Objava internetske stranice chemgeneration.com

olgica_martinis

Olgica Martinis

clip_image002

UNESCO je 2011. godinu proglasio Međunarodnom godinom kemije s ciljem ukazivanja na značaj kemije kao znanosti i promicanja kemije među mladima. Mladima su posebno zanimljivi kemijski pokusi, osobito način na koji su ih tijekom proteklog vremena pripremali i izvodili veliki kemičari u posve drugačijim uvjetima u odnosu na današnje, stoga je značaj davanja priznanja dostignućima kemije time još i veći.

U osnovnim se školama u Hrvatskoj suvremena nastava kemije danas izvodi uz pomoć aktivnog sudjelovanja učenika u nastavnom procesu na način da učenici imaju priliku izvoditi pokuse u paru ili skupini te na temelju dobro vođenog nastavnog procesa samostalno zaključiti o rezultatima i uklopiti ih u već usvojene kemijske koncepte. U srednjim se školama nastoji nastavne sadržaje kemije zorno približiti mladima izvođenjem pokusa, praktičnih radova i općenito uporabom nastavnih pomagala bliskih djeci i adolescentima, primjerice uporabom računala – portala za učenje, e-škole i sl. Svi su navedeni sadržaji mladima lako dostupni i vrlo prihvaćeni, stoga lansiranje internetske stranice mladima pruža dodatnu mogućnost informiranja o kemijskim sadržajima. Iz navedenoga proizlazi i potreba učitelja i nastavnika clip_image004kemije o poznavanju i uporabi suvremenih nastavnih pomagala i sredstava u nastavi kemije, koji se redovito interesiraju o novinama iz područja računalne tehnologije, a pruža im se i mogućnost stručnog usavršavanja u tom području. Nastavnici nastoje pravilno usmjeriti svoje učenike pri pretraživanju podataka kemijskog sadržaja.

Priprema i objava internetske stranice www.chemgeneration.com predstavlja ostvarivanje ideje osnivača o multimedijskoj stranici prožetoj sadržajima iz kemije prikazanih na suvremen i zanimljiv način za sve sudionike nastavnog procesa, učenike i nastavnike.

Na navedenoj internetskoj stranici dostupni su, osim sažetog teksta o pojedinoj tematici, i trodimenzionalni prikazi molekula, videoisječci proizvodnje nekih lijekova, crtice iz života slavnih kemičara i vjerojatno učenicima posebno zanimljiv, virtualni kemijski laboratorij. Značajno je da su sadržaji interdisciplinarni i time lako primjenjivi kao dopuna pri obradi ili usustavljivanju nastavnih sadržaja prirodoslovnih predmeta. Nadalje, posjetitelj internetske stranice može birati između sadržaja o zdravlju, medicini, hrani, poljoprivredi, energiji i prijevozu u Tehnološkim miljokazima, dok u Lekcijama iz kemije zainteresirani posjetitelji stranice mogu saznati o ulozi kemije, ženama u prirodnim znanostima i poznatim kemičarima.

U tu svrhu 14. rujna 2011. održana je novinarska konferencija na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu na kojoj su, osim uvaženih gostiju, sudjelovali i učenici V. gimnazije koji su izveli demonstracijske pokuse i svojim spretnim izvođenjem i interpretacijom prikazanoga, još jednom dokazali značaj promicanja kemije među mladima.

Jedna misao o “Objava internetske stranice chemgeneration.com

  1. Povratni ping: Topli, jesenski Pogled | Pogled kroz prozor

Komentari su zatvoreni.