„Sigurniji internet“ u nastavi informatike šestog razreda

valentina_pajdakovic

Valentina Pajdaković

Sažetak rada:

Obveza svakog učitelja informatike jest poučiti učenike pravilima ponašanja na internetu i upoznati ih s opasnostima s kojima se susreću korisnici interneta. U članku možete pročitati kako se ovi vrlo opširni sadržaji mogu uspješno uključiti u ostale nastavne teme informatike u šestom razredu.

Razrada:

Organizirati i provesti različite aktivnosti u razrednom odjelu i u školi povodom Dana sigurnijeg interneta obveza je svakog učitelja informatike, ali i razrednika i stručno-razvojne službe koja djeluje u školi. Informacije koje učenicima tom prilikom pružamo dovoljne su da učenike potaknemo na razmišljanje i motiviramo za daljnje proučavanje sadržaja koji ukazuju na opasnosti s kojima se možemo suočiti na internetu, ali ne i sveobuhvatne. Kod učenika je potrebno razvijati svijest o potrebi stalnog obavještavanja o opasnostima koje prijete neobaviještenim i neiskusnim korisnicima interneta.

Kada je riječ o temi „Sigurniji Internet“, sadržaji o kojima bi učenike trebalo obavijestiti su vrlo opsežni stoga predlažem da se nastavni sadržaji informatike organiziraju na način da se ova tematika uključi unutar propisanih nastavnih tema informatike kroz dulji vremenski period kako bi učenici osjetili važnost tih sadržaja i iste redovito ponavljali. U nastavku dajem prijedlog organizacije i metodičke razrade nastavnih sadržaja informatike u šestom razredu kako sam ih ja ostvarivala prošle školske godine.

Projekt „Sigurniji internet“ provela sam s učenicima kroz nekoliko faza koje uključuju radovi u wordunastavne sadržaje iz cjelina Obrada teksta, Internet i Multimediji, koje sam u nastavnom planu i programu šestog razreda planirala upravo tim redoslijedom (u razdoblju od siječnja do svibnja). Nakon što su učenici ovladali programom za obradu teksta, obnovili i proširili znanja potrebna za pronalaženje sadržaja na internetu te dobili osnovne informacije o opasnostima interneta, uslijedila je prva faza projekta koja je imala za cilj stvoriti i oblikovati tekstualni dokument sa slikama, koji detaljnije opisuje određenu opasnost interneta ili način zaštite, te istu predstaviti u razrednom odjelu. Najuspješniji radovi izloženi su na panou u školskom hodniku povodom Dana sigurnijeg interneta. Detaljni opis aktivnosti u projektu prikazan je u priloženom dokumentu.

Za domaću zadaću učenici su dobili zadatak pripremljeni tekst preoblikovati u oblik intervjua da bi bio prikladan za snimanje radioemisije (što su učenici izradili uz pomoć pano1učiteljice hrvatskog jezika). Nakon uspješne provedbe prve faze projekta, na sljedećem nastavnom satu učenici su naučili koristiti program za snimanje audiozapisa (Audacity). To su znanja koja su potrebna za provođenje druge faze projekta – snimanje radioemisije prema prethodno pripremljenom tekstualnom predlošku u formi intervjua (rad u paru). Nakon izrade i montaže audiodatoteka, uslijedilo je zajedničko slušanje svih radioemisija. Učenici su također dobili mogućnost da u suradnji s razrednikom svoje radove predstave ostalim učenicima na satu razrednog odjela, jer određeni broj učenika nije uključen u nastavu informatike.

Treća faza projekta uslijedila je nakon što su učenici naučili rukovati kamerom i nakon što su ovladali postupkom izrade videouratka. Cilj treće faze projekta bio je stvoriti videouradak informativnog karaktera u kojem će učenici predstaviti znanja o pravilima ponašanja na internetu koja su stekli u prethodnim fazama projekta, a ujedno o tome poučiti i druge učenike u razredu. Zajedničkim radom dogovoreno je koja su to pravila ponašanja koja bi trebali znati svi učenici koji se koriste internetom (što su učenici pripremili koristeći informacije dostupne na portalima koje su koristili u dosadašnjem radu na projektu), podijeljene su uloge i krenulo je snimanje. Detaljan opis aktivnosti u ovoj fazi projekta također je opisan u priloženom dokumentu. Nakon montaže filma najuspješniji radovi prikazani su ostalim učenicima na satu razrednog odjela, kao i roditeljima na roditeljskom sastanku svakog razrednog odjela koji je sudjelovao u projektu.

Zaključak:

Glavna prednost ovakvog pristupa nastavnim sadržajima jest izravni kontakt učenika sa sadržajima koji govore o pravilima ponašanja i opasnostima na internetu, tijekom dužeg vremenskog razdoblja, što doprinosi kvaliteti usvojenog znanja učenika. Sudjelovanjem u projektu učenici su naučili koristiti internet za sakupljanje informacija i proširivanje znanja, obraditi i oblikovati informacije u traženi oblik, uspješno raditi i komunicirati u paru i u timu te poštivati prava autora i izvođača. Ovakvim načinom rada kod učenika razvijamo vještinu povezivanja nastavnih sadržaja, svijest o potrebi pravilnog i odgovornog korištenja usluge interneta kao i osjećaj odgovornosti za vlastite postupke.

Jedna misao o “„Sigurniji internet“ u nastavi informatike šestog razreda

  1. Povratni ping: Pogled i na lavinu, ako treba | Pogled kroz prozor

Komentari su zatvoreni.