Mapa profesionalnog razvoja

viktorija_hrzica

Viktorija Hržica

Tijekom proljetnog odmora za učenike organizirani su stručni skupovi za učitelje i nastavnike informatike i računalstva iz pet slavonskih županija. Dva skupa s temom Mapa profesionalnog razvoja održana su 28. travnja u OŠ „Mato Lovrak“ u Novoj Gradiški te 29. travnja u OŠ „Mladost“ u Osijeku.

VisnjaSkupovi su bili interaktivni, izmjenjivala su se predavanja, demonstracije, individualni rad i rad u skupinama, pri čemu je posebna pozornost dana interakciji među sudionicima. Predavačica je bila Višnja Vekić-Kljaić, odgajateljica-mentorica. 

Ciljevi stručnoga usavršavanja bili su:

 • upoznati strukturu ISSA (International Step by Step Association) pedagoških standarda i njihovu primjenu u vlastitoj praksi,
 • osvijestili vrijednost Standarda u vlastitom radu kao instrumenta za samoprocjenu te planiranje i unaprjeđenje rada,
 • promisliti koje aktivnosti u odnosu na ISSA-inu definiciju kvalitetne pedagoške prakse učitelji koriste u svom razredu,
 • razmijeniti iskustva i promišljanja o načinima unapređenja kvalitete vlastitog rada,
 • spoznati što je Mapa profesionalnog razvoja, a što ne bi trebala biti,
 • upoznati karakteristike dobre Mape profesionalnog razvoja,
 • planirati i napisati svoj MOKRO cilj za svaki ISSA standard (MOKRO ciljevi koje su sudionici napisali,

 • napisati svoju filozofiju poučavanja za svaki Standard (sudionici su ovaj cilj ostvarili u obliku domaće zadaće, pri čemu ime je pomogao podsjetnik.

ISSA Pedagoški standardi su instrument koji služi za unapređenje kvalitete rada učitelja. Standardi se odnose na sljedeća područja:

 1. Interakcije

 2. Obitelj i zajednica

 3. Inkluzija, različitosti, demokratske vrijednosti

 4. Praćenje, procjenjivanje i planiranje

 5. Strategije poučavanja

 6. Okruženje za učenje

 7. Profesionalni razvoj

Svrha ISSA pedagoških standarda je omogućiti odgojno-obrazovnim djelatnicima uvid u kvalitetu vlastitoga rada, omogućiti daljnje planiranje vlastitog razvoja i stvaranje novih strategija za unapređivanje vlastite odgojno-obrazovne prakse.

Kako bi se sudionici što bolje uključili u rad, upućeni su na ISSA pedagoške standarde i njihove indikatore. Nakon toga sudionici su podijeljeni u skupine te su promatrali videozapis nastavnoga sata i pratili ostvarenost standarda: Interakcije, Okruženje za učenje i Strategije poučavanja za smisleno učenje. Uz svaki indikator naveli su konkretan primjer iz prakse koji su vidjeli na snimci. Nakon izlaganja skupina, povela se rasprava o onome što su vidjeli te što su mogli potkrijepiti indikatorima pojedinih standarda. Rasprava je bila vrlo živa, konkretna i konstruktivna.

Nakon rasprave zaključeno je da Standarde mogu koristiti:

 • učitelji/nastavnici – za samoprocjenu,

 • savjetnici, mentori, stručni suradnici – za vanjsku vrjednovanje,

 • ravnatelji – za planiranje unapređenja rada.

Nakon objašnjenja i shvaćanja važnosti postojanja standarda, sudionicima je objašnjeno što je Mapa profesionalnog razvoja:

 • Dobro organizirana mapa prikazuje profesionalni razvoj učitelja i pomaže mu u samoprocjeni vlastitog rada.

 • Dokumentira uvjerenja, najbolja iskustva, upoznatost s područjem rada.

 • Ona je vizualni alat koji bi trebao pomoći verbalnom odgovaranju na pitanja i ilustraciji ključnih područja razvoja.

 • Svaka mapa je jedinstvena, po njoj se razlikujete od ostalih.

 • Mapa je dokument vašeg dubinskog profesionalnog razvoja i ocjenjivanja promjena u vašoj filozofiji rada i razmjeni mišljenja s ostalim sustručnjacima.

 • Iskusnima je mapa izazov za daljnji razvoj.

 • Pažljivo napravljena mapa odražava tko smo mi kao stručnjaci, dokumentira naša vrijedna iskustva za naše kolege, obitelji, program i profesiju.

 • Motivira nas za korištenje novina u uzbudljivom svijetu odgoja i obrazovanja.

Mapa nikako ne bi trebala biti:

 • Foto-album; u njoj treba biti mjesta za fotografije, ali ne isključivo i samo za fotografije, one trebaju potkrepljivati naše iskustvo, filozofiju i pedagogiju.

 • Zbirka isječaka, bilješki; mapa treba naglasiti vještine, a ne odvraćati pažnju od njih.

 • Paket koji ćemo izručiti stručnim osobama (savjetnici, pedagogu, ravnatelju).

Nakon definiranja što je Mapa profesionalnog razvoja, sudionici su upoznati s obilježjima dobre Mape profesionalnoga razvoja:

Strukturirana

  • organizirana mapa sadrži dokumente koji ilustriraju rad,

  • kreativno prikazuje rad učitelja/nastavnika.

Sveobuhvatna

  • presjek cjelokupnog rada govori o vještinama i znanjima koje je učitelj/nastavnik usvojio,

  • trebala bi prikazivati napredak kroz vrijeme.

Selektivna

  • mora biti čitljiva,

  • sadržaj svoje mape ograničite samo na ono što je neophodno.

Sudionici su u skupinama, po Standardima, dogovorili koje bi dokumente trebalo uložiti u Mapu.

Koliko su učitelji i nastavnici bili zadovoljni temom i naučenim na skupu, možete vidjeti iz sljedećeg grafikona:

image

Dojmovi sudionika iz evaluacije skupa:

Tijekom skupa ostvarila/o sam svoje profesionalne ciljeve

 • Upoznavanje standarda mape profesionalnog razvoja.
 • Naučio sam nešto novo, tj. kako napraviti mapu.
 • Osvijestila – naučila kako krenuti u pravljenje svoje mape profesionalnog razvoja.
 • Unaprijedila znanje o profesionalnoj mapi osobnog razvoja.
 • Konačno sam konkretno čula informacije o pojmu „mapa profesionalnog razvoja“ i shvatila koliko vremena zahtijeva njezina izrada.
 • Naučila kako sistematizirati materijale.
 • Naučio sam kako kvalitetno izraditi mapu profesionalnog razvoja.
 • Individualno usavršavanje (pedagoško).
 • Detaljno upoznavanje s pojmom mape profesionalnog razvoja.
 • Super odabrana tema i prekrasno vođenje cijelog skupa.
 • Kako usmjeriti svoje usavršavanje, u kom smjeru se kretati.
 • Upoznao se s ISSA standardima i upoznao način izrade profesionalne mape.
 • Saznala više o ISSA pedagoškim standardima i mogućnostima prikazivanja i osobnog praćenja svoga rada.
 • Čuli smo nešto novo, dobro, ali sveobuhvatno je i dalje slijedimo previše administracije.
 • Spoznaja kako sistematizirati dokumente o vlastitom razvoju.
 • Saznala što je mapa profesionalnog razvoja i kako upotrijebiti stečena znanja.

Najviše mi je koristilo…

 • Opis standarda mape profesionalnog razvoja.
 • Kako napraviti svoju mapu profesionalnog razvoja u budućnosti :).
 • Isticanje pojedinih strategija kroz konkretan primjer – film.
 • Nove informacije.
 • Rad u skupinama i konkretni primjeri.
 • Radionički tip predavanja.
 • Sistematizacija sadržaja vezanih za prezentaciju napredovanja.
 • Kako dokumentirati strategiju.
 • Sve!
 • Informacije o organiziranju vlastitog napredovanja.
 • Sve mi je bilo korisno.
 • Rad na standardima i indikatorima te njihova analiza kroz primjere.
 • Saznanje o postojanju mape profesionalnog razvoja.
 • Upoznavanje dijelova mape profesionalnog razvoja u skladu s pedagoškim standardima.
 • Novi način praćenja osobnog razvoja i savladavanje poteškoća.
 • Rad u grupama na svim područjima rada.
 • Izrada osobne mape.
 • Konkretni primjeri iz prakse.
 • Razrada teme po standardima (radionice) kroz nastavu informatike.
 • Što sam prepoznala koliko neke metode koje koristim u nastavi zapravo pokrivaju dosta indikatora s kojima sam se danas upoznala.

Poteškoće pri realizaciji…

 • Nema.
 • Nije ih bilo.
 • Nedovoljno vremena.
 • Moja osobna kreativnost.

U svom daljnjem radu mislim da je moguće…

 • Primijeniti saznanja s radionice/skupa i izraditi vlastitu mapu profesionalnog razvoja i dalje ju nadograđivati.
 • Primijeniti mape profesionalnog razvoja u nastavi.
 • Koristiti danas naučeno.
 • Sistematizirati, napraviti i razvijati (obogaćivati) svoju mapu profesionalnog razvoja.
 • Iskoristiti nove informacije.
 • Koristiti to predavanje u izradi vlastite mape.
 • Iskoristiti novonaučene elemente vezane uz obrazovne standarde.
 • Primijeniti sve što sam danas naučila.
 • Izraditi mapu profesionalnog razvoja.
 • Upotrijebiti naučeno.
 • Primijeniti naučeno.
 • Izraditi osobnu mapu profesionalnog razvoja.
 • Napraviti mapu profesionalnog razvoja.
 • Iskoristiti mapu za napredovanje.
 • Primijeniti stečeno znanje.
 • Iskoristiti naučeno.
 • Izraditi mapu profesionalnog razvoja.
 • Osvijestiti povezanost svog rada s ISSA pedagoškim standardima te konkretnije pratiti svoj rad i razvoj.
 • Načiniti mapu profesionalnog razvoja, ali je veliko, dodatno opterećenje na ionako veliko opterećenje prof. informatike.

Poruka predavačima/voditeljima (može se imenovati)

 • Odlična radionica!
 • Samo nastavite tako!
 • Izvrsno vođena radionica, stručna, sažeta i jezgrovita. Bravo!
 • Pohvala predavačici Višnji. Puno uspjeha u radu. Hvala na inspiraciji. Hvala savjetnici.
 • Sve je OK.
 • Zanimljivo, dinamično i korisno predavanje, organizirana radionica je dobar poticaj za daljnji rad.
 • Odlično! Odlična priprema i organizacija.
 • Odličan stručni skup. Čestitam predavačici na komunikacijskim vještinama.
 • Samo tako dalje.
 • Bilo je vrlo korisno. Hvala.
 • Sve super!
 • Budite kreativnije, dajte interesantnije teme – primjere iz prakse (nastava), rad s učenicima, skratite skup vremenski.
 • Hvala na odabiru dobre teme i dobroj razradi!
 • Hvala na novim informacijama i ugodnom okruženju.
 • Moglo bi biti malo brže (mislim na vrijeme našeg grupnog rada).
 • Metode rada – izvrsne. Komunikacija – odlično, edukativnost – izvrsno.
 • Sve pohvale!

   Jedna misao o “Mapa profesionalnog razvoja

   1. Povratni ping: Pogled za učenje i razgibavanje | Pogled kroz prozor

   Komentari su zatvoreni.