Vijesti iz Agencije za mobilnost i programe Europske unije

agencija

Agencije za mobilnost i programe Europske unije

PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE ZA 2012. – 46.4 milijuna kuna za projekte međunarodne suradnje za RH

Za Republiku Hrvatsku u 2012. godini za obrazovne projekte međunarodne suradnje u okviru Programa za cjeloživotno učenje iz sredstava EU bit će dostupno sveukupno više od 46.4 milijuna kuna.
Dana 8. kolovoza 2011. godine Europska komisija objavila je novi poziv na natječaj za sudjelovanje u Programu za cjeloživotno učenje u 2012. godini. Program omogućuje osobama bilo koje starosne dobi (učenicima, studentima, nastavnicima, nenastavnom osoblju, stručnjacima u strukovnom obrazovanju…) sudjelovanje u poticajnim iskustvima učenja, te potpomože razvoj sektora obrazovanja i osposobljavanja diljem Europe. AMPEU objavljuje natječaj na nacionalnoj razini te priprema popratnu dokumentaciju.
Program se dijeli na 4 potprograma u okviru kojih se financiraju projekti na različitim razinama obrazovanja i osposobljavanja: u okviru potprograma Comenius (za vrtiće, osnovne i srednje škole), inicijalni proračun za RH predviđa oko 7.2 milijuna kuna, za projekte u okviru potprograma Leonardo da Vinci predviđeno je oko 13.7 milijuna kuna; za Erasmus potprogram, namijenjen visokoškolskim ustanovama, dostupno je oko 23.2 milijuna kuna, a za Grundtvig, namijenjen ustanovama koje se bave obrazovanjem odraslih (u segmentu općih vještina i kompetencija), predviđeno je oko 1.9 milijuna kuna. Tu je još i Transverzalni program koji nudi mogućnosti studijskih posjeta za donositelje odluka u obrazovanju, a za koji je dostupno oko 207 000 kuna.

Ostale informacije dostupne su vam na ovoj stranici.

NATJEČAJ ZA PROJEKTE KOJI UKLJUČUJU OSOBE S MANJE MOGUĆNOSTI

Program za cjeloživotno učenje naročito je otvoren osobama s manje mogućnosti i potiče njihovo sudjelovanje. Njima se pruža mogućnost dobivanja višeg iznosa financijske potpore za realizaciju nekih od aktivnosti Programa.
Ukoliko su neki od vaših projekata uključili osobe s manje mogućnosti, podijelite s nama svoja iskustva i prijavite se na natječaj kojim nagrađujemo najbolje projekte.
Natječaj je otvoren 20. 9., a prijaviti se možete do 5.10. ove godine. Cjeloviti tekst natječaja potražite ovdje.

NATJEČAJ ZA PROJEKTE KOJI DOPRINOSE PODIZANJU KOMPETENCIJE KOMUNICIRANJA NA STRANOM JEZIKU

Temelj međunarodne suradnje jest komunikacija i otvorenost prema novomu i drugačijemu. Međunarodnom suradnjom u život i rad unosimo nova saznanja, iskustva i pozitivne promjene, a ruku pod ruku s time dolazi i poboljšanje znanja stranih jezika.
Ukoliko je tijekom provedbe vaših projekata došlo do znatnog poboljšanja znanja stranih jezika, kako kod voditelja projekata, tako i kod sudionika (učenika, kolega…), prijavite se na naš natječaj čiji cjeloviti tekst možete pronaći na ovoj adresi. Natječaj je otvoren od 20. 9. do 5.10. ove godine.

JOŠ UVIJEK OTVORENI NATJEČAJI ZA 2011. U OKVIRU PROGRAMA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE

Donositelji odluka u obrazovanju imaju mogućnost sudjelovanja u studijskim posjetima tijekom kojih mogu obrađivati teme važne za oblikovanje i stvaranje politika obrazovanja. Ukoliko ste zainteresirani, a možete pridonijeti razvoju ovoga sektora, prijavite se na natječaj do 14.10. 2011. godine.
Također je otvoren još jedan rok za aktivnost Pripremnih posjeta do 18. 10., koji vam nude mogućnost početka međunarodne suradnje, kako putem sastanaka s partnerima koje već znate i s kojima želite surađivati, tako i putem kontaktnih seminara koji vam nude priliku za upoznavanjem novih osoba koje dijele vaše interese i ideje.

SEMINARI ZA SUDJELOVANJE NA NATJEČAJU PROGRAMA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE U 2012. – KAKO SE PRIJAVITI NA NATJEČAJ?

Serija seminara na temu kako se prijaviti na novi natječaj za 2012. godinu održat će se clip_image002tijekom jeseni u organizaciji Agencije za mobilnost i programe EU. Na seminarima ćemo predstaviti novosti i neke od dosadašnjih projekata dobre prakse.

Datumi održavanja seminara su sljedeći:

  • Comenius (za vrtiće, osnovne i srednje škole): Zagreb, 14. listopada; Split, 11. studenoga 2011.
  • Leonardo da Vinci (za strukovne škole, usavršavanja u poslovnom sektoru, usavršavanje odraslih osoba u strukovnom sektoru): Zagreb, 14. listopada; Osijek, 28. listopada; Split, 11. studenoga; Rijeka, 25. studenoga 2011.
  • Grundtvig (za obrazovanje odraslih u općim vještinama i znanjima): Zagreb, 14. listopada; Split, 11. studenoga 2011.
  • Erasmus (za visokoškolske ustanove): Zagreb, 15. studenoga 2011.

Seminari će biti podijeljeni u dvije cjeline:

1. Tijekom prvoga dijela predstavit ćemo vam Program za cjeloživotno učenje i ostale aktivnosti koje Agencija za mobilnost i programe EU provodi (Program Mladi na djelu, Europass, Euraxess, Eurodesk, Euroguidance), dati širi kontekst samoga Programa u okviru Europske strategije 2020. – Strategije za pametan, održiv i uključiv razvoj, te inicijative Mladi u pokretu. Također ćemo vam predstaviti dosadašnje dobre primjere sudjelovanja u Programu za cjeloživotno učenje.

2. Nakon kraće pauze, uslijedit će rad u manjim skupinama u kojima će se simulirati razvoj projektne ideje te ispunjavanje prijavnog obrasca.

Cjeloviti program seminara, pozivnicu i prijavni obrazac možete pronaći ovdje.

REGISTRIRAJTE SE U NOVOJ BAZI ZA TRAŽENJE PARTNERA!

Kako bismo olakšali traženje inozemnih partnera ustanovama iz RH, kao i pretraživanje hrvatskih ustanova zainteresiranih za međunarodnu suradnju stranim partnerima, pokrenuli smo novu bazu za pretraživanje partnera. Baza vam omogućuje da pregledno, na jednom mjestu, pretražite registrirane strane ustanove prema različitim kategorijama (program, tema, vrsta ustanove, ideja za suradnju), te da se prijavite kako bi vas potencijalni strani partneri mogli kontaktirati i započeti suradnju. Stoga molimo sve zainteresirane ustanove da se registriraju ili da pretraže dosadašnje registrirane ustanove na sljedećoj adresi.

U slučaju pitanja ili nedoumica javite nam se na info@mobilnost.hr.

PRIMJERI DOBRE PRAKSE….

… SURADNJE ŠKOLA I LOKALNE ZAJEDNICE

Potprogram Comenius, putem aktivnosti Regionalnog parclip_image004tnerstva, nudi mogućnost suradnje s regijama iz država Europske unije na zajedničkom projektu lokalne ili regionalne vlasti, obrazovnih ustanova i lokalnih organizacija u području obrazovanja. Teme projekata Regionalnih partnerstava mogu biti vezane za organizaciju školskog obrazovanja, suradnju između škola i lokalnih partnera (npr. organizacija koje pružaju formalno i neformalno obrazovanje) ili probleme u školskom obrazovanju (inkluzija, nasilje u školama, rasizam i ksenofobija).
U 2011. godini započeo je projekt Sisačko-moslavačke županije te općine Rezekne iz Latvije u koji su uključene osnovne i srednje škole, kao i lokalne institucije. Projekt potiče razvoj sustava rada s nadarenom djecom te uviđa važnost ranog prepoznavanja nadarenosti. Iz Hrvatske, uz Sisačko-moslavačku županiju, sudjeluju Osnovna škola Braća Ribar iz Siska, Srednja škola Tina Ujevića iz Kutine, Srednja škola Petrinja, Glazbena škola u Novskoj i Zaklada Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije.
Kako će se to postići? Gospođa Puškarić, voditeljica projekta, nam objašnjava: „Putem mobilnosti, studijskih posjeta, razmjene iskustava, treningom – seminarom za zaposlenike u obrazovnom sustavu, savjetovanjem roditelja nadarene djece, radionicama za poticanje kreativnog i intelektualnog razvoja djece, a to je sve što smo zamislili u okviru ovoga projekta. Veselimo se budućim rezultatima i koristi koju će šira zajednica dobiti kroz ovaj projekt!”
Gospođa Puškarić također kaže: „Nadareni učenici važan su resurs svake države i regije jer su intelektualni potencijal koji bi u budućnosti trebao biti jedan od glavnih pokretača razvoja društva. Prepoznati nadarenosti kod djeteta i dobro ga usmjeriti s ciljem povećavanja njegovih sposobnosti uvijek predstavlja izazov s kojim se suočavaju roditelji, nastavnici i ostalo osoblje u odgojno-obrazovnom sustavu. Stoga želimo ovim projektom povećati kapacitet i sposobnosti nastavnog i nenastavnog osoblja u obrazovnom sustavu, kao i roditelja u radu s darovitom djecom.“

EUROGUIDANCE OBAVIJESTI

Zadovoljstvo nam je obavijestiti vas da od siječnja 2011. godine u okviru Agencije za mobilnost i programe Europske unije djeluje Nacionalni centar Euroguidance Hrvatska.

Euroguidance je europska mreža nacionalnih centara koji djeluju u 33 europske zemlje, a povezuju sustave profesionalnog usmjeravanja u Europi, promiču mobilnost i pružaju stručnu pomoć savjetnicima za profesionalno usmjeravanje i savjetovanje. Zajednički ciljevi nacionalnih Euroguidance centara jesu promicanje europske dimenzije u profesionalnom usmjeravanju i pružanje informacija o cjeloživotnom profesionalnom usmjeravanju i mobilnosti u svrhu učenja.
Euroguidance pruža brojne usluge osobama koje se bave profesionalnim usmjeravanjem, odnosno savjetnicima u obrazovanju i zapošljavanju. Oni se mogu obratiti Euroguidance centru npr. kada traže informacije o sustavima profesionalnog usmjeravanja u drugim europskim zemljama, o novostima iz područja profesionalnog usmjeravanja u Europi ili kada žele otići na stručno usavršavanje u neku europsku zemlju. Centar će im također pružiti informacije o mogućnostima koje se nude u okviru Programa za cjeloživotno učenje i programa Mladi na djelu.
Studenti, učenici, mladi, osobe na tržištu rada te osobe koje se bave obrazovanjem i osposobljavanjem profesionalnih savjetnika mogu u Euroguidance centru saznati Informacije o sustavima obrazovanja i usavršavanja u Europi te saznati koji programi Europske unije potiču međunarodnu mobilnost i kako se prijaviti za financijsku potporu.

U lipnju smo bili sudionici važnoga događaja!
clip_image006Sudjelovali smo na Konferenciji s međunarodnim sudjelovanjem „80 godina cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj: Novi izazovi i pristupi“ održanoj u Zagrebu 16. lipnja 2011. godine, u organizaciji Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. Cilj konferencije bio je sagledati dosadašnji razvoj, ali i predstojeće izazove profesionalnog usmjeravanja u Hrvatskoj i Europi.
Brojni predavači iz Hrvatske i drugih europskih zemalja predstavili su postojeće prakse, standarde i izazove u cjeloživotnom profesionalnom usmjeravanju u svojim zemljama.
Na konferenciji smo predstavili svoje aktivnosti te usluge koje se savjetnicima nude u okviru djelovanja Nacionalnog Euroguidance centra
Za listopad pripremamo natječaj za studijski posjet namijenjen savjetnicima koji se bave profesionalnim usmjeravanjem u obrazovanju ili zapošljavanju. Tijekom studijskog posjeta savjetnici će imati priliku upoznati postojeće prakse u profesionalnom usmjeravanju u Europi te razmijeniti iskustva s europskim kolegama.

Sve pojedinosti o studijskom posjetu i prijavi na natječaj bit će objavljene na www.mobilnost.hr .

Ako želite kontakt savjetnika iz Belgije, informaciju o mogućnostima stručnog usavršavanja u Europi ili tražite potencijalnog partnera za međunarodni projekt iz područja profesionalnog usmjeravanja, Euroguidance Hrvatska vam može pomoći!

Za sve informacije obratite nam se na euroguidance@mobilnost.hr te posjetite naše stranice.

EUROPASS NOVOSTI

Europass inicijativa Europske unije čini portfelj od pet dokumenata koji omogućuje svim europskim građanima da svoje vještine, kompetencije i kvalifikacije predstave na jasan i usporediv način diljem Europe. Naša se zemlja priključila ovoj inicijativi punopravnim sudjelovanjem u Programu za cjeloživotno učenje, a Agencija za mobilnost i programe Europske unije službeno je proglašena Nacionalnim Europass centrom Hrvatska.

Inicijativa se sastoji od pet dokumenata: Europass životopisa (Europass CV-a), Europass jezične putovnice, Europass dodatka svjedodžbi, Europass dopunske isprave o studiju i Europass mobilnosti, a svaka je od ovih isprava namijenjena poticanju i olakšavanju cjeloživotna učenja i mobilnosti među europskim građanima.

U svrhu što boljega informiranja hrvatskih građana o mogućnostima koje im pružaju Europass dokumenti, krajem lipnja ove godine pokrenute su internetske stranice Nacionalnog Europass centra Hrvatska na domeni http://www.europass.hr, na kojima možete doznati sve relevantne informacije vezane za provedbu inicijative u Republici Hrvatskoj, kao i prednosti koje Europass dokumenti predstavljaju svojim korisnicima.
Ovim putem također najavljujemo i međunarodnu uvodnu konferenciju kojom će se obilježiti pokretanje i provedba inicijative Europass u Republici Hrvatskoj, a o čijemu ćete ishodu biti pravodobno obaviješteni na internetskim stranicama www.europass.hr.

eTwinning KUTAK

Portal eTwinning pomaže vam da postanete učitelji koji koriste tehnologiju i koji zajedno s učenicima sudjeluju u zabavnim projektima koji omogućuju upoznavanje europskih kolega, jezika i kultura.
Potaknuti iznimnim uspjehom prve eTwinning radionice u Hrvatskoj, AMPEU tim nastavlja suradnju s CARNetom i nastavnicima pruža novu priliku za učenje, druženje s kolegama te razvijanje projektnih ideja na radionici koja će se održati 24. i 25. studenoga 2011. u Zagrebu u prostorijama CARNeta.

clip_image008

Na radionici nastavnici mogu naučiti kako isplanirati međunarodni projekt, kako ga ugraditi u nastavu, koje osnovne IK alate koristiti te kako se uz sve to dobro zabaviti. Poziv za zaprimanje prijava bit će objavljen krajem listopada na mrežnoj stranici Agencije za mobilnost i programe EU (www.mobilnost.hr), stoga Vas pozivamo da pažljivo pratite obavijesti na našoj stranici i na vrijeme podnesete svoju prijavu za eTwinning radionicu!

U lipnju ove godine financirali smo odlazak osmero nastavnika iz Republike Hrvatske na radionicu profesionalnog usavršavanja u Litvu ‘Web 2.0 technologies in education’. Prenosimo iskustva naših nastavnika s usavršavanja: Sanja Vrgoč (Srednja škola, Bol) osmislila je u Litvi zanimljiv projekt: „Kolega iz Portugala i ja dogovorili smo se da ćemo provesti Comenius partnerstvo o sličnostima i razlikama mladih ljudi iz Portugala i Hrvatske. Naglasak će biti na različitim životnim stilovima te predrasudama i stereotipima koje imaju jedni o drugima“. Tatjanu Gulić Pisarević (Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića, Poreč) na radionici „Mobile learning and cooperation“ zadivilo je ono što je čula od voditeljice radionice Stase Riskiene: „Nema tehnologije koja bi mogla zamijeniti učitelje, ali učitelji koji koriste tehnologiju zamijenit će one koji je ne koriste.”

Napomena: vijesti prenosimo iz AMPEU obavijesti, broj 3.

image