Vijesti iz Delegacije Europske unije

delegacija_EU

Delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj

2. Dani EU fondova

U organizaciji Ministarstva financija i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (slika1SAFU) u Zagrebu su 4. i 5. srpnja održani 2. Dani EU fondova. Cilj događanja bio je informirati sve zainteresirane posjetitelje o mogućnostima korištenja sredstava iz aktualnog IPA pretpristupnog programa kao i budućih fondova EU-a kroz individualne razgovore sa stručnjacima na info pultovima te podijeliti znanja i iskustvo o pripremi i prijavi projekata s potencijalnim korisnicima sredstava EU-a. Infopultevima su bile predstavljene sve komponente programa IPA, Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju EU fondova, SAFU te Delegacija Europske unije i Informacijski centar EU-a. U sklopu Dana EU fondova predstavljeno je i drugo izdanje publikacije Hrvatska u Europi, Europa za Hrvatsku koja donosi pregled provedbe i mogućnosti korištenja pretpristupnih programa EU-a u Republici Hrvatskoj.

Više na stranicama Delegacije, Ministarstva financija i SAFU-a.

Foto natječaj na temu sigurnih i zdravih radnih mjesta

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) pokrenula je foto natječaj na temu sigurnosti i zdravlja na radnom mjestu, a posebaslika2n fokus je na prevenciji rizika. Cilj je pokazati na koje načine poslodavci i zaposlenici mogu zajedničkim naporom spriječiti ozljede i bolesti vezane uz radno mjesto. Natječaju mogu pristupiti i profesionalni i fotografi amateri, a radovi se moraju predati do 31. kolovoza 2011. Najbolje radove odabrat će međunarodni žiri profesionalnih fotografa i stručnjaka na području zdravlja i sigurnosti. Dobitnik prve nagrade osvojit će €3.000,00, a druga i treća nagrada iznose €2.000,00, odnosno €1.000,00.

Više na stranici: www.osha-photocompetition.eu.

 

Natječaji za financijsku potporu

Tehnička pomoć u poslovnim statistikama i izrada dokumentacije o kvaliteti podataka

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje objavila je natječaj za pružanje tehničke pomoći u poslovnim statistikama i izradi dokumentacije o kvaliteti podataka. Projekt je osmišljen za provedbu strategije koja je usmjerena na sljedeća prioritetna područja: pripremne aktivnosti za uspostavu sustava kvalitete dokumentacije o kvaliteti podataka te na poslovne statistike, koje se pak sastoje od sljedećih potprojekata: energija, kratkoročne statistike i poslovne statistike (MEETS ). Prijaviti se mogu pravne osobe, međunarodne organizacije te pojedinci pod posebno propisanim uvjetima samog natječaja.

Rok za podnošenje prijava je 24. kolovoza 2011., a detalje možete pronaći ovdje.

Unapređivanje mobilnosti osoba koje rade s mladima sa svrhom učenja te pružanja podrške mladim nezaposlenim osobama

Izvršna agencija za obrazovnu, audiovizualnu i kulturnu politiku (EACEA) objavila je poziv na natječaj za nevladine organizacije te lokalna i regionalna javna tijela. Svrha natječaja je poticanje mobilnosti osoba koje rade s mladima te stjecanje novih vještina i sposobnosti s
ciljem obogaćivanja vlastitog iskustva u području rada sa mladima te jačanja kapaciteta organizacija uključenih u projekt. Prijaviti se mogu samo neprofitne organizacije: nevladine organizacije na razini Europe koje imaju članice iz barem osam zemalja u kojima se provodi program Mladi na djelu, te javna tijela regionalne ili lokalne razine.

Rok za podnošenje prijava je 1. rujna 2011.., a detalje možete pronaći ovdje.

Stručna praksa za studente u okviru programa Erasmus

Natječaj se odnosi na stručnu praksu studenata Sveučilišta u Zagrebu u inozemnoj ustanovi u državama članicama Europske unije u ak. god. 2011./2012. Mobilnost može trajati od 3 do 12 mjeseci. Važeće razdoblje u kojem se može realizirati aktivnost mobilnosti unutar programa Erasmus u akademskoj godini 2011./2012. je 01.06.2011. do 30.09.2012. Stručnu praksu studenti mogu obavljati u tvrtkama, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koji imaju status pravne osobe, isključivo u državama članicama EU-a. Stručnu praksu nije moguće obaviti u zemljama koje nisu članice EU-a. Mogu se prijaviti redoviti i izvanredni studenti preddiplomskog, diplomskog ili poslijediplomskog studija, osobe sa statusom izbjeglica, osobe bez državljanstva ili s registriranim stalnim boravištem u Republici Hrvatskoj.

Rok za podnošenje prijava je 15. rujna 2011.., a detalje možete pronaći ovdje.

EU projekti u Hrvatskoj

Jačanje antikorupcijskih aktivnosti Carinske uprave Svečanost zatvaranja i prezentacija rezultata IPA 2008 twinning light projekta „Jačanje antikorupcijskih aktivnosti Carinske uprave“ održana je 22. srpnja u Informacijskom centru Europske unije. Cilj ovog projekta vrijednog 230.000 euslika3ra bio je osigurati učinkovitu provedbu antikorupcijskog zakonodavstva. Projekt je pružio značajnu podršku Carinskoj upravi Ministarstva financija kako bi u potpunosti mogla provesti Antikorupcijski program te uskladiti sustav sprječavanja korupcije sa standardima EU-a. Partner u provedbi ovog projekta bila je Porezna agencija Kraljevine Španjolske. Šef odjela za provedbu projekata Delegacije EU-a, Richard Masa, naglasio je da su postignuti važni koraci hrvatskih institucija u borbi protiv korupcije, te je dodao da je borba protiv korupcije bila jedna od najvažnijih točaka u ispunjavanju mjerila u poglavlju 23 (Pravosuđe i temeljna prava) u pristupnim pregovorima Hrvatske s EU-om. Također je naglasio da će konkretne mjere u borbi protiv korupcije podići razinu povjerenja građana u institucije.

Više na stranicama Delegacije i www.carina.hr.

e-Poslovanjem do veće konkurentnosti

IPA projekt „e-Poslovanje – Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem elektroničkog pslika4oslovanja“, vrijedan preko 1,5 milijuna eura, predstavljen je 5. srpnja u Informacijskom centru Europske unije. Cilj ovog projekta koji je započeo u svibnju 2010. je poboljšati konkurentnost malih i srednjih poduzetnika povećanjem razine svijesti o važnosti elektroničkog poslovanja i trgovanja te povećanje korištenja elektroničkih alata u poslovanju kako bi se povećala mogućnost uspjeha na lokalnom i globalnom tržištu. Rezultati ostvareni tijekom dosadašnje provedbe su: odabrano je 10 poduzetničkih potpornih institucija za suradnju na projektu, pokrenuta je web stranica www.eposlovanje.eu, izrađeni su materijali za radionice i treninge, te je educirano 120 trenera za e-poslovanje usmjerenih ka usavršavanju elektroničkog poslovanja.

Više na stranicama Delegacije i www.eposlovanje.eu.

Daljnji razvoj Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO)

Završna konferencija projekta „Daljnji razvoj Hrvatskog kvalifikacijskog okvira” održana je slika56. srpnja u Zagrebu. Naslanjajući se na Europski kvalifikacijski okvir (EKO), Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO) je instrument za koordinaciju i povezivanje svih dijelova kvalifikacijskog sustava Republike Hrvatske, koji pruža temelj za jasnoću, pristupanje, stjecanje, prohodnost i kvalitetu kvalifikacija, pazeći na interese pojedinca i društva. Projekt, financiran s 1,468,000 eura iz IV. komponente programa IPA – Razvoj ljudskih potencijala, je imao za cilj osigurati neprekidno poboljšavanje obrazovnog sustava u Hrvatskoj u pogledu prenosivosti i priznavanja kompetencija i kvalifikacija u skladu s potrebama tržišta rada na nacionalnoj razini / razini EU-a, kako bi se podržao sustav
transparentnosti i mobilnosti kao i zapošljivost hrvatskih građana.

Više na stranicama Delegacije.

Aarhuškom konvencijom do demokratskog društva

U Zagrebu je 9. lipnja pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića održana međunarodna konferencija „Provedba Aarhuške konvencije u zemljama Jadrana” koja jslika6e okupila stotinjak sudionika iz devet zemalja regije i Europske unije. Kroz panele i stručne rasprave predstavnici vlada Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije i Srbije govorili su o dobrim i lošim primjerima primjene Aarhuške konvencije i njezina tri stupa, a to su pravo pristupa građanima na informiranje, pravo javnosti na sudjelovanje u procesima donošenja odluka i pristup građanima pravosuđu u pitanjima okoliša. Europski stručnjaci okolišnog prava analizirali su trendove i dobre prakse iz Europske unije. Projekt „Provedba Aarhuške konvencije u zemljama Jadrana’’, u sklopu kojega je organiziran i ovaj događaj, GONG provodi od početka 2010. godine zajedno s pet partnerskih udruga.

Više na stranicama GONG-a.

Zaštita okoliša prekograničnog područja

Sporazum o partnerstvu za projekt „Remedisanus“ potpisan je 20. lipnja. Projekt vodi Krapinskozagorska županija zajedno s hrvatskim i slovenskim partnerima – Zagorskom slika7razvojnom agencijom i Gradom Zaprešićem, Općinom Brežice, Općinom Sevnica, te slovenskim Institutom za okoliš i prostor. Glavni cilj projekta je zaštititi okoliš i očuvati prirodna i kulturna bogatstva prekograničnog područja te doprinijeti općoj zaštiti okoliša prekograničnog područja kroz mijenjanje postojećih navika štetnih po okoliš. Ukupna vrijednost projekta je 1,1 milijun eura, a sufinancira se iz Operativnog programa IPA Slovenija-Hrvatska 2007.–2013. Aktivnosti koje će se provesti u sklopu ovog projekta su sanacija divljih odlagališta (30 odlagališta otpada s hrvatske i 30 sa slovenske strane), realizacija remedijacijskih pilot-projekata na području pet saniranih divljih odlagališta otpada (dva s hrvatske i tri sa slovenske strane), radionice za djecu vrtićke dobi (mogućnost ponovne uporabe otpadnih materijala za izradu igračaka), te edukacija osnovnoškolaca u sortiranju otpada.

Više na stranicama Zagorske razvojne agencije.

Najave događanja

5. RUJNA 2011.
EU Konferencija o mladima
Varšava

8. do 15. RUJNA 2011.
Tjedan cjeloživotnog učenja 2011.
Diljem Hrvatske

12. RUJNA 2011.
Konferencija o e-volontiranju
Varšava

21. RUJNA 2011.
Međunarodni dan mira
Diljem svijeta

16. – 22. RUJNA 2011.
Europski tjedan mobilnosti
Diljem Europe

26. RUJNA 2011.
Europski dan jezika
Diljem Europe

2 misli o “Vijesti iz Delegacije Europske unije

  1. Povratni ping: Pogled dobrodošlice | Pogled kroz prozor

  2. Povratni ping: Pogled dobrodošlice! | Pogled kroz prozor

Komentari su zatvoreni.