Izrada mentalnih mapa pomoću web 2.0 alata Mindomo

ivana_ruzic

Ivana Ružić

Sažetak

Mindomo je web 2.0 alat koji omogućuje izradu, pristup i dijeljenje mentalnih mapa između korisnika. Dostupan je u slobodnoj verziji uz određena ograničenja. Pregled javno dostupnih mapa je slobodan, a za izradu mapa i dijeljenje među korisnicima potrebna je registracija.

U članku ćemo prikazati primjere i iskustva korištenja alata Mindomo u nastavi informatike te u korelaciji s drugim predmetima za učenike od 5. do 7. razreda osnovne škole.

Ključne riječi: web 2.0, Mindomo, mentalne mape, osnovna škola

Uvod

Web 2.0 alati predstavljaju novu generaciju i stupanj upotrebe interneta jer korisniku omogućuju da sam stvara i objavljuje različite sadržaje. To su društveni programski alati koji korisnicima omogućavaju interakciju i razmjenu podataka te objavu i izmjenu internetskog i drugog digitalnog sadržaja pri čemu korisnik sam stvara svoje sadržaje.

Zajedničke karakteristike web 2.0 alata su stalna dostupnost, ne zahtijevaju nikakvu instalaciju na računalo niti imaju posebne zahtjeve prema korisnikovom računalu. Jednostavni su za korištenje i podrazumijevaju interakciju između korisnika i sadržaja te između korisnika međusobno.

Mindomo

Mindomo je web 2.0 alat za izradu mentalnih mapa pomoću kojeg korisnici mogu stvoriti vlastite mentalne mape i dijeliti ih s drugim korisnicima. Besplatan je za korištenje, ali se treba registrirati na mrežnom sjedištu alata ili prijaviti pomoću korisničkih podataka za Gmail, Yahoo ili Facebook.

Osnovna usluga korištenja je besplatna i ograničena brojem mentalnih mapa koje korisnik može spremiti unutar online sustava dok se korištenje naprednijih usluga naplaćuje.

Sučelje alata je jednostavno za korištenje. Prilikom stvaranja nove mentalne mape korisnik mapi dodjeljuje ime, opis i ključne riječi te ju označava kao privatnu ili javno dostupnu za korištenje i uređivanje za jednog ili više korisnika. Uz osnovne mogućnosti uređivanja pojmova u mentalnoj mapi (font, veličina, boja, poravnavanje, uokvirivanje, grupiranje itd.), ovaj alat omogućava umetanje različitih mindomosimbola, slika, zvučnih i videozapisa i na taj način mentalne mape postaju vizualno privlačne, dinamične i interaktivne. Mentalne mape mogu se spremati unutar Mindoma, ali i na korisničko računalo u nekom od slikovnih formata.

Slika 1. Sučelje alata Mindomo

Mindomo se u nastavi može koristiti za lakše razumijevanje i pamćenje gradiva iz bilo kojeg predmeta te za organizaciju određenog znanja kako bi se riješio neki problem ili donijela neka odluka. Jednostavnost sučelja i tehnika „povuci – spusti“ primjenjive su već za učenike od 5. razreda osnovne škole.

Primjeri

Mentalne mape se kao vrsta dijagrama u obrazovanju koriste za lakše, kvalitetnije i efikasnije učenje i organizaciju znanja. U školi se često izrađuju u analognom obliku kao crteži u bilježnicama, plakati i slično, dok njihova izrada pomoću računala učenike dodatno motivira jer potiče njihovu kreativnost i povećava udio korištenja računala u obrazovne svrhe. Sljedeće slike prikazuju primjere mentalnih mapa koje su radovi učenika petih, šestih i sedmih razreda, a prikazuju dijelove računala, vrste religija, znamenitosti Londona te znamenitosti Međimurja.

Racunalo_Matija_RSlika 2. Dijelovi računala

Racunalo_Aleksandar_BReligije_Magda_P
        Slika 3. Računalo                          Slika 4. Podjela religija

London_Ivan_MMedimurje_Nikolai_I_HMedimurje_Daria_Z
          Slika 5. London                     Slika 6. Međimurje                     Slika 7. Međimurje

Zaključak

Web 2.0 alati su besplatni i svima dostupni, ne zahtijevaju nikakvu instalaciju ni posebne zahtjeve na računalu, a mogu se vrlo dobro iskoristiti u nastavi u osnovnoškolskom obrazovanju kao nadopuna klasičnoj nastavi i svim oblicima izvannastavnih aktivnosti. Na taj način učenje se odvija kroz suradnju i stvaranje vlastitih obrazovnih sadržaja uz pomoć računala i drugih korisnika. Učenik je u središtu obrazovnog procesa, a obrazovni proces postaje aktivniji, zanimljiviji pa čak i zabavan. Preduvjet za korištenje web 2.0 alata u nastavi je obrazovanje učitelja za njihovu upotrebu i primjenu

Jedna misao o “Izrada mentalnih mapa pomoću web 2.0 alata Mindomo

  1. Povratni ping: Pogled za učenje i razgibavanje | Pogled kroz prozor

Komentari su zatvoreni.