UNESCO-ov online tečaj o ICT u obrazovanju

marijana_smolcec

Marijana Smolčec

Iako se danas u nastavi i obrazovanju sve više koriste ICT tehnologije, još uvijek postoji strah i nerazumijevanje kod upotrebe ovakvog načina rada u učionici.

UNESCO, specijalizirana agencija UN-a u zadnje se vrijeme dosta bavi pitanjima doprinosa informacijske i komunikacijske tehnologije upravo za razvoj obrazovanja, znanosti i kulture, a u svrhu izgradnje društva znanja. Nešto više o tome na stranicama UNESCO ICT u obrazovanju.

Njihova podružnica UNESCO Bangkok je, zahvaljujući japanskim fondovima (JFIT), objavila seriju e-učenja o ICT-u u obrazovanju i to na CD ROM-u. No, istom tečaju e-učenja, koji se sastoji od dva modula, može se pristupiti i online.

Oba modula su vrlo živopisna i interaktivna, što bi značilo da dok proučavate ponuđene clip_image002materijale pomoću tzv. prezentacija, istovremeno ih možete i slušati, a nakon svake kraće cjeline, možete provjeriti naučeno. Takav način ponavljanja je neka vrsta pripreme prije samog polaganja pojedinog modula koji se zove Review Point. Važno je spomenuti da je tečaj na engleskom jeziku no, svatko s relativno dobrim poznavanjem ovog jezika može pratiti sadržaje.

Review Point ili ispitni dio izgleda kao interaktivna igra ili kviz („board game“). Za svaki točan odgovor postoji balon koji se za jedno mjesto penje prema gore, ali isto tako se za svaki netočan odgovor spušta prema dolje. Imate jednu šansu za svako pitanje. Pitanja se izmjenjuju i cilj je stići do vrha. Kad dođete do vrha, položili ste određeni modul.

clip_image004clip_image006clip_image008

U slučaju da imate poteškoća pri odgovaranju, možete se uvijek vratiti na proučavanje tematike i ponovo pristupiti polaganju testa sutra, prekosutra ili za mjesec dana, sve ovisi o vašem vremenu i volji za učenjem. Program pamti vaše ime i prezime s kojim ste se prvi put registrirali na online tečaj. To isto ime i prezime bit će ispisano i prikazano na Diplomi (Certificate), stoga bi bilo dobro da upisujete svoja prava imena i prezimena jer ovaj certifikat ili diplomu možete kasnije priložiti kao dio svog individualnog stručnog usavršavanja.

Diploma se može direktno ispisati,spremiti u pdf-u ili XPS Vieweru. Svoje ime također možete objaviti na službenim UNESCO-vim stranicama.

clip_image010

Nešto detaljnije o samim modulima

Modul 1: ICT osnove (ICT in Education-Essentials)

Ovaj prvi modul polaznicima daje osnovne informacije o ICT-u u obrazovanju i želi unaprijediti sveopće razumijevanje ICT-a u obrazovne svrhe:

 • što je to ICT?
 • koje se sve tehnologije podrazumijevaju kao ICT?
 • zašto uključiti ICT u obrazovanje?
 • prednosti dostupnog obrazovanja kroz upotrebu ICT-a (accessible education)?
 • koji su to izazovi kod uključivanja ICT-a u obrazovanje?
 • kako pronaći dobre izvore za ICT (projekti) i sl.?

clip_image012 clip_image014clip_image016

 clip_image018clip_image020

Modul 2: ICT – donošenje odluka (ICT in Education – Decision Making)

Drugi modul polaznicima omogućuje da ispitaju različite činitelje uključene u biranje najbolje tehnologije koja se može upotrijebiti kod poučavanja.

U središtu ovog modula su „Scenarios“ dijelovi koji se temelje na jedinstvenim situacijama povezanim sa svakodnevnim odlukama o uključivanju ICT-a u obrazovanje, kao što su npr.

„potreba za ICT-em“ (The Need for ICT) koja daje primjere o upotrebi ICT-a za uvježbavanje jezičnih i socijalnih vještina te također navodi ICT kao primjer cjeloživotnog učenja. U scenariju o „tehnologiji“ (Technologies) naučit ćete nešto više o računalima općenito, o prednostima i nedostatcima interneta te npr. bežičnoj tehnologiji. Dio „Izazovi i ljudi“ (The Challenges and the People) daje kratki pregled uloga pojedinih ljudi u uključivanju ICT tehnologije u nastavi, a to su donositelji odluka i pravila, nastavnici i školski administratori, dok ćete se u zadnjem dijelu „Donošenje dobrih odluka“ (Making Good Decisions) upoznati sa SWOT i RoI analizom.

clip_image022 clip_image024

U glavnom izborniku u popisu alata nalazi se i literatura u pdf formatu te dodatni izvori i poveznice za proučavanje.

Oba su modula posebno sastavljena za obrazovnu i školsku administraciju, pedagoge, nastavnike i druge stručnjake općenito. Osim ovih modula, UNESCO planira izraditi još neke koji bi uključivali sljedeće teme:

 • ICT in Education Planning (IKT u obrazovnom planiranju)
 • ICT in Education Indicators (IKT u indikatorima obrazovanja)
 • ICT Manual for Teachers and School Administrator (IKT priručnik za nastavnike i školske administratore)

Na stranicama UNESCO Bangkok u izborniku pod nazivom Training of Teachers također ćete pronaći dosta raznih poveznica i popisa projekata, saznati nešto više o e-alatima, portalu za nastavnike te o ICT izvorima za daljnje poučavanje i učenje prirodoslovno-matematičkih predmeta, ali i stranih jezika.

Izvori:

 1. http://www.unescobkk.org/new/
 2. http://www.min-kulture.hr/unesco/
 3. http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/icts/

Jedna misao o “UNESCO-ov online tečaj o ICT u obrazovanju

 1. Povratni ping: IT Pogled | Pogled kroz prozor

Komentari su zatvoreni.