UNICEF-ovo istraživanje u osnovnim školama

lidija_kralj

Lidija Kralj

clip_image002

UNICEF je tijekom siječnja i travnja 2010. godine u 23 osnovne škole u Hrvatskoj proveo istraživanje „Iskustva i stavovi djece, roditelja i učitelja prema elektroničkim medijima“. Istraživanjem je obuhvaćeno 5 215 učenika viših razreda, 2 484 roditelja i 759 učitelja.
Istraživanje je nastalo u okviru školskog programa „Prekini lanac!“, a predstavljeno je 23. ožujka 2011. godine u sklopu stručne rasprave o prevenciji elektroničkoga nasilja među djecom u Hrvatskoj.

U ovom članku donosimo kraći pregled rezultata istraživanja koji se odnose na učitelje. Preporučamo vam čitanje cjelovitog izvještaja kako biste bolje upoznali problematiku i dobili detaljnije informacije o rezultatima koji govore o učenicima i roditeljima.

Korištenje interneta

Rezultati istraživanja pokazuju da učenici prednjače u svakodnevnom korištenju interneta, slijede ih učitelji dok ga roditelji koriste mnogo rjeđe. Učenici na internetu najviše traže zabavne sadržaje, dopisuju se i druže, a učitelji i roditelji najviše traže dodatnu literaturu vezanu uz školu i posao te surfaju i traže zanimljivosti.

clip_image004Slika 1. Svrhe korištenja interneta – prikaz aritmetičkih sredina samoprocjena po skupinama istraživanja (1 – nikad, 2 – rijetko, 3 – ponekad, 4 – često)

Opasnosti na internetu

Učitelji i roditelji imaju podjednake stavove o dječjem korištenju interneta i oni su izraženiji kad su u pitanju opasnosti. Pri tome učitelji percipiraju opasnosti više nego roditelji, dok roditelji percipiraju korisnosti nešto više od učitelja.
Istraživanje je pokazalo da učitelji, koji češće koriste Internet, uglavnom snažnije percipiraju pozitivne društvene aspekte njegovog korištenja, a slično vrijedi i za učenike i za roditelje.

clip_image006Slika 2. Prosječna izraženost stavova o opasnostima,
odnosno korisnostima interneta za djecu

Razlika u percipiranju opasnosti interneta između učitelja i roditelja moguća je posljedica puno češćeg korištenja interneta učitelja-sudionika istraživanja u odnosu na roditelje jer oni češće postaju svjedoci opasnosti koje internet može imati na djecu. Nadalje, učiteljice su tijekom svoga stručnog usavršavanja vjerojatno imale više prilika upoznati se s ovom problematikom, za razliku od roditelja.

Elektroničko zlostavljanje

Istraživanje pokazuje da je elektroničko zlostavljanje doživjelo 5 % učenika, sporadično iskustvo nasilja 29 % učenika, dok 66 % nikada nije doživjelo e-nasilje. Prema zaključcima istraživanja ti su podaci u visokoj korelaciji s doživljenim neelektroničkim nasiljem pa UNICEF-ov tim ističe da je e-nasilje jedan vid vršnjačkog nasilja te da ga treba prevenirati zajedno sa svim drugim vrstama nasilja.

Najčešći načini na koje se učenici nose sa situacijom nasilja su razgovaranje s nekim (najčešće roditeljem) ili izbjegavanje. Pritom je povjeravanje učiteljima tek na sedmom mjestu mogućih reakcija i to iza prijavljivanja administratoru ili policiji. Kako ističu u UNICEF-u, taj rezultat odskače od rezultata kad je u pitanju neelektroničko nasilje i govori u prilog tome da djeca učitelje ne smatraju zainteresiranima za njihov život na internetu, niti kao učinkovite zaštitnike u tom području svog života. Zato je važno osnažiti učitelje da preuzmu odgojnu funkciju u ovom životnom prostoru djece.

Kako bi učitelji reagirali na e-nasilje?

Upitnik za učitelje sadržavao je primjere četiri moguće situacije elektroničkog nasilja preko bloga, SMS-a, Facebooka i objavom agresivnog sadržaja te nekoliko načina reagiranja u takvim situacijama. Za svaku ponuđenu reakciju učitelji su trebali odabrati jedan od odgovora na skali od 7 stupnjeva (od 1 – nimalo vjerojatno, preko 4 – srednje vjerojatno do 7 – vrlo vjerojatno). Učitelji koji su sudjelovali u istraživanju već neko vrijeme provode osnovni program prevencije vršnjačkog nasilja.

Najčešća reakcija učitelja za sve promatrane primjere bila je Potražiti savjet kolega ili stručnog suradnika, a tek nakon toga slijedile bi neke izravne aktivnosti s učenicima.

clip_image008Tablica 3. Procjene učitelja o vlastitim reakcijama na elektroničko nasilje preko Facebooka (aritmetičke sredine i standardne devijacije prosjeka)

Iako su ukupne prosječne procjene učitelja na odgovor Kako uopće ne bi reagirali u slučajevima elektroničkog nasilja jer to nije njihov posao relativno niske, zabrinjavajući su podaci da 15,5 % učitelja ne bi poduzelo ništa jer to nije njihov posao, a 17,5 % učitelja ne bi reagiralo jer djeca svašta pišu pod nadimcima.

U UNICEF-u smatraju da je taj broj zabrinjavajući jer je riječ o učiteljima koji su se već obrazovali za

osviještenost i djelovanje protiv nasilja u programu namijenjenom izravnom nasilju u školi.

clip_image010Slika 4. Aritmetičke sredine procjena učitelja o vjerojatnosti da u
slučaju pojedinih oblika elektroničkog nasilja ne poduzmu ništa

Tko bi trebao obrazovati djecu o sigurnosti na internetu?

Istraživanje je djelomično dalo odgovor na pitanje o tome tko treba voditi brigu o sigurnosti djece na internetu. Očekivano, većina roditelja smatra da bi se škola trebala baviti tim problemom, iako 2 % roditelja kaže da to ne treba biti dio školske brige – u svakom slučaju, to je manje od broja učitelja (20 %) koji smatraju da to nije njihov posao.

clip_image012Slika 5. Prikaz odgovora roditelja na pitanje Treba li se škola, nakon vršnjačkog nasilja, pozabaviti i problemom elektroničkog nasilja

Na raspravi o e-nasilju među djecom istaknuti su ovi zaključci:

  • Potrebno je razviti državnu strategiju za povećanje sigurnosti djece na internetu.
  • Potrebno je kontinuirano zagovarati kulturu osobne i zajedničke odgovornosti za sigurnost djece u elektroničkim medijima.
  • Temu sigurnosti djece u elektroničkim medijima treba uključiti u redovni školski kurikulum te u obrazovanje učitelja i njihovo permanentno stručno usavršavanje.
  • Razviti obrazovne programe za djecu i roditelje na nacionaloj razini kako bi se uključila cjelokupna populacija djece i roditelja.

Vjerujemo da nas sve zajedno čeka veliki posao oko učenja i poučavanja kako sigurno, odgovorno i primjereno koristiti internet te prevencije svi oblika nasilja.

Cjeloviti izvještaj o istraživanju možete preuzeti na UNICEF-ovim stranicama, a vijest o istraživanju te zaključke stručne rasprave, možete pročitati na ovim stranicama.

Napomena: sve informacije i slike prenesene su iz izvještaja „Iskustva i stavovi djece, roditelja i učitelja prema elektroničkim medijima” koji je objavio Ured UNICEF-a za Hrvatsku u ožujku 2011. godine.

2 misli o “UNICEF-ovo istraživanje u osnovnim školama

  1. Povratni ping: Proljeće s Pogledom | Pogled kroz prozor

  2. Povratni ping: Pogledom u proljeće | Pogled kroz prozor

Komentari su zatvoreni.