Sortiranje u Wordu 2010

zarko_zecevic

Žarko Žečević

Sortiranje je operacija koju obično izvodimo u alatima kao što su Excel ili Access, no i naredba sortiranja u Wordu može biti brzo i efikasno rješenje.

Sortiranje unutar tablice

1Kako biste sortirali podatke unutar stupaca tablice, označite tablicu u kojoj želite izvesti sortiranje. Zatim u odjeljku Alati za tablice kliknite na karticu Raspored pa u grupi Podaci odaberite naredbu Sortiraj.

Kada kliknete na Sortiraj, otvorit će se prozor Sortiranje u kojemu odaberite stupac koji 2želite sortirati. Stupci su ponuđeni u padajućem izborniku Sortiraj po u kojemu možete odabrati vrstu podataka za sortiranje te stupac podataka po kojemu želite sortirati (primjerice, Prezime). Kada odaberete željeni stupac, program će sam detektirati vrstu podataka u njemu (ukoliko je u svakom polju stupca ista vrsta). Možete provjeriti i izmijeniti vrstu jer nerijetko loše formatirani datumi programu izgledaju kao decimalni brojevi.

3

Napominjemo da podaci u stupcima koji sadrže više od jedne riječi moraju biti odvojeni predviđenim znakovima (primjerice, točka sa zarezom). Znak koji razdvaja podatke možete podesiti tako da kliknete na gumb Mogućnosti… koji se nalazi pri d4nu prozora Sortiranje. Ponuđeno je razdvajanje Tabulatorom, Točkom sa zarezom i znakovima po našem odabiru. Ukoliko želite podesiti podatke, što ćemo učiniti u našem primjeru gdje znak Zarez razdvaja ime od prezimena, znak Zarez morate upisati u polje Ostalim:.

Kada tako oblikujemo sadržaj, sortiranje se može izvesti nad bilo kojom riječi unutar polja tablice.

5

Svako sortiranje može se izvesti po kriteriju Uzlazno ili Silazno. Za odabir željenog načina kliknite s desne strane prozora Sortiraj za svaki od uvjeta sortiranja. Kod Uzlaznog načina će podaci biti poredani od najmanjeg prema najvećem, a kod Silaznog od najvećeg prema najmanjem.

Pri dnu prozora nalazi se mogućnost Sadrži redak zaglavlja i Ne sadrži redak zaglavlja. Prva mogućnost je karakteristična za tablice i uključit ćemo je ukoliko želimo da se sortiranje odnosi samo na podatke ispod reda s nazivima stupaca.

Sortiranje odlomaka

Ukoliko se vaš dokument sastoji od oblikovanih odlomaka, na vrlo j6ednostavan način možete promijeniti njihov redoslijed – u grupi Odlomak kliknite na karticu Polazno te odaberite naredbu Sortiraj.

Poslužit ćemo se trikom i na početak svakog odlomka napisati broj pod kojim želimo da se odlomak nalazi. Na ovaj će način naredba sortiranja moći rasporediti odlomke po našoj želji, bez upotrebe naredbi kao što su Izreži i Zalijepi.

Kada nap7išete brojeve, označite odlomke za sortiranje te kliknite na naredbu Sortiraj kako bi se otvorio prozor u kojemu se bira uvjet sortiranja, vrsta podataka, način sortiranja i znak za razdvajanje podataka. Kako se ovdje radi o skupu podataka koji nisu oblikovani u tablicu, tj. nemaju redak s nazivom stupaca, uključit ćemo mogućnost Ne sadrži redak zaglavlja.

Nakon što se sortiraju odlomci, brojeve možemo ukloniti.

Pravila sortiranja

Alat Microsoft Office Word prvo sortira podatke koji započinju znakovima interpunkcije ili simbolima (kao što su !, #, $, %, ili &). Zatim se sortiraju podaci koji započinju brojevima te nakon toga podaci koji započinju slovima. Važno je upamtiti da Word datume i brojeve promatra kao tekst pa će se, primjerice, “Prezime 12” pojaviti ispred “Prezime 2”.

Word za datume prepoznaje sljedeće razdjelnike: crtice, kose crtice prema naprijed (/), zareze i točke. Kao valjane razdjelnike vremena prepoznaje i dvotočje (:). Ukoliko ne prepoznaje datum ili vrijeme, stavku postavlja na početak ili kraj popisa (ovisno sortiramo li po uzlaznom ili silaznom redoslijedu).

Ukoliko se pojave podaci koji započinju istim znakom, program će procijeniti sljedeći znak u nizu kako bi odlučio koji podatak dolazi prvi. Ako se, kao u našem primjeru, pojave dvije osobe istog prezimena, usporedit će susjedni stupac, odnosno sortirati osobe po njihovom imenu.

Nažalost, naredba sortiranja nije podržana u online verziji Word Web-App.

Ukoliko do sada niste isprobali Microsoft Office 2010, na sljedećim poveznicama možete preuzeti jednu od besplatnih probnih verzija koje traju 30 dana:

Microsoft Office 2010
Office Home and Business 2010 Trial
Office Home and Student 2010 Trial
Office Professional 2010 Trial

2 misli o “Sortiranje u Wordu 2010

  1. Povratni ping: Proljeće s Pogledom | Pogled kroz prozor

  2. Povratni ping: Pogledom u proljeće | Pogled kroz prozor

Komentari su zatvoreni.