naše ankete koju je dovoljno označiti pokazivačem miša i kopirati u elektroničku poruku ili neko drugo mjesto kao pimageoveznicu. Takve su adrese duge i komplicirane i stoga je važno da ih uvijek označimo od početka do kraja i kopiramo.

Slika 13. Anketa – pokretanje obrasca (ankete) u pogledu koji će vidjeti ispitanici

Kako bismo osigurali da našoj anketi mogu pristupiti ispitanici, moramo osigurati dijeljenje stvorenog obrasca. U glavnom prozoru Google Dokuimagementi napravimo desni klik na obrazac (dokument) koji želimo dijeliti (slika 13) –> Dijeli –> Dijeli.

Slika 14. Anketa – Dijeljenje dokumenta

imageNakon odabira mogućnosti Dijeli javlja se prozor u kojem je vidljivo da je dokument trenutno postavljen kao Privatno, a mi želimo da mu pristupe svi koji imaju poveznicu.

Slika 15. Anketa – Postavljanje dijeljenja dokumenta

imageU prozoru postavimo mogućnost Svatko s vezom i to potvrdimo sa Spremi. Tada će naš dokument dobiti atribut Dijeljeno i postat će dostupan svima koji imaju poveznicu do njega.

Slika 16. Anketa – Postavke dijeljenja – Svatko s internetskom vezom

Provođenje anketa online silno može pojednostaviti postupak prikupljanja podataka i njihove analize, a jednostavnost stvaranja i ostvarivanja može biti dobar razlog za primjenu čak i u obrazovanju.

Centar izvrsnosti iz informatike u Međimurskoj županiji

ivana_ruzic

Ivana Ružić

Sažetak

Centar izvrsnosti iz informatike u OŠ Podturen središnje je mjesto u Međimurskoj županiji naprednog informatičkog obrazovanja i podizanja inovativnog kapaciteta županije. Misija Centra je razvijanje i njegovanje kreativnosti pojedinca, povezivanje i ostvarivanje međusobne suradnje sudionika obrazovnog procesa svih razina i privrede te pružanje potpore pojačanom korištenju informacijsko-komunikacijske tehnologije.

KLJUČNE RIJEČI: Centar izvrsnosti iz informatike u Međimurskoj županiji, Osnovna škola Podturen, programiranje, multimedija, otvoreni kod, informatika

U veljači 2011. godine u Međimurskoj županiji započela su s radom tri Centra izvrsnosti iz: informatike i matematike, hrvatskog i stranih jezika te iz prirodne grupe predmeta. Ulaganjem u obrazovanje nadarenih i darovitih učenika s područja cijele županije, Međimurska županija osigurala je financijska sredstva za rad Centara. Svi su programi za polaznike besplatni, a osiguran je i besplatan prijevoz polaznika.

Osnovna škola Podturen na čelu s ravnateljicom Marijanom Cerovec osigurala je sve plakatpotrebne administrativno-tehničke, materijalne i prostorne uvjete za održavanje rada Centra te je okupila tim predavača koji su zajednički razradili i osmislili programe za učenike osnovnih i srednjih škola. Rad Centra podržali su i međimurski gospodarstvenici svojim donacijama.

Slika 1. Plakat

otvorenjeCentar izvrsnosti iz informatike u Međimurskoj županiji sa sjedištem u Osnovnoj školi Podturen započeo je s radom 9. veljače 2011. godine, na Dan sigurnijeg interneta predavanjem o sigurnosti na internetu gospodina Marka Drenovačkog i gospodina Tomice Kaniškog iz Microsoftovog inovacijskog centra u Varaždinu.

Slika 2. Svečano obilježavanje početka rada Centra

Polaznici Centra najbolji su učenici na ovom području iz svih osnovnih i srednjih škola Međimurske županije. Centar izvrsnosti iz informatike svojim polaznicima nudi različite programe kroz koje je omogućeno stjecanje novih znanja i vještina te ostvarivanje međusobne suradnje u ugodnoj prijateljskoj atmosferi kroz rad u malim grupama.

Ponuđeni programi nude stjecanje dodatnih znanja učenika kao pripremu za natjecanja iz informatike i polaganje ispita državne mature iz izbornog predmeta informatike, ali i stjecanje novih znanja i vještina iz područja koja nisu ili su vrlo malo zastupljena u nastavi, razvijanje kreativnosti i otvorenosti prema različitim programskim alatima.

Današnji programerski svijet prepun je izuzetno moćnih programskih jezika, a ono što se s njima može izvesti, ograničeno je samo maštom programera. Ponuđenim programima želimo razvijati otvorenost učenika prema svim alatima te učenikova znanja dovesti na dovoljno visoku razinu da se učeniku omogući jednostavan prijelaz u radu s različitim alatima te razvije svijest o slobodi izbora alata.

Sve ponuđene programe zajednički je osmislio i razradio tim predavača koji dolaze iz sustava osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja. Svi predavači u Centru izvrsnosti iz informatike su u svojem radu s učenicima, znanstvenom i stručnom području ostvarili zavidne rezultate i vrsni su poznavatelji područja za koja su osmislili programe.

U protekloj školskoj godini Centar je od veljače do lipnja pohađalo preko stotinu polaznika u 12 različitih programa: Programiranje za početnike u C++, Small Basic, Qbasic, Logo, Multimedija, Izrada mrežnih stranica, Osnove informatike, Izrada računalnih igara i Otvoreni kod. Završetak rada Centra izvrsnosti obilježen je zajedničkim izletom za sve učenike, polaznike Centra i predavače, a posjetili smo rodno mjesto Nikole Tesle – Smiljan kraj Gospića i velebitsko utočište za mlade medvjede. Mizletemorijalni centar „Nikola Tesla“ oduševio je sve polaznike s prikazom rada nekoliko od ukupno 120 patenata slavnog izumitelja koji se koriste u svakodnevnom životu. Na vlastitoj smo koži isprobali rad transformatora i bežično prenošenje struje te se poigrali na neobično patentiranom igralištu u dvorištu.

Slika 3. Izlet u Smiljan

Ove školske godine Centar izvrsnosti započeo je s radom u studenom, a svojim polaznicima nudi sljedeće programe: Izrada igara (Game maker i Kodu), Izrada mrežnih stranica (MS Expression Web), Multimedija (digitalna fotografija i video, animacije), Otvoreni kod, Osnove informatike, QBasic i Visual Basic.

U program rada grupe QBasic uključio se i Tonko Sabolčec, učenik XV. gimnazije u Zagrebu, a bivši učenik Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ u Svetom Juraju na Bregu. Tonko redovito ostvaruje zavidne rezultate na natjecanjima iz informatike: 2. mjesto na Hrvatskom otvorenom natjecanju iz informatike, 2. mjesto na državnom natjecanju iz tonkoinformatike – Infokupu, sudjelovao je na Informatičkoj olimpijadi u svibnju 2011. u Zagrebu te na Juniorskoj međunarodnoj olimpijadi koja se održava od 1. 12. do 10. 12. u Durbanu – JAR. Svoja znanja i bogato iskustvo podijelio je s polaznicima grupe i motivirao ih u daljnjem radu.

Slika 4. Radionica na kojoj je sudjelovao Tonko Sabolčec

U vremenu kad polaznici Centra marljivo rade i pripremaju se za natjecanja iz informatike Infokup, pozdravljamo Vas do sljedećeg javljanja s novim zanimljivostima iz Centra izvrsnosti iz informatike.

Božićna čarolija u I. osnovnoj školi Čakovec

ivana_ruzic 

Ivana Ružić

Unatoč tome što je ovoga prosinca nedostajalo snijega, u I. osnovnoj školi Čakovec božićne čarolije, dobrote i veselja bilo je i više nego dovoljno.

Učenici i učitelji škole, pod vodstvom pedagoginje Dubravke Kečkaš i prof. glazbene kulture Bojane Terzo, organizirali su dobrotvornu priredbu s ciljem sakupljanja novčanih sredstava namijenjenih kao pomoć za liječenje i ostvarenje terenske nastave učenika slabijeg materijalnog statusa.

Učenici 6.a, 6.b i 7.d razreda s učiteljicom engleskog jezika Ivanom Mesarić i učiteljicom informatike Ivanom Ružić razmjenjivali su božićne čestitke i želje, upoznavali gradove, škole i božićne običaje te gradili prijateljstva sa 17 škola diljem Europe u eTwinning projektu „Christmas cards with a smile from Europe“.

Ključne riječi: I. osnovna škola Čakovec, Božić, dobrotvorna priredba, eTwinning

Dobrotvorna priredba

prodajaU najvećoj i najstarijoj školi u Međimurju učenici, roditelji i djelatnici škole su po prvi put zajedničkim snagama organizirali dobrotvornu priredbu s ciljem sakupljanja novčanih sredstava namijenjenih kao pomoć za liječenje i ostvarenje terenske nastave učenika slabijeg materijalnog statusa.

navijaciceSlika 1. Prigodna prodaja

Na priredbi su se predstavili učenici škole (sadašnji i bivši) sa svojim različitim hobijima i talentima: pjesmom, plesom, sviranjem, žongliranjem, glumom,…

Slika 2. Nastup navijačica Livi

Uz predstavljanje različitih izvannastavnih aktivosti u školi, učenici su se predstavili i svojim izvanškolskim aktivnostima pa smo imali prilike vidjeti nastupe studija suvremenog bend8cplesa Teuta, plesnog centra Livi, cheerleaders Livi, osnovne baletne škole Čakovec, gimnastičkog kluba Marijan Zadravec Macan Čakovec, karate kluba Šotokan-Globus, a posebno izdvajamo nastup grupe Nexus i Rebeke Posavec koji su bili finalisti showa Supertalent.

Slika 3. Nastup benda 8. c razreda

karatistiOsim nastupa učenika, na priredbi su nastupili i gosti Marija Jambrošić, glazbeni sastav Novi zvuk i Marko Košutić. Ovim putem zahvaljujemo na sponzorstvu u vidu tehničke podrške Timu Vucković.

Slika 4. Nastup karatista

Prije i poslije same priredbe organizirana je prodaja prigodnih učeničkih radova te su učenici i na taj način predstavili svoja znanja i vještine i pomogli ostvarenju zajedničkog cilja.

Oduševljeni nastupima na priredbi, radovima učenika, angažiranosti svih pozvanih u ostvarenju zajedničkog cilja jednoglasno smo odlučili da ćemo ovakvu dobrotvornu priredbu obvezno ponoviti, i to već za Valentinovo.

Christmas cards with a smile from Europe

Učenici 6.a, 6.b i 7.d razreda božićne čestitke i želje, običaje i tradiciju Međimurja predstavili su učenicima u 17 škola diljem Europe: Francuskoj, Njemačkoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Španjolskoj, Portugalu, Grčkoj, Poljskoj, Turskoj, Rumunjskoj, Švedskoj, Finskoj, Danskoj, Nizozemskoj, Litvi, Danskoj, Slovačkoj te dalekom Reunionu – francuskom otoku u Indijskom oceanu.

pismaSvi sudionici projekta izrađivali su božićne čestitke, ispunili ih božićnim željama te poštom poslali u sve škole. Osim čestitaka, izrađivali smo i razmjenjivali digitalne materijale poput prezentacija, filmova, pjesama i sl.

Slika 5. Slanje čestitki

Upoznali smo pravi grad iz bajke – Salamacu u Španjolskoj, naučili da u Portugalu svećenik blagoslivlja domove svojih vjernika za Uskrs, na Reunionu se za Božić priređuju veliki vatrometi na obali, a učenici su za Božić na ljetnim praznicima. U Bugarskoj i Rumunjskoj tradicionalno jelo za Božić je sarma i još niz zanimljivosti iz svih dijelova Europe.

otvaranjeotvaranje2
Slike 6 i 7. Otvaranje i čitanje pristiglih čestitki

Više o samom projektu možete saznati ovdje.

Oduševljeni novim znanjima i prijateljstvima, uključili smo se u nove projekte sa željom da gradimo nova poznanstva i prijateljstva te upoznajemo nove krajeve i njihove posebnosti.

Online tečajevi za učitelje udruge Zvono

dubravka_petkovic

Dubravka Petković

Sažetak

Ovaj rad sadrži opise online tečajeva koje provodi Udruga hrvatskih učitelja razredne nastave Zvono, razloge nastanka tečajeva, koji su im ciljevi i kome su namijenjeni.

Ključni pojmovi: učitelji, obrazovanje, neformalno učenje, primjena u nastavi, IKT tehnologija

Zašto i kako su nastali tečajevi?

Nacionalni okvirni kurikulum daje smjernice za promjenu načina poučavanja, između ostaloga, i za uporabu IKT-a u nastavi zbog ostvarivanja ishoda pojedinih predmetnih kurikuluma.

Svjesni smo činjenice da mnogi učitelji nisu dovoljno i primjereno obrazovani za uporabu istoga pa im je potrebna podrška i u tom pogledu. Sve je započelo na Forumu razredne nastave gdje smo izrađivali, kako smo ih mi nazvali, „slikopriče“ kao upute za uporabu nekih IKT alata i programa. Kako razvoj tehnologije svakoga dana napreduje, tako se i nekolicina kolega s Foruma razredne nastave nastavila obrazovati te su završili tečaje za izradu tečajeva u Moodlu, a ja sam završila i E-learning akademiju. Potaknuti idejama stečenim na obrazovnim radionicama pri Udruzi hrvatskih učitelja razredne nastave Zvono, osnovana je Informatička skupina.

Cilj skupine bio je osmišljavanje načina kako pomoći učiteljima da nauče koristiti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju i kako ih potaknuti da unaprijede poučavanje.

U tu svrhu osmišljena su i izrađena, za sada, dva online tečaja u LMS sustavu Moodle koja se provode ove školske godine, a nekolicina ih je u pripremi.

Kome su namijenjeni?

Tečajevi su namijenjeni prvenstveno učiteljima razredne nastave, no svatko koga zanima sadržaj nekog od tečajeva dobrodošao je. Dakle, svima onima koji su svjesni potrebe za promjenama u poučavanju, koji žele biti korak bliže novim e-generacijama.

Koje su prednosti ovakvih online tečajeva?

Kao način obrazovanja odabrali smo online tečajeve jer smatramo da je takav način učenja najprimjereniji kolegama učiteljima koji pored golemih obveza u školi i u obitelji nemaju vremena sjediti satima u nekoj učionici. Ovaj način pruža im mogućnost učenja kada žele i koliko žele.

Što je potrebno za pohađanje tečajeva?

Naravno, osim dobre volje da se potroši vrijeme na ovakav vid neformalnog učenja, potrebna su neka predznanja koja su opisana u svakom tečaju. Zajedničko im je poznavanje osnova rada na računalu.

Tečajevi se provode u Carnetovom LMS sustavu Moodle te je polaznicima potreban elektronički identitet AAI@edu. Naravno, potrebno je računalo i internetska veza.

Koliko vremena traje jedan tečaj?

Vrijeme trajanja tečaja je 4 tjedna, no to ovisi o tempu rada svakog polaznika.

Tečajevi

1.Uporaba MS PowerPointa

Mentor i autor tečaja: Dubravka Petković

Prvo što ćete se zapitati jest što će nekome tečaj imageMicrosoft PowerPointa. Ne radi se o tečaju na kojem se svladavaju osnove Microsoft PowerPointa. Ovo je tečaj koji otkriva mogućnosti ovog programa za koji nema nikakvog oblika obrazovanja na našem tržištu. Tečaj bismo mogli nazvati i Radionica za izradu kvizova i igrica pomoću Microsoft PowerPointa te uporaba istih u nastavi.

Slika 1. Naslovnica tečaja Uporaba MS PowerPointa

Ciljevi tečaja:

 • upoznavanje s mogućnostima programa Microsoft PowerPoint pri izradi prezentacija
 • stjecanje znanja i vještina za izradu vlastitih prezentacija i primjena istih u nastavnim sadržajima.

Nakon završenog tečaja polaznici mogu:

 • stvarati prezentacije sukladno pravilima
 • procijeniti kada će i na koji način primijeniti prezentaciju tijekom nastavnog procesa
 • stvarati kvizove, igrice i sl. koristeći animacije, poveznice i prijelaze u Microsoft PowerPointu.

Način rada

Rad na tečaju je, prije svega, samostalan. Komunikacija s učiteljem (mentorom) odvija se putem foruma i poruka u eMail listi.

Tečaj je prvenstveno zamišljen kao tečaj praktičnog rada bez puno teorije.

Tijekom rada polaznici mogu usvajati znanja uz pomoć vježbi i završnog zadatka, a da bude zanimljivije – vježbe se boduju.

Sadržaj tečaja prikazan je pisano u lekcijama, no većim dijelom u obliku videouputa.

2. Izrada razredne mrežne stranice u Google Siteu

Mentori i koautori tečaja: Dubravka Petković i Sandra Vuk

imageMrežna stranica razreda prvenstveno je rad koji pokazuje suradnju učiteljica i roditelja. Za ovaj tečaj odabrali smo Google Site jer je besplatan i povezan s ostalim Googleovim alatima koji omogućavaju lakši rad.

Slika 2. Naslovnica tečaja Izrada razredne mrežne stranice

Ciljevi:

 • upoznati Google Site kao mrežnu lokaciju za izradu razredne mrežne stranice
 • steći znanja i vještine za izradu vlastitih mrežnih stranica razreda.

Na kraju tečaja polaznici mogu:

 • koristiti Google Site za izradu mrežnih stranica razreda
 • upoznati program za obradu slike (Picasa)
 • upoznati program za obradu zvuka (Audacity)
 • koristiti predviđene programe pri izradi sadržaja mrežne stranice
 • pridržavati se osnovnih pravila dizajna
 • ovladati korištenjem elektroničke pošte (Gmaila) te prostora za pohranu dokumenata Google Docs.

Način rada opisan je u prvom tečaju i gotovo je identičan.

Vrednovanje tečajeva

Tečajeve je do sada završilo oko tridesetak polaznika (oba tečaja), a u tijeku su oba tečaja s još 15-tak polaznika u svakom tečaju.

Anketama koje smo proveli na kraju tečajeva dobili smo samo pozitivne reakcije polaznika – od zadovoljstva načinom učenja do želje da pohađaju još takvih tečajeva i sl.

Nakon završenog tečaja polaznicima Udruga Zvono izdaje uvjerenje o završenom tečaju.

Na kraju, to nije sve. Tečajevi su besplatni. Nas nekolicina entuzijasta radi ovo volonterski.

Svi koji žele pristupiti tečajevima, dobrodošli su. Termini održavanja objavljeni su na mrežnim stranicama Udruge hrvatskih učitelja razredne nastave Zvono.

CARNetove vijesti

CARNet

CARNet

Novo nagradno natjecanje Portala za škole

Povodom jubilarnog petog rođendana, 1. ožujka 2012. godine, Portal za škole organizira nagradno natjecanje pod nazivom “Rođendanska petica”. Riječ je o dvostrukom natjecanju u kojem mogu sudjelovati svi učenici i nastavnici hrvatskih osnovnih i srednjih škola, svaki u svojoj kategoriji. Više

Pokrenuta online registracija besplatnih .hr i .from.hr domena

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet uspostavila je, s danom 1. siječnja 2012. Godine, online sustav registracije besplatnih .hr i .from.hr domena. Uvođenjem online registracija potpuno se napušta dosadašnji način registracije putem papirnatih obrazaca i za korisnike se cijeli proces bitno olakšava i ubrzava. Više

Objavljen Portal Baltazar

Dana 21. prosinca 2011. godine na adresi baltazar.carnet.hr započeo je s radom CARNetov videoportal Baltazar koji sadrži cjeloviti pedagoško-obrazovni program Zagreb filma. Više

Početak 2. semestra nastave u jubilarnoj godini CARNetove E-learning akademije

Prijelazna radionica koja će se održavati od 13. do 16. veljače označit će početak nastave 2. semestra još jedne generacije polaznika programa CARNetove E-learning akademije, online obrazovnog programa za korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije u obrazovanju. Više

Sedam godina CARNetovih online tečajeva

CARNetovi online tečajevi uz podršku online mentora, namijenjeni učiteljima i nastavnicima osnovnih i srednjih škola te studentima i nastavno-znanstvenom osoblju na fakultetima i institutima, održavaju se već sedmu godinu. Više

e-Dnevnik za učenike

e-Dnevnik za učenike je mrežni program koji od drugog polugodišta 2012. godine omogućava učenicima pregled ocjena, izostanaka i bilježaka koje su upisali nastavnici u e-Dnevnik sustav. Više

Nova inačica brošure “Zaštitite privatnost na Facebooku”

Ukoliko još uvijek niste saznali sve informacije o opasnostima kojima se izlažete prilikom postavljanja osobnih podataka i sadržaja na najpopularniju društvenu mrežu i ako ne znate podesiti svoj profil na Facebooku tako da pritom sačuvate privatnost, svakako vam preporučujemo novu inačicu brošure Nacionalnog CERT-a “Zaštitite privatnost na Facebooku”. Više

Školski laboratorij se nastavlja i u 2012. godini

British Council u Hrvatskoj, u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje i Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom – CARNet, objavljuje natjecanje za učenike srednjih škola u prezentaciji znanstvenih tema iz srednjoškolskog gradiva. Više