Kako osuvremeniti nastavni sadržaj?

kristina_rismondo

Kristina Rismondo

Moj kvart – primjer projekta povezanog sa suvremenim likovnim zbivanjima

Sažetak

Nastavni sadržaj treba povezati sa svakodnevnim okruženjem i zajednicom, ali to nije lako s obzirom na činjenicu da svaki nastavnik ima ograničenje rada unutar zadanog plana i programa. U nastavi likovne umjetnosti zadani sadržaji, teme i zadatci nerijetko su povezani sa suvremenim kulturnim zbivanjima. Tijekom školske godine 2010./2011. ostvaren je projekt Moj kvart s učenicima prirodoslovno-matematičke gimnazije. Projekt je uklopljen u plan i program likovne umjetnosti, a nadahnut je kulturno-antropološkom studijom Kvartovska spika dr. sc. Valentine Zrnić Gulin. Sasvim se slučajno projekt Moj kvart uklopio u niz kulturnih događanja ostvarenih u galerijskim i inim prostorima grada s težnjom ponovnog procjenjivanja vrijednosti urbanih gradskih kvartova. Primjena informatičke tehnologije omogućila je ostvarenje i prikazivanje projekta preko e-knjige i interaktivne karte. Unatoč suvremenim kulturnim zbivanjima, projekt nije zapažen od strane šire društvene zajednice.

Ključne riječi: likovna umjetnost, kvart, interaktivna karta, projekt.

Uvod

Nerijetko se postavlja pitanje: Kako nastavni sadržaj povezati sa svakodnevnim okruženjem i kulturnom zajednicom? U planu i programu za likovnu umjetnost naznačeni su sadržaji i zadatci koji su usmjereni na stalnost povijesti umjetnosti, arhitekture i urbanizma te povezivanje sa suvremenim kulturnim zbivanjima. Očekuje se uspostavljanje osobnog odnosa prema djelima suvremenog okoliša i osvještavanje kulturnog značenja gradskog prostora. S obzirom na malu satnicu predmeta, to nije lako izvedivo u okviru nastavnog sata gdje je naglasak na razumijevanju pojmova i povijesnoj neprekidnosti.

Tijekom školske godine 2010./2011. ostvaren je projekt Moj kvart s učenicima drugih razreda prirodoslovno-matematičke gimnazije. Cilj je bio osvještavanje vlastitog identiteta u prostornom okružju arhitekture i urbanizma kvarta, a usput je došlo do povezivanja nastavnog sadržaja s kulturnim zbivanjima. Tijekom 2010./2011. Slika_1_Plakat_moj_kvartMuzej suvremene umjetnosti u Zagrebu te udruge poput Kontraakcije i UIII (Udruga za interdisciplinarna i interkulturna istraživanja) izložile su djela povezana s urbanizmom, kulturnim okružjem i sveukupnim pamćenjem zagrebačkih kvartova.

Također, Moj kvart je predstavljen u okviru portfelja Turističke zajednice grada Zagreba Kultura turizma, ostvarenog s deset srednjih škola grada Zagreba.

Slika 1. Plakat Moj kvart

Glavno polazište projekta bila je kulturno-antropološka studija Kvartovska spika (Gulin Zrnić, 2009) u kojoj se urbano, kulturno i društveno iskustvo povezuje u oblikovanju grada. Autorica studije, dr. sc. Valentina Gulin Zrnić održala je uvodno predavanje u prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji označivši smjernice istraživanja i početak projekta.

Ostvarenje projekta omogućeno je informatičkom tehnologijom, što se iskazalo kroz korištenje opreme, programa te ostvarenje i predstavljanje. Radovi učenika pokazali su se suvremenima s obzirom na istovremeno predstavljanje učeničkih radova na internetu sa suvremenim kulturnim zbivanjima.

O neprekidnosti projekta

Moj kvart ima karakteristike projekta s obzirom na vremensko ograničenje, primjenu znanja i alata, usklađenost zadataka i unaprijed određen jedinstven proizvod (Špundak, 2010). Voditeljica projekta bila je nastavnica koja je uskladila alate, aktivnosti i rad učenika. Projekt se ostvario uz minimalne troškove s obzirom na uporabu Microsoft Worda na osobnim računalima i Google Mapsa. U razredu Slika_2_gmail_komunikacijase odvijala komunikacija nastavnika s učenicima, preko elektroničke pošte i foruma postavljenog u sklopu LMS-a.

Slika 2. Komunikacija elektroničkom poštom na adresi projekt.moj.kvart@gmail.com

Projekt se sastojao od dva dijela – teksta i interaktivne karte. Na tablici koja slijedi nalazi se podjela i bodovanje zadataka unutar dva dijela:

tablica1Prilog 1. Zadatci i bodovanje

Slika_2_gmail_komunikacijaTekstualni dio učeničkih uradaka tematski je određen u zadanim obrascima koji su učenicima dostavljeni putem foruma ili elektroničke pošte.

Slika 3. Zadani obrazac s tematski naznačenim blokovima za tekstove i fotografije

U pisanom dijelu su učenici trebali:

    • napisati osnovne podatke o kvartu,
    • napisati podatke o povijesti kvarta,
    • navesti omiljeno mjesto,
    • navesti podatke vezane uz osobnu povijest u kvartu te
    • izabrati karakterističnu fotografiju.

Tekstovi su slani elektroničkom poštom te su nakon odabira objavljeni u obliku e-knjige. Aplikacija Issuu omogućila je brzo i besplatno objavljivanje radova te javno izdavanje publikacije u duhu “masovne amaterizacije” (Coates, 2003).


Prilog 2. E – knjiga Moj kvart

Slika_4_Google_mapsInteraktivna je karta ostvarena na Google Mapsu gdje su učenici označili mjesta i dodali fotografije, osobne zapise i komentare, prateći pisane upute i dostupne priručnike s uputama u obliku videa.

Slika 4. Moj kvart na Google Mapsu Slika

3. Interaktivna karta na Google Mapsu

Vrednovanje projekta

Projekt je zadan u sklopu redovne nastave drugog razreda, a odvijao se izvan okvira nastavnog sata i učionice na kućnim računalima pomoću Microsoft Worda te aplikacije Google Maps.

Tekstualni se dijelovi razlikuju kvalitetom s obzirom na valjanost izvora i vjerodostojnost fotografija. Najzanimljivijim dijelom svih zapisa čini se blok osobna povijest zbog svoje vjerodostojnosti i promatranja detalja, pod utjecajem predavanja dr. sc. Valentine Gulin Zrnić.

tablica2Prilog 4. Izdvojeni tekstovi učenika u kojima zapisuju osobnu povijest u kvartu

Međudjelovanje nije bilo jednako na svim razinama s obzirom na dostupnost projekta. Manja grupa učenika izdvojena je zbog uređivanja prispjelih radova. Interaktivna se karta od početka istovremeno uređivala na Google Mapsu, dok su tekstovi postali dostupni tek nakon objavljivanja e-knjige.

Učenici su u svojim radovima povezali urbani kontekst s osobnim povijestima boravka u kvartu, što se poklopilo sa suvremenim izlagačkim aktivnostima grupa poput Kontraakcije i UIII, izložbenih djelatnosti Muzeja suvremene umjetnosti i Muzeja grada Zagreba te raznih udruga građana zastupljenih na internetu.
Predstavljanje projekta u okviru portfelja Turističke zajednice grada Zagreba Kultura turizma, iako javno, nije otvorilo dijalog s udrugama.

Zaključak

Može se reći da je projekt uspješno ostvaren ako se vrednuje cilj, proces ostvarenja i završni proizvod. Nedostatkom projekta trebalo bi smatrati unutarnje i vanjsko međudjelovanje. Unutarnje međudjelovanje se moglo postići odabirom suradničkog alata, dok međudjelovanje sa širom društvenom zajednicom nije unaprijed planirano. Može se zaključiti da je informacijsko-komunikacijska tehnologija omogućila javno objavljivanje učeničkih radova kao priloga sadašnjim kulturnim zbivanjima, no učenici nisu bili svjesni sadašnjih izlagačkih aktivnosti. S druge strane, zadatci naznačeni u planu i programu uspješno su ostvareni omogućujući učenicima istraživački pristup nastavnom sadržaju.

Dodatak – Kronologija izložbi i radionica na temu Moj kvart

2010. u Muzeju suvremene umjetnosti održana je serija radionica i izložba pod nazivom Moj kvart, Moj planet Novosti iz MSU-a
2010. Izložba: Gajnice – moj kvart; Galerija Idealni grad; više o izložbi na adresi: Događaj s Facebooka
2010. Radionica: Akcija Grad – Akupunktura grada; galerija Modulor; Akcija Kvart, Centar za kulturu Trešnjevka
2010-2011. Muzej grada Zagreba; projekt Zagrebački kvartovi s nizom izložbi; na adresi: Programi Zagrebački kvartovi, arhiva projekta

Izvori

Gulin Zrnić, V. : Kvartovska spika; Institut za etnologiju I folkloristiku; Jesenski I Turk; Zagreb, 2009.
Coates, T. : (Weblogs and) The Mass Amateurisation of (Nearly) Everything…; objavljeno na blogu Plasticbag.org; preuzeto 6. 7. 2011.
Špundak, M. Upravljanje projektima-definicije i metodologije; preuzeto 5. 7. 2011.

Adrese nekih udruga i građana koji se bave problematikom kvarta

Muzej kvarta – udruga Kontraakcija; Muzej kvarta
UIII; Udruga za interdisciplinarna i interkulturna istraživanja
Blog: Mapiranje grada/Mapping the city
Grupa na Facebooku: Novi Zagreb – Moj kvart