Yammer

matija_kapic

Matija Kapić

Iako društvene mreže postoje već više od desetljeća, tek su nas u posljednjih nekoliko godina preplavile svojom prisutnošću. U početku je to bio MySpace pa je došao Facebook i mnoge druge, a s njima i poslovne društvene mreže. Jedna takva je i Yammer.

Yammer ne funkcionira kao što funkcioniraju Facebook, LinkedIn i ostale, nego ljude dijeli u poslovne mreže na razini organizacije, a da biste se učlanili, trebate imati adresu elektroničke pošte s domenom vlastite organizacije (primjerice, @skole.hr). Tako svaka organizacija može dobiti svoju privatnu društvenu mrežu u kojoj se zaposlenici ne moraju brinuti da će netko izvan tvrtke otvoriti njihov profil, pratiti njihove aktivnosti i širiti podatke.

sign_up_yammerTijek registracije je jednostavan, a najprije treba upisati vlastitu adresu elektroničke pošte s domenom koju ćete koristiti s ostalim kolegama.

step1_yammerNakon upisivanja adrese e-pošte, dobit ćete poruku s poveznicom na koju trebate kliknuti kako biste potvrdili da ste tu adresu zaista upisali vi. Kada kliknete na poveznicu za potvrdu, otvorit će se stranica s koracima za registraciju.

Nakon što prođete sve korake, Yammer nudi mogućnosti preuzimanja programa napravljenog za računala. Taj program omogućuje da pristupate mreži i kada ne koristite internetski preglednik što je korisno jer program može cijelo vrijeme raditi u pozadini dok se ne dogodi nešto o čemu vas treba obavijestiti.

Obavijest_na_radnoj_povrsini

Bitno je napomenuti da je program za pristupanje Yammeru izrađen na Adobeovoj platformi Air što znači da ćete prije instalacije Yammera trebati instalirati Adobe Air. Kako instalacija Yammera prvo provjerava je li instalirana platforma Air, prije vlastite instalacije instalirat će i nju.

prijedlog_prijateljaAko se prije vas netko registrirao na Yammeru, prilikom registracije vidjet ćete imena korisnika koji koriste istu domenu.

Time vam je olakšana potraga za kolegama iz istog radnog okruženja. U ovoj mreži vrijedi slično pravilo kao i na Twitteru, a to je da ne postajete prijatelji s drugim kolegama, već ih pratite. Kada vas netko počne pratiti, o tome ćete dobiti sličnu obavijest kao i na Facebooku.

obavijest_web_yammer

Primjena u školama

Yammer je društvena mreža namijenjena organizacijama, no sve su organizacije zbog praktičnosti podijeljene u odjele kao što su i škole podijeljene u razrede.

Zajednica_naslovnaYammer nudi mogućnost stvaranja grupa ili zajednica. Grupe služe da bi ujedinile članove odjela, dok zajednice služe za komunikaciju organizacije s drugim organizacijama, primjerice, želite li komunicirati s drugim školama, možete otvoriti takvu zajednicu. Zajednice nisu ograničene na jednu domenu elektroničke pošte.

Zajednice dobivaju vlastitu adresu elektroničke pošte i internetsku adresu sljedećeg oblika:

naziv_zajednice@yammer.com
http://www.yammer.com/naziv_zajednice

Nas zanimaju grupe koje omogućuju da komuniciramo s učenicima iz naših razreda u sigurnom okruženju. Budući da je Yammer organiziran kao poslovna društvena mreža, ima jače osiguranje podataka, daje više kontrole i manja je vjerojatnost da će se pojaviti osobe koje bi vrebale djecu.

Stvaranje_nove_grupeKada stvaramo grupu, dajemo joj ime i ona dobiva adresu elektroničke pošte i internetsku adresu oblika:

ime_grupe+skole.hr@yammer.com http://www.yammer.com/skole.hr/groups/naziv_grupe

Grupe mogu biti privatne i javne. Razlikuju se po tome što u javnima svi članovi organizacije mogu promatrati komunikaciju, a u privatnima samo članovi grupe koji su pozvani da se učlane.

Prilikom izrade grupe moguće je birati i kako će članovi biti obavještavani o događanjima – zajedničkom listom vijesti, elektroničkom poštom ili SMS porukama.

stvorena_grupaGrupe izgledaju slično kao i ostatak sučelja Yammera – možete postavljati pitanja, stavljati dokumente, izrađivati ankete i događaje.

Nažalost, grupe ne nude više mogućnosti od nabrojanih, no za brzu komunikaciju s učenicima mogu biti vrlo korisne. Napominjemo i da neke mogućnosti ne postoje u besplatnoj verziji, a u plaćenoj postoje.

Možemo zaključiti kako je Yammer dobra mreža za poduzeća koja trebaju zajedničko mjesto gdje bi svi zaposlenici mogli komunicirati. Prednost je veća sigurnost od vanjskog svijeta čime su učenici u školama sigurniji u korištenju mreže. Mogući nedostatak je što zbog svoje orijentacije prema poduzećima Yammer ne nudi puno mogućnosti koje su korisne u školama, primjerice, postavljanje testova koje učenici rješavaju. Međutim, za neformalnu komunikaciju i zbližavanje učenika te praćenje događanja u razredu, ovo je itekako iskoristiva društvena mreža.

Za dodatna pitanja i detaljniji opis mogućnosti koje nudi Yammer posjetite sljedeće adrese:

http://help.yammer.com/home
https://www.yammer.com/about/product

Tečaj „Osnove programa za tablično računanje MS Excel 2007”

sanda_sutalo

Sanda Šutalo

Početkom veljače ove godine upisala sam mentorirani CARNetov online tečaj za svladavanje osnova izrade online tečaja pomoću sustava Moodle. Tijekom šest tjedana učila sam kako oblikovati vlastiti tečaj pa je nastao tečaj „Osnove programa za tablično računanje MS Excel 2007”.

Tečaj nije u potpunosti završen jer je Moodle sustav izrazito velikih mogućnosti koje se tek naziru tijekom učenja o njemu. Kako bih popravila tečaj, ispravila načinjene pogrješke i po potrebi nadogradila sadržaj, potrebna mi je pomoć zainteresiranih entuzijasta koji će tečaj isprobati, a potom se na njega kritički osvrnuti s ciljem poboljšanja kvalitete. Bit ću vrlo zahvalna svima koji se jave na e-adresu sanda.sutalo@gmail.com sa svojim razmišljanjima, kritikama i prijedlozima.

1. Ciljana skupina polaznika i obrazovni ciljevi

Tečaj „Osnove programa za tablično računanje MS Excel 2007” namijenila sam učenicima srednjih škola kojima je Računalstvo/Informatika reclip_image002doviti predmet i učenicima osnovnih škola kojima je Informatika izborni predmet. Tečaj je usklađen s Nastavnim planom i programom predmeta Računalstvo/Informatika. Naravno, mogu ga koristiti i svi oni kojima je želja naučiti rukovati osnovnim mogućnostima programa MS Excel 2007.

Slika 1. Izgled naslovne stranice tečaja

2. Nastavni sadržaj

Tečaj je podijeljen u šest tematskih cjelina. Svaka se sastoji od jednog ili više poglavlja, a svako poglavlje od niza lekcija.

 • Prva cjelina: Uvod u program, Prozor programa
 • Druga cjelina: Podatci,clip_image004 Oblikovanje podataka
 • Treća cjelina: Brojevi i formule
 • Četvrta cjelina: Razne mogućnosti programa, Oblikovanje izgleda stranice, Držač ispune
 • Peta cjelina: Grafikoni
 • Šesta cjelina: Funkcije

Slika 2. Prikaz tematskih cjelina

Kao uvod u svaku od tematskih cjelina navedeni su obrazovni ciljevi i aktivnosti koje se očekuju od korisnika.

clip_image006Slika 3. Jedan od uvoda u pripadajuću tematsku cjelinu

Lekcije su oblikovane na jednostavan način, pisane su jednostavnim jezikom, obimom nisu prevelike, a sadržaj je obilno popraćen slikama koje olakšavaju usvajanje gradiva (preko 300 slika).

clip_image008Slika 4. Primjer lekcije

Navigacija između poglavlja i lekcija je vrlo jednostavna. Po odabiru poglavlja prikazuje se popis lekcija. Nazivi lekcija ujedno su i poveznice koje vode do pripadajućih lekcija. Za kretanje naprijed – natrag služe navigacijski gumbi sa strjelicama.

clip_image010Slika 5. Prikaz navigacije

Svaka tematska cjelina sadrži pripadajuću Vježbenicu, Zadatak i Test.

2.1. Vježbenice

clip_image012Uz pomoć Vježbenica korisnik kroz praktični rad na računalu treba isprobati i uvježbati naučeno. Vježbenice se sastoje od vježbi. Datoteke za vježbanje korisnik može izraditi sam ili na svoje računalo preuzeti gotove pripremljene datoteke.

Slika 6. Prikaz dijela jedne od Vježbenica

2.2. Zadatci

Zadatci se, poput Vježbenica, izrađuju u datotekama koje korisnici izrađuju sami ili preuzimaju sa sustava na svoje računalo. Kad izrade zadatak, korisnici datoteke trebaju učitati u sustav. Učitane zadatke pregledava nastavnik–mentor i vrjednuje ih. Uspješnost rješavanja zadataka (uz testove) određuje uspješnost svladavanja tečaja.

clip_image014Slika 7. Prikaz dijela jednog od zadataka

2.3. Testovi

Testovi omogućavaju online provjeru znanja. Stvorena je baza od 84 pitanja koja su različitog oblika i vrste, od zadataka višestrukog odabira, kratkih odgovora, usporedbe parova do oblika istina/laž i ugniježđenih odgovora. Svaki je test vremenski ograničen, a korištenje tečaja u praksi dat će povratnu informaciju za možebitnu korekciju predviđenog vremena rješavanja.

clip_image016Korištenjem pitanja iz baze za svaku od tematskih cjelina, oblikovan je test od četrnaest pitanja. Pri stvaranju testa uključena je mogućnost miješanja redoslijeda odgovora da bi pitanja kod svakog korisnika imala drugačiji redoslijed te mogućnost promjene redoslijeda odgovora u pitanju. Ove mogućnosti smanjuju mogućnost varanja na testu.

Slika 8. Prikaz raznih vrsta pitanja u testu

Testovi se ispravljaju automatski. Takav način rada omogućava da korisnik dobije povratnu informaciju odmah po završetku testa. Tablica pokazuje povratnu informaciju koja se trenutno koristi u tečaju, a oblikovana je na osnovi postotne uspješnosti:

Odlično!

87 % – 100 %

Vaši su rezultati vrlo dobri.

73 % – 86 %

Vaši su rezultati dobri.

59 % – 72 %

Dovoljno za prolaz, ali u sljedećim lekcijama svakako uložite više truda!

45 % – 58 %

Na žalost, uloženi trud nije bio dovoljan. Sljedeći se put bolje potrudite!

0 % – 44 %

2.4. Komunikacijski alati

Budući da je online tečaj specifičan oblik obrazovnog procesa, na njegovu uspješnost utječe i mogućnost interakcije između sudionika – korisnika međusobno te nastavnika i korisnika. Primjenom odgovarajućeg oblika komunikacije u online tečaju, korisnici stječu osjećaj pclip_image018ripadnosti grupi, mogu dobiti pomoć drugih korisnika ili mentora, a mogu i raspravljati o nastavnim sadržajima. U tečaju se koristi asinkroni oblik komunikacije: forum.

Slika 9. Forumi

Za tečaj su pripremljena tri foruma. Jedan služi predstavljanju i upoznavanju kandidata i mentora međusobno, drugi je namijenjen objavljivanju vijesti o tečaju, a treći forum služi raspravama o problemima nastalim pri svladavanju nastavnog gradiva.

3. Opis strategija učenja

S obzirom na ciljane skupine korisnika, tečaj je moguće koristiti na dva načina – kao kombinirani oblik nastave kojim upravlja mentor-nastavnik te kao online tečaj za samostalno učenje koje može biti mentorirano ili nementorirano.

3.1. Primjena tečaja u nastavi

Prvi način podrazumijeva primjenu tečaja u nastavi pri čemu se dio nastave odvija na klasičan način u učionici, a dio online. Svi materijali koji se učenicima pružaju u klasičnom dijelu nastave, ponuđeni su i kao dio online tečaja kroz tematske cjeline pa ih učenik može dodatno rabiti.

Učenici s mentorom ili međusobno mogu komunicirati korištenjem elektroničke pošte i foruma. Forumom mogu razmjenjivati razmišljanja o problemima na koje su naišli, o spoznajama koje su stekli, a nastavnik uvijek ima moclip_image020gućnost usmjeravanja rasprava ili ponude rješenja problema kada smatra da je to potrebno.

Ovakav način korištenja tečaja podrazumijeva i vremenska ograničenja pa je bitno koristiti kalendar u kome će biti zabilježeni svi datumi važni za tečaj.
Slika 10. Kalendar

Mentor–nastavnik tečaj može koristiti i na ograničeni način, tako da uz pomoć tečaja samo provjerava usvojena znanja i vještine svojih učenika. Tada će, za vrijeme nastavnog sata predviđenog za provjeru znanja određene tematske cjeline, u kontroliranom okruženju (objektivnost vrjednovanja uspješnosti rada učenika) učenike uputiti na rješavanje zadataka i online testova. Dobivene ocjene mogu biti samo dio ili jedini način vrjednovanja uspješnosti učenika pri usvajanju ove nastavne teme.

3.2. Online tečaj

Drugi način korištenja tečaja je isključivo online. Na taj način korisnik samostalno, u vrijeme kada to njemu odgovara i koliko mu odgovara, usvaja nova znanja iz ponuđenih lekcija, a potom uvježbava naučeno. Tečaj je kvalitetniji ako je mentoriran jer korisnik dobiva povratne informacije o uspješnosti izvršenih zadataka, forumom sudjeluje u raspravama, dobiva odgovore na pitanja i smjernice u radu.

S obzirom na ponuđene materijale, vježbe i upute, smatram da bi i nementorirani način rada trebao biti posve zadovoljavajući te da bi prosječno motiviran i prosječno marljiv korisnik uz pomoć ovog tečaja mogao postići odlične rezultate.

4. Plan vremenskog trajanja tečaja

Predviđeno vrijeme za trajanje nementoriranog online tečaja je šest tjedana. Tijekom tog perioda korisnici tečaju mogu pristupati u vrijeme kada im najviše odgovara. Za svladavanje nastavnog gradiva, izradu vježbi, zadataka i testova predviđeno je od četiri do šest sati tjedno. Smatram da je to za prosječno zainteresiranog korisnika vrlo zadovoljavajuće s obzirom na cilj koji želi postići.

Ako se tečaj izvodi kombiniranim načinom, mentor-nastavnik, ovisno o dobi učenika, njihovim sposobnostima i interesima, tečaj može izvoditi kraći ili dulji period.

5. Elementi za vrjednovanje znanja

Konačni uspjeh ovisi o rezultatima postignutim rješavanjem šest zadataka i šest testova. Zamišljeno je da ukupan broj bodova bude 100 (zadatci 60 bodova, a testovi 40 bodova).

Testovi se ocjenjuju automatski. Prema postotnoj uspješnosti potrebno je oblikovati skale ocjena te odrediti udio svakog testa u ukupnom rezultatu uspješnosti rješavanja testova. To još nije učinjeno za ovaj tečaj.

Također još nisu oblikovane skale ocjenjivanja svakog zadatka pojedinačno te određivanje udjela svakog zadatka u ukupnom rezultatu uspješnosti rješavanja zadataka. Taj je dio tečaja još u izradbi, ali se nadam da će uskoro biti oblikovan i ponuđen na korištenje.

6. Kako do tečaja?

I za kraj, kako do tečaja?! To je moguće na više načina, primjerice, odabirom poveznice

https://moodle.carnet.hr/course/view.php?id=1153 .

Budući da je tečaj načinjen u CARNetovom sustavu Moodle, po odabiru navedene poveznice treba se prijaviti u sustav. Poveznica korisnika odvodi na stranicu za autentifikaciju. Korisnik treba upisati svoje podatke, korisničku oznaku i zaporku iz Edu.hr sustava (npr. ime.prezime@ustanova.hr). clip_image022

Po prijavi u sustav, korisnika dočekuje pristupna stranica za tečaj. Korisnici u testnoj fazi za pristup tečaju trebaju unijeti zaporku tečaja: sandasutalo.

Slika 11. EduHr

A nakon toga… Pogledajte. Kritizirajte, tražite pogrješke i mane. I, lijepo molim, obavijestite me o svemu što smatrate da je bitno kako bi se clip_image024tečaj poboljšao.

Budući da je u ovaj posao uloženo puno rada, truda i entuzijazma, bilo bi lijepo kada bi po ispravcima i nadogradnji bio dostupan svim zainteresiranim nastavnicima za korištenje u našim školama.

Slika 12. Pristup tečaju

Učitelji žive dvaput

Drugi život jednog učitelja

sanja_bozinovic

Sanja Božinović

Kakav se to „drugi život“ nudi učiteljima?

Second Life (SL) je virtualni svijet u koji zakoračujemo klikom na http://secondlife.com. Nakon preuzimanja programa na svoje računalo, stvaramo svoj lik i tako započinjemo svoj drugi, virtualni život. Novi početak je pun mogućnosti i ovisi samo o našim željama i interesima jer u virtualnom, baš kao i u stvarnom životu, svatko slijedi svoju zvijezdu: Snapshot_001možemo graditi i kupovati, pokrenuti vlastitu tvrtku i zarađivati novac (250 L$ = 1 US$), plesati, prisustvovati koncertima i predstavama, putovati replikama stvarnih gradova ili prostorima iz mašte, upoznavati nove prijatelje, tražiti životnog partnera, ali i poučavati i učiti.

Slika 1. Upoznavanje okruženja

Mnogi učitelji i obrazovne institucije koriste Second Life za stručno usavršavanje i rad s učenicima. SL je otvoren starijima od 16 godina, a registracija je besplatna.

Za komunikaciju se koristi govor, pisanje i slanje poruka. Možemo pristupati grupama, imati prijatelje, slušati glazbu, koristiti poveznice na internetske stranice, raditi prezentacije i koristiti druge obrazovne alate. Predmeti koje dodirnemo mogu biti programirani da daju pisane ili govorne informacije. Možemo fotografirati, obrađivati fotografije i postavljati ih na predmete koje stvaramo.

Kad sam se prvi put teleportirala na EduNation, jedan od „otoka“ nastanjenih učiteljima i obrazovnim institucijama u sklopu TESOL tečaja „Virtual Worlds and Language Learning“, zavirila sam u svijet po mnogim karakteristikama vrlo prikladan za poučavanje stranih jezika, ali i drugih školskih predmeta na srednjoškolskom stupnju, a pogotovo u visokom obrazovanju i obrazovanju i stručnom usavršavanju odraslih.

Uočila sam više prednosti nego nedostataka učenja u virtualnom svijetu pa sam svoje usavršavanje nastavila kroz TESOL EVO tečajeve za profesore engleskog jezika*. Također sam imala sreću dobiti mjesto između 20 europskih profesora u petotjednom tečaju u Snapshot_030sklopu projekta AVALON (Access to Virtual and Action Learning live Online) gdje sam zaslužila i certifikat za poučavanje u virtualnom svijetu te postala članica AVALON Ning mreže u kojoj mnogo učitelja svakodnevno izmjenjuje iskustva i znanja ili uči od drugih.

Slika 2. Izlet u Liverpool

Prednosti poučavanja stranih jezika u virtualnom svijetu

Učitelji i učenici potpuno uranjaju u virtualni svijet i stvaraju novi identitet. Većina učitelja ima ljudske avatare, često slične njihovom stvarnom izgledu, ali mogućnosti mijenjanja izgleda su neograničene: avatar može mijenjati oblik, veličinu, spol, rasu, boju kose… kad god želi. Može čak i ne biti čovjek. Novi identitet se pokazao izvrsnim poticajem za sramežljive učenike, a mijenjanje izgleda odlična tema za nastavu, da ne govorimo o većoj autentičnosti lekcija s igranjem uloga.

Virtualni svijet pruža neograničene mogućnosti prostora, a pojam razreda dobiva potpuno novu definiciju. Teleportirati se možemo, zajedno s učenicima, na svako mjesto koje nije privatno vlasništvo i tijekom jednog sata posjetiti umjetničku galeriju, grad gdje stanovnici govore jezik koji poučavamo, kazališnu predstavu, mjesta iz prošlosti ili mašte, poput ratnog bojišta, simulacije požara, ljudskog tijela, mjesta za odmSnapshot_012aranje na nebu ili na dnu mora – ovisno o planiranim aktivnostima tijekom nastave. Mnogi učitelji također koriste i holodekove, gotove trodimenzionalne scene posebno pripremljene za njihove potrebe koje jednim klikom izvuku iz svog inventara i uđu u njih zajedno s učenicima.

Slika 3. Holodek scene u pješčaniku

Izvrstan primjer korištenja SL prostora i SL identiteta može se vidjeti u radu profesorice Heike Philp koja cijeli svoj tečaj organizira u Berlinu iz 1920-ih godina gdje polaznici surađuju na pisanju scenarija, a o svemu se može više pročitati na blogu TeleportNovela.

Virtualni svijet dijeli s ostalim vrstama virtualnih razreda prednosti prostora i vremena: učitelji i učenici iz raznih dijelova svijeta i vremenskih zona trebaju samo pristup internetu da bi radili zajedno. SL ima i dodatnu prednost: rješava problem statičnosti i zamora koji nastaje provođenjem vremena za računalom jer nudi privid kretanja u prostoru što izvrsno odgovara mnogim današnjim učenicima. Osjećaj stvarnosti je takav da nerijetko netko tvrdi da je umoran nakon virtualne šetnje. Teleportiranje po virtualnom svijetu pruža mogućnosti i ljudima koji samostalno uče strane jezike jer u replikama stvarnih gradova, kao i u obrazovnim institucijama, nailaze na ljude koji govore jezik koji žele učiti, a odredišta za izlete su mnogobrojna i bogata informacijama.

U virtualnom su svijetu emocije stvarne. Ljepota okoliša, stvarnost proširena dodatnim jezičnim i drugim poticajima, mogućnost stjecanja prijatelja i pripadanja grupama pomažu svakome tko želi učiti jezik na ovakav način.

Osim jezičnih vještina, učenici razvijaju i specifične SL vještine poput kretanja i građenja koje neodoljivo privlače ljude s afinitetom za kompjuterske igre. Stvaranje predmeta koji postaju naše vlasništvo, ima čari za mnoge učenike, a odlična je tema i za lekciju. MacBeth-300x204Karakteristika SL-a da izgleda poput igre svakako pridonosi dobrom osjećaju kod učenika jer se uz rad i dobro zabavljaju te ovakav način učenja čini vrlo popularnim kod ljudi svih generacija.

Slika 4. Uranjanje u priču – Macbeth (fotografija je vlasništvo Barb Sakamoto/Lynn Carlucci)

Osim rada s učenicima, profesori se mogu uključiti u grupe profesora. Preko funkcija prijatelja i grupe možemo doći u kontakt sa sustručnjacima, učiti i izmjenjivati ideje na konferencijama i ostalim događajima kojih je SL prepun tijekom cijele godine i na kojima stručnjaci nesebično dijele znanje i iskustva, ne samo u poučavanju u virtualnom svijetu, nego i o drugim temama iz područja poučavanja jezika i ostalih predmeta.

Problemi pri poučavanju u virtualnom svijetu

Problemi s kojima se susreću učitelji u virtualnom svijetu se uglavnom odnose na tehnička ograničenja računala kojima raspolažu u školi ili koja posjeduju učenici ukoliko pristupaju nastavi od kuće. Tehnički zahtjevi moraju se provjeriti prije planiranja rada s učenicima.

Poveznica http://secondlife.com/support/system-requirements/

Osim toga, Second Life je pokazao najbolje rezultate u malim grupama. Dinamika koju omogućuje medij, istovremeno korištenje govora, pisanja, dijeljenja poveznica, teleportiranje i druge aktivnosti, traže dosta tehničke spretnosti učitelja i dobre organizacijske sposobnosti.

Često, zbog tehničkih poteškoća, treba planirati nešto više vremena za aktivnosti, imati rezervni plan, kao i puno strpljenja. Općenito, uspješni učitelji u virtualnom svijetu moraju biti strpljiviji i fleksibilniji.

Snapshot_322Rezultati su puno bolji, a rad lakši ako učitelji imaju priliku poučavati u paru. Na taj način lako mogu pratiti sve učenike, osobito na nižim stupnjevima učenja jezika ili početnike u korištenju virtualnog svijeta. Taj način olakšava korištenje više potencijala virtualnog svijeta i nastava postiže maksimalni učinak.

Slika 5. Sastanci profesora – stručno usavršavanje

Zaključak

Najveća prepreka većem korištenju virtualnog svijeta u pSnapshot_191oučavanju, a osobito u stručnom usavršavanju, je neupućenost mnogih učitelja i strah od novog kao i pogrešno uvjerenje da poučavanje uz pomoć računala udaljuje ljude i nije prikladno za poučavanje jezika. U slučaju poučavanja u SL-u, virtualna stvarnost je često intenzivnija od one koju možemo stvoriti u školskom razredu.

Slika 6. Detalj jedne od izvrsnih konferencija

Svi profesori koji razmatraju mogućnost korištenja virtualnog svijeta SL-a za poučavanje, morali bi dobro proučiti njegove prednosti i nedostatke. Tečaj jezika u virtualnom svijetu umjesto u stvarnom ili nekom pouzdanom virtualnom razredu, ima puno prednosti. One se moraju odraziti na način planiranja i rada s učenicima. Tečaj nema smisla ako ne koristi dodane vrijednosti ovog medija.

Učitelji koji poučavaju mlađe od 16 godina ili zbog drugih razloga ne mogu koristiti SL za rad s učenicima, ne bi se trebali odreći stručnog usavršavanja u SL-u. Suradnja s kolegama kao što su profesori članovi AVALON ili Slexperiments grupa, da spomenem dvije meni najdraže grupe, obogatit će profesionalni život svakog učitelja i pružiti puno korisnih znanja za stvarni i virtualni život učitelja.

_____________________________________________________________________________

* 2 2009 – Virtual Worlds and Language Learning,
2010 – Teaching a Language in a Virtual World,
2011 – Village ,
http://village2011.pbworks.com/w/page/31834289/FrontPage

Državna GLOBE smotra u Čakovcu

suzana_delic

Suzana Delić

clip_image001O GLOBE programu pisali smo opširnije u jednom od prošlih brojeva Pogleda. U znanstveno-obrazovnom programu GLOBE (Globalno učenje i opažanje za dobrobit okoliša) sudjeluju mnogi hrvatski učenici, a Hrvatska je već godinama jedna od vodećih zemalja GLOBE programa s velikim brojclip_image003em mjerenja.

Svake godine pedesetak najboljih osnovnih i srednjih škola sudjeluje na Državnoj smotri. Domaćin ovogodišnje smotre bila je II. osnovna škola Čakovec, a smotra se održala od 11. do 13. svibnja.

Ekipe sastavljene od 3 učenika te njihovi mentori bili su smješteni u pitoresknom Svetom Martinu na Muri.

Slika1-Dolazak-u-Sveti-MartSlika2-Dolazak-u-Sveti-MartSlika3-OŠ-ČakovecSlika4-OŠ-Čakovec

Na svečanom otvaranju sudionicima se obratio Vinko Grgić, ravnatelj II. OŠ Čakovec, Vinko Filipović, ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje, Janja Milković, predsjednica Državnog povjerenstva te predstavnik Grada Čakovca.

Slika5-pozdravni-govor-ravnSlika6-svečani-programSlika7-svečani-programSlika8-svečani-program

Nakon otvaranja i zakuske, predstavljene su škole te su izvučeni redni brojevi orijentacijskog natjecanja.

Slika9-blog

Državna smotra sastoji se od predstavljanja projekata, plakata ili virtualnih postera (blogova) koje su učenici pripremali tijekom školske godine te natjecanja u orijentacijskom trčanju koje se održava posebno za osnovne, a posebno za srednje škole.

Nakon predstavljanja škola, učenici su prezentirali projekte u četiri skupine:

1. Projekti grupe Voda

Prosudbeno povjerenstvo:
Renata Matoničkin Kepčija, dr. sc. – predsjednica
Borjanka Smojver, dipl. ing., 
Marko Buljan, mr. sc.,
Ana Blagović, prof.

2. Projekti grupe Atmosfera

Prosudbeno povjerenstvo:
Janja Milković, mr. sc. – predsjednica,
Marina Ništ, prof.,
Davor Barić, prof.,
Snježana Marković – Zoraja, prof.,
Marijana Toljan, prof.

3. Projekti grupe Zemlja kao sustav

Prosudbeno povjerenstvo:
Marina Grčić, mr. sc. – predsjednica,
Ines Radanović, dr. sc.,
Čeda Perko, dipl. ing.,
Marinela Labaš, prof.,
Kristina Krtalić, prof.

4. Projekti grupe Pokrov i tlo

Prosudbeno povjerenstvo:
Mirko Ruščić, dr. sc. – predsjednik,
Žaklin Lukša, mr. sc.,
Marko Ožura, dipl. ing.,
Jadranka Radovančević, prof.
Milena Prodanović, dipl. učiteljica

Slika10-atmosfera

Uz mnoštvo zanimljivih projekata, poslijepodne je brzo prošlo.

Četvrtak je bio rezerviran za orijentacijsko trčanje u kome se okušalo 33 osnovnih te 16 srednjih škola. Naoružani kompasima, kalkulatorima te kartom koju su dobili na početku, učenici su započeli trku znanja i brzine.

Slika11-pred-orijentacijskoSlika12-komisija-na-startu

Najuspješniji su bili predstavnici sljedećih škola:

tablica1

Večer je bila rezervirana za zabavu i ples, a u petak ujutro učenici i mentori provozali su se skelom po Muri te se nakon ručka zajedno okupili na svečanom zatvaranju Smotre.

Gospođa Diana Garašić , viša savjetnica Agencije za odgoj i obrazovanje te državni koordinator programa GLOBE obratila se okupljenima te predstavila članove povjerenstava koji su proglasili najuspješnije projekte i škole u protekloj godini.

tablica2

Priznanja za postignuća u provedbi Programa GLOBE u protekloj školskoj godini idu školama:

 • OŠ Ivanker Trohar, Fužine
 • OŠ „Đuro Pilar“, Slavonski Brod (priznanje uključuje pohvalu za rad na školskom projektu)
 • OŠ Antuna Mihanovića, Slavonski Brod (priznanje uključuje pohvalu za rad na školskom projektu)
 • OŠ „Petar Zrinski“, Čabar (priznanje uključuje pohvalu za rad na školskom projektu)
 • OŠ Ksavera Šandora Gjalskog, Zabok
 • OŠ Zadarski otoci, Zadar

Usmene pohvale i simbolične nagrade za ustrajnost, temeljitost i ozbiljnost u pristupu zadacima na orijentacijskom natjecanju dodijeljene su:

OŠ Antuna Mihanovića iz Osijeka, OŠ Vjekoslava Kaleba iz Tisnog i  Srednje škole Petrinja te učeniku Andriji Čečura iz OŠ kraljice Jelene, Solin za srčanost i sportsku ustrajnost.

Čestitamo pohvaljenima, nagrađenima ali i svima koji su sudjelovali!

Uslijedio je povratak kućama uz nezaobilazno „Doviđenja iduće godine!“.

VIII. obrazovni forum – „Iskustvom i suradnjom do otvorenih vrata“

viktorija_hrzica

Viktorija Hržica

interaktivne-otvorene-skole115. travnja  2011. godine u Osnovnoj školi „Mladost” u Osijeku održan je VIII. obrazovni forum koji je organizirala hrvatska udruga „ Interaktivne otvorene škole“ (IOS) iz Osijeka. Riječ je o projektnim aktivnostima Jačanje regionalne mreže skolainteraktivnih otvorenih škola kao generatora pozitivnih društvenih promjena u sklopu međunarodne suradnje s udrugama MIOS iz Tuzle (Bosna i Hercegovina) i IOS iz Novoga Sada (Srbija). Tema skupa bila je Iskustvom i suradnjom do otvorenih škola

dvorana

Forumu je prisustvovalo dvjestotinjak sudionika – učitelja, stručnih suradnika, ravnatelja, učenika te predstavnika prosvjetnih vlasti.

edina

 

Na početku skupa sudionike je pozdravila Edina Suljić, direktorica Međunarodne udruge IOS iz Tuzle.

daniela

 

Skup je otvorila zamjenica gradonačelnika Grada Osijeka Danijela Lovoković, dipl. ing. arh.

ladaLada Puharić-Ilić, stručna suradnica – pedagoginja, održala je zanimljivo uvodno predavanje u kojemu je navela aktivnosti udruge od njenog osnutka, posebno naglašavajući područja kvalitete koja škole-članice žele postići ili poboljšati. Bogata arhiva radova nastalih u sklopu rada udruge svima je otvorena za uporabu. Predavanje je završila čitanjem priče kojom je potvrdila svoje riječi.

Doc. dr. sc. Marija Heffer, profesorica na Medicinskom fakultetu u Osijeku, održala je pozvano predavanje „Memorija kod djece“ u kojemu je na zanimljiv i jednostavan način govorila o mozgu, učenju i pamćenju.

marija heffer1marija heffer2

Poslije predavanja skup je nastavljen radionicama koje su vodili članovi udruga IOS-a iz sva tri grada:

 • Osijek – „Naučiti kako učiti i kako izraditi umne mape“

 • Tuzla – „Male ruke – velika djela“ – radionica za učenike
 • Novi Sad – „Uvjeti uspješnog učenja“

potvrdeNakon održanih radionica predstavljeni su rezultati rada i podijeljene potvrde o stručnome usavršavanju.

Skup je završio ručkom te zajedničkim razgledavanjem Osijeka.

EU bilten – Vijesti Delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj

delegacija_EU

Delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj

Vijeće Europske unije o Hrvatskoj

slika1Vijeće Europske unije sastalo se 23. svibnja kako bi razmotrilo nacrt dnevnog reda za lipanjsku sjednicu Europskog vijeća. Nakon sastanka, ministri su uz večeru izmijenili mišljenja o pristupanju završnoj fazi pregovora s Hrvatskom o pristupanju Europskoj uniji. Primili su na znanje namjeru Komisije da Vijeću što prije podastre nacrt zajedničkih stajališta EU-a o preostalim poglavljima pregovora. Pored toga, Vijeće je usvojilo stav o nacrtu izmjena i dopuna proračuna, kojima se prihvaća financijska pomoć od 19,5 milijuna eura za saniranje šteta od velikih poplava iz kolovoza i rujna 2010. godine u Češkoj, Sloveniji i Hrvatskoj. Hrvatskoj bi trebala biti pružena financijska pomoć u iznosu od 1,18 milijuna eura.

Više na stranicama Delegacije i Europskog vijeća.

Europski tjedan 2011.

Već 12. put za redom, u Hrvatskoj je od 2. do 10. svibnja obilježen Europski tjedan nizom
slika2događanja i aktivnosti od kojih su mnoge organizirane od strane Delegacije Europske unije u RH ili uz njezinu potporu. Time se slavi važan datum u povijesti europskog ujedinjenja –9. svibnja, Dan Europe. U obilježavanju Europskog tjedna tradicionalno sudjeluju Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, gradovi i županije, nevladine udruge i drugi partneri diljem Hrvatske. O brojnim događanjima organiziranim u sklopu ovogodišnjeg Europskog tjedna pročitajte u nastavku.

Europski tjedan započeo predstavljanjem EU poštanskog sandučića

Proslava Europskog tjedna započela je 2. svibnja na zagrebačkom Cvjetnom trgu slika3predstavljanjem glavnih aktivnosti obilježavanja Europskog tjedna od strane šefa Delegacije EUa Paula Vandorena i ministra vanjskih poslova i europskih integracija Gordana Jandrokovića. Delegacija je postavila „EU poštanski sandučić” a građani su bili pozvani napisati poruke u kojima navode svoja očekivanja od hrvatskog pristupanja Europskoj uniji, institucija EU-a (Parlamenta, Komisije i Vijeća) te navesti pitanja vezana uz EU o kojima bi željeli znati više. Svoje pisane poruke građani su imali priliku ubaciti u sandučić koji je osim na Cvjetnom trgu bio postavljen i na ostalim mjestima na kojima su se održavale aktivnosti obilježavanja Europskog tjedna u organizaciji Delegacije. Putem sandučića prikupljeno je više od 250 poruka, od kojih su većina, njih više od 50%, bile pozitivnog karaktera; negativnih komentara bilo je oko 25%, dok se ostatak poruka odnosio na pitanja ili indikacije tema o kojima bi građani općenito htjeli znati više. Delegacija planira koristiti ovu vrstu dvosmjerne komunikacije i u budućim aktivnostima.

Više na stranicama Delegacije.

Veleposlanik Vandoren na javnoj raspravi o EU i mladima u Dubrovniku

Veleposlanik Vandoren sudjelovao je 3. svibnja na javnoj raspravi za mlade pod nazivom slika4„Don’t Worry Be Europe!”. Raspravu je organizirala Regionalna razvojna agencija Dunea u sklopu projekta „EU i vi mladi – EU and YOUth“ sufinanciranog od strane Delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj iz IPA INFO programa. Javnoj raspravi su osim šefa Delegacije prisustvovali i župan Nikola Dobroslavić, djelatnik Ureda za medije Europskog parlamenta Enrico D´Ambrogio, udruge mladih, predstavnici Sveučilišta u Dubrovniku i učenici srednjih škola s područja ove županije. Veleposlanik Vandoren je tom prigodom istaknuo podršku Delegacije u nastojanjima Republike Hrvatske da pregovore za ulazak Hrvatske u EU završi u lipnju i govorio o proceduri koja će uslijediti nakon završetka pregovora, te kako će Hrvatska postati 28. članica EU-a.

Više na stranicama Delegacije i Regionalne razvojne agencije Dunea.

Europski tjedan u Splitu

Udruga Cenzura Plus je 6. svibnja, u sklopu obilježavanja Europskog tjedna, organizirala slika5javno događanje i predavanje na kojem je sudjelovao i šef Odjela za politička, gospodarska i trgovinska pitanja, tisak i informiranje Delegacije EU-a, Paolo Berizzi. Berizzi je građanima odgovorio na mnoga nejasna pitanja i dodatno im pojasnio što je EU, što Hrvatskoj donosi pristupanje Europskoj uniji i kako će pristupanje Europskoj uniji utjecati na život hrvatskih građana. Berizzi je također sudjelovao i u jednosatnoj emisiji „Cenzura – bez cenzure o EU“. Događanje je organizirano u okviru projekta „Premošćivanje jaza između Europe i njenih budućih građana” kojeg financira Delegacija Europske unije putem IPA INFO programa. Projekt provodi Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda Cenzura Plus iz Splita u partnerstvu s Europskim pokretom Split, STINA-om i H-alterom. Cilj projekta je unaprijediti informiranu javnu raspravu u Hrvatskoj o članstvu u Europskoj uniji i građanskom sudjelovanju u procesu pristupanja kao i doprinijeti pripremi građana/ki da donesu informiranu odluku na referendumu.

Više na stranicama Delegacije i Udruge Cenzura Plus.

Obilježen Dan Europe u Osijeku

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović i veleposlanik Paul Vandoren sudjelovali su
6. svibnja u proslavi Dana Europe u Osijeku. Tijekom proslave na središnjem osječkom trgu, građani Osijeka mogli su se informirati o pitanjima vezanim za EU na info-štandovima koje su postavile Delegacija EU-a, Ministarstvo vanjskih poslovslika6a i europskih integracija, Hrvatska gospodarska komora i nevladina udruga Proni iz Osijeka. Također, građani su mogli iznijeti svoja očekivanja putem „EU poštanskog sandučića“. Predsjednik Josipović i veleposlanik Vandoren u Osijeku su se susreli i s građanima s kojima su razmijenili mišljenja o pristupanju Hrvatske EU-u, učincima pristupanja kao i strahovima i predrasudama vezanim uz članstvo u EU-u. Obilježavanje Dana Europe nastavilo se javnom tribinom pod naslovom „Što Europska unija donosi Hrvatskoj?” s predsjednikom Josipovićem i veleposlanikom Vandorenom kao glavnim govornicima. Nakon rasprave veleposlanik Vandoren i predsjednik Josipović nazočili su i ceremoniji obilježavanja 150 godina utemeljenja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te obišli Poduzetnički inkubator BIOS-a, dijelom financiran sredstvima EU-a.

Više na stranicama Delegacije i Grada Osijeka.

Proslava Dana Europe na Cvjetnom trgu u Zagrebu

Proslavom na Cvjetnom trgu, u Zagrebu je 7. svibnja tradicionalno obilježen Dan Europe
slika7(9. svibnja). Događanje je organiziralo Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracijab(MVPEI) u suradnji s Delegacijom EU-a i ostalim tijelima državne uprave uključenim u proces pristupanja Hrvatske EU-u. Na samom događanju građani su se mogli informirati o Europskoj uniji, procesu pristupanja Hrvatske EU-u, mogućnostima korištenja sredstava iz pretpristupnih fondova EU-a te budućem korištenju strukturnih fondova i Kohezijskog fonda kao i drugim pitanjima vezanim uz europske integracije. Informacije o EU-u i pristupanju Hrvatske EU-u kao i razne druge informativne materijale mogli su dobiti na štandovima Delegacije i MVPEI-a te se informirati i o poglavljima slika8pregovora prema tematskim cjelinama i to od strane tijela državne uprave koji se tim tematskim područjima bave. Događanje na Cvjetnom trgu su, uz šefa Delegacije EU-a Paula Vandorena, posjetili i predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović, predsjednica Vlade Jadranka Kosor zajedno s poljskim premijerom Donaldom Tuskom, potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova i europskih integracija Gordan Jandroković i drugi visoki državni dužnosnici.

Više na stranicama Delegacije i MVPEI-a.

„Ritam Europe” rasplesao Bundek

Srslika9edišnja manifestacija proslave Dana Europe u organizaciji Delegacije EU-a u Hrvatskoj pod nazivom „Ritam Europe” održana je 7. svibnja u Zagrebu. Na Bundeku je održan koncert „Ritam Europe“ na kojem su posjetitelje, njih više od deset tisuća, koncertnom izvedbom zabavili TBF, Elemental i i Picksiebneri te gosti iz EU-a – bendovi Doyobe iz Austrije, GMBisGeryMendes iz Nizozemske i Balkan Fanatik iz Mađarske. Veleposlanik Paul Vandoren je u kratkom pozdravnom govoru okupljenima istaknuo moto
Europske unije – „Ujedinjeni u različitosti“ i pojasnio kako EU predstavlja prostor bez granica i neograničenih mogućnosti, pogotovo za mlade, te ih pozvao da se informiraju o onome što Europska unija donosi. U okviru zabavno-edukativnog programa koji je održan u poslijepodnevnim satima istoga dana, grupe učenika iz osnovnih škola Zagreba i Zagrebačke županije scenskim su nastupom predstavile zemlje članice EU-a. Mališane i njihove roditelje zabavljao je i Jacques Houdek pjesmama s CD-a „Poleti pjesmom do Europe” koji je Delegacija izdala povodom Dana Europe 2009. godine. slika10Ovom su prilikom i najmlađi posjetitelji imali prilike saznati nešto više o Europskoj uniji kroz likovne i druge radionice ili sudjelovati u zabavnim nagradnim igrama, dok su se odrasli mogli informirati na info-štandovima Delegacije, Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Mreže volonterskih
centara Hrvatske i zemalja članica EU-a. Poslijepodnevno događanje privuklo je više tisuća građana.

Više na stranicama Delegacije.

Nogometni turnir za Dan Europe

Malonogometni turnir koji 7. svibnja organiziralo Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija (Mslika11VPEI) još je jedno u nizu događanja održanih u sklopu ovogodišnjeg Europskog tjedna. Na turniru su sudjelovale dvije EU-nogometne ekipe – „EU tim” sastavljen od zaposlenika Delegacije, predstavnika diplomatskog zbora i država članica EU-a i drugih zaljubljenika u nogomet te tim Vijeća Europske unije iz Bruxellesa. Uz njih, svoje su nogometne timove imali MVPEI, Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo obrane. Turnir u malom nogometu organiziran je u cilju dodatnog poticanja zajedništva i suradnje Republike Hrvatske s državama članicama EU-a na svim područjima, pa tako i na sportskom. Turnir je osvojila ekipa Ministarstva obrane.

Više na stranicama MVPEI-a.

Europska filmska večer

Na sam Dan Europe, 9. svibnja, Delegacija je organizirala „Europsku filmsku večer” istovremeno održanu u kinima u Osijeku, Rijeci, Splitu, Šibeniku, Zadru i Zagrebu. Delegacija je ovom aktivnošću željela priblslika12ižiti europsku audiovizualnu produkciju hrvatskoj publici. Prikazana su četiri europska filma financirana iz EU Programa MEDIA – „Talijan“ (Francuska), „Zabranjeno voće“ (Švedska/Finska), „Somers Town“ (UK) i „Pjesma o Rolandu“ (Španjolska/Francuska). Ulaznice za „Europsku filmsku večer” distribuirane su putem radijskih kvizova o EU-u u navedenim gradovima, preko Facebook stranice Informacijskog centra EU-a, EUbiltena i web stranica Delegacije kao i na javnim događanjima koje su povodom Europskog tjedna organizirale županije i gradovi. Kino premijere europskih filmova privukle su više stotina građana.

Više o prikazanim filmovima na stranicama Delegacije.

Predstavljeni projekti sufinancirani programom Kultura 2007-2013.

U okviru obilježavanja Dana Europe, Odjel za kulturnu točku Ministarstva kulture organizirao je 9. svibnja u Muzeju Mimara predstavljanje uspješnih projekata slika13sufinanciranih iz programa EU-a Kultura 2007-2013., a u kojima Hrvatska sudjeluje kao ravnopravni partner. Ministar kulture Jasen Mesić naglasio je da je Hrvatska kroz predstavljene projekte povukla šest puta više sredstava od same članarine za taj program. Šef Delegacije Paul Vandoren uspješnim je ocijenio hrvatsko sudjelovanje u ovom programu, što se vidi iz broja odobrenih projekata, a ukazuje na konkurentnost s europskim projektima i aktivnu suradnju s kolegama u Europskoj uniji. Neki od predstavljenih projekata bili su i festival Eurokaz, umjetnička organizacija BadCo i Muzej suvremene umjetnosti.

Više na stranicama Ministarstva kulture.

Završetak Europskog tjedna obilježen baletnom predstavom „Trnoružica“

Ovogodišnja proslava obilježavanja Europskog tjedna završila je 10. svibnja svečanošću u Hrslika14vatskom narodnom kazalištu organiziranom od strane Delegacije EU-a pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića. Nakon prigodnog prijema kojemu su nazočili predstavnici hrvatskog političkog vrha, diplomatskog zbora akreditiranog u Republici Hrvatskoj, predstavnici medija i civilnog društva, veleposlanik Vandoren i predsjednik Josipović zatvorili su svečanost proslave Europskog tjedna prigodnim obraćanjem prije početka baletne predstave „Trnoružica“. Baletnu predstavu skladatelja Petra Iljiča Čajkovskog režirao je britanski koreograf Derek Deane.

Više na stranicama Delegacije.

Više od polovice mladih Europljana radilo bi u inozemstvu

Prema zadnjem istraživanju Eurobarometra predstavljenom 13. svibnja, 53% mladih u Europi spremni su ili bi željeli raditi u nekoj drugoj europskoj zemlji, no nedostatak novca mnoge od njih obeshrabruje da, kao prvi korak u tom pravcu, dio svojeg obrazovanja obave u inozemstvu. Rezultati istrslika15aživanja pokazuju veliki jaz između opće želje mladih da rade u inozemstvu i stvarne radne mobilnosti: manje od 3% europskog radno sposobnog stanovništva trenutno živi izvan svoje domovine. Istraživanje je provedeno u kontekstu strategije Europske komisije „Mladi u pokretu”, a objavljeno je uoči Europskog tjedna mladih (15. do 21. svibnja). Studije pokazuju da studenti koji dio svojeg obrazovanja ili izobrazbe provedu izvan svoje zemlje povećavaju mogućnost zapošljavanja i vjerojatnost da će kasnije u životu raditi u inozemstvu. „Ovi rezultati naglašavaju potrebu jačanja
EU programa mobilnosti koji pružaju izvrsnu vrijednost za uloženi novac“, naglasila je Androulla Vassiliou, europska povjerenica za obrazovanje, kulturu, višejezičnost i mlade.

Više na stranicama Europske unije.

Deklaracija visoke predstavnice Ashton prigodom Međunarodnog dana protiv homofobije

U svojoj izjavi povodom Međunarodnog dana protiv homofobije (17. svibnja) visoka slika16predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost EU-a Catherine Ashton istaknula je kako Europska unija poziva sve države da zaustave djela nasilja te kaznene sankcije i kršenja ljudskih prava protiv pojedinaca zbog njihove seksualne orijentacije ili rodnog identiteta. U sklopu svog opredjeljenja da promiče i štiti ljudska prava, Europska unija je u lipnju usvojila „Programski alat za promicanje i zaštitu uživanja ljudskih prava lezbijki, homoseksualaca, biseksualnih osoba, transvestita i dvospolnih osoba (LGBT)”. Također, putem Europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava (EIDHR), EU podržava nekoliko organizacija
u trećim zemljama koje brane prava LGBT osoba ili koje štite LGBT osobe branitelje ljudskih prava.

Više na stranicama Delegacije i Europskog vijeća.

20 godina Programa MEDIA

Dvadeseta godišnjica Programa MEDIA Europske komisije, namijenjenog kinematografiji, bila je u sslika17redištu pozornosti godišnjeg „Europskog randevua” održanog 16. svibnja u sklopu filmskog festivala u Cannesu. Europska povjerenica za kulturu Androulla Vassiliou i predsjednik festivala Gilles Jacob bili su domaćini tog događaja. Ove godine, Program MEDIA podupirao je 20 filmova predstavljenih na Festivalu, od kojih su mnogi osvojili i glavne nagrade. Terrence Malick je dobio Zlatnu palmu za „Drvo života“, a film „The Kid with a Bike“ braće Jeana-Pierrea i Luca Dardenne osvojio je Grand Prix. Film „Melancholia“ Larsa Von Triera dobila glumačku nagradu za Kirsten Dunst, a „Play“ Rubena Östlunda nagradu žirija Coup de Coeur dok je „Les géants “ Boulia Lannersa osvojio nagradu Art Cinema i SACD nagradu. Aki Kaurismaki osvojio je nagradu Međunarodne federacije filmskih kritičara za film „Le Havre”. Od 1991. godine, Program MEDIA uložio je u europsku kinematografiju više od 1,5 milijarde eura.

Više na stranicama Delegacije i Europske komisije.
 

Poziv na ponude IPA INFO 2010 EU Info Civilno društvo

Delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj objavila je natječaj za udruge civilnog društva u području informiranja i komuniciranja o
procesu europskih integracija i proširenja i podizanje vidljivosti Europske unije i njezinih politika u Republici Hrvatskoj.

Rok za podnošenje prijava je 12. srpnja do 15:00 sati 2011., a detalje možete pronaći ovdje.

Objavljen drugi IPA RD natječaj za Mjeru 301

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je raspisala drugi javni natječaj za prikupljanje prijava za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 301 „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“. Mjera 301 „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“ usmjerena je doprinosu provedbe Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) i drugih srodnih politika u okviru opsega razvoja i poboljšanja osnovne ruralne
infrastrukture, a uključuje sljedeće ciljeve: razvoj i poboljšanje osnovne infrastrukture kako bi se potaknula gospodarska i socijalna aktivnost za uravnotežen rast, poboljšanje ruralnih životnih i radnih uvjeta i poboljšanje situacije ruralne depopulacije, uglavnom davanjem poticaja aktivnom stanovništvu da ostane i/ili se vrati u ruralna područja. Korisnici sredstava iz programa IPARD za ulaganja unutar Mjere 301 su jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi) u RH do 10.000 stanovnika.

Rok za podnošenje prijava je 13. lipnja 2011., a detalje možete pronaći ovdje.

slika18

Najave događanja

2. LIPNJA 2011.
Svečanost dodjele certifikata konzultantima za malo gospodarstvo Informacijski centar EU-a (11:00)

6. LIPNJA 2011.
Završno predstavljanje twinning light projekta „Jačanje AFCOS sustava s ciljem zaštite financijskih interesa Europske unije u Republici Hrvatskoj”
Informacijski centar EU-a (10:00)

6. LIPNJA 2011.
Info-dan “Mogućnosti za poduzetnike iz EU programa CIP i FP7”
Velika dvorana HGK komore Split, Obala A. Trumbića 4, Split

7. do 9. LIPNJA 2011.
Tjedan inovativnih regija Europe
Debrecen, Mađarska

9. LIPNJA 2011.
Ciklus predavanja – Francuska / Hrvatska – partnerstvo za europske integracije: „Građanska europska inicijativa“
Informacijski centar EU-a (14:00)

9. LIPNJA 2011.
Info dan – Sedmi okvirni program FP7, program zdravlje
Charlemagne zgrada, Bruxelles

10. LIPNJA 2011.
Javna prezentacija Zakona o procjeni učinka propisa
Informacijski centar EU-a (10:00)

4. SRPNJA 2011.
Završno predstavljanje twinning projekta „Tehnička pomoć Upravljačkom tijelu Operativnog programa – Razvoj upravnih kapaciteta (MA OPA CD)”
Informacijski centar EU-a (10:00)

5. SRPNJA 2011.
Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja – Pokretanje kampanje E-poslovanje
Informacijski centar EU-a (10:00)

CARNetove vijesti

CARNet

CARNet

Provjera i promjena adrese e-pošte korisnika besplatnih .hr domena

Stupanjem na snagu Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom od 8. travnja 2010. potrebno je uskladiti registar .hr domena s odredbama Pravilnika. S obzirom da su na određenom broju domena korisnički podaci neažurni, prvi korak u usklađivanju jest ažuriranje adresa e-pošte korisnika. Te će se adrese kasnije koristiti za svu komunikaciju s korisnicima u sklopu domene koja je registrirana kao besplatna. Više

Započelo CMS natjecanje za škole – Skockajte web! 2011.

CARNetov Portal za škole u suradnji s CARNetovom korisničkom konferencijom – CUC 2011. i ove godine pokreće natjecanje za izbor najboljih i najkorisnijih školskih webova izrađenih u CARNetovom CMS-u, jednostavnom sustavu za otvaranje i održavanje internetskih stranica kroz mrežni preglednik, razvijenom i dizajniranom posebno za potrebe škola. Više

eTwinning radionica

U organizaciji Agencije za mobilnost i CARNeta u Zagrebu će se 26. i 27. svibnja 2011. godine održati radionica namijenjena nastavnicima i nenastavnom osoblju iz ustanova koje se bave predškolskim, osnovnoškolskim i srednjoškolskim obrazovanjem. Više

Prijavite rad na CUC 2011.

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet vas i ove godine poziva da prijavite svoj rad na CUC. Prijaviti možete sljedeće vrste radova: izvorni znanstveni rad, stručni rad te prijedlog za okrugli stol. Više

CUC 2011. – Svi putovi vode na internet

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet poziva vas na 13. CARNetovu korisničku konferenciju CUC 2011. „Svi putovi vode na internet“ koja će se održati od 14. do 16. studenog 2011. godine u Rijeci u Kampusu Trsat. Više

CARNetova E-learning akademija otvorila prijave i natječaj za stipendije

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet 20. je svibnja 2011. godine otvorila prijave za upis u 9. generaciju programa E-learning akademije za akademsku godinu 2011./12. Programi E-learning akademije namijenjeni su voditeljima obrazovnih ustanova, voditeljima ljudskih resursa, nastavnicima, tehničkom osoblju te svima koji žele naučiti kako voditi projekte e-učenja, dizajnirati i izraditi online obrazovne materijale i poučavati putem interneta. Više

CARNet pokrenuo blog e-obrazovanje.carnet.hr

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet ovih dana pokreće blog o e-obrazovanju dostupan na stranici http://e-obrazovanje.carnet.hr/. Riječ je o blogu namijenjenom prvenstveno nastavnicima u osnovnoj i srednjoj školi te znanstveno-nastavnom osoblju visokoobrazovnih ustanova koji u svojem radu koriste ili žele koristiti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju za unapređenje nastave. Više

Ispitna djela iz hrvatskog jezika za državnu maturu dostupna na stranicama eLektire

Kako bi se uoči državne mature izbjegle gužve u knjižnicama i naporna potraga za lektirnim naslovima potrebnim za pisanje školskog eseja, učenicima koji polažu osnovnu razinu hrvatskog jezika omogućeno je preuzimanje potrebnih naslova na stranicama eLektire. Više

Sigurnosni propust na Facebooku

Poznata tvrtka za računalnu sigurnost Symantec tvrdi da je na mrežnom sjedištu Facebooka postojao programski „bug“ koji je pružao mogućnost uvida u privatne podatke njegovih korisnika. Prema Symantecu, Facebook IFRAME aplikacije su trećim stranama, poput oglašivača, nehotice odavale pristupne tokene (niz brojeva i slova) koji se koriste za pristupanje Facebook računima preko mrežnog preglednika. Više