Mrežna stranica; suradnja roditelja, učenika i učitelja

sandra_vuk

Sandra Vuk

Sažetak

U članku je predstavljeno iskustvo, mogućnosti, sadržaj i razvoj suradnje učitelja, roditelja i učenika jednog razrednog odjela putem razredne mrežne stranice. Autorica ima višegodišnje iskustvo s ovakvim oblikom suradnje, ovdje je predstavljena mrežna stranica ovogodišnjeg 1.b razreda OŠ „August Šenoa“ iz Zagreba. Na tragu je općih didaktičkih načela, a s jasnom sviješću za novim potrebama suvremenog društva primijenjene, lako dostupne, informacijsko-komunikacijske tehnologije IKT. Na stranici se koriste različiti oblici komuniciranja kao što su forum, fotogalerija učeničkih radova, razredna pošta.

Svaka je značajnija učionička djelatnost predstavljena te tako mrežna stranica istodobno djeluje kao trajna izložba, kao izvor trenutnih obavijesti, ali i kao virtualno mjesto susreta svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa razrednog odjela. Posebna je pozornost posvećena zaštiti učenika.

Ovogodišnja iskustva su također vrlo pozitivna. Roditelji i učenici uočavaju neposrednu korist od ovakvog oblika komuniciranja, ali se razvija i poseban suradnički mentalitet roditelja toliko potreban u suvremenom odgoju i obrazovanju. Stranica će nastaviti s radom i u budućnosti. U drugom razredu, sljedeće školske godine, predviđa se i proširenje u skladu s mogućnostima učenika, a stranica će se nadopunjavati novim sadržajima i oblicima komuniciranja.

Ključni pojmovi: razredna mrežna stranica, virtualno mjesto susreta, suradnički mentalitet

Oblici suradnje roditelja i učitelja

Suradnja učitelja i roditelja ovisila je o nekoliko oblika tradicionalnog komuniciranja u kojima se izmjenjivalo više kriterija: broj sudionika (u paru, u skupinama), način priopćavanja (usmeno, pismeno), mjesto suradnje (škola). Primjenom IKT-a svi su se ti oblici suradnje održali, ali im je dodana i nova kvaliteta. Komunikacija putem razredne mrežne stranice omogućuje suradnju u paru i u skupinama, ali i sudjelovanje učenika i cijele obitelji. Komunikacija na razrednom forumu omogućuje jednako uvažavanje mišljenja svih roditelja (pa i gostiju). Sadržaji komunikacije su tekući i svakodnevno suvremenizirani te tako omogućuju roditeljima neprekidno praćenje rada i uspjeha njihovog djeteta. Roditelji se mogu upoznati sa stavovima drugih roditelja te tako ostvariti i međusobnu okomitu komunikaciju.

Roditeljima je sada omogućeno da upoznaju i radove drugih učenika te tako dobiju predodžbu o postignutim odgojno-obrazovnim uspjesima i rezultatima cijelog razrednog odjela u kojem živi i uči njihovo dijete.

Grafički bismo oblike suradnje mogli prikazati na tradicionalan način, ali s dodanom vrijednosti koju donosi komunikacija putem mrežne stranice.

obliciSlika 1. Oblici suradnje (podjela)

Kao što se vidi, današnja tehnologija omogućuje nove oblike suradnje između roditelja i škole i postavlja pred učitelja nove izazove i mogućnosti vlastitog usavršavanja, učenja, „držanja koraka” s ostalim informatičkim novitetima koji ga okružuju.

„Obrazovanje putem interneta predstavlja novi primjer učenja jer u odnosu na tradicionalno obrazovanje gdje je u središtu obrazovnog procesa uglavnom bio nastavnik, sada to u najvećem dijelu postaje polaznik od kojeg se očekuje izrazita aktivnost, motiviranost i samodisciplina u svladavanju gradiva.“ [1]

Prednosti i nedostatci novih informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT)

Prednosti

 • brzina – ušteda vremena svim sudionicima. Trenutno dobivanje i prenošenje informacija. Ostaje trag elektroničke pošte (pisani oblik).
 • moguće je komunicirati u bilo koje vrijeme. Moguće je odabrati ton odgovora.
 • brz i povoljan način komunikacije.

Nedostatci

 • mogu se prenositi samo kratke informacije. Nema opširnog komentiranja.
 • nemaju svi roditelji dostupno računalo niti pristup internetu.
 • nedovoljna informatička pismenost obje strane. Mogućnost propuštanja obavijesti zbog neredovite provjere dobivene pošte.

Razredna mrežna stranica

Svrha pokretanja mrežne stranice [2] bila je omogućivanje uvida u svakodnevni rad odjela, sudjelovanje u aktivnostima (razredni projekti), kontroliranje pisanja domaćih zadaća, objavljivanje vremena provjera, pomoć u praćenju nošenja pribora, brža komunikacija roditelja i učiteljica, upoznavanje obitelji s radom djeteta (učenika) ‒ likovni [3] i literarni radovi, dijeljenje uspjeha učenika s okolinom i brži protok informacija.

imageRazrednu mrežnu stranicu osmišljavam: kao komunikacijski alat koji omogućava učenicima izražavanje svojih misli, ideja i osjećaja, kao priliku da primjene ono što su naučili, kao mogućnost poticanja rječitosti i stvaralačkih izričaja u upotrebi jezika.

Slika 2. Izgled mrežne stranice

Mi (roditelji i učiteljica) odlučili smo koristiti tehnologiju koja je primjerena našem vremenu – računalo (uz pomoć interneta). Kreativne pedagoške ideje imaju trajnu vrijednost, ako im pristupimo na kreativan način. Roditelji su u tom procesu izrade mrežne stranice odlučili pristupiti suradnički i kreativno (s obzirom na to da je većina roditelja informatički školovana). Objavljena pisma, sadržaji dodatne nastave hrvatskog jezika pomogli su mi da bolje upoznam učeničke interese, uspješnije procjenjujem njihov napredak, a najbolja postignuća usmjerim na različite dječje natječaje.

imageObjavljivanjem dječjih uradaka u fotogaleriji [3] učenicima se omogućuje da osjete radost stvaranja, ali isto tako da vide objavljene rezultate svog stvaralaštva. Njihovo stvaralaštvo dobiva šire društveno značenje.

Slika 3. Izgled fotogalerije

Smatram važnim napomenuti kako su sve aktivnosti koje su se provodile i bile popraćene na mrežnoj stranici razreda bile sastavni dio nastavnog procesa. Upravo ta povezanost nastavnog procesa i objavljivanja daje smisao i životnost ideji razrednih mrežnih stranica.

Sadržaj razredne mrežne stranice

a) Izgled naslovnice

Naslovnica je, kao i kod svih medija, ona koja privlači pažnju čitatelja. Na vrhu naše naslovnice nalazi se logotip ili prepoznatljiv znak našeg razreda. Njega sačinjavaju najuspješniji likovni uradci našeg razreda, ime naše škole te grad iz kojeg dolazimo. Ispod logotipa nalaze se osnovne informacije o razrednoj stranici, jednostavno nazvanoj PRVAŠIĆI. S lijeve strane nalazi se izbornik koji obuhvaća velike cjeline: Naša događanja, Naša škola, Naš razred, Nastava i vremenik, Obavijest i novosti u našem razredu, Pisma i Zabava.

U izborniku su sve cjeline strukturirane kao aktivne poveznice koje vas vode do željenog odredišta. Na dnu lijevog izbornika nalazi se brojač posjetitelja (koji pruža informacije o brojnosti posjeta, a trenutno bilježimo 52 340 posjeta), te posebni program koji bilježi tko i od kuda dolazi na naše stranice, a naziva se Flag Counter.

U središnjem dijelu nalaze se poveznice na najvažnije i najnovije vijesti popraćene slikama i fotografijama koje potiču posjetitelja na daljnje istraživanje naše razredne stranice.

b) Sadržaj jedne cjeline

podjelaSlika 4. Podjela cjeline Naša događanja

Cjelina Naša događanja prva je cjelina koja vas očekuje u izborniku. Sastoji se od 11 imagepodcjelina koje su se dogodile u jednoj školskoj godini (u 1. razredu), a ovdje su zabilježene i sačuvane. Posebnu pažnju posvetila bih projektu Zdrava prehrana koji se održavao tijekom ožujka i travnja 2011. godine i pravi je primjer suradnje učiteljica i roditelja.

Slika 5. Izgled projekta Zdrava prehrana

Projekt je započeo kao zajednički dogovor na Forumu roditelja i učiteljica [4]. Cijela priprema i dogovor trajao je oko dvadesetak dana. Roditelji su se podijelili u tri grupe (voće, povrće, namazi), dogovorili se oko recepata, donošenja proizvoda u školu, suradnji i učenju o novim namirnicama. Oko navedenog projekta nismo imali roditeljski sastanak nego smo se zajedno dogovarali korištenjem novih tehnologija. Projekt je vrlo uspješno proveden, surađivali su baš svi roditelji, učenici su probali i naučili nešto novo. Cilj projekta je ostvaren, što smo provjerili upitnikom za vrednovanje.

c) Smještaj razredne mrežne stranice

Mrežna stranica [2] i njezin izgled ovise o pružatelju besplatne usluge izgradnje mrežnih stranica. U našem slučaju, odabrala sam Google Sites [5], kao jedan od najjačih pružatelja usluge (1 GB prostora za pohranu dokumenata, 1 GB prostora za mrežnu stranicu i sadržaj, 1 GB prostora za fotogaleriju, te za poštanski sandučić).

Prateći podatke o posjeti odmah se uočava da je najveća posjećenost bimageila na podstranici gdje se svakodnevno upisivala domaća zadaća. Treba istaknuti da je na poticaj roditelja otvoren i Forum za roditelje i učitelje [4]. Objavljujući projekte na razrednoj mrežnoj stranici, djeca su dobivala povratne informacije u obliku komentara osoba koje su posjećivale njihovu stranicu.

Slika 6. Izgled Foruma roditelja i učitelja

Onaj tko napravi svoju mrežnu stranicu razreda, može izabrati i drugačiji smještaj izbornika, kao i sadržaje koje će objaviti na stranici.

Sigurnost mrežne stranice i njegovih sudionika

Google [5] svojim korisnicima pruža mogućnost pregleda posjetitelja, mjerenje vremenskog zadržavanja na stranici, tko je i što preuzimao sa stranice itd.

Od samog početka uveli smo zaštitu učenika, predstavljajući razred fotografijama koje ne otkrivaju osnovna obilježja učenika. Učeničke fotografije prikazane su i fotografirane za vrijeme maškara. Fotografije aktivnosti učenika (terenske nastave, izleti, rođendani) objaimagevljeni su uz suglasnost roditelja (potpisanu) i nisu imenovane. Ako se primijeti neuobičajena aktivnost u fotogaleriji, albumi se zaključavaju i roditelji na elektroničku adresu dobivaju zaporku. Zajedno s roditeljima održana su 3 roditeljska sastanka (radionice) o sigurnosti na mreži te korištenju računala za učenike.

Slika 7. Google Analytics

Jedan od roditeljski sastanaka proveli smo u tjednu zaštite djece na internetu gdje smo roditelje upoznali s osnovnim značajkama, prikazali prezentacije preuzete s Carnetovih [6] stranica i na kraju se dogovorili o zajedničkim načinima zaštite naših razrednih stranica. Roditelji koji surađuju u uređivanju naše razredne stranice prihvatili su se postavljanja dodatne zaštite, programa za praćenje posjetitelja, ali su također istaknuli da je razredna stranica ogledni primjer rada u razredu i da ne postoje neprilični sadržaji te su izrazili želju da i dalje bude otvorena (bez zaporki) za posjetitelje.

Zaključak

Razdoblje od dvije godine, u kojem sam redovito uređivala razrednu mrežnu stranicu dovoljno je dugo da na temelju iskustava mogu donijeti zaključak o ukupnom pozitivnom učinku razredne mrežne stranice.

 • dobro organizirana i redovito uređivana razredna mrežna stranica uistinu osigurava bržu i sadržajniju komunikaciju s roditeljima u mnogim važnim pitanjima ostvarivanja nastave, ali i praćenja uspjeha učenik.
 • komunikacija s roditeljima preko razredne mrežne stranice stvorila je i neke nove sadržaje suradnje koji do sada nisu bili ostvarivi.
 • roditeljima je omogućeno, i mnogi su tu mogućnost iskoristili, da aktivno sudjeluju i potpomažu u organiziranju pa i oblikovanju nastavnog procesa.
 • učenici su, sudjelujući u izradi i prateći rad drugih učenika, s lakoćom usvajali i primjenjivali nova informacijsko-komunikacijska znanja i vještine.
 • učenička motivacija je porasla, a stvorena je dodatna mogućnost pružanja dugotrajne podrške učenicima u svladavanju nastavnog programa i razvijanju kompetencija.

Treba napomenuti da osim mnogobrojnih prednosti i nove kvalitete koje razredna mrežna stranica unosi u život razredne zajednice, postoje i određene prepreke i teškoće. Prije svih drugih, valja spomenuti da je uređivanje razredne stranice svakodnevni posao u koji je potrebno prosječno uložiti oko pola sata rada dnevno. Uz to, učitelji moraju vladati novim znanjima, a potrebno im je i stručno usavršavanje u IKT-u. Dodatno je potrebno voditi brigu o sigurnosti učenika na internetu.

Popis literature

 1. Carnetov izvor sa stranice za moodle tečaj
 2. Naša mrežna stranica
 3. Fotoalbum našeg razreda na internetu
 4. Forum roditelja i učenika 2.b
 5. Google
 6. CARNet ‒ Sigurnost na Internetu
 7. Bašić, J. i dr. (1994), Integralna metoda u radu s djecom i njihovim roditeljima, Zagreb: Alinea.
 8. Kralj, L: Sigurnost na internetu
 9. Zloković, J., Dečman-Dobrnjič, O. (2008), Djeca u opasnosti – odgovornost obitelji, škole i društva. Zagreb: HPKZ.
 10. Zloković, J. (1998), Školski neuspjeh ‒ problem učenika, roditelja i učitelja. Rijeka: Filozofski fakultet.

Jedna misao o “Mrežna stranica; suradnja roditelja, učenika i učitelja

 1. Povratni ping: Pogled u novu godinu | Pogled kroz prozor

Komentari su zatvoreni.