Matematičko-informatička radionica

kao izvannastavna aktivnost

natasa_ljubic_klemse

Nataša Ljubić Klemše

Zašto matematička?

Matematika kao kraljica znanosti oduvijek zauzima posebno mjesto u mojem srcu. Željela sam osmisliti izvannastavnu aktivnost drugačiju od svih dosadašnjih, koja bi motivirala i afirmirala ne samo učenike, već i mene samu. Naime, matematika se u izvannastavnim oblicima rada gotovo i ne pojavljuje, iako postoji puno mogućnosti za njezino upoznavanje izvan redovnog načina rada s učenicima.

Zašto informatička?

Najprije je bila samo matematička radionica, ali sam brzo shvatila da je informatika sastavni dio ovakvog načina rada pa sam proširila naziv i sadržaje. Na to me potaknuo rad u novoj obrazovnoj sredini – učionici s jednim računalom jer sam imala iznimne trenutke u kojima sam mogla upotrijebiti računalo u radu. K računalu me vodila i brojnost i sastav skupina učenika koji su pohađali ovu izvannastavnu aktivnost.

Zašto radionica (a ne družina ili skupina)?

clip_image002Predviđeni sadržaji rada upućivali su k radionici, prostoru – učionici u kojoj ćemo izrađivati kreativne sadržaje i prezentirati ih, a učenici će osvijestiti proces nastanka proizvoda jer su uradci i kreativni (potičem i razvijam stvaralačko mišljenje i izražavanje) i obrazovni (jer učenici stječu znanja u najširem smislu).

Radimo u maloj skupini 6-8 učenika, pri čemu su svi učenici uključeni u rad, i na zajedničkoj temi u kojoj se učenici oslanjaju na svoja osobna iskustva. I to godinama funkcionira čudesno. Svake godine mijenjam sadržaje, ovisno o učenicima, njihovoj dobi, interesima, spoznajama, željama, vremenu u kojem živimo, zahtjevima i potrebama informacijskog doba i informacijske pismenosti.

Cilj

Cilj ove radionice je omogućiti sudjelovanje učenika primarnog obrazovanja u družini koja će im pobuditi afinitet za matematiku i informatiku u sklopu škole te im istovremeno pružiti i omogućiti razvoj matematičkog i informatičkog stvaralaštva i kreativnog izričaja.

Zadaće

 • razvijati matematičko razmišljanje i zaključivanje,
 • učenike uputiti u pojam informatičke pismenosti i njezinu važnost – usvajati osnove informatičke pismenosti u skladu s njihovim kognitivnim i psihofizičkim razvojem,
 • shvatiti i razumjeti činjenicu da je matematika znanost koja je prisutna u svakom dijelu ljudskog života te da je nemoguće zamisliti bilo koju znanost i posao koji nema matematičke osnove,
 • razvijati, aktivirati i produbljivati kognitivne sposobnosti učenika,
 • razvijati misaone, emocionalne i komunikacijske sposobnosti,
 • naučiti djelotvorno upotrebljavati računalo,
 • spoznati kako je matematika znanost koja svakodnevno dolazi do novih spoznaja jer se neprestano pojavljuju nova pitanja i problemi koje je moguće riješiti samo uz pomoć matematike,
 • razvijati matematičko razmišljanje i zaključivanje,
 • razvijati stvaralačke sposobnosti (kreativnost, neovisnost i fleksibilnost mišljenja, maštovitost, originalnost),
 • poticati darovite učenike,
 • učenike navikavati i obučavati za timski rad pri rješavanju određenog zadatka uz pomoć računala,
 • razvijati sposobnost razlikovanja bitnog od nebitnog à utjecati na razvijanje nazora koji će omogućiti razlikovanje i integraciju virtualnog i stvarnog, kao i pratećeg kritičkog prihvaćanja sadržaja – nije sve istinito, nije sve dobronamjerno, anonimnost ne znači neodgovornosti itd.,
 • poticati upotrebu informacijske i komunikacijske tehnologije u drugim nastavnim predmetima (sprega s matematikom se podrazumijeva),
 • usvojiti, razumjeti i objasniti pojmove aritmetika – znanost o brojevima i geometrija – znanost o prostoru.

Provedba i realizacija

Matematički i informatički sadržaji se izmjenjuju jer su povezani i nemoguće ih je odijeliti.

Ove sam školske godine planirala projektne sadržaje, za razliku od prijašnjih godina kad su bili tematski i predmetno planirani, organizirani i provedeni. Matematiku i informatiku koristila sam kao osnovu planiranja.

Svaki sam mjesec odlučila posvetiti određenim sadržajima u kojima bi se ispreplitali matematički i informatički naglasci. Promjena je bila potrebna s obzirom na učenička dostignuća u informatičkoj i informacijskoj pismenosti.

 • U rujnu smo provodili projekt Voda, u skladu sa sadržajima nastavnog predmeta Priroda i društvo.

clip_image004clip_image006

 • U listopadu smo povezali matematiku i enigmatiku te pomoću matematičkih igara uočavali i spoznavali prisutnost matematike u enigmatici.
 • Studeni smo proveli igrajući različite matematičko-obrazovne računalne igre.
 • U prosincu smo tematski bili orijentirani na blagdane i praznike (pisali smo e-čestitke, crtali na računalu, koristili kreativne Web 2.0 alate).
 • U siječnju i veljači bavili smo se sigurnijim internetom (izrađivali smo interaktivne plakate – glogove).
 • Kriptografija (tajnopis) tema je mjeseca ožujka (upoznali smo Cezarovu šifru, sami sastavljamo šifre, dopisujemo se tajnopisom…).
 • U travnju ćemo upoznati mclip_image008atematiku starih naroda i istraživati pojedine sutre vedske matematike.
 • Matematika i geometrija tema je mjeseca svibnja kad ćemo uočavati i istraživati geometrijske likove u prostoru, igrati se tangramima , izrađivati građevine pomoću kocaka, a pomoću likova crtati i izrađivati oblike na računalu…).
 • Za lipanj planiramo povezati matematiku i putovanja.

Proteklih smo godina uređivali panoe na temu matematike, igrali se matematičkih detektiva, izrađivali matematičke križaljke, provodili ankete i usustavljivali ih, crtali dijagrame i grafikone na računalu, posjećivali zanimljive i korisne mrežne stranice namijenjene učenicima primarnog obrazovanja…

Učenici rado dolaze i sudjeluju u radu ove izvannastavne aktivnosti. Kako i sami kažu, vole upoznavati matematiku kao kraljicu znanosti, a vole i sami osmišljavati sadržaje rada i predlagati ih. Pronalaze matematiku u svemu, a za svaki pojam imaju poveznicu i s računalom.

2 misli o “Matematičko-informatička radionica

 1. Povratni ping: Proljeće s Pogledom | Pogled kroz prozor

 2. Povratni ping: Pogledom u proljeće | Pogled kroz prozor

Komentari su zatvoreni.