Tečaj „Osnove programa za tablično računanje MS Excel 2007”

sanda_sutalo

Sanda Šutalo

Početkom veljače ove godine upisala sam mentorirani CARNetov online tečaj za svladavanje osnova izrade online tečaja pomoću sustava Moodle. Tijekom šest tjedana učila sam kako oblikovati vlastiti tečaj pa je nastao tečaj „Osnove programa za tablično računanje MS Excel 2007”.

Tečaj nije u potpunosti završen jer je Moodle sustav izrazito velikih mogućnosti koje se tek naziru tijekom učenja o njemu. Kako bih popravila tečaj, ispravila načinjene pogrješke i po potrebi nadogradila sadržaj, potrebna mi je pomoć zainteresiranih entuzijasta koji će tečaj isprobati, a potom se na njega kritički osvrnuti s ciljem poboljšanja kvalitete. Bit ću vrlo zahvalna svima koji se jave na e-adresu sanda.sutalo@gmail.com sa svojim razmišljanjima, kritikama i prijedlozima.

1. Ciljana skupina polaznika i obrazovni ciljevi

Tečaj „Osnove programa za tablično računanje MS Excel 2007” namijenila sam učenicima srednjih škola kojima je Računalstvo/Informatika reclip_image002doviti predmet i učenicima osnovnih škola kojima je Informatika izborni predmet. Tečaj je usklađen s Nastavnim planom i programom predmeta Računalstvo/Informatika. Naravno, mogu ga koristiti i svi oni kojima je želja naučiti rukovati osnovnim mogućnostima programa MS Excel 2007.

Slika 1. Izgled naslovne stranice tečaja

2. Nastavni sadržaj

Tečaj je podijeljen u šest tematskih cjelina. Svaka se sastoji od jednog ili više poglavlja, a svako poglavlje od niza lekcija.

  • Prva cjelina: Uvod u program, Prozor programa
  • Druga cjelina: Podatci,clip_image004 Oblikovanje podataka
  • Treća cjelina: Brojevi i formule
  • Četvrta cjelina: Razne mogućnosti programa, Oblikovanje izgleda stranice, Držač ispune
  • Peta cjelina: Grafikoni
  • Šesta cjelina: Funkcije

Slika 2. Prikaz tematskih cjelina

Kao uvod u svaku od tematskih cjelina navedeni su obrazovni ciljevi i aktivnosti koje se očekuju od korisnika.

clip_image006Slika 3. Jedan od uvoda u pripadajuću tematsku cjelinu

Lekcije su oblikovane na jednostavan način, pisane su jednostavnim jezikom, obimom nisu prevelike, a sadržaj je obilno popraćen slikama koje olakšavaju usvajanje gradiva (preko 300 slika).

clip_image008Slika 4. Primjer lekcije

Navigacija između poglavlja i lekcija je vrlo jednostavna. Po odabiru poglavlja prikazuje se popis lekcija. Nazivi lekcija ujedno su i poveznice koje vode do pripadajućih lekcija. Za kretanje naprijed – natrag služe navigacijski gumbi sa strjelicama.

clip_image010Slika 5. Prikaz navigacije

Svaka tematska cjelina sadrži pripadajuću Vježbenicu, Zadatak i Test.

2.1. Vježbenice

clip_image012Uz pomoć Vježbenica korisnik kroz praktični rad na računalu treba isprobati i uvježbati naučeno. Vježbenice se sastoje od vježbi. Datoteke za vježbanje korisnik može izraditi sam ili na svoje računalo preuzeti gotove pripremljene datoteke.

Slika 6. Prikaz dijela jedne od Vježbenica

2.2. Zadatci

Zadatci se, poput Vježbenica, izrađuju u datotekama koje korisnici izrađuju sami ili preuzimaju sa sustava na svoje računalo. Kad izrade zadatak, korisnici datoteke trebaju učitati u sustav. Učitane zadatke pregledava nastavnik–mentor i vrjednuje ih. Uspješnost rješavanja zadataka (uz testove) određuje uspješnost svladavanja tečaja.

clip_image014Slika 7. Prikaz dijela jednog od zadataka

2.3. Testovi

Testovi omogućavaju online provjeru znanja. Stvorena je baza od 84 pitanja koja su različitog oblika i vrste, od zadataka višestrukog odabira, kratkih odgovora, usporedbe parova do oblika istina/laž i ugniježđenih odgovora. Svaki je test vremenski ograničen, a korištenje tečaja u praksi dat će povratnu informaciju za možebitnu korekciju predviđenog vremena rješavanja.

clip_image016Korištenjem pitanja iz baze za svaku od tematskih cjelina, oblikovan je test od četrnaest pitanja. Pri stvaranju testa uključena je mogućnost miješanja redoslijeda odgovora da bi pitanja kod svakog korisnika imala drugačiji redoslijed te mogućnost promjene redoslijeda odgovora u pitanju. Ove mogućnosti smanjuju mogućnost varanja na testu.

Slika 8. Prikaz raznih vrsta pitanja u testu

Testovi se ispravljaju automatski. Takav način rada omogućava da korisnik dobije povratnu informaciju odmah po završetku testa. Tablica pokazuje povratnu informaciju koja se trenutno koristi u tečaju, a oblikovana je na osnovi postotne uspješnosti:

Odlično!

87 % – 100 %

Vaši su rezultati vrlo dobri.

73 % – 86 %

Vaši su rezultati dobri.

59 % – 72 %

Dovoljno za prolaz, ali u sljedećim lekcijama svakako uložite više truda!

45 % – 58 %

Na žalost, uloženi trud nije bio dovoljan. Sljedeći se put bolje potrudite!

0 % – 44 %

2.4. Komunikacijski alati

Budući da je online tečaj specifičan oblik obrazovnog procesa, na njegovu uspješnost utječe i mogućnost interakcije između sudionika – korisnika međusobno te nastavnika i korisnika. Primjenom odgovarajućeg oblika komunikacije u online tečaju, korisnici stječu osjećaj pclip_image018ripadnosti grupi, mogu dobiti pomoć drugih korisnika ili mentora, a mogu i raspravljati o nastavnim sadržajima. U tečaju se koristi asinkroni oblik komunikacije: forum.

Slika 9. Forumi

Za tečaj su pripremljena tri foruma. Jedan služi predstavljanju i upoznavanju kandidata i mentora međusobno, drugi je namijenjen objavljivanju vijesti o tečaju, a treći forum služi raspravama o problemima nastalim pri svladavanju nastavnog gradiva.

3. Opis strategija učenja

S obzirom na ciljane skupine korisnika, tečaj je moguće koristiti na dva načina – kao kombinirani oblik nastave kojim upravlja mentor-nastavnik te kao online tečaj za samostalno učenje koje može biti mentorirano ili nementorirano.

3.1. Primjena tečaja u nastavi

Prvi način podrazumijeva primjenu tečaja u nastavi pri čemu se dio nastave odvija na klasičan način u učionici, a dio online. Svi materijali koji se učenicima pružaju u klasičnom dijelu nastave, ponuđeni su i kao dio online tečaja kroz tematske cjeline pa ih učenik može dodatno rabiti.

Učenici s mentorom ili međusobno mogu komunicirati korištenjem elektroničke pošte i foruma. Forumom mogu razmjenjivati razmišljanja o problemima na koje su naišli, o spoznajama koje su stekli, a nastavnik uvijek ima moclip_image020gućnost usmjeravanja rasprava ili ponude rješenja problema kada smatra da je to potrebno.

Ovakav način korištenja tečaja podrazumijeva i vremenska ograničenja pa je bitno koristiti kalendar u kome će biti zabilježeni svi datumi važni za tečaj.
Slika 10. Kalendar

Mentor–nastavnik tečaj može koristiti i na ograničeni način, tako da uz pomoć tečaja samo provjerava usvojena znanja i vještine svojih učenika. Tada će, za vrijeme nastavnog sata predviđenog za provjeru znanja određene tematske cjeline, u kontroliranom okruženju (objektivnost vrjednovanja uspješnosti rada učenika) učenike uputiti na rješavanje zadataka i online testova. Dobivene ocjene mogu biti samo dio ili jedini način vrjednovanja uspješnosti učenika pri usvajanju ove nastavne teme.

3.2. Online tečaj

Drugi način korištenja tečaja je isključivo online. Na taj način korisnik samostalno, u vrijeme kada to njemu odgovara i koliko mu odgovara, usvaja nova znanja iz ponuđenih lekcija, a potom uvježbava naučeno. Tečaj je kvalitetniji ako je mentoriran jer korisnik dobiva povratne informacije o uspješnosti izvršenih zadataka, forumom sudjeluje u raspravama, dobiva odgovore na pitanja i smjernice u radu.

S obzirom na ponuđene materijale, vježbe i upute, smatram da bi i nementorirani način rada trebao biti posve zadovoljavajući te da bi prosječno motiviran i prosječno marljiv korisnik uz pomoć ovog tečaja mogao postići odlične rezultate.

4. Plan vremenskog trajanja tečaja

Predviđeno vrijeme za trajanje nementoriranog online tečaja je šest tjedana. Tijekom tog perioda korisnici tečaju mogu pristupati u vrijeme kada im najviše odgovara. Za svladavanje nastavnog gradiva, izradu vježbi, zadataka i testova predviđeno je od četiri do šest sati tjedno. Smatram da je to za prosječno zainteresiranog korisnika vrlo zadovoljavajuće s obzirom na cilj koji želi postići.

Ako se tečaj izvodi kombiniranim načinom, mentor-nastavnik, ovisno o dobi učenika, njihovim sposobnostima i interesima, tečaj može izvoditi kraći ili dulji period.

5. Elementi za vrjednovanje znanja

Konačni uspjeh ovisi o rezultatima postignutim rješavanjem šest zadataka i šest testova. Zamišljeno je da ukupan broj bodova bude 100 (zadatci 60 bodova, a testovi 40 bodova).

Testovi se ocjenjuju automatski. Prema postotnoj uspješnosti potrebno je oblikovati skale ocjena te odrediti udio svakog testa u ukupnom rezultatu uspješnosti rješavanja testova. To još nije učinjeno za ovaj tečaj.

Također još nisu oblikovane skale ocjenjivanja svakog zadatka pojedinačno te određivanje udjela svakog zadatka u ukupnom rezultatu uspješnosti rješavanja zadataka. Taj je dio tečaja još u izradbi, ali se nadam da će uskoro biti oblikovan i ponuđen na korištenje.

6. Kako do tečaja?

I za kraj, kako do tečaja?! To je moguće na više načina, primjerice, odabirom poveznice

https://moodle.carnet.hr/course/view.php?id=1153 .

Budući da je tečaj načinjen u CARNetovom sustavu Moodle, po odabiru navedene poveznice treba se prijaviti u sustav. Poveznica korisnika odvodi na stranicu za autentifikaciju. Korisnik treba upisati svoje podatke, korisničku oznaku i zaporku iz Edu.hr sustava (npr. ime.prezime@ustanova.hr). clip_image022

Po prijavi u sustav, korisnika dočekuje pristupna stranica za tečaj. Korisnici u testnoj fazi za pristup tečaju trebaju unijeti zaporku tečaja: sandasutalo.

Slika 11. EduHr

A nakon toga… Pogledajte. Kritizirajte, tražite pogrješke i mane. I, lijepo molim, obavijestite me o svemu što smatrate da je bitno kako bi se clip_image024tečaj poboljšao.

Budući da je u ovaj posao uloženo puno rada, truda i entuzijazma, bilo bi lijepo kada bi po ispravcima i nadogradnji bio dostupan svim zainteresiranim nastavnicima za korištenje u našim školama.

Slika 12. Pristup tečaju

Jedna misao o “Tečaj „Osnove programa za tablično računanje MS Excel 2007”

  1. Povratni ping: Pogled za učenje i razgibavanje | Pogled kroz prozor

Komentari su zatvoreni.